ที่ดินอยู่ในซอย ขายที่ดิน พัฒนาการตัดใหม่ ประเวศ พระโขนง

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-11 ที่ดินกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-17 ที่ดินกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-16 ที่ดินประเวศ กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินประเวศ กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินประเวศที่ดิน กรุงเทพที่ดินประเวศ กรุงเทพขายที่ดิน ประเวศขายที่ดิน เขตประเวศที่ดินใกล้วัดที่ดินใกล้วัดที่ดินใกล้วัด ประเวศที่ดินใกล้วัด ประเวศที่ดินใกล้วัด ประเวศ กรุงเทพที่ดินประเวศ กรุงเทพ ใกล้วัดที่ดินกรุงเทพ ใกล้วัดขายที่ดิน ใกล้วัดขายที่ดิน ประเวศ ใกล้วัดขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้วัดขายที่ดิน ใกล้วัด ประเวศขายที่ดิน ใกล้วัด กรุงเทพที่ดินอยู่ในซอยที่ดินอยู่ในซอยที่ดินอยู่ในซอย ประเวศที่ดินอยู่ในซอย ประเวศที่ดินอยู่ในซอย ประเวศ กรุงเทพที่ดินประเวศ กรุงเทพ อยู่ในซอยที่ดินกรุงเทพ อยู่ในซอยขายที่ดิน อยู่ในซอยขายที่ดิน ประเวศ อยู่ในซอยขายที่ดิน กรุงเทพ อยู่ในซอยขายที่ดิน อยู่ในซอย ประเวศขายที่ดิน อยู่ในซอย กรุงเทพที่ดินลึก35เมตรที่ดินลึก35เมตรที่ดินลึก35เมตร ประเวศที่ดินลึก35เมตร ประเวศที่ดินลึก35เมตร ประเวศ กรุงเทพที่ดินประเวศ กรุงเทพ ลึก35เมตรที่ดินกรุงเทพ ลึก35เมตรขายที่ดิน ลึก35เมตรขายที่ดิน ประเวศ ลึก35เมตรขายที่ดิน กรุงเทพ ลึก35เมตรขายที่ดิน ลึก35เมตร ประเวศขายที่ดิน ลึก35เมตร กรุงเทพที่ดินอยู่ในซอยที่ดินอยู่ในซอยที่ดินอยู่ในซอย ประเวศที่ดินอยู่ในซอย ประเวศที่ดินอยู่ในซอย ประเวศ กรุงเทพที่ดินประเวศ กรุงเทพ อยู่ในซอยที่ดินกรุงเทพ อยู่ในซอยขายที่ดิน อยู่ในซอยขายที่ดิน ประเวศ อยู่ในซอยขายที่ดิน กรุงเทพ อยู่ในซอยขายที่ดิน อยู่ในซอย ประเวศขายที่ดิน อยู่ในซอย กรุงเทพที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ ประเวศที่ดินใกล้ถนนใหญ่ ประเวศที่ดินใกล้ถนนใหญ่ ประเวศ กรุงเทพที่ดินประเวศ กรุงเทพ ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินกรุงเทพ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ประเวศ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ประเวศขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ กรุงเทพที่ดินใกล้วัดที่ดินใกล้วัดที่ดินใกล้วัด ประเวศที่ดินใกล้วัด ประเวศที่ดินใกล้วัด ประเวศ กรุงเทพที่ดินประเวศ กรุงเทพ ใกล้วัดที่ดินกรุงเทพ ใกล้วัดขายที่ดิน ใกล้วัดขายที่ดิน ประเวศ ใกล้วัดขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้วัดขายที่ดิน ใกล้วัด ประเวศขายที่ดิน ใกล้วัด กรุงเทพที่ดินใกล้ธนาคารที่ดินใกล้ธนาคารที่ดินใกล้ธนาคาร ประเวศที่ดินใกล้ธนาคาร ประเวศที่ดินใกล้ธนาคาร ประเวศ กรุงเทพที่ดินประเวศ กรุงเทพ ใกล้ธนาคารที่ดินกรุงเทพ ใกล้ธนาคารขายที่ดิน ใกล้ธนาคารขายที่ดิน ประเวศ ใกล้ธนาคารขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้ธนาคารขายที่ดิน ใกล้ธนาคาร ประเวศขายที่ดิน ใกล้ธนาคาร กรุงเทพที่ดินใกล้สถานีตำรวจที่ดินใกล้สถานีตำรวจที่ดินใกล้สถานีตำรวจ ประเวศที่ดินใกล้สถานีตำรวจ ประเวศที่ดินใกล้สถานีตำรวจ ประเวศ กรุงเทพที่ดินประเวศ กรุงเทพ ใกล้สถานีตำรวจที่ดินกรุงเทพ ใกล้สถานีตำรวจขายที่ดิน ใกล้สถานีตำรวจขายที่ดิน ประเวศ ใกล้สถานีตำรวจขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้สถานีตำรวจขายที่ดิน ใกล้สถานีตำรวจ ประเวศขายที่ดิน ใกล้สถานีตำรวจ กรุงเทพที่ดินใกล้สำนักงานเขตที่ดินใกล้สำนักงานเขตที่ดินใกล้สำนักงานเขต ประเวศที่ดินใกล้สำนักงานเขต ประเวศที่ดินใกล้สำนักงานเขต ประเวศ กรุงเทพที่ดินประเวศ กรุงเทพ ใกล้สำนักงานเขตที่ดินกรุงเทพ ใกล้สำนักงานเขตขายที่ดิน ใกล้สำนักงานเขตขายที่ดิน ประเวศ ใกล้สำนักงานเขตขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้สำนักงานเขตขายที่ดิน ใกล้สำนักงานเขต ประเวศขายที่ดิน ใกล้สำนักงานเขต กรุงเทพที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมันที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมันที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมัน ประเวศที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมัน ประเวศที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมัน ประเวศ กรุงเทพที่ดินประเวศ กรุงเทพ ใกล้ปั๊มน้ำมันที่ดินกรุงเทพ ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน ประเวศ ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมัน ประเวศขายที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมัน กรุงเทพที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ ประเวศที่ดินใกล้ถนนใหญ่ ประเวศที่ดินใกล้ถนนใหญ่ ประเวศ กรุงเทพที่ดินประเวศ กรุงเทพ ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินกรุงเทพ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ประเวศ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ประเวศขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ กรุงเทพขายที่ดิน 180 ตารางวาขายที่ดิน 10,500,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ดินอยู่ในซอย ขายที่ดิน พัฒนาการตัดใหม่ ประเวศ พระโขนง

วันที่โพสต์ วันอังคาร 11 มิถุนายน 2567

ขายที่ดิน เปล่า พัฒนาการตัดใหม่ อ่อนนุช ประเวศ พระโขนง 180 ตร.ว เหมาะสำหรับสร้างบ้านเดี่ยว ทำเลดี ใกล้ถนนใหญ่

• เนื้อที่ 180 ตร.ว
• หน้ากว้าง 20 เมตร ลึก 35 เมตร
• สร้างบ้านเดี่ยวได้
• หน้าถนน เป็นสาธารณะ
• ใกล้ถนนใหญ่ ถนน พัฒนาการตัดใหม่
• เข้าซอย พัฒนาการ 96 และ อ่อนนุช 66 ได้
• อยู่ในซอย ชุมชนคลองมะขามเทศ

ที่ตั้ง : ซอย พัฒนาการ 96 ( ชุมชนคลองมะขามเทศ ) ถนน พัฒนาการตัดใหม่ แขวง คลองประเวศฝั่งใต้ ( ประเวศ ) เขตพระโขนง กรุงเทพ 10250

ราคาขาย 10.5 ล้านบาท

สนใจสอบถามพร้อมนัดชมบ้านได้ที่
โทร . 062-962-9787
Line ID : jybjoice
สุรภา รติพรเลิศ ( จอยส์ )
SMART ESTATE บริการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์มือสองทุกชนิด บริการครบจบในที่เดียว

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขาย
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินอยู่ในซอย
ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่
ลักษณะ : หน้ากว้าง ลึก 35 ม. อยู่ในซอย
ลักษณะเฉพาะ : ใกล้ถนนใหญ่
เนื้อที่รวม : 180 ตารางวา
ราคา :
ขาย 10,500,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : ประเวศ
ทำเลประเวศ »
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลประเวศ
ขายไม่เกิน 10,500,000 บาท
ขาย 6,000,000 - 8,000,000 บาท
ขาย 6,000,000 - 10,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินอยู่ในซอย ประเวศ
ทำเลเด่น : ใกล้ถนนใหญ่ ใกล้ถนนใหญ่ ประเวศ
ถนนหลัก : พัฒนาการ พัฒนาการ96 พัฒนาการ 180 ตร.ว.
ถนนที่ผ่าน : ถนนพัฒนาการ ถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ9
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายที่ดิน ถนนพัฒนาการ
ขายที่ดิน ถนนอ่อนนุช
ขายที่ดิน พัฒนาการ 180 ตารางวา
ขายที่ดิน อ่อนนุช 180 ตารางวา
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน ประเวศ »
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน พัฒนาการ 10,500,000 บาท
ขายที่ดิน ประเวศ 10,500,000 บาท
ขายที่ดิน อยู่ในซอย ประเวศ
ขายที่ดิน หน้ากว้าง ประเวศ
ขายที่ดิน หน้ากว้าง ประเวศ
ขายที่ดิน ลึก35เมตร ประเวศ
ขายที่ดิน อยู่ในซอย ประเวศ
คลิกดูขายที่ดิน พื้นที่ประเวศ ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : Surapa Joice SmartEstate  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Facebook : Facebook เจ้าของประกาศ
Share :

ที่ดินอยู่ในซอย ขายที่ดิน พัฒนาการตัดใหม่ ประเวศ พระโขนง

ที่ดิน 180 ตารางวา รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่ดินอยู่ในซอย ขายที่ดิน พัฒนาการตัดใหม่ ประเวศ พระโขนง คำที่ต้องการค้นหา ที่ดินอยู่ในซอย ขายที่ดิน พัฒนาการตัดใหม่ ประเวศ พระโขนง ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

ขายที่ดิน เปล่า พัฒนาการตัดใหม่ อ่อนนุช ประเวศ พระโขนง 180 ตร.ว เหมาะสำหรับสร้างบ้านเดี่ยว ทำเลดี ใกล้ถนนใหญ่ • เนื้อที่ 180 ตร.ว • หน้ากว้าง 20 เมตร ลึก 35 เมต

ขายที่ดิน เขตประเวศ ราคาใกล้เคียง

ขายที่ดิน ทำเลใกล้ๆ กับเขตประเวศ ขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกัน

@thaihometown Scroll