>>ขายที่ดินเขาใหญ่ อ.ปากช่อง 9-2-11 ไร่ วิวภูเขาล้อมรอบ 360 องศา สวยมาก มองเห็นวิวเขาใหญ่

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินนครราชสีมา รายการล่าสุด ที่ดินนครราชสีมา ประกาศวันที่ 2019-09-11 ที่ดินนครราชสีมา ประกาศวันที่ 2024-06-16 ที่ดินนครราชสีมา ประกาศวันที่ 2024-06-15 ที่ดินปากช่อง นครราชสีมา รายการล่าสุด ที่ดินนครราชสีมา รายการล่าสุด ที่ดินปากช่อง นครราชสีมา รายการล่าสุด ที่ดินปากช่องที่ดินนครราชสีมา ที่ดิน ปากช่อง นครราชสีมาขายที่ดิน ปากช่องขายที่ดิน นครราชสีมาที่ดินมีวิวภูเขาที่ดินมีวิวภูเขาที่ดินมีวิวภูเขา ปากช่องที่ดินมีวิวภูเขา ปากช่องที่ดินมีวิวภูเขา ปากช่อง นครราชสีมาที่ดินปากช่อง นครราชสีมา มีวิวภูเขาที่ดินนครราชสีมา มีวิวภูเขาขายที่ดิน มีวิวภูเขาขายที่ดิน ปากช่อง มีวิวภูเขาขายที่ดิน นครราชสีมา มีวิวภูเขาขายที่ดิน มีวิวภูเขา ปากช่องขายที่ดิน มีวิวภูเขา นครราชสีมาที่ดินใกล้ห้าง โลตัสที่ดินใกล้ห้าง โลตัสที่ดินใกล้ห้าง โลตัส ปากช่องที่ดินใกล้ห้าง โลตัส ปากช่องที่ดินใกล้ห้าง โลตัส ปากช่อง นครราชสีมาที่ดินปากช่อง นครราชสีมา ใกล้ห้าง โลตัสที่ดินนครราชสีมา ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน ปากช่อง ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน นครราชสีมา ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส ปากช่องขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส นครราชสีมาที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี ปากช่องที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี ปากช่องที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี ปากช่อง นครราชสีมาที่ดินปากช่อง นครราชสีมา ใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินนครราชสีมา ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน ปากช่อง ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน นครราชสีมา ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซี ปากช่องขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซี นครราชสีมาที่ดินใกล้โรงแรมที่ดินใกล้โรงแรมที่ดินใกล้โรงแรม ปากช่องที่ดินใกล้โรงแรม ปากช่องที่ดินใกล้โรงแรม ปากช่อง นครราชสีมาที่ดินปากช่อง นครราชสีมา ใกล้โรงแรมที่ดินนครราชสีมา ใกล้โรงแรมขายที่ดิน ใกล้โรงแรมขายที่ดิน ปากช่อง ใกล้โรงแรมขายที่ดิน นครราชสีมา ใกล้โรงแรมขายที่ดิน ใกล้โรงแรม ปากช่องขายที่ดิน ใกล้โรงแรม นครราชสีมาที่ดินใกล้รีสอร์ทที่ดินใกล้รีสอร์ทที่ดินใกล้รีสอร์ท ปากช่องที่ดินใกล้รีสอร์ท ปากช่องที่ดินใกล้รีสอร์ท ปากช่อง นครราชสีมาที่ดินปากช่อง นครราชสีมา ใกล้รีสอร์ทที่ดินนครราชสีมา ใกล้รีสอร์ทขายที่ดิน ใกล้รีสอร์ทขายที่ดิน ปากช่อง ใกล้รีสอร์ทขายที่ดิน นครราชสีมา ใกล้รีสอร์ทขายที่ดิน ใกล้รีสอร์ท ปากช่องขายที่ดิน ใกล้รีสอร์ท นครราชสีมาที่ดินใกล้ที่ว่าการอำเภอที่ดินใกล้ที่ว่าการอำเภอที่ดินใกล้ที่ว่าการอำเภอ ปากช่องที่ดินใกล้ที่ว่าการอำเภอ ปากช่องที่ดินใกล้ที่ว่าการอำเภอ ปากช่อง นครราชสีมาที่ดินปากช่อง นครราชสีมา ใกล้ที่ว่าการอำเภอที่ดินนครราชสีมา ใกล้ที่ว่าการอำเภอขายที่ดิน ใกล้ที่ว่าการอำเภอขายที่ดิน ปากช่อง ใกล้ที่ว่าการอำเภอขายที่ดิน นครราชสีมา ใกล้ที่ว่าการอำเภอขายที่ดิน ใกล้ที่ว่าการอำเภอ ปากช่องขายที่ดิน ใกล้ที่ว่าการอำเภอ นครราชสีมาที่ดินใกล้เทศบาลตำบลที่ดินใกล้เทศบาลตำบลที่ดินใกล้เทศบาลตำบล ปากช่องที่ดินใกล้เทศบาลตำบล ปากช่องที่ดินใกล้เทศบาลตำบล ปากช่อง นครราชสีมาที่ดินปากช่อง นครราชสีมา ใกล้เทศบาลตำบลที่ดินนครราชสีมา ใกล้เทศบาลตำบลขายที่ดิน ใกล้เทศบาลตำบลขายที่ดิน ปากช่อง ใกล้เทศบาลตำบลขายที่ดิน นครราชสีมา ใกล้เทศบาลตำบลขายที่ดิน ใกล้เทศบาลตำบล ปากช่องขายที่ดิน ใกล้เทศบาลตำบล นครราชสีมาที่ดินใกล้โรงพยาบาลที่ดินใกล้โรงพยาบาลที่ดินใกล้โรงพยาบาล ปากช่องที่ดินใกล้โรงพยาบาล ปากช่องที่ดินใกล้โรงพยาบาล ปากช่อง นครราชสีมาที่ดินปากช่อง นครราชสีมา ใกล้โรงพยาบาลที่ดินนครราชสีมา ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน ปากช่อง ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน นครราชสีมา ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล ปากช่องขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล นครราชสีมาที่ดินใกล้อนามัยที่ดินใกล้อนามัยที่ดินใกล้อนามัย ปากช่องที่ดินใกล้อนามัย ปากช่องที่ดินใกล้อนามัย ปากช่อง นครราชสีมาที่ดินปากช่อง นครราชสีมา ใกล้อนามัยที่ดินนครราชสีมา ใกล้อนามัยขายที่ดิน ใกล้อนามัยขายที่ดิน ปากช่อง ใกล้อนามัยขายที่ดิน นครราชสีมา ใกล้อนามัยขายที่ดิน ใกล้อนามัย ปากช่องขายที่ดิน ใกล้อนามัย นครราชสีมาที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมันที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมันที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมัน ปากช่องที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมัน ปากช่องที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมัน ปากช่อง นครราชสีมาที่ดินปากช่อง นครราชสีมา ใกล้ปั๊มน้ำมันที่ดินนครราชสีมา ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน ปากช่อง ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน นครราชสีมา ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมัน ปากช่องขายที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมัน นครราชสีมาที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวง ปากช่องที่ดินใกล้ถนนทางหลวง ปากช่องที่ดินใกล้ถนนทางหลวง ปากช่อง นครราชสีมาที่ดินปากช่อง นครราชสีมา ใกล้ถนนทางหลวงที่ดินนครราชสีมา ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ปากช่อง ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน นครราชสีมา ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง ปากช่องขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง นครราชสีมาที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ ปากช่องที่ดินใกล้ถนนใหญ่ ปากช่องที่ดินใกล้ถนนใหญ่ ปากช่อง นครราชสีมาที่ดินปากช่อง นครราชสีมา ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินนครราชสีมา ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ปากช่อง ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน นครราชสีมา ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ปากช่องขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ นครราชสีมาที่ดินใกล้ทางด่วนที่ดินใกล้ทางด่วนที่ดินใกล้ทางด่วน ปากช่องที่ดินใกล้ทางด่วน ปากช่องที่ดินใกล้ทางด่วน ปากช่อง นครราชสีมาที่ดินปากช่อง นครราชสีมา ใกล้ทางด่วนที่ดินนครราชสีมา ใกล้ทางด่วนขายที่ดิน ใกล้ทางด่วนขายที่ดิน ปากช่อง ใกล้ทางด่วนขายที่ดิน นครราชสีมา ใกล้ทางด่วนขายที่ดิน ใกล้ทางด่วน ปากช่องขายที่ดิน ใกล้ทางด่วน นครราชสีมาที่ดินใกล้ลำคลองที่ดินใกล้ลำคลองที่ดินใกล้ลำคลอง ปากช่องที่ดินใกล้ลำคลอง ปากช่องที่ดินใกล้ลำคลอง ปากช่อง นครราชสีมาที่ดินปากช่อง นครราชสีมา ใกล้ลำคลองที่ดินนครราชสีมา ใกล้ลำคลองขายที่ดิน ใกล้ลำคลองขายที่ดิน ปากช่อง ใกล้ลำคลองขายที่ดิน นครราชสีมา ใกล้ลำคลองขายที่ดิน ใกล้ลำคลอง ปากช่องขายที่ดิน ใกล้ลำคลอง นครราชสีมาที่ดินใกล้น้ำตกที่ดินใกล้น้ำตกที่ดินใกล้น้ำตก ปากช่องที่ดินใกล้น้ำตก ปากช่องที่ดินใกล้น้ำตก ปากช่อง นครราชสีมาที่ดินปากช่อง นครราชสีมา ใกล้น้ำตกที่ดินนครราชสีมา ใกล้น้ำตกขายที่ดิน ใกล้น้ำตกขายที่ดิน ปากช่อง ใกล้น้ำตกขายที่ดิน นครราชสีมา ใกล้น้ำตกขายที่ดิน ใกล้น้ำตก ปากช่องขายที่ดิน ใกล้น้ำตก นครราชสีมาที่ดินใกล้อุทยานที่ดินใกล้อุทยานที่ดินใกล้อุทยาน ปากช่องที่ดินใกล้อุทยาน ปากช่องที่ดินใกล้อุทยาน ปากช่อง นครราชสีมาที่ดินปากช่อง นครราชสีมา ใกล้อุทยานที่ดินนครราชสีมา ใกล้อุทยานขายที่ดิน ใกล้อุทยานขายที่ดิน ปากช่อง ใกล้อุทยานขายที่ดิน นครราชสีมา ใกล้อุทยานขายที่ดิน ใกล้อุทยาน ปากช่องขายที่ดิน ใกล้อุทยาน นครราชสีมาที่ดินใกล้ภูเขาที่ดินใกล้ภูเขาที่ดินใกล้ภูเขา ปากช่องที่ดินใกล้ภูเขา ปากช่องที่ดินใกล้ภูเขา ปากช่อง นครราชสีมาที่ดินปากช่อง นครราชสีมา ใกล้ภูเขาที่ดินนครราชสีมา ใกล้ภูเขาขายที่ดิน ใกล้ภูเขาขายที่ดิน ปากช่อง ใกล้ภูเขาขายที่ดิน นครราชสีมา ใกล้ภูเขาขายที่ดิน ใกล้ภูเขา ปากช่องขายที่ดิน ใกล้ภูเขา นครราชสีมาขายที่ดิน 10 ไร่ขายที่ดิน 19,055,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

>>ขายที่ดินเขาใหญ่ อ.ปากช่อง 9-2-11 ไร่ วิวภูเขาล้อมรอบ 360 องศา สวยมาก มองเห็นวิวเขาใหญ่

วันที่โพสต์ วันพุธ 11 กันยายน 2562 ┃ อัพเดทล่าสุด วันศุกร์ 22 มกราคม 2564

ขายที่ดินเขาใหญ่ อ.ปากช่อง 9-2-11 ไร่ วิวภูเขาล้อมรอบ 360องศา สวยมาก มองเห็นวิวเขาใหญ่
------------------------------------------------------------------
จุดเด่นที่ดิน
1.ขายถูกกว่าที่ดินแปลงใกล้เคียง ที่อยู่ในทำเลเดียวกัน
2.เป็นที่ดินที่พัฒนาแล้ว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา วิวภูเขาล้อมรอบ 360องศา สวยมาก มองเห็นวิวเขาใหญ่
3.เป็นที่ดินที่มีระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์เข้าถึง, ใกล้แหล่งชุมชน ใกล้ระบบคมนาคมขนส่ง, ใกล้หน่วยงานราชการ
4.ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยมาก หน้ากว้างที่ดินติดถนนประมาณ 100 เมตร ลึก 175 เมตร
5.ที่ดินอยู่ติดกับโครงการสวนเกษตร ของบริษัทซีพี จำกัด (มหาชน) บ้านสวนกาววาว และห่างภูผาหมอกรีสอร์ทเพียง 500 เมตร
6.เป็นที่ดินที่ติดถนน เดินทางสะดวกเข้าจากถนนทางหลวงใกล้ถนนสายหลัก คือห่าง ถ.มิตรภาพประมาณ 5.4 ก.ม.
7.ใกล้ถนน ถ.ธนะรัตช์ เพียง 8.5 กม. เท่านั้น โดยมีถนนเชื่อมต่อหลายเส้นทาง ผ่านสถานที่สวยๆ เช่น เขาใหญ่แฟนตาซี เดอะเปียโนรีสอร์ท ภูพระพายรีสอร์ท ต้นศิลป์อาร์ต & โฮมรีสอร์ท เพื่อเดินทางขึ้นเขาใหญ่
8.ใกล้ถนนมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา (ถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6) ประมาณ 1.5 กม. เริ่มสร้าง พ.ศ. 2558 คาดว่าเสร็จภายใน พ.ศ. 2563
9. ราคาขาย : ไร่ละ 2.0 ล้านบาท หรือ 5,000 บาท/ตร.ว.ละ =(5,000x3,811 = 19,055,000 บาท)
-------------------------------------------------------------------
10. เงื่อนไขการขาย
10.1 มัดจำวันทำสัญญาซื้อขาย 10%+3%
10.2 ผู้ขายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอนและค่าคอมมิชชั่น ทั้งหมด
-------------------------------------------------------------------
11.บุคคลติดต่อ
คุณต้น สามารถ โทร 081 845 2261, ไลน์ ID : samart0818452261
-------------------------------------------------------------------
ดูที่ดินแปลงอื่น ๆ กดลิ้ง
www.facebook.com/fifaproperty8/posts/
และรบกวนช่วยกดถูกใจกดแชร์และกดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามแปลงใหม่ ๆ ครับ
-------------------------------------------------------------------

1.บริการจัดหา รับฝากขายบ้าน ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลางและเขตอีอีซี(EEC)ฟรี!!
2.ให้คำปรึกษา แนะนำ ที่ดินที่มีศักยภาพในการลงทุน

นัดชมพื้นที่จริง กรุณาแจ้งล่วงหน้า 2 วัน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณต้น 081 845 2261

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขายที่ดิน
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินวิวเขาใหญ่ ขายที่ดินแหล่งชุมชน
ขายที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขายที่ดินรูปสี่เหลี่ยม
ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ติดถนน ขายที่ดิน ใกล้ถนนสายหลัก ขายที่ดิน วิวภูเขา
ลักษณะ : ติดถนน หน้ากว้างที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ลึก 175 ม.
ลักษณะเฉพาะ : ใกล้แหล่งชุมชน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา
เนื้อที่รวม : 10 ไร่
ราคา :
ขาย 19,055,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
ราคาต่อหน่วย :
2,000,000 บาท ต่อไร่
จังหวัด : นครราชสีมา
ทำเลนครราชสีมา »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : ปากช่อง
ทำเลปากช่อง »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลนครราชสีมา
ขายไม่เกิน 19,055,000 บาท
ขาย 13,000,000 - 20,000,000 บาท
ขาย 13,000,000 - 22,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายที่ดิน ทำเล ปากช่อง นครราชสีมา
ขาย 13,000,000 - 20,000,000 บาท
ขาย 13,000,000 - 22,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินติดถนน นครราชสีมา ที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้า นครราชสีมา
ทำเลเด่น : มอเตอร์เวย์ ใกล้ถนนทางหลวง
ถนนที่ผ่าน : มิตรภาพ ถนนมิตรภาพ
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน ติดถนน
ขายที่ดิน แหล่งชุมชน
ขายที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขายที่ดิน ติดถนน นครราชสีมา
ขายที่ดิน แหล่งชุมชน นครราชสีมา
ขายที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผ้า นครราชสีมา
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน นครราชสีมา ขายที่ดิน ปากช่อง นครราชสีมา ขายที่ดิน วิวเขาใหญ่ นครราชสีมา
ขายที่ดิน แหล่งชุมชน นครราชสีมา
ขายที่ดิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า นครราชสีมา
ขายที่ดิน รูปสี่เหลี่ยม นครราชสีมา
ขายที่ดิน ติดถนน นครราชสีมา
คลิกดูขายที่ดิน พื้นที่ นครราชสีมา ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : คุณต้น สามารถ  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
Emai :
Facebook : Facebook เจ้าของประกาศ
Share :

>>ขายที่ดินเขาใหญ่ อ.ปากช่อง 9-2-11 ไร่ วิวภูเขาล้อมรอบ 360 องศา สวยมาก มองเห็นวิวเขาใหญ่

ที่ดิน 10 ไร่ รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูล>>ขายที่ดินเขาใหญ่ อ.ปากช่อง 9-2-11 ไร่ วิวภูเขาล้อมรอบ 360 องศา สวยมาก มองเห็นวิวเขาใหญ่ คำที่ต้องการค้นหา >>ขายที่ดินเขาใหญ่ อ.ปากช่อง 9-2-11 ไร่ วิวภูเขาล้อมรอบ 360 องศา สวยมาก มองเห็นวิวเขาใหญ่ ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

ขายที่ดินเขาใหญ่ อ.ปากช่อง 9-2-11 ไร่ วิวภูเขาล้อมรอบ 360องศา สวยมาก มองเห็นวิวเขาใหญ่ ------------------------------------------------------------------ จุดเด่

ที่ดินที่น่าสนใจ ราคาที่ใกล้เคียง

ขายที่ดิน ในจ.นครราชสีมา ราคาใกล้เคียง

ขายที่ดิน ในจ.นครราชสีมา ขนาดเนื้อที่ ที่ใกล้เคียงกัน

@thaihometown Scroll