ขายที่ดินติดถนน อ.เสนา จ.อยุธยา ใกล้โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 44 ตรวา ด้านหน้าติดถนน ปัญจุบันเป็นที่นา ทำเลดี พื้นที่สีเขียว

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินพระนครศรีอยุธยา รายการล่าสุด ที่ดินพระนครศรีอยุธยา ประกาศวันที่ 2022-05-22 ที่ดินพระนครศรีอยุธยา ประกาศวันที่ 2024-06-16 ที่ดินพระนครศรีอยุธยา ประกาศวันที่ 2024-06-15 ที่ดินเสนา พระนครศรีอยุธยา รายการล่าสุด ที่ดินพระนครศรีอยุธยา รายการล่าสุด ที่ดินเสนา พระนครศรีอยุธยา รายการล่าสุด ที่ดินเสนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ที่ดิน เสนา พระนครศรีอยุธยาขายที่ดิน เสนาขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยาที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียน เสนาที่ดินใกล้โรงเรียน เสนาที่ดินใกล้โรงเรียน เสนา พระนครศรีอยุธยาที่ดินเสนา พระนครศรีอยุธยา ใกล้โรงเรียนที่ดินพระนครศรีอยุธยา ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน เสนา ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน เสนาขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน พระนครศรีอยุธยาที่ดินพื้นที่สีเขียวที่ดินพื้นที่สีเขียวที่ดินพื้นที่สีเขียว เสนาที่ดินพื้นที่สีเขียว เสนาที่ดินพื้นที่สีเขียว เสนา พระนครศรีอยุธยาที่ดินเสนา พระนครศรีอยุธยา พื้นที่สีเขียวที่ดินพระนครศรีอยุธยา พื้นที่สีเขียวขายที่ดิน พื้นที่สีเขียวขายที่ดิน เสนา พื้นที่สีเขียวขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา พื้นที่สีเขียวขายที่ดิน พื้นที่สีเขียว เสนาขายที่ดิน พื้นที่สีเขียว พระนครศรีอยุธยาที่ดินติดถนนที่ดินติดถนนที่ดินติดถนน เสนาที่ดินติดถนน เสนาที่ดินติดถนน เสนา พระนครศรีอยุธยาที่ดินเสนา พระนครศรีอยุธยา ติดถนนที่ดินพระนครศรีอยุธยา ติดถนนขายที่ดิน ติดถนนขายที่ดิน เสนา ติดถนนขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา ติดถนนขายที่ดิน ติดถนน เสนาขายที่ดิน ติดถนน พระนครศรีอยุธยาที่ดินหน้าติดถนนที่ดินหน้าติดถนนที่ดินหน้าติดถนน เสนาที่ดินหน้าติดถนน เสนาที่ดินหน้าติดถนน เสนา พระนครศรีอยุธยาที่ดินเสนา พระนครศรีอยุธยา หน้าติดถนนที่ดินพระนครศรีอยุธยา หน้าติดถนนขายที่ดิน หน้าติดถนนขายที่ดิน เสนา หน้าติดถนนขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา หน้าติดถนนขายที่ดิน หน้าติดถนน เสนาขายที่ดิน หน้าติดถนน พระนครศรีอยุธยาที่ดินด้านหน้าติดถนนที่ดินด้านหน้าติดถนนที่ดินด้านหน้าติดถนน เสนาที่ดินด้านหน้าติดถนน เสนาที่ดินด้านหน้าติดถนน เสนา พระนครศรีอยุธยาที่ดินเสนา พระนครศรีอยุธยา ด้านหน้าติดถนนที่ดินพระนครศรีอยุธยา ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน เสนา ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน เสนาขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน พระนครศรีอยุธยาที่ดินโซนสีเขียวที่ดินโซนสีเขียวที่ดินโซนสีเขียว เสนาที่ดินโซนสีเขียว เสนาที่ดินโซนสีเขียว เสนา พระนครศรีอยุธยาที่ดินเสนา พระนครศรีอยุธยา โซนสีเขียวที่ดินพระนครศรีอยุธยา โซนสีเขียวขายที่ดิน โซนสีเขียวขายที่ดิน เสนา โซนสีเขียวขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา โซนสีเขียวขายที่ดิน โซนสีเขียว เสนาขายที่ดิน โซนสีเขียว พระนครศรีอยุธยาที่ดินด้านหน้าติดถนนที่ดินด้านหน้าติดถนนที่ดินด้านหน้าติดถนน เสนาที่ดินด้านหน้าติดถนน เสนาที่ดินด้านหน้าติดถนน เสนา พระนครศรีอยุธยาที่ดินเสนา พระนครศรีอยุธยา ด้านหน้าติดถนนที่ดินพระนครศรีอยุธยา ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน เสนา ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน เสนาขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน พระนครศรีอยุธยาที่ดินที่จอดรถที่ดินที่จอดรถที่ดินที่จอดรถ เสนาที่ดินที่จอดรถ เสนาที่ดินที่จอดรถ เสนา พระนครศรีอยุธยาที่ดินเสนา พระนครศรีอยุธยา ที่จอดรถที่ดินพระนครศรีอยุธยา ที่จอดรถขายที่ดิน ที่จอดรถขายที่ดิน เสนา ที่จอดรถขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา ที่จอดรถขายที่ดิน ที่จอดรถ เสนาขายที่ดิน ที่จอดรถ พระนครศรีอยุธยาที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียน เสนาที่ดินใกล้โรงเรียน เสนาที่ดินใกล้โรงเรียน เสนา พระนครศรีอยุธยาที่ดินเสนา พระนครศรีอยุธยา ใกล้โรงเรียนที่ดินพระนครศรีอยุธยา ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน เสนา ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน เสนาขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน พระนครศรีอยุธยาที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวง เสนาที่ดินใกล้ถนนทางหลวง เสนาที่ดินใกล้ถนนทางหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยาที่ดินเสนา พระนครศรีอยุธยา ใกล้ถนนทางหลวงที่ดินพระนครศรีอยุธยา ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน เสนา ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง เสนาขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง พระนครศรีอยุธยาที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ เสนาที่ดินใกล้ถนนใหญ่ เสนาที่ดินใกล้ถนนใหญ่ เสนา พระนครศรีอยุธยาที่ดินเสนา พระนครศรีอยุธยา ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินพระนครศรีอยุธยา ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน เสนา ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ เสนาขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ พระนครศรีอยุธยาขายที่ดิน 9 ไร่ขายที่ดิน 5,522,400 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายที่ดินติดถนน อ.เสนา จ.อยุธยา ใกล้โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 44 ตรวา ด้านหน้าติดถนน ปัญจุบันเป็นที่นา ทำเลดี พื้นที่สีเขียว

วันที่โพสต์ วันอาทิตย์ 22 พฤษภาคม 2565 ┃ อัพเดทล่าสุด วันพฤหัสบดี 09 พฤษภาคม 2567

เป็นเอเจ้นติดต่อการซื้อขาย มานานกว่า 6 ปี เอเจ้นอิสระไม่มีการผูกมัดใดๆ
ขายที่ดินติดถนน อ.เสนา จ.อยุธยา ใกล้โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 44 ตรวา ด้านหน้าติดถนน ปัญจุบันเป็นที่นา ทำเลดี พื้นที่สีเขียว

เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 44 ตรวา
ราคา 590,000 บาท/ไร่
ราคาขาย 5,522,400 ล้านบาท

ที่อยู่ ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110

📍 พิกัด

https://goo.gl/maps/oUwXUJ6o1DAnoede8


The Property Pro
ปรึกษาเราได้ รับฝากขาย - เช่า คอนโด บ้าน ที่ดิน หาห้องเช่า ซื้อ ขาย "ฟรี" ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกพื้นทึ่
T. 081-549-1982 cartoon
Email : at.estate365@gmail.com
Line ID : cartoon81888
Line ID : @at.estate
www.atestatebangkok.com

#ขายที่ดิน #ขายที่ดินมือสอง #ขายที่ดินอยุธยา #ขายที่ดินารเกษตร #ขายที่ดินทำเลดี #ขายที่ดินใกล้โรงเรียน #นายหน้าสายมู #Thepropertypro

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขาย
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินใกล้โรงเรียน
ขายที่ดิน พื้นที่สีเขียว
ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ติดถนน
ลักษณะ : ติดถนน
ลักษณะเฉพาะ : หน้าติดถนน ด้านหน้าติดถนน
ลักษณะเด่น : พื้นที่สีเขียว
เนื้อที่รวม : 9 ไร่
ราคา :
ขาย 5,522,400 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ทำเลพระนครศรีอยุธยา »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : เสนา
ทำเลเสนา »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลพระนครศรีอยุธยา
ขายไม่เกิน 5,522,400 บาท
ขาย 2,000,000 - 3,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 4,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายที่ดิน ทำเล เสนา พระนครศรีอยุธยา
ขาย 2,000,000 - 3,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 4,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินติดถนน พระนครศรีอยุธยา
ทำเลเด่น : ด้านหน้าติดถนน
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน ติดถนน
ขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน
ขายที่ดิน พื้นที่สีเขียว
ขายที่ดิน ติดถนน พระนครศรีอยุธยา
ขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน พระนครศรีอยุธยา
ขายที่ดิน พื้นที่สีเขียว พระนครศรีอยุธยา
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา ขายที่ดิน เสนา พระนครศรีอยุธยา ขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน พระนครศรีอยุธยา
ขายที่ดิน พื้นที่สีเขียว พระนครศรีอยุธยา
ขายที่ดิน ติดถนน พระนครศรีอยุธยา
ขายที่ดิน หน้าติดถนน พระนครศรีอยุธยา
ขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน พระนครศรีอยุธยา
คลิกดูขายที่ดิน พื้นที่ พระนครศรีอยุธยา ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : cartoon  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
Emai :
Facebook : Facebook เจ้าของประกาศ
Share :
ขายที่ดิน 8 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา อ.บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ราคาขาย 6,000,000 บาท
ขายที่ดิน ติดถนนนครหลวง-ท่าเรือ พื้นที่ 8 ไร่กว่า ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.อยุธยา พื้...
เมืองพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
ราคาขาย 3,200,000 บาท

ขายที่ดินติดถนน อ.เสนา จ.อยุธยา ใกล้โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 44 ตรวา ด้านหน้าติดถนน ปัญจุบันเป็นที่นา ทำเลดี พื้นที่สีเขียว

ที่ดิน 9 ไร่ รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายที่ดินติดถนน อ.เสนา จ.อยุธยา ใกล้โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 44 ตรวา ด้านหน้าติดถนน ปัญจุบันเป็นที่นา ทำเลดี พื้นที่สีเขียว คำที่ต้องการค้นหา ขายที่ดินติดถนน อ.เสนา จ.อยุธยา ใกล้โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 44 ตรวา ด้านหน้าติดถนน ปัญจุบันเป็นที่นา ทำเลดี พื้นที่สีเขียว ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

ขายที่ดินติดถนน อ.เสนา จ.อยุธยา ใกล้โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 44 ตรวา ด้านหน้าติดถนน ปัญจุบันเป็นที่นา ทำเลดี พื้นที่สีเขียว เนื้อที่ 9 ไร่ 1

ที่ดินที่น่าสนใจ ราคาที่ใกล้เคียง

ขายที่ดิน ในจ.พระนครศรีอยุธยา ราคาใกล้เคียง

ขายที่ดิน ทำเลใกล้ๆ กับจ.พระนครศรีอยุธยา ขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกัน

@thaihometown Scroll