ที่ดินอยู่ในซอย ขายที่ดิน พระราม2 ซอย30 1-2-06 ไร่ ตรว ล่ะ 60,000 บาท ทำเลดีใกล้ถนนพระราม2

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-11 ที่ดินกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-17 ที่ดินกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-16 ที่ดินจอมทอง กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินจอมทอง กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินจอมทองที่ดิน กรุงเทพที่ดินจอมทอง กรุงเทพขายที่ดิน จอมทองขายที่ดิน เขตจอมทองที่ดินอยู่ในซอยที่ดินอยู่ในซอยที่ดินอยู่ในซอย จอมทองที่ดินอยู่ในซอย จอมทองที่ดินอยู่ในซอย จอมทอง กรุงเทพที่ดินจอมทอง กรุงเทพ อยู่ในซอยที่ดินกรุงเทพ อยู่ในซอยขายที่ดิน อยู่ในซอยขายที่ดิน จอมทอง อยู่ในซอยขายที่ดิน กรุงเทพ อยู่ในซอยขายที่ดิน อยู่ในซอย จอมทองขายที่ดิน อยู่ในซอย กรุงเทพที่ดินน้ำไม่ท่วมที่ดินน้ำไม่ท่วมที่ดินน้ำไม่ท่วม จอมทองที่ดินน้ำไม่ท่วม จอมทองที่ดินน้ำไม่ท่วม จอมทอง กรุงเทพที่ดินจอมทอง กรุงเทพ น้ำไม่ท่วมที่ดินกรุงเทพ น้ำไม่ท่วมขายที่ดิน น้ำไม่ท่วมขายที่ดิน จอมทอง น้ำไม่ท่วมขายที่ดิน กรุงเทพ น้ำไม่ท่วมขายที่ดิน น้ำไม่ท่วม จอมทองขายที่ดิน น้ำไม่ท่วม กรุงเทพที่ดินลึก93เมตรที่ดินลึก93เมตรที่ดินลึก93เมตร จอมทองที่ดินลึก93เมตร จอมทองที่ดินลึก93เมตร จอมทอง กรุงเทพที่ดินจอมทอง กรุงเทพ ลึก93เมตรที่ดินกรุงเทพ ลึก93เมตรขายที่ดิน ลึก93เมตรขายที่ดิน จอมทอง ลึก93เมตรขายที่ดิน กรุงเทพ ลึก93เมตรขายที่ดิน ลึก93เมตร จอมทองขายที่ดิน ลึก93เมตร กรุงเทพที่ดินน้ำไม่ท่วมที่ดินน้ำไม่ท่วมที่ดินน้ำไม่ท่วม จอมทองที่ดินน้ำไม่ท่วม จอมทองที่ดินน้ำไม่ท่วม จอมทอง กรุงเทพที่ดินจอมทอง กรุงเทพ น้ำไม่ท่วมที่ดินกรุงเทพ น้ำไม่ท่วมขายที่ดิน น้ำไม่ท่วมขายที่ดิน จอมทอง น้ำไม่ท่วมขายที่ดิน กรุงเทพ น้ำไม่ท่วมขายที่ดิน น้ำไม่ท่วม จอมทองขายที่ดิน น้ำไม่ท่วม กรุงเทพที่ดินอยู่ในซอยที่ดินอยู่ในซอยที่ดินอยู่ในซอย จอมทองที่ดินอยู่ในซอย จอมทองที่ดินอยู่ในซอย จอมทอง กรุงเทพที่ดินจอมทอง กรุงเทพ อยู่ในซอยที่ดินกรุงเทพ อยู่ในซอยขายที่ดิน อยู่ในซอยขายที่ดิน จอมทอง อยู่ในซอยขายที่ดิน กรุงเทพ อยู่ในซอยขายที่ดิน อยู่ในซอย จอมทองขายที่ดิน อยู่ในซอย กรุงเทพที่ดินราคาประเมินที่ดินราคาประเมินที่ดินราคาประเมิน จอมทองที่ดินราคาประเมิน จอมทองที่ดินราคาประเมิน จอมทอง กรุงเทพที่ดินจอมทอง กรุงเทพ ราคาประเมินที่ดินกรุงเทพ ราคาประเมินขายที่ดิน ราคาประเมินขายที่ดิน จอมทอง ราคาประเมินขายที่ดิน กรุงเทพ ราคาประเมินขายที่ดิน ราคาประเมิน จอมทองขายที่ดิน ราคาประเมิน กรุงเทพที่ดินจุดขึ้นลงทางด่วนที่ดินจุดขึ้นลงทางด่วนที่ดินจุดขึ้นลงทางด่วน จอมทองที่ดินจุดขึ้นลงทางด่วน จอมทองที่ดินจุดขึ้นลงทางด่วน จอมทอง กรุงเทพที่ดินจอมทอง กรุงเทพ จุดขึ้นลงทางด่วนที่ดินกรุงเทพ จุดขึ้นลงทางด่วนขายที่ดิน จุดขึ้นลงทางด่วนขายที่ดิน จอมทอง จุดขึ้นลงทางด่วนขายที่ดิน กรุงเทพ จุดขึ้นลงทางด่วนขายที่ดิน จุดขึ้นลงทางด่วน จอมทองขายที่ดิน จุดขึ้นลงทางด่วน กรุงเทพที่ดินชุดที่นอนที่ดินชุดที่นอนที่ดินชุดที่นอน จอมทองที่ดินชุดที่นอน จอมทองที่ดินชุดที่นอน จอมทอง กรุงเทพที่ดินจอมทอง กรุงเทพ ชุดที่นอนที่ดินกรุงเทพ ชุดที่นอนขายที่ดิน ชุดที่นอนขายที่ดิน จอมทอง ชุดที่นอนขายที่ดิน กรุงเทพ ชุดที่นอนขายที่ดิน ชุดที่นอน จอมทองขายที่ดิน ชุดที่นอน กรุงเทพที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัวที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัวที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัว จอมทองที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัว จอมทองที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัว จอมทอง กรุงเทพที่ดินจอมทอง กรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวที่ดินกรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน จอมทอง สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน กรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน สระว่ายน้ำส่วนตัว จอมทองขายที่ดิน สระว่ายน้ำส่วนตัว กรุงเทพที่ดินปั้มน้ำที่ดินปั้มน้ำที่ดินปั้มน้ำ จอมทองที่ดินปั้มน้ำ จอมทองที่ดินปั้มน้ำ จอมทอง กรุงเทพที่ดินจอมทอง กรุงเทพ ปั้มน้ำที่ดินกรุงเทพ ปั้มน้ำขายที่ดิน ปั้มน้ำขายที่ดิน จอมทอง ปั้มน้ำขายที่ดิน กรุงเทพ ปั้มน้ำขายที่ดิน ปั้มน้ำ จอมทองขายที่ดิน ปั้มน้ำ กรุงเทพที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาลที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาลที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาล จอมทองที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาล จอมทองที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาล จอมทอง กรุงเทพที่ดินจอมทอง กรุงเทพ บ่อเก็บน้ำบาดาลที่ดินกรุงเทพ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน จอมทอง บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน กรุงเทพ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาล จอมทองขายที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาล กรุงเทพที่ดินมีวิวตึกสูงที่ดินมีวิวตึกสูงที่ดินมีวิวตึกสูง จอมทองที่ดินมีวิวตึกสูง จอมทองที่ดินมีวิวตึกสูง จอมทอง กรุงเทพที่ดินจอมทอง กรุงเทพ มีวิวตึกสูงที่ดินกรุงเทพ มีวิวตึกสูงขายที่ดิน มีวิวตึกสูงขายที่ดิน จอมทอง มีวิวตึกสูงขายที่ดิน กรุงเทพ มีวิวตึกสูงขายที่ดิน มีวิวตึกสูง จอมทองขายที่ดิน มีวิวตึกสูง กรุงเทพที่ดินมีวิวต้นไม้ที่ดินมีวิวต้นไม้ที่ดินมีวิวต้นไม้ จอมทองที่ดินมีวิวต้นไม้ จอมทองที่ดินมีวิวต้นไม้ จอมทอง กรุงเทพที่ดินจอมทอง กรุงเทพ มีวิวต้นไม้ที่ดินกรุงเทพ มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน จอมทอง มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน กรุงเทพ มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ จอมทองขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ กรุงเทพที่ดินใกล้อบตที่ดินใกล้อบตที่ดินใกล้อบต จอมทองที่ดินใกล้อบต จอมทองที่ดินใกล้อบต จอมทอง กรุงเทพที่ดินจอมทอง กรุงเทพ ใกล้อบตที่ดินกรุงเทพ ใกล้อบตขายที่ดิน ใกล้อบตขายที่ดิน จอมทอง ใกล้อบตขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้อบตขายที่ดิน ใกล้อบต จอมทองขายที่ดิน ใกล้อบต กรุงเทพที่ดินใกล้สภอที่ดินใกล้สภอที่ดินใกล้สภอ จอมทองที่ดินใกล้สภอ จอมทองที่ดินใกล้สภอ จอมทอง กรุงเทพที่ดินจอมทอง กรุงเทพ ใกล้สภอที่ดินกรุงเทพ ใกล้สภอขายที่ดิน ใกล้สภอขายที่ดิน จอมทอง ใกล้สภอขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้สภอขายที่ดิน ใกล้สภอ จอมทองขายที่ดิน ใกล้สภอ กรุงเทพขายที่ดิน 606 ตารางวาขายที่ดิน 60,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ดินอยู่ในซอย ขายที่ดิน พระราม2 ซอย30 1-2-06 ไร่ ตรว ล่ะ 60,000 บาท ทำเลดีใกล้ถนนพระราม2

วันที่โพสต์ วันอังคาร 11 มิถุนายน 2567

vายที่ดิน พระราม2 ซอย30 1-2-06 ไร่ ตรว ล่ะ 60,000 บาท


ที่ดินอยู่ในซอยพระราม 2 ซอย 30 เข้าซอยมา300เมตร
เนื้อที่ 1ไร่ 2งาน 6ตรว.
กว้าง 26 เมตร ลึก 93 เมตร ที่สวย น้ำไม่ท่วม ทำเลดี เหมาะทำ อพาร์ทเม้นท์,
โกดัง สำนักงานหรือบ้านพักอาศัย ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน,
เป็นพื้นที่ดิน สีส้ม


ใกล้ห้าง Central Plaza , Big C และ LOTUS
ใกล้ชัยกูลทาวเวอร์ เข้าซอยอาคารเอเชียกรุ๊ป(พระราม2 ซอย30) เพียง 300 เมตร

ที่ดินอยู่ขวามือ ก่อนบริษัท IMARFLEX

พิกัดในแผนที่ Googlemap

https://goo.gl/maps/Usk9PDpEyVNXyaeK9พระราม 2 ซอย 30 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150


**** ตรว.ละ 60,000. *****
(ค่าใช่จ่ายในการโอนผู้ซื้อจ่าย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ


**** ติดต่อสอบถามที่ คุณพลาวัสก์ (เค) 090-9254424 ****
Line ID:candyman99

บริการจัดหา
บริการรับฝากขาย
บ้าน ที่ดิน คอนโด
ขายเร็ว ราคาดี แผนการตลาดยอดเยี่ยม

บริการยื่นกู้ให้ฟรี เต็มราคาประเมิน
บริการรับจัดหา ที่ดิน บ้าน คอนโด
บริการรับจำนอง ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
บริการรับฝากขาย บ้าน ที่ดิน คอนโด

kj Property

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขาย
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินอยู่ในซอย ขายที่ดินถมแล้ว
ขายที่ดินน้ำไม่ท่วม
ลักษณะ : ที่ดินถมแล้ว ลึก 93 ม. น้ำไม่ท่วม อยู่ในซอย
เนื้อที่รวม : 606 ตารางวา
ราคา :
ขาย 60,000 บาท
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : จอมทอง
ทำเลจอมทอง »
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลจอมทอง
ขายไม่เกิน 60,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
การขาย : ราคาประเมิน
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินถมแล้ว จอมทอง ที่ดินน้ำไม่ท่วม จอมทอง ที่ดินอยู่ในซอย จอมทอง
ทำเลเด่น : จุดขึ้นลงทางด่วน
ถนนที่ผ่าน : ถนนพระราม2
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน ถมแล้ว
ขายที่ดิน ถมแล้ว จอมทอง
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน จอมทอง 60,000 บาท
ขายที่ดิน อยู่ในซอย จอมทอง
ขายที่ดิน ถมแล้ว จอมทอง
ขายที่ดิน น้ำไม่ท่วม จอมทอง
ขายที่ดิน ถมแล้ว จอมทอง
ขายที่ดิน ลึก93เมตร จอมทอง
คลิกดูขายที่ดิน พื้นที่จอมทอง ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : Palawas.Su  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :

ที่ดินอยู่ในซอย ขายที่ดิน พระราม2 ซอย30 1-2-06 ไร่ ตรว ล่ะ 60,000 บาท ทำเลดีใกล้ถนนพระราม2

ที่ดิน 606 ตารางวา รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่ดินอยู่ในซอย ขายที่ดิน พระราม2 ซอย30 1-2-06 ไร่ ตรว ล่ะ 60,000 บาท ทำเลดีใกล้ถนนพระราม2 คำที่ต้องการค้นหา ที่ดินอยู่ในซอย ขายที่ดิน พระราม2 ซอย30 1-2-06 ไร่ ตรว ล่ะ 60,000 บาท ทำเลดีใกล้ถนนพระราม2 ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

vายที่ดิน พระราม2 ซอย30 1-2-06 ไร่ ตรว ล่ะ 60,000 บาท ที่ดินอยู่ในซอยพระราม 2 ซอย 30 เข้าซอยมา300เมตร เนื้อที่ 1ไร่ 2งาน 6ตรว. กว้าง 26 เมตร ลึก 93 เมตร ท

ขายที่ดิน ทำเลในเขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดเนื้อที่ใกล้เคียง

ขายที่ดิน ทำเลใกล้ๆ กับเขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกัน

@thaihometown Scroll