ที่ดินหน้ากว้าง ขายที่ดิน 614ตรว. พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี44 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีวงศ์สว่าง หรือ เพียง 400เมตร จากแยกวงศ์สว่าง

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-11 ที่ดินกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-17 ที่ดินกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-16 ที่ดินบางซื่อ กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินบางซื่อ กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินบางซื่อที่ดิน กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพขายที่ดิน บางซื่อขายที่ดิน เขตบางซื่อที่ดินใกล้รถไฟฟ้าที่ดินใกล้รถไฟฟ้าที่ดินใกล้รถไฟฟ้า บางซื่อที่ดินใกล้รถไฟฟ้า บางซื่อที่ดินใกล้รถไฟฟ้า บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ ใกล้รถไฟฟ้าที่ดินกรุงเทพ ใกล้รถไฟฟ้าขายที่ดิน ใกล้รถไฟฟ้าขายที่ดิน บางซื่อ ใกล้รถไฟฟ้าขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้รถไฟฟ้าขายที่ดิน ใกล้รถไฟฟ้า บางซื่อขายที่ดิน ใกล้รถไฟฟ้า กรุงเทพที่ดินแบ่งขายที่ดินแบ่งขายที่ดินแบ่งขาย บางซื่อที่ดินแบ่งขาย บางซื่อที่ดินแบ่งขาย บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ แบ่งขายที่ดินกรุงเทพ แบ่งขายขายที่ดิน แบ่งขายขายที่ดิน บางซื่อ แบ่งขายขายที่ดิน กรุงเทพ แบ่งขายขายที่ดิน แบ่งขาย บางซื่อขายที่ดิน แบ่งขาย กรุงเทพที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บางซื่อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บางซื่อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินกรุงเทพ พร้อมสิ่งปลูกสร้างขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างขายที่ดิน บางซื่อ พร้อมสิ่งปลูกสร้างขายที่ดิน กรุงเทพ พร้อมสิ่งปลูกสร้างขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บางซื่อขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรุงเทพที่ดินทิศเหนือที่ดินทิศเหนือที่ดินทิศเหนือ บางซื่อที่ดินทิศเหนือ บางซื่อที่ดินทิศเหนือ บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ ทิศเหนือที่ดินกรุงเทพ ทิศเหนือขายที่ดิน ทิศเหนือขายที่ดิน บางซื่อ ทิศเหนือขายที่ดิน กรุงเทพ ทิศเหนือขายที่ดิน ทิศเหนือ บางซื่อขายที่ดิน ทิศเหนือ กรุงเทพที่ดินหันหน้าทิศเหนือที่ดินหันหน้าทิศเหนือที่ดินหันหน้าทิศเหนือ บางซื่อที่ดินหันหน้าทิศเหนือ บางซื่อที่ดินหันหน้าทิศเหนือ บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ หันหน้าทิศเหนือที่ดินกรุงเทพ หันหน้าทิศเหนือขายที่ดิน หันหน้าทิศเหนือขายที่ดิน บางซื่อ หันหน้าทิศเหนือขายที่ดิน กรุงเทพ หันหน้าทิศเหนือขายที่ดิน หันหน้าทิศเหนือ บางซื่อขายที่ดิน หันหน้าทิศเหนือ กรุงเทพที่ดินหน้ากว้างที่ดินหน้ากว้างที่ดินหน้ากว้าง บางซื่อที่ดินหน้ากว้าง บางซื่อที่ดินหน้ากว้าง บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ หน้ากว้างที่ดินกรุงเทพ หน้ากว้างขายที่ดิน หน้ากว้างขายที่ดิน บางซื่อ หน้ากว้างขายที่ดิน กรุงเทพ หน้ากว้างขายที่ดิน หน้ากว้าง บางซื่อขายที่ดิน หน้ากว้าง กรุงเทพที่ดินหน้ากว้างที่ดินหน้ากว้างที่ดินหน้ากว้าง บางซื่อที่ดินหน้ากว้าง บางซื่อที่ดินหน้ากว้าง บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ หน้ากว้างที่ดินกรุงเทพ หน้ากว้างขายที่ดิน หน้ากว้างขายที่ดิน บางซื่อ หน้ากว้างขายที่ดิน กรุงเทพ หน้ากว้างขายที่ดิน หน้ากว้าง บางซื่อขายที่ดิน หน้ากว้าง กรุงเทพที่ดินแบ่งขายที่ดินแบ่งขายที่ดินแบ่งขาย บางซื่อที่ดินแบ่งขาย บางซื่อที่ดินแบ่งขาย บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ แบ่งขายที่ดินกรุงเทพ แบ่งขายขายที่ดิน แบ่งขายขายที่ดิน บางซื่อ แบ่งขายขายที่ดิน กรุงเทพ แบ่งขายขายที่ดิน แบ่งขาย บางซื่อขายที่ดิน แบ่งขาย กรุงเทพที่ดินหน้ากว้าง47เมตรที่ดินหน้ากว้าง47เมตรที่ดินหน้ากว้าง47เมตร บางซื่อที่ดินหน้ากว้าง47เมตร บางซื่อที่ดินหน้ากว้าง47เมตร บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ หน้ากว้าง47เมตรที่ดินกรุงเทพ หน้ากว้าง47เมตรขายที่ดิน หน้ากว้าง47เมตรขายที่ดิน บางซื่อ หน้ากว้าง47เมตรขายที่ดิน กรุงเทพ หน้ากว้าง47เมตรขายที่ดิน หน้ากว้าง47เมตร บางซื่อขายที่ดิน หน้ากว้าง47เมตร กรุงเทพที่ดินลึก50เมตรที่ดินลึก50เมตรที่ดินลึก50เมตร บางซื่อที่ดินลึก50เมตร บางซื่อที่ดินลึก50เมตร บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ ลึก50เมตรที่ดินกรุงเทพ ลึก50เมตรขายที่ดิน ลึก50เมตรขายที่ดิน บางซื่อ ลึก50เมตรขายที่ดิน กรุงเทพ ลึก50เมตรขายที่ดิน ลึก50เมตร บางซื่อขายที่ดิน ลึก50เมตร กรุงเทพที่ดินใกล้รถไฟฟ้าที่ดินใกล้รถไฟฟ้าที่ดินใกล้รถไฟฟ้า บางซื่อที่ดินใกล้รถไฟฟ้า บางซื่อที่ดินใกล้รถไฟฟ้า บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ ใกล้รถไฟฟ้าที่ดินกรุงเทพ ใกล้รถไฟฟ้าขายที่ดิน ใกล้รถไฟฟ้าขายที่ดิน บางซื่อ ใกล้รถไฟฟ้าขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้รถไฟฟ้าขายที่ดิน ใกล้รถไฟฟ้า บางซื่อขายที่ดิน ใกล้รถไฟฟ้า กรุงเทพที่ดินใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ดินใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ดินใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางซื่อที่ดินใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางซื่อที่ดินใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ดินกรุงเทพ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงขายที่ดิน ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงขายที่ดิน บางซื่อ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงขายที่ดิน ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางซื่อขายที่ดิน ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง กรุงเทพที่ดินใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ดินใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ดินใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางซื่อที่ดินใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางซื่อที่ดินใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ดินกรุงเทพ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงขายที่ดิน ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงขายที่ดิน บางซื่อ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงขายที่ดิน ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางซื่อขายที่ดิน ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง กรุงเทพที่ดินจุดขึ้นลงทางด่วนที่ดินจุดขึ้นลงทางด่วนที่ดินจุดขึ้นลงทางด่วน บางซื่อที่ดินจุดขึ้นลงทางด่วน บางซื่อที่ดินจุดขึ้นลงทางด่วน บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ จุดขึ้นลงทางด่วนที่ดินกรุงเทพ จุดขึ้นลงทางด่วนขายที่ดิน จุดขึ้นลงทางด่วนขายที่ดิน บางซื่อ จุดขึ้นลงทางด่วนขายที่ดิน กรุงเทพ จุดขึ้นลงทางด่วนขายที่ดิน จุดขึ้นลงทางด่วน บางซื่อขายที่ดิน จุดขึ้นลงทางด่วน กรุงเทพที่ดินที่จอดรถที่ดินที่จอดรถที่ดินที่จอดรถ บางซื่อที่ดินที่จอดรถ บางซื่อที่ดินที่จอดรถ บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ ที่จอดรถที่ดินกรุงเทพ ที่จอดรถขายที่ดิน ที่จอดรถขายที่ดิน บางซื่อ ที่จอดรถขายที่ดิน กรุงเทพ ที่จอดรถขายที่ดิน ที่จอดรถ บางซื่อขายที่ดิน ที่จอดรถ กรุงเทพที่ดินที่จอดรถหลังบ้านที่ดินที่จอดรถหลังบ้านที่ดินที่จอดรถหลังบ้าน บางซื่อที่ดินที่จอดรถหลังบ้าน บางซื่อที่ดินที่จอดรถหลังบ้าน บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ ที่จอดรถหลังบ้านที่ดินกรุงเทพ ที่จอดรถหลังบ้านขายที่ดิน ที่จอดรถหลังบ้านขายที่ดิน บางซื่อ ที่จอดรถหลังบ้านขายที่ดิน กรุงเทพ ที่จอดรถหลังบ้านขายที่ดิน ที่จอดรถหลังบ้าน บางซื่อขายที่ดิน ที่จอดรถหลังบ้าน กรุงเทพที่ดินที่จอดรถในบ้านที่ดินที่จอดรถในบ้านที่ดินที่จอดรถในบ้าน บางซื่อที่ดินที่จอดรถในบ้าน บางซื่อที่ดินที่จอดรถในบ้าน บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ ที่จอดรถในบ้านที่ดินกรุงเทพ ที่จอดรถในบ้านขายที่ดิน ที่จอดรถในบ้านขายที่ดิน บางซื่อ ที่จอดรถในบ้านขายที่ดิน กรุงเทพ ที่จอดรถในบ้านขายที่ดิน ที่จอดรถในบ้าน บางซื่อขายที่ดิน ที่จอดรถในบ้าน กรุงเทพที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท บางซื่อที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท บางซื่อที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ ใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินกรุงเทพ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน บางซื่อ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ท บางซื่อขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ท กรุงเทพที่ดินใกล้สถาบันการศึกษาที่ดินใกล้สถาบันการศึกษาที่ดินใกล้สถาบันการศึกษา บางซื่อที่ดินใกล้สถาบันการศึกษา บางซื่อที่ดินใกล้สถาบันการศึกษา บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ ใกล้สถาบันการศึกษาที่ดินกรุงเทพ ใกล้สถาบันการศึกษาขายที่ดิน ใกล้สถาบันการศึกษาขายที่ดิน บางซื่อ ใกล้สถาบันการศึกษาขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้สถาบันการศึกษาขายที่ดิน ใกล้สถาบันการศึกษา บางซื่อขายที่ดิน ใกล้สถาบันการศึกษา กรุงเทพที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมันที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมันที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมัน บางซื่อที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมัน บางซื่อที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมัน บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ ใกล้ปั๊มน้ำมันที่ดินกรุงเทพ ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน บางซื่อ ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมัน บางซื่อขายที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมัน กรุงเทพที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวง บางซื่อที่ดินใกล้ถนนทางหลวง บางซื่อที่ดินใกล้ถนนทางหลวง บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ ใกล้ถนนทางหลวงที่ดินกรุงเทพ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน บางซื่อ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง บางซื่อขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง กรุงเทพที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ บางซื่อที่ดินใกล้ถนนใหญ่ บางซื่อที่ดินใกล้ถนนใหญ่ บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินกรุงเทพ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน บางซื่อ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ บางซื่อขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ กรุงเทพที่ดินใกล้ทางขึ้นด่วนที่ดินใกล้ทางขึ้นด่วนที่ดินใกล้ทางขึ้นด่วน บางซื่อที่ดินใกล้ทางขึ้นด่วน บางซื่อที่ดินใกล้ทางขึ้นด่วน บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ ใกล้ทางขึ้นด่วนที่ดินกรุงเทพ ใกล้ทางขึ้นด่วนขายที่ดิน ใกล้ทางขึ้นด่วนขายที่ดิน บางซื่อ ใกล้ทางขึ้นด่วนขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้ทางขึ้นด่วนขายที่ดิน ใกล้ทางขึ้นด่วน บางซื่อขายที่ดิน ใกล้ทางขึ้นด่วน กรุงเทพที่ดินใกล้ทางด่วนที่ดินใกล้ทางด่วนที่ดินใกล้ทางด่วน บางซื่อที่ดินใกล้ทางด่วน บางซื่อที่ดินใกล้ทางด่วน บางซื่อ กรุงเทพที่ดินบางซื่อ กรุงเทพ ใกล้ทางด่วนที่ดินกรุงเทพ ใกล้ทางด่วนขายที่ดิน ใกล้ทางด่วนขายที่ดิน บางซื่อ ใกล้ทางด่วนขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้ทางด่วนขายที่ดิน ใกล้ทางด่วน บางซื่อขายที่ดิน ใกล้ทางด่วน กรุงเทพขายที่ดิน 614 ตารางวาที่ดิน ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ดินใกล้รถไฟฟ้า วงศ์สว่างขายที่ดิน ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงขายที่ดินใกล้รถไฟฟ้า วงศ์สว่างบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ดินหน้ากว้าง ขายที่ดิน 614ตรว. พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี44 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีวงศ์สว่าง หรือ เพียง 400เมตร จากแยกวงศ์สว่าง

วันที่โพสต์ วันอังคาร 11 มิถุนายน 2567

ขายที่ดิน 614 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง(บ้านเก่า) ภายใน ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี44 (ซอยสุภาร่วม), ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง-สถานีวงศ์สว่าง หรือ เพียง 400เมตร จากแยกวงศ์สว่าง (ถนนรัชดาภิเษก ตัดกับ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี)

ที่ดินหน้ากว้าง 47 เมตร X ลึก 50 เมตร (โดยประมาณ) หันหน้าบ้านทิศเหนือ, ที่ดินสีน้ำตาล ถนนซอยกว้าง 6 เมตร

ถนนซอย เงียบสงบ ปลอดภัย สภาพแวดล้อมดี, เข้าออกได้ทั้งจาก ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี หรือ ถนนประชาชื่น

ห่างจากจุดขึ้นลงทางด่วน (ประชานุกูล) เพียง 2 กิโลเมตร

เหมาะสำหรับใช้งาน ปลูกสร้างเป็นอาคารสำนักงาน, โฮมออฟฟิส หรือ ที่พักอาศัยส่วนตัว

ขายราคา 220,000 บาท/ ตารางวา (สามารถแบ่งขายได้ แปลงละ 307 ตารางวา)


สนใจสอบถาม หรือ นัดชมได้ที่

Tel: 081-434-9959
email: estategadget.com@gmail.com
Line: Khoonanon

หรือติดตาม Hot Deal อื่นๆจากทาง EstateGadget ได้ที่

FB: EstateGadget

https://www.facebook.com/EstateGadget#ขายที่ดินซอยกรุงเทพนนทบุรี44 #ขายที่ดินซอยประชาชื่น29 #ขายที่ดินแยกวงศ์สว่าง
#ขายที่ดินกรุงเทพนนทบุรี #ขายที่ดินประชาชื่น #ขายที่ดินใกล้รถไฟฟ้าสีม่วง #ขายที่ดินรถไฟฟ้าวงศ์สว่าง
#ขายบ้านซอยกรุงเทพนนทบุรี44 #ขายบ้านกรุงเทพนนทบุรี #ขายบ้านประชาชื่น

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขาย ขายที่ดินใกล้รถไฟฟ้า ที่ดินใกล้รถไฟฟ้า บางซื่อ
หมวดหลัก : ใกล้รถไฟฟ้า
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินถมแล้ว ขายที่ดินแบ่งขาย
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ทิศที่ดิน : ที่ดินทิศเหนือ ที่ดินหันหน้า ทิศเหนือ
ลักษณะ : ที่ดินถมแล้ว หน้ากว้าง แบ่งขาย หน้ากว้าง 47 ม. ลึก 50 ม. ใกล้รถไฟฟ้า
ทำเลจุดขาย : ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง
เนื้อที่รวม : 614 ตารางวา
ราคาต่อหน่วย :
220,000 บาท ต่อตารางวา
จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : บางซื่อ
ทำเลบางซื่อ »
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินถมแล้ว บางซื่อ ที่ดินแบ่งขาย บางซื่อ ที่ดินใกล้รถไฟฟ้า บางซื่อ
ทำเลเด่น : ที่ดินใกล้รถไฟฟ้า ใกล้รถไฟฟ้าสีม่วง
ใกล้รถไฟฟ้าสีม่วง บางซื่อ จุดขึ้นลงทางด่วน
ถนนที่ผ่าน : ถนนประชาชื่น ถนนรัชดา ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายที่ดิน ถนนประชาชื่น
ขายที่ดิน ถนนรัชดา
ขายที่ดิน ประชาชื่น 614 ตารางวา
ขายที่ดิน รัชดา 614 ตารางวา
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน บางซื่อ »
ทำเลสำคัญ : ที่ดินวงศ์สว่าง บางซื่อ ที่ดินบางซื่อ ประชาชื่น ที่ดินบางซื่อ รัชดา ที่ดินบางซื่อ รัชดาภิเษก ที่ดินบางซื่อ วงศ์สว่าง ที่ดินใกล้รถไฟฟ้า ประชาชื่น ที่ดินใกล้รถไฟฟ้า รัชดา ที่ดินถนนประชาชื่น ที่ดินถนนรัชดา ที่ดินถนนรัชดาภิเษก ที่ดินถนนวงศ์สว่าง
ใกล้รถไฟฟ้า :
สายสีม่วง  
วงศ์สว่าง
ใกล้รถไฟฟ้า :
ราคาใกล้เคียง  
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน ถมแล้ว
ขายที่ดิน ใกล้ทางด่วน
ขายที่ดิน ถมแล้ว บางซื่อ
ขายที่ดิน ใกล้ทางด่วน บางซื่อ
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน ใกล้รถไฟฟ้า บางซื่อ
ขายที่ดิน กรุงเทพมหานคร ขายที่ดิน บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ขายที่ดิน กรุงเทพมหานคร ขายที่ดิน บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ขายที่ดิน ใกล้รถไฟฟ้า บางซื่อ
ขายที่ดิน ถมแล้ว บางซื่อ
ขายที่ดิน แบ่งขาย บางซื่อ
ขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บางซื่อ
ขายที่ดิน ทิศเหนือ บางซื่อ
คลิกดูขายที่ดิน พื้นที่บางซื่อ ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : Nont  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :
TD922 ให้เช่าที่ดินแปลงงาม : ถนนฉลองกรุง กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง กรุงเทพ
ราคาให้เช่า 40,000 บาท/เดือน
TD927 ให้เช่าที่ดินแปลงงาม : ย่านเกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว กรุงเทพ
ราคาให้เช่า 180,000 บาท/เดือน
TD913 ให้เช่าที่ดินแปลงงาม : ย่านลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง กรุงเทพ
ราคาให้เช่า 38,000 บาท/เดือน

ที่ดินหน้ากว้าง ขายที่ดิน 614ตรว. พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี44 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีวงศ์สว่าง หรือ เพียง 400เมตร จากแยกวงศ์สว่าง

ที่ดิน 614 ตารางวา รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่ดินหน้ากว้าง ขายที่ดิน 614ตรว. พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี44 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีวงศ์สว่าง หรือ เพียง 400เมตร จากแยกวงศ์สว่าง คำที่ต้องการค้นหา ที่ดินหน้ากว้าง ขายที่ดิน 614ตรว. พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี44 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีวงศ์สว่าง หรือ เพียง 400เมตร จากแยกวงศ์สว่าง ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

ขายที่ดิน 614 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง(บ้านเก่า) ภายใน ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี44 (ซอยสุภาร่วม), ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง-สถานีวงศ์สว่าง หรือ เพียง 400เมตร จากแยกวงศ์สว

@thaihometown Scroll