ขายที่ดิน 7 ไร่ 96 ตรว. ศรีราชา ถนนไร่หนึ่ง-หนองขาม ซ.โรงกรอง ต.บ้านบึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใกล้เครือสหพัฒน์ แหลมฉบัง ทางด่วน บายพาส ชลบุรี-ระยอง ที่ดินถมแล้ว เหมาะสร้างหมู่บ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินชลบุรี รายการล่าสุด ที่ดินชลบุรี ประกาศวันที่ 2023-12-06 ที่ดินชลบุรี ประกาศวันที่ 2024-06-16 ที่ดินชลบุรี ประกาศวันที่ 2024-06-15 ที่ดินศรีราชา ชลบุรี รายการล่าสุด ที่ดินชลบุรี รายการล่าสุด ที่ดินศรีราชา ชลบุรี รายการล่าสุด ที่ดินศรีราชาที่ดินชลบุรี ที่ดิน ศรีราชา ชลบุรีขายที่ดิน ศรีราชาขายที่ดิน ชลบุรีที่ดินใกล้ห้าง โลตัสที่ดินใกล้ห้าง โลตัสที่ดินใกล้ห้าง โลตัส ศรีราชาที่ดินใกล้ห้าง โลตัส ศรีราชาที่ดินใกล้ห้าง โลตัส ศรีราชา ชลบุรีที่ดินศรีราชา ชลบุรี ใกล้ห้าง โลตัสที่ดินชลบุรี ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน ศรีราชา ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน ชลบุรี ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส ศรีราชาขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส ชลบุรีที่ดินใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ที่ดินใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ที่ดินใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ ศรีราชาที่ดินใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ ศรีราชาที่ดินใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ ศรีราชา ชลบุรีที่ดินศรีราชา ชลบุรี ใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ที่ดินชลบุรี ใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ขายที่ดิน ใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ขายที่ดิน ศรีราชา ใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ขายที่ดิน ชลบุรี ใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ขายที่ดิน ใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ ศรีราชาขายที่ดิน ใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ ชลบุรีที่ดินใกล้ห้าง แม็คโครที่ดินใกล้ห้าง แม็คโครที่ดินใกล้ห้าง แม็คโคร ศรีราชาที่ดินใกล้ห้าง แม็คโคร ศรีราชาที่ดินใกล้ห้าง แม็คโคร ศรีราชา ชลบุรีที่ดินศรีราชา ชลบุรี ใกล้ห้าง แม็คโครที่ดินชลบุรี ใกล้ห้าง แม็คโครขายที่ดิน ใกล้ห้าง แม็คโครขายที่ดิน ศรีราชา ใกล้ห้าง แม็คโครขายที่ดิน ชลบุรี ใกล้ห้าง แม็คโครขายที่ดิน ใกล้ห้าง แม็คโคร ศรีราชาขายที่ดิน ใกล้ห้าง แม็คโคร ชลบุรีที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ศรีราชาที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ศรีราชาที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ศรีราชา ชลบุรีที่ดินศรีราชา ชลบุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินชลบุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ศรีราชา ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ชลบุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ศรีราชาขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ชลบุรีที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด ศรีราชาที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด ศรีราชาที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด ศรีราชา ชลบุรีที่ดินศรีราชา ชลบุรี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินชลบุรี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ศรีราชา ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ชลบุรี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ศรีราชาขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ชลบุรีที่ดินใกล้เทศบาลตำบลที่ดินใกล้เทศบาลตำบลที่ดินใกล้เทศบาลตำบล ศรีราชาที่ดินใกล้เทศบาลตำบล ศรีราชาที่ดินใกล้เทศบาลตำบล ศรีราชา ชลบุรีที่ดินศรีราชา ชลบุรี ใกล้เทศบาลตำบลที่ดินชลบุรี ใกล้เทศบาลตำบลขายที่ดิน ใกล้เทศบาลตำบลขายที่ดิน ศรีราชา ใกล้เทศบาลตำบลขายที่ดิน ชลบุรี ใกล้เทศบาลตำบลขายที่ดิน ใกล้เทศบาลตำบล ศรีราชาขายที่ดิน ใกล้เทศบาลตำบล ชลบุรีที่ดินใกล้โรงพยาบาลที่ดินใกล้โรงพยาบาลที่ดินใกล้โรงพยาบาล ศรีราชาที่ดินใกล้โรงพยาบาล ศรีราชาที่ดินใกล้โรงพยาบาล ศรีราชา ชลบุรีที่ดินศรีราชา ชลบุรี ใกล้โรงพยาบาลที่ดินชลบุรี ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน ศรีราชา ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน ชลบุรี ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล ศรีราชาขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล ชลบุรีที่ดินใกล้สนามฟุตบอลที่ดินใกล้สนามฟุตบอลที่ดินใกล้สนามฟุตบอล ศรีราชาที่ดินใกล้สนามฟุตบอล ศรีราชาที่ดินใกล้สนามฟุตบอล ศรีราชา ชลบุรีที่ดินศรีราชา ชลบุรี ใกล้สนามฟุตบอลที่ดินชลบุรี ใกล้สนามฟุตบอลขายที่ดิน ใกล้สนามฟุตบอลขายที่ดิน ศรีราชา ใกล้สนามฟุตบอลขายที่ดิน ชลบุรี ใกล้สนามฟุตบอลขายที่ดิน ใกล้สนามฟุตบอล ศรีราชาขายที่ดิน ใกล้สนามฟุตบอล ชลบุรีที่ดินใกล้สนามกอล์ฟที่ดินใกล้สนามกอล์ฟที่ดินใกล้สนามกอล์ฟ ศรีราชาที่ดินใกล้สนามกอล์ฟ ศรีราชาที่ดินใกล้สนามกอล์ฟ ศรีราชา ชลบุรีที่ดินศรีราชา ชลบุรี ใกล้สนามกอล์ฟที่ดินชลบุรี ใกล้สนามกอล์ฟขายที่ดิน ใกล้สนามกอล์ฟขายที่ดิน ศรีราชา ใกล้สนามกอล์ฟขายที่ดิน ชลบุรี ใกล้สนามกอล์ฟขายที่ดิน ใกล้สนามกอล์ฟ ศรีราชาขายที่ดิน ใกล้สนามกอล์ฟ ชลบุรีที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวง ศรีราชาที่ดินใกล้ถนนทางหลวง ศรีราชาที่ดินใกล้ถนนทางหลวง ศรีราชา ชลบุรีที่ดินศรีราชา ชลบุรี ใกล้ถนนทางหลวงที่ดินชลบุรี ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ศรีราชา ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ชลบุรี ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง ศรีราชาขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง ชลบุรีที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ ศรีราชาที่ดินใกล้ถนนใหญ่ ศรีราชาที่ดินใกล้ถนนใหญ่ ศรีราชา ชลบุรีที่ดินศรีราชา ชลบุรี ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินชลบุรี ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ศรีราชา ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ชลบุรี ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ศรีราชาขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ชลบุรีที่ดินใกล้ทางด่วนที่ดินใกล้ทางด่วนที่ดินใกล้ทางด่วน ศรีราชาที่ดินใกล้ทางด่วน ศรีราชาที่ดินใกล้ทางด่วน ศรีราชา ชลบุรีที่ดินศรีราชา ชลบุรี ใกล้ทางด่วนที่ดินชลบุรี ใกล้ทางด่วนขายที่ดิน ใกล้ทางด่วนขายที่ดิน ศรีราชา ใกล้ทางด่วนขายที่ดิน ชลบุรี ใกล้ทางด่วนขายที่ดิน ใกล้ทางด่วน ศรีราชาขายที่ดิน ใกล้ทางด่วน ชลบุรีขายที่ดิน 8 ไร่ขายที่ดิน 30,000,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายที่ดิน 7 ไร่ 96 ตรว. ศรีราชา ถนนไร่หนึ่ง-หนองขาม ซ.โรงกรอง ต.บ้านบึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใกล้เครือสหพัฒน์ แหลมฉบัง ทางด่วน บายพาส ชลบุรี-ระยอง ที่ดินถมแล้ว เหมาะสร้างหมู่บ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์

วันที่โพสต์ วันพุธ 06 ธันวาคม 2566 ┃ อัพเดทล่าสุด วันจันทร์ 11 ธันวาคม 2566

The Estate 17-5
ขายที่ดินศรีราชา หนองขาม พื้นที่ 7 ไร่ 96 ตรว. ผังสีม่วง ใกล้เครือสหพัฒน์ แหลมฉบัง ทางด่วนบายพาส ชลบุรี- ระยอง
---------
-ที่ตั้งทรัพย์ ถนนไร่หนึ่ง-หนองขาม ซอยโรงกรอง ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
- จุดเด่น....
-พื้นที่ 7 ไร่ 96 ตรว.
-หน้ากว้าง 79X155 ม.
-รูปแปลงสี่เหลี่ยสวย
-ที่ดินถมแล้ว นาน10 ปี
-ที่ดินติดถนนคอนกรีต 6 เมตร
-เหมาะสร้างหมู่บ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์
- อพาทเม้น หอพัก
-โรงแรม คอนโด
-อาคารพาณิชย์
-ผังสีม่วง สร้างโรงงานได้
-------
-ใกล้เครือสหพัฒน์ แหลมฉบัง
-ใกล้ทางด่วนบายพาส
-ใกล้ตลาดสดอุดมกิจ 1
-ใกล้แหลมฉบัง หนองขาม
-ใกล้นิคมอมตะซิตี้
ใกล้สนามกอล์ฟศรีราชา
-ใกล้เมือง ศรีราชา เมืองชลบุรี
-ใกล้โรงเรียน ชุมชนเมือง
-ใกล้หมู่บ้าน ตลาดนัด
-ใกล้ถนนบายพาส ชลบุรี-ระยอง
.......
-เข้าออกได้หลายทาง
-ไร่หนึ่ง-หนองขาม
-เข้าทางตลาดอุดมกิจ 1
-เข้าถนนศาลาไร่หนึ่ง
-เข้าซอยในชากซอย 1
......
-ขายไร่ละ 4,200,000 บาท
-ราคารวม 30 ล้านบาท
-ค่าใช่จ่ายในการโอน
ผู้ซื้อ ผู้ขาย 50/50 %
นัดชมล่วงหน้า 1วัน
สนใจติดต่อ 0846559965(บุ๋ม)
ID Line : 0851435258
สามารถดูทรัพย์เพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ดิเอสเตท เอเจนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์รับฝากขายบ้านและจัดหาที่ดินเพื่อการลงทุน
www.Thaisecondhome.com
www.theestateagency.net
-รับฝากขาย บ้าน คอนโด ที่ดินเปล่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
-ฟรีค่าโฆษณา ค่าการตลาดและค่าสื่อต่างๆ จนกว่าจะขายได้**
-บริการยื่นสินเชื่อฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมให้คำปรึกษาด้วยทีมงานมืออาชีพ

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขายที่ดิน
หมวดหลัก : ที่ดินเปล่า ใกล้สนามกอล์ฟ
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินใกล้ทางด่วน ขายที่ดินใกล้โรงเรียน
ขายที่ดินถนนคอนกรีต ขายที่ดินถมแล้ว ขายที่ดินสนามกอล์ฟ
ขายที่ดินเข้าออกได้หลายทาง
ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ติดถนน ขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต
ลักษณะ : ติดถนน ที่ดินถมแล้ว หน้ากว้าง ติดถนนคอนกรีต ใกล้ทางด่วน
ลักษณะเฉพาะ : ติดถนนคอนกรีต เข้าออกได้หลายทาง
เนื้อที่รวม : 7.96 ไร่
ราคา :
ขาย 30,000,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : ชลบุรี
ทำเลชลบุรี »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : ศรีราชา
ทำเลศรีราชา »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลชลบุรี
ขายไม่เกิน 30,000,000 บาท
ขาย 20,000,000 - 30,000,000 บาท
ขาย 20,000,000 - 35,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายที่ดิน ทำเล ศรีราชา ชลบุรี
ขาย 20,000,000 - 30,000,000 บาท
ขาย 20,000,000 - 35,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินติดถนน ชลบุรี ที่ดินถมแล้ว ชลบุรี ที่ดินติดถนนคอนกรีต ชลบุรี ที่ดินใกล้ทางด่วน ชลบุรี
ทำเลเด่น : ใกล้ทางด่วน ใกล้ทางด่วน ศรีราชา ใกล้เครือสหพัฒน์
ถนนที่ผ่าน : บายพาส ถนนบายพาส
ทำเลที่สำคัญ : ที่ดินใกล้ทางด่วน บายพาส
ที่ดินใกล้ทางด่วน ถนนบายพาส
ที่ดินถนนบายพาส
ที่ดินติดถนนบายพาส
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน ถมแล้ว
ขายที่ดิน ติดถนน
ขายที่ดิน ใกล้ทางด่วน
ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต
ขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต
ขายที่ดิน ถมแล้ว ชลบุรี
ขายที่ดิน ติดถนน ชลบุรี
ขายที่ดิน ใกล้ทางด่วน ชลบุรี
ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต ชลบุรี
ขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต ชลบุรี
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน ชลบุรี ขายที่ดิน ศรีราชา ชลบุรี ขายที่ดิน ใกล้สนามกอล์ฟ ชลบุรี
ขายที่ดิน ใกล้ทางด่วน ชลบุรี
ขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน ชลบุรี
ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต ชลบุรี
ขายที่ดิน ถมแล้ว ชลบุรี
คลิกดูขายที่ดิน พื้นที่ ชลบุรี ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : Kamonchanok  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :

ขายที่ดิน 7 ไร่ 96 ตรว. ศรีราชา ถนนไร่หนึ่ง-หนองขาม ซ.โรงกรอง ต.บ้านบึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใกล้เครือสหพัฒน์ แหลมฉบัง ทางด่วน บายพาส ชลบุรี-ระยอง ที่ดินถมแล้ว เหมาะสร้างหมู่บ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์

ที่ดิน 8 ไร่ รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายที่ดิน 7 ไร่ 96 ตรว. ศรีราชา ถนนไร่หนึ่ง-หนองขาม ซ.โรงกรอง ต.บ้านบึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใกล้เครือสหพัฒน์ แหลมฉบัง ทางด่วน บายพาส ชลบุรี-ระยอง ที่ดินถมแล้ว เหมาะสร้างหมู่บ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คำที่ต้องการค้นหา ขายที่ดิน 7 ไร่ 96 ตรว. ศรีราชา ถนนไร่หนึ่ง-หนองขาม ซ.โรงกรอง ต.บ้านบึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใกล้เครือสหพัฒน์ แหลมฉบัง ทางด่วน บายพาส ชลบุรี-ระยอง ที่ดินถมแล้ว เหมาะสร้างหมู่บ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

The Estate 17-5 ขายที่ดินศรีราชา หนองขาม พื้นที่ 7 ไร่ 96 ตรว. ผังสีม่วง ใกล้เครือสหพัฒน์ แหลมฉบัง ทางด่วนบายพาส ชลบุรี- ระยอง --------- -ที่ตั้งทรัพย์ ถนนไร่ห

ที่ดินที่น่าสนใจ ราคาที่ใกล้เคียง

ขายที่ดิน มีทำเลใน ศรีราชา จ.ชลบุรี ราคาใกล้เคียง

ขายที่ดิน ในจ.ชลบุรี ขนาดเนื้อที่ ที่ใกล้เคียงกัน

@thaihometown Scroll