ที่ดินถนนรามอินทรา ขายที่ดินแปลงสวย เนื้อที่ 200 ตร.วา พร้อมอาคาร ทำเลลาดพร้าววังหิน โชคชัย 4 ถนนเกษตรนวมินทร์ ใกล้ Central East Ville (N1-K1026)

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-11 ที่ดินกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-17 ที่ดินกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-16 ที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินลาดพร้าวที่ดิน กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพขายที่ดิน ลาดพร้าวขายที่ดิน เขตลาดพร้าวที่ดินแปลงสวยที่ดินแปลงสวยที่ดินแปลงสวย ลาดพร้าวที่ดินแปลงสวย ลาดพร้าวที่ดินแปลงสวย ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ แปลงสวยที่ดินกรุงเทพ แปลงสวยขายที่ดิน แปลงสวยขายที่ดิน ลาดพร้าว แปลงสวยขายที่ดิน กรุงเทพ แปลงสวยขายที่ดิน แปลงสวย ลาดพร้าวขายที่ดิน แปลงสวย กรุงเทพที่ดินสร้างบ้านพักอาศัยที่ดินสร้างบ้านพักอาศัยที่ดินสร้างบ้านพักอาศัย ลาดพร้าวที่ดินสร้างบ้านพักอาศัย ลาดพร้าวที่ดินสร้างบ้านพักอาศัย ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ สร้างบ้านพักอาศัยที่ดินกรุงเทพ สร้างบ้านพักอาศัยขายที่ดิน สร้างบ้านพักอาศัยขายที่ดิน ลาดพร้าว สร้างบ้านพักอาศัยขายที่ดิน กรุงเทพ สร้างบ้านพักอาศัยขายที่ดิน สร้างบ้านพักอาศัย ลาดพร้าวขายที่ดิน สร้างบ้านพักอาศัย กรุงเทพที่ดินหน้ากว้างที่ดินหน้ากว้างที่ดินหน้ากว้าง ลาดพร้าวที่ดินหน้ากว้าง ลาดพร้าวที่ดินหน้ากว้าง ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ หน้ากว้างที่ดินกรุงเทพ หน้ากว้างขายที่ดิน หน้ากว้างขายที่ดิน ลาดพร้าว หน้ากว้างขายที่ดิน กรุงเทพ หน้ากว้างขายที่ดิน หน้ากว้าง ลาดพร้าวขายที่ดิน หน้ากว้าง กรุงเทพที่ดินหน้ากว้างที่ดินหน้ากว้างที่ดินหน้ากว้าง ลาดพร้าวที่ดินหน้ากว้าง ลาดพร้าวที่ดินหน้ากว้าง ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ หน้ากว้างที่ดินกรุงเทพ หน้ากว้างขายที่ดิน หน้ากว้างขายที่ดิน ลาดพร้าว หน้ากว้างขายที่ดิน กรุงเทพ หน้ากว้างขายที่ดิน หน้ากว้าง ลาดพร้าวขายที่ดิน หน้ากว้าง กรุงเทพที่ดินลึก40เมตรที่ดินลึก40เมตรที่ดินลึก40เมตร ลาดพร้าวที่ดินลึก40เมตร ลาดพร้าวที่ดินลึก40เมตร ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ ลึก40เมตรที่ดินกรุงเทพ ลึก40เมตรขายที่ดิน ลึก40เมตรขายที่ดิน ลาดพร้าว ลึก40เมตรขายที่ดิน กรุงเทพ ลึก40เมตรขายที่ดิน ลึก40เมตร ลาดพร้าวขายที่ดิน ลึก40เมตร กรุงเทพที่ดินทางด่วนรามอินทราที่ดินทางด่วนรามอินทราที่ดินทางด่วนรามอินทรา ลาดพร้าวที่ดินทางด่วนรามอินทรา ลาดพร้าวที่ดินทางด่วนรามอินทรา ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ ทางด่วนรามอินทราที่ดินกรุงเทพ ทางด่วนรามอินทราขายที่ดิน ทางด่วนรามอินทราขายที่ดิน ลาดพร้าว ทางด่วนรามอินทราขายที่ดิน กรุงเทพ ทางด่วนรามอินทราขายที่ดิน ทางด่วนรามอินทรา ลาดพร้าวขายที่ดิน ทางด่วนรามอินทรา กรุงเทพที่ดินมอเตอร์เวย์ที่ดินมอเตอร์เวย์ที่ดินมอเตอร์เวย์ ลาดพร้าวที่ดินมอเตอร์เวย์ ลาดพร้าวที่ดินมอเตอร์เวย์ ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ มอเตอร์เวย์ที่ดินกรุงเทพ มอเตอร์เวย์ขายที่ดิน มอเตอร์เวย์ขายที่ดิน ลาดพร้าว มอเตอร์เวย์ขายที่ดิน กรุงเทพ มอเตอร์เวย์ขายที่ดิน มอเตอร์เวย์ ลาดพร้าวขายที่ดิน มอเตอร์เวย์ กรุงเทพที่ดินเลียบทางด่วนที่ดินเลียบทางด่วนที่ดินเลียบทางด่วน ลาดพร้าวที่ดินเลียบทางด่วน ลาดพร้าวที่ดินเลียบทางด่วน ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ เลียบทางด่วนที่ดินกรุงเทพ เลียบทางด่วนขายที่ดิน เลียบทางด่วนขายที่ดิน ลาดพร้าว เลียบทางด่วนขายที่ดิน กรุงเทพ เลียบทางด่วนขายที่ดิน เลียบทางด่วน ลาดพร้าวขายที่ดิน เลียบทางด่วน กรุงเทพที่ดินใกล้เซ็นทรัลที่ดินใกล้เซ็นทรัลที่ดินใกล้เซ็นทรัล ลาดพร้าวที่ดินใกล้เซ็นทรัล ลาดพร้าวที่ดินใกล้เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ ใกล้เซ็นทรัลที่ดินกรุงเทพ ใกล้เซ็นทรัลขายที่ดิน ใกล้เซ็นทรัลขายที่ดิน ลาดพร้าว ใกล้เซ็นทรัลขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้เซ็นทรัลขายที่ดิน ใกล้เซ็นทรัล ลาดพร้าวขายที่ดิน ใกล้เซ็นทรัล กรุงเทพที่ดินรัชดาที่ดินรัชดาที่ดินรัชดา ลาดพร้าวที่ดินรัชดา ลาดพร้าวที่ดินรัชดา ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ รัชดาที่ดินกรุงเทพ รัชดาขายที่ดิน รัชดาขายที่ดิน ลาดพร้าว รัชดาขายที่ดิน กรุงเทพ รัชดาขายที่ดิน รัชดา ลาดพร้าวขายที่ดิน รัชดา กรุงเทพที่ดินนวมินทร์ที่ดินนวมินทร์ที่ดินนวมินทร์ ลาดพร้าวที่ดินนวมินทร์ ลาดพร้าวที่ดินนวมินทร์ ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ นวมินทร์ที่ดินกรุงเทพ นวมินทร์ขายที่ดิน นวมินทร์ขายที่ดิน ลาดพร้าว นวมินทร์ขายที่ดิน กรุงเทพ นวมินทร์ขายที่ดิน นวมินทร์ ลาดพร้าวขายที่ดิน นวมินทร์ กรุงเทพที่ดินเกษตรนวมินทร์ที่ดินเกษตรนวมินทร์ที่ดินเกษตรนวมินทร์ ลาดพร้าวที่ดินเกษตรนวมินทร์ ลาดพร้าวที่ดินเกษตรนวมินทร์ ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ เกษตรนวมินทร์ที่ดินกรุงเทพ เกษตรนวมินทร์ขายที่ดิน เกษตรนวมินทร์ขายที่ดิน ลาดพร้าว เกษตรนวมินทร์ขายที่ดิน กรุงเทพ เกษตรนวมินทร์ขายที่ดิน เกษตรนวมินทร์ ลาดพร้าวขายที่ดิน เกษตรนวมินทร์ กรุงเทพที่ดินถนนรัชดาที่ดินถนนรัชดาที่ดินถนนรัชดา ลาดพร้าวที่ดินถนนรัชดา ลาดพร้าวที่ดินถนนรัชดา ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ ถนนรัชดาที่ดินกรุงเทพ ถนนรัชดาขายที่ดิน ถนนรัชดาขายที่ดิน ลาดพร้าว ถนนรัชดาขายที่ดิน กรุงเทพ ถนนรัชดาขายที่ดิน ถนนรัชดา ลาดพร้าวขายที่ดิน ถนนรัชดา กรุงเทพที่ดินถนนนวมินทร์ที่ดินถนนนวมินทร์ที่ดินถนนนวมินทร์ ลาดพร้าวที่ดินถนนนวมินทร์ ลาดพร้าวที่ดินถนนนวมินทร์ ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ ถนนนวมินทร์ที่ดินกรุงเทพ ถนนนวมินทร์ขายที่ดิน ถนนนวมินทร์ขายที่ดิน ลาดพร้าว ถนนนวมินทร์ขายที่ดิน กรุงเทพ ถนนนวมินทร์ขายที่ดิน ถนนนวมินทร์ ลาดพร้าวขายที่ดิน ถนนนวมินทร์ กรุงเทพที่ดินถนนเกษตรนวมินทร์ที่ดินถนนเกษตรนวมินทร์ที่ดินถนนเกษตรนวมินทร์ ลาดพร้าวที่ดินถนนเกษตรนวมินทร์ ลาดพร้าวที่ดินถนนเกษตรนวมินทร์ ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ ถนนเกษตรนวมินทร์ที่ดินกรุงเทพ ถนนเกษตรนวมินทร์ขายที่ดิน ถนนเกษตรนวมินทร์ขายที่ดิน ลาดพร้าว ถนนเกษตรนวมินทร์ขายที่ดิน กรุงเทพ ถนนเกษตรนวมินทร์ขายที่ดิน ถนนเกษตรนวมินทร์ ลาดพร้าวขายที่ดิน ถนนเกษตรนวมินทร์ กรุงเทพที่ดินถนนรามอินทราที่ดินถนนรามอินทราที่ดินถนนรามอินทรา ลาดพร้าวที่ดินถนนรามอินทรา ลาดพร้าวที่ดินถนนรามอินทรา ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ ถนนรามอินทราที่ดินกรุงเทพ ถนนรามอินทราขายที่ดิน ถนนรามอินทราขายที่ดิน ลาดพร้าว ถนนรามอินทราขายที่ดิน กรุงเทพ ถนนรามอินทราขายที่ดิน ถนนรามอินทรา ลาดพร้าวขายที่ดิน ถนนรามอินทรา กรุงเทพที่ดินถนนรามอินทราที่ดินถนนรามอินทราที่ดินถนนรามอินทรา ลาดพร้าวที่ดินถนนรามอินทรา ลาดพร้าวที่ดินถนนรามอินทรา ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ ถนนรามอินทราที่ดินกรุงเทพ ถนนรามอินทราขายที่ดิน ถนนรามอินทราขายที่ดิน ลาดพร้าว ถนนรามอินทราขายที่ดิน กรุงเทพ ถนนรามอินทราขายที่ดิน ถนนรามอินทรา ลาดพร้าวขายที่ดิน ถนนรามอินทรา กรุงเทพที่ดินชุดที่นอนที่ดินชุดที่นอนที่ดินชุดที่นอน ลาดพร้าวที่ดินชุดที่นอน ลาดพร้าวที่ดินชุดที่นอน ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ ชุดที่นอนที่ดินกรุงเทพ ชุดที่นอนขายที่ดิน ชุดที่นอนขายที่ดิน ลาดพร้าว ชุดที่นอนขายที่ดิน กรุงเทพ ชุดที่นอนขายที่ดิน ชุดที่นอน ลาดพร้าวขายที่ดิน ชุดที่นอน กรุงเทพที่ดินสระว่ายน้ำที่ดินสระว่ายน้ำที่ดินสระว่ายน้ำ ลาดพร้าวที่ดินสระว่ายน้ำ ลาดพร้าวที่ดินสระว่ายน้ำ ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ สระว่ายน้ำที่ดินกรุงเทพ สระว่ายน้ำขายที่ดิน สระว่ายน้ำขายที่ดิน ลาดพร้าว สระว่ายน้ำขายที่ดิน กรุงเทพ สระว่ายน้ำขายที่ดิน สระว่ายน้ำ ลาดพร้าวขายที่ดิน สระว่ายน้ำ กรุงเทพที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัวที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัวที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัว ลาดพร้าวที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัว ลาดพร้าวที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัว ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวที่ดินกรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน ลาดพร้าว สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน กรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน สระว่ายน้ำส่วนตัว ลาดพร้าวขายที่ดิน สระว่ายน้ำส่วนตัว กรุงเทพที่ดินปั้มน้ำที่ดินปั้มน้ำที่ดินปั้มน้ำ ลาดพร้าวที่ดินปั้มน้ำ ลาดพร้าวที่ดินปั้มน้ำ ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ ปั้มน้ำที่ดินกรุงเทพ ปั้มน้ำขายที่ดิน ปั้มน้ำขายที่ดิน ลาดพร้าว ปั้มน้ำขายที่ดิน กรุงเทพ ปั้มน้ำขายที่ดิน ปั้มน้ำ ลาดพร้าวขายที่ดิน ปั้มน้ำ กรุงเทพที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาลที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาลที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาล ลาดพร้าวที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาล ลาดพร้าวที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาล ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ บ่อเก็บน้ำบาดาลที่ดินกรุงเทพ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน ลาดพร้าว บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน กรุงเทพ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาล ลาดพร้าวขายที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาล กรุงเทพที่ดินมีวิวตึกสูงที่ดินมีวิวตึกสูงที่ดินมีวิวตึกสูง ลาดพร้าวที่ดินมีวิวตึกสูง ลาดพร้าวที่ดินมีวิวตึกสูง ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ มีวิวตึกสูงที่ดินกรุงเทพ มีวิวตึกสูงขายที่ดิน มีวิวตึกสูงขายที่ดิน ลาดพร้าว มีวิวตึกสูงขายที่ดิน กรุงเทพ มีวิวตึกสูงขายที่ดิน มีวิวตึกสูง ลาดพร้าวขายที่ดิน มีวิวตึกสูง กรุงเทพที่ดินมีวิวต้นไม้ที่ดินมีวิวต้นไม้ที่ดินมีวิวต้นไม้ ลาดพร้าวที่ดินมีวิวต้นไม้ ลาดพร้าวที่ดินมีวิวต้นไม้ ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ มีวิวต้นไม้ที่ดินกรุงเทพ มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน ลาดพร้าว มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน กรุงเทพ มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ ลาดพร้าวขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ กรุงเทพที่ดินใกล้อบตที่ดินใกล้อบตที่ดินใกล้อบต ลาดพร้าวที่ดินใกล้อบต ลาดพร้าวที่ดินใกล้อบต ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ ใกล้อบตที่ดินกรุงเทพ ใกล้อบตขายที่ดิน ใกล้อบตขายที่ดิน ลาดพร้าว ใกล้อบตขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้อบตขายที่ดิน ใกล้อบต ลาดพร้าวขายที่ดิน ใกล้อบต กรุงเทพที่ดินใกล้สภอที่ดินใกล้สภอที่ดินใกล้สภอ ลาดพร้าวที่ดินใกล้สภอ ลาดพร้าวที่ดินใกล้สภอ ลาดพร้าว กรุงเทพที่ดินลาดพร้าว กรุงเทพ ใกล้สภอที่ดินกรุงเทพ ใกล้สภอขายที่ดิน ใกล้สภอขายที่ดิน ลาดพร้าว ใกล้สภอขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้สภอขายที่ดิน ใกล้สภอ ลาดพร้าวขายที่ดิน ใกล้สภอ กรุงเทพขายที่ดิน 200 ตารางวาขายที่ดิน 20,000,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ดินถนนรามอินทรา ขายที่ดินแปลงสวย เนื้อที่ 200 ตร.วา พร้อมอาคาร ทำเลลาดพร้าววังหิน โชคชัย 4 ถนนเกษตรนวมินทร์ ใกล้ Central East Ville (N1-K1026)

วันที่โพสต์ วันอังคาร 11 มิถุนายน 2567 ┃ อัพเดทล่าสุด วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน 2567

ขายที่ดินแปลงสวย เนื้อที่ 200 ตร.วา พร้อมอาคาร ทำเลลาดพร้าววังหิน โชคชัย 4 ถนนเกษตรนวมินทร์ ใกล้ Central East Ville แค่ 500 เมตร เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย

ที่ดินแปลงสวย เนื้อที่ 200 ตร.วา ซอยนาคนิวาส 48
หน้ากว้าง 20 เมตร ลึก 40 เมตร แปลงสวยสี่เหลี่ยมผืนผ้า
พร้อมอาคาร 2 ชั้น และโรงเก็บของ มีรั้วสูงคอนกรีตล้อมรอบแข็งแรง
ซอยมีความเงียบสงบ มีความเป็นส่วนตัว เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย รอบๆที่ดินเป็นบ้านพักอาศัยกัน

ใกล้เซ็นทรัลอีสวิลล์ เดินทางสะดวก ออกได้หลายทาง
-ถนนลาดพร้าว 71
-ถนนเกษตร -นวมินทร์
-ถนนพหลโยธิน ถนนรัชดา
-นาคนิวาส
-เลียบทางด่วนรามอินทรา

สถานที่ใกล้เคียง :
-เซ็นทรัลอีสต์วิลล์
-รร.สตรีวิทยา
-บิ๊กซี โลตัส CDC
- โฮมโปร
-ตลาดโชคชัย 4 ตลาดสะพาน2

ที่ตั้ง : นาคนิวาส 48 ซอยลาดพร้าว 71 แขวง/เขตลาดพร้าว กทม.

ราคาขาย 20,000,000 บาท (ราคา 100,000/ตร.วา)

สอบถามเพิ่มเติม

คุณธนกฤต 095-794-2636
แอด LINE ไอดี : superdeero
LIne :

https://line.me/ti/p/l37Zks15Qqรหัสประกาศ K1026

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขาย
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินแปลงสวย ขายที่ดินสร้างบ้านพักอาศัย
ลักษณะ : หน้ากว้างที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ลึก 40 ม.
ทำเลจุดขาย : ทางด่วนรามอินทรา มอเตอร์เวย์
เนื้อที่รวม : 200 ตารางวา
ราคา :
ขาย 20,000,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : ลาดพร้าว
ทำเลลาดพร้าว »
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลลาดพร้าว
ขายไม่เกิน 20,000,000 บาท
ขาย 14,000,000 - 20,000,000 บาท
ขาย 14,000,000 - 23,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลาดพร้าว
ทำเลเด่น : เลียบทางด่วน ใกล้เซ็นทรัล ใกล้เซ็นทรัลลาดพร้าว โลตัส รามอินทรา โลตัสลาดพร้าว บิ๊กซี รามอินทรา บิ๊กซีลาดพร้าว
ถนนหลัก : รามอินทรา รามอินทรา 200 ตร.ว.
ถนนที่ผ่าน : ถนนรัชดา ถนนนวมินทร์ ถนนเกษตรนวมินทร์ ถนนรามอินทรา
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายที่ดิน ถนนรัชดา
ขายที่ดิน ถนนนวมินทร์
ขายที่ดิน ถนนเกษตรนวมินทร์
ขายที่ดิน รัชดา 200 ตารางวา
ขายที่ดิน นวมินทร์ 200 ตารางวา
ขายที่ดิน เกษตรนวมินทร์ 200 ตารางวา
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน ลาดพร้าว »
ทำเลสำคัญ : ที่ดินรามอินทรา ลาดพร้าว ที่ดินลาดพร้าว รัชดา ที่ดินลาดพร้าว นวมินทร์ ที่ดินลาดพร้าว เกษตรนวมินทร์ ที่ดินลาดพร้าว รามอินทรา ที่ดินลาดพร้าว เลียบทางด่วน ที่ดินทางด่วนรามอินทรา ที่ดินมอเตอร์เวย์ ที่ดินใกล้เซ็นทรัล รัชดา ที่ดินโลตัส รัชดา
คลิกดูในทำเลที่สำคัญทั้งหมด »
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขายที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผ้า ลาดพร้าว
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน ติดถนนใหญ่ ลาดพร้าว
ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ลาดพร้าว
ขายที่ดิน รามอินทรา 20,000,000 บาท
ขายที่ดิน ลาดพร้าว 20,000,000 บาท
ขายที่ดิน แปลงสวย ลาดพร้าว
ขายที่ดิน สร้างบ้านพักอาศัย ลาดพร้าว
ขายที่ดิน หน้ากว้าง ลาดพร้าว
ขายที่ดิน หน้ากว้าง ลาดพร้าว
ขายที่ดิน ลึก40เมตร ลาดพร้าว
คลิกดูขายที่ดิน พื้นที่ลาดพร้าว ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : nongpooh  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
โทรศัพท์ :
0832159740
Emai :
Facebook : Facebook เจ้าของประกาศ
Share :

ที่ดินถนนรามอินทรา ขายที่ดินแปลงสวย เนื้อที่ 200 ตร.วา พร้อมอาคาร ทำเลลาดพร้าววังหิน โชคชัย 4 ถนนเกษตรนวมินทร์ ใกล้ Central East Ville (N1-K1026)

ที่ดิน 200 ตารางวา รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่ดินถนนรามอินทรา ขายที่ดินแปลงสวย เนื้อที่ 200 ตร.วา พร้อมอาคาร ทำเลลาดพร้าววังหิน โชคชัย 4 ถนนเกษตรนวมินทร์ ใกล้ Central East Ville (N1-K1026) คำที่ต้องการค้นหา ที่ดินถนนรามอินทรา ขายที่ดินแปลงสวย เนื้อที่ 200 ตร.วา พร้อมอาคาร ทำเลลาดพร้าววังหิน โชคชัย 4 ถนนเกษตรนวมินทร์ ใกล้ Central East Ville (N1-K1026) ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

ขายที่ดินแปลงสวย เนื้อที่ 200 ตร.วา พร้อมอาคาร ทำเลลาดพร้าววังหิน โชคชัย 4 ถนนเกษตรนวมินทร์ ใกล้ Central East Ville แค่ 500 เมตร เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย ที่ดินแ

ขายที่ดิน เขตลาดพร้าว ราคาใกล้เคียง

ขายที่ดิน ทำเลใกล้ๆ กับเขตลาดพร้าว ขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกัน

@thaihometown Scroll