ที่ดิน พร้อมสวนป่า ต้นไม้กว่าพันต้น เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งานกว่า บ้านรางหางม้า ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินสุพรรณบุรี รายการล่าสุด ที่ดินสุพรรณบุรี ประกาศวันที่ 2023-11-14 ที่ดินสุพรรณบุรี ประกาศวันที่ 2024-06-16 ที่ดินสุพรรณบุรี ประกาศวันที่ 2024-06-15 ที่ดินศรีประจันต์ สุพรรณบุรี รายการล่าสุด ที่ดินสุพรรณบุรี รายการล่าสุด ที่ดินศรีประจันต์ สุพรรณบุรี รายการล่าสุด ที่ดินศรีประจันต์ที่ดินสุพรรณบุรี ที่ดิน ศรีประจันต์ สุพรรณบุรีขายที่ดิน ศรีประจันต์ขายที่ดิน สุพรรณบุรีที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาล ที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาล ที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาล ศรีประจันต์ที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาล ศรีประจันต์ที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาล ศรีประจันต์ สุพรรณบุรีที่ดินศรีประจันต์ สุพรรณบุรี บ่อเก็บน้ำบาดาล ที่ดินสุพรรณบุรี บ่อเก็บน้ำบาดาล ขายที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาล ขายที่ดิน ศรีประจันต์ บ่อเก็บน้ำบาดาล ขายที่ดิน สุพรรณบุรี บ่อเก็บน้ำบาดาล ขายที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาล ศรีประจันต์ขายที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาล สุพรรณบุรีที่ดิน มีวิวต้นไม้ ที่ดิน มีวิวต้นไม้ ที่ดิน มีวิวต้นไม้ ศรีประจันต์ที่ดิน มีวิวต้นไม้ ศรีประจันต์ที่ดิน มีวิวต้นไม้ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรีที่ดินศรีประจันต์ สุพรรณบุรี มีวิวต้นไม้ ที่ดินสุพรรณบุรี มีวิวต้นไม้ ขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ ขายที่ดิน ศรีประจันต์ มีวิวต้นไม้ ขายที่ดิน สุพรรณบุรี มีวิวต้นไม้ ขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ ศรีประจันต์ขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ สุพรรณบุรีที่ดิน มีวิวแม่น้ำ ที่ดิน มีวิวแม่น้ำ ที่ดิน มีวิวแม่น้ำ ศรีประจันต์ที่ดิน มีวิวแม่น้ำ ศรีประจันต์ที่ดิน มีวิวแม่น้ำ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรีที่ดินศรีประจันต์ สุพรรณบุรี มีวิวแม่น้ำ ที่ดินสุพรรณบุรี มีวิวแม่น้ำ ขายที่ดิน มีวิวแม่น้ำ ขายที่ดิน ศรีประจันต์ มีวิวแม่น้ำ ขายที่ดิน สุพรรณบุรี มีวิวแม่น้ำ ขายที่ดิน มีวิวแม่น้ำ ศรีประจันต์ขายที่ดิน มีวิวแม่น้ำ สุพรรณบุรีที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส ที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส ที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส ศรีประจันต์ที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส ศรีประจันต์ที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส ศรีประจันต์ สุพรรณบุรีที่ดินศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ใกล้ห้าง โลตัส ที่ดินสุพรรณบุรี ใกล้ห้าง โลตัส ขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส ขายที่ดิน ศรีประจันต์ ใกล้ห้าง โลตัส ขายที่ดิน สุพรรณบุรี ใกล้ห้าง โลตัส ขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส ศรีประจันต์ขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส สุพรรณบุรีที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ศรีประจันต์ที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ศรีประจันต์ที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ศรีประจันต์ สุพรรณบุรีที่ดินศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ที่ดินสุพรรณบุรี ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ขายที่ดิน ศรีประจันต์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ขายที่ดิน สุพรรณบุรี ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ศรีประจันต์ขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด สุพรรณบุรีที่ดิน ใกล้วัด โบสท์สุเหร่า ที่ดิน ใกล้วัด โบสท์สุเหร่า ที่ดิน ใกล้วัด โบสท์สุเหร่า ศรีประจันต์ที่ดิน ใกล้วัด โบสท์สุเหร่า ศรีประจันต์ที่ดิน ใกล้วัด โบสท์สุเหร่า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรีที่ดินศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ใกล้วัด โบสท์สุเหร่า ที่ดินสุพรรณบุรี ใกล้วัด โบสท์สุเหร่า ขายที่ดิน ใกล้วัด โบสท์สุเหร่า ขายที่ดิน ศรีประจันต์ ใกล้วัด โบสท์สุเหร่า ขายที่ดิน สุพรรณบุรี ใกล้วัด โบสท์สุเหร่า ขายที่ดิน ใกล้วัด โบสท์สุเหร่า ศรีประจันต์ขายที่ดิน ใกล้วัด โบสท์สุเหร่า สุพรรณบุรีที่ดิน ใกล้สำนักงานเขต ที่ดิน ใกล้สำนักงานเขต ที่ดิน ใกล้สำนักงานเขต ศรีประจันต์ที่ดิน ใกล้สำนักงานเขต ศรีประจันต์ที่ดิน ใกล้สำนักงานเขต ศรีประจันต์ สุพรรณบุรีที่ดินศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ใกล้สำนักงานเขต ที่ดินสุพรรณบุรี ใกล้สำนักงานเขต ขายที่ดิน ใกล้สำนักงานเขต ขายที่ดิน ศรีประจันต์ ใกล้สำนักงานเขต ขายที่ดิน สุพรรณบุรี ใกล้สำนักงานเขต ขายที่ดิน ใกล้สำนักงานเขต ศรีประจันต์ขายที่ดิน ใกล้สำนักงานเขต สุพรรณบุรีที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล ที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล ที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล ศรีประจันต์ที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล ศรีประจันต์ที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล ศรีประจันต์ สุพรรณบุรีที่ดินศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ใกล้โรงพยาบาล ที่ดินสุพรรณบุรี ใกล้โรงพยาบาล ขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล ขายที่ดิน ศรีประจันต์ ใกล้โรงพยาบาล ขายที่ดิน สุพรรณบุรี ใกล้โรงพยาบาล ขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล ศรีประจันต์ขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล สุพรรณบุรีที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมัน ที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมัน ที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมัน ศรีประจันต์ที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมัน ศรีประจันต์ที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมัน ศรีประจันต์ สุพรรณบุรีที่ดินศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ใกล้ปั๊มน้ำมัน ที่ดินสุพรรณบุรี ใกล้ปั๊มน้ำมัน ขายที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมัน ขายที่ดิน ศรีประจันต์ ใกล้ปั๊มน้ำมัน ขายที่ดิน สุพรรณบุรี ใกล้ปั๊มน้ำมัน ขายที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมัน ศรีประจันต์ขายที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมัน สุพรรณบุรีที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ศรีประจันต์ที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ศรีประจันต์ที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรีที่ดินศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ใกล้ถนนใหญ่ ที่ดินสุพรรณบุรี ใกล้ถนนใหญ่ ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ขายที่ดิน ศรีประจันต์ ใกล้ถนนใหญ่ ขายที่ดิน สุพรรณบุรี ใกล้ถนนใหญ่ ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ศรีประจันต์ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ สุพรรณบุรีขายที่ดิน 7 ไร่ขายที่ดิน 3,380,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ดิน พร้อมสวนป่า ต้นไม้กว่าพันต้น เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งานกว่า บ้านรางหางม้า ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

วันที่โพสต์ วันอังคาร 14 พฤศจิกายน 2566 ┃ อัพเดทล่าสุด วันอังคาร 02 มกราคม 2567

 ที่ดิน พร้อมสวนป่า 7 ไร่ 3 งานกว่า บ้านรางหางม้า ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ติดถนน ติดคลองสาธารณประโยชน์ มีน้ำตลอดปี

 ในราคาเพียง 430,000 บาทต่อไร่เท่านั้น : ราคารวมทั้งแปลง = 3.38 ลบ. 
꧁_________________________꧂

 รายละเอียด :
✅ เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา

✅ หน้ากว้าง 150 เมตร x ลึก 80 เมตร

✅ ปลูกไม้ยืนต้นหลายสายพันธุ์ เช่น ไม้สัก, ไม้พยุง, ไม้มะค่า, ไม้ประดู่ เต็มพื้นที่
คุ้มมากๆ

✅ อายุของไม้ยืนต้นโดยประมาณ 4-5 ปี ตามระยะการปลูก

✅ มีรั้วรอบแปลงที่ดินเรียบร้อย

✅ ด้านหน้าที่ติดถนนมีคลองชลประทาน

✅ ถนนเป็นคอนกรีต 2 เลน

✅ ที่ดินหันหน้าทางทิศตะวันออก

✅ มีโฉนดครุฑแดง มีน้ำประปา ไฟฟ้า อยู่แหล่งชุมชนบ้านรางหางม้า

✅ เข้าตัวเมืองสุพรรณบุรี ถนนสาย 340 เพียง 29 กม. ขับรถ 26 นาที ถึง โลตัส สุพรรณ
꧁_________________________꧂

☎️ สนใจติดต่อ
📞 TEL : 098-424-9938 ส้ม
📲 LINE id : marduhome

 TEL / LINE : 081-483-0147 ปิ่น

รับฝากขาย - เช่า -บ้าน - ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ยินดีให้บริการ
ฟรี โฆษณา ฟรี จัดหาสินเชื่อ
ฟรี ค่าใช้จ่ายจนกว่าจะหาผู้ซื้อได้
#วินเนอร์เอสเตทสถาบันนายหน้ามืออาชีพ
 

ทำเลใกล้ระบบขนส่ง และสาธารณูปโภค :
ใกล้ถนนสายหลัก, ใกล้ถนนใหญ่, ใกล้หน่วยงานราชการ, ใกล้โรงพยาบาล, ใกล้วัด,
ใกล้ตลาด


แนะนำข้อมูล สำหรับการเดินทาง :
- อยู่ใกล้กับสถานีอนามัยบ้านรางหางม้า
- ใกล้ ร.พ.ศรีประจันต์ เพียง 8 นาที

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขายที่ดิน
หมวดหลัก : ที่ดินติดคลอง
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินใกล้วัด
ขายที่ดินแหล่งชุมชน ขายที่ดินมีน้ำประปา
ทิศที่ดิน : ที่ดินทิศตะวันออก ที่ดินหันหน้า ทิศตะวันออก
ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ติดถนน ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ขายที่ดิน ใกล้ถนนสายหลัก
ลักษณะ : ที่ดินทำเลดี ด้านหน้าติดถนน
เนื้อที่รวม :
พื้นที่ใช้สอย : 345 ตารางวา
ราคา :
ขาย 3,380,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : สุพรรณบุรี
ทำเลสุพรรณบุรี »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : ศรีประจันต์
ทำเลศรีประจันต์ »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
รูปแบบขาย : ขายมีโฉนด
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินติดคลอง สุพรรณบุรี ที่ดินติดถนน สุพรรณบุรี
ทำเลเด่น : ใกล้ถนนใหญ่ ใกล้ถนนใหญ่ ศรีประจันต์ โลตัส สุพรรณบุรี โลตัสศรีประจันต์
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน ติดถนน
ขายที่ดิน ตัวเมือง
ขายที่ดิน มีน้ำประปา
ขายที่ดิน แหล่งชุมชน
ขายที่ดิน ติดถนน สุพรรณบุรี
ขายที่ดิน ตัวเมือง สุพรรณบุรี
ขายที่ดิน มีน้ำประปา สุพรรณบุรี
ขายที่ดิน แหล่งชุมชน สุพรรณบุรี
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : นายหน้า (Broker)
ชื่อสมาชิก : Wilaiwani  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
Facebook : Facebook เจ้าของประกาศ
Share :
ขายที่ดินเปล่า เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 28.2 ตารางวา ท่าระหัด สุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ราคาขาย 3,500,000 บาท
ที่ดินสุพรรณบุรี หนองหญ้าไซติดถนนลาดยาง 9ไร่ 3 งาน
หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
ราคาขาย 3,400,000 บาท
ที่ดินสุพรรณบุรี
อู่ทอง สุพรรณบุรี
ราคาขาย 4,200,000 บาท
ขายที่ดินสุพรรณบุรี
อู่ทอง สุพรรณบุรี
ราคาขาย 4,200,000 บาท

ที่ดิน พร้อมสวนป่า ต้นไม้กว่าพันต้น เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งานกว่า บ้านรางหางม้า ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ที่ดิน 7 ไร่ รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่ดิน พร้อมสวนป่า ต้นไม้กว่าพันต้น เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งานกว่า บ้านรางหางม้า ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี คำที่ต้องการค้นหา ที่ดิน พร้อมสวนป่า ต้นไม้กว่าพันต้น เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งานกว่า บ้านรางหางม้า ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

 ที่ดิน พร้อมสวนป่า 7 ไร่ 3 งานกว่า บ้านรางหางม้า ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ติดถนน ติดคลองสาธารณประโยชน์ มีน้ำตลอดปี  ในราคาเพียง 430,000 บา

ที่ดินที่น่าสนใจ ราคาที่ใกล้เคียง

ขายที่ดิน ในจ.สุพรรณบุรี ราคาใกล้เคียง

ขายที่ดิน ในจ.สุพรรณบุรี ขนาดเนื้อที่ ที่ใกล้เคียงกัน

@thaihometown Scroll