ที่ดินถนนรามอินทรา ขายที่ดินเปล่าแปลงมุม หมู่บ้านเอกธานี วัชรพล เนื้อที่ 104 ตรว. ตรงข้ามโรงเรียนรัตนโกสินสมโภชน์บางเขน (N1-K1027)

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-11 ที่ดินกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-17 ที่ดินกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-16 ที่ดินบางเขน กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินบางเขน กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินบางเขนที่ดิน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพขายที่ดิน บางเขนขายที่ดิน เขตบางเขนที่ดินแปลงมุมที่ดินแปลงมุมที่ดินแปลงมุม บางเขนที่ดินแปลงมุม บางเขนที่ดินแปลงมุม บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ แปลงมุมที่ดินกรุงเทพ แปลงมุมขายที่ดิน แปลงมุมขายที่ดิน บางเขน แปลงมุมขายที่ดิน กรุงเทพ แปลงมุมขายที่ดิน แปลงมุม บางเขนขายที่ดิน แปลงมุม กรุงเทพที่ดินถนนคอนกรีตที่ดินถนนคอนกรีตที่ดินถนนคอนกรีต บางเขนที่ดินถนนคอนกรีต บางเขนที่ดินถนนคอนกรีต บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ ถนนคอนกรีตที่ดินกรุงเทพ ถนนคอนกรีตขายที่ดิน ถนนคอนกรีตขายที่ดิน บางเขน ถนนคอนกรีตขายที่ดิน กรุงเทพ ถนนคอนกรีตขายที่ดิน ถนนคอนกรีต บางเขนขายที่ดิน ถนนคอนกรีต กรุงเทพที่ดินสร้างบ้านพักอาศัยที่ดินสร้างบ้านพักอาศัยที่ดินสร้างบ้านพักอาศัย บางเขนที่ดินสร้างบ้านพักอาศัย บางเขนที่ดินสร้างบ้านพักอาศัย บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ สร้างบ้านพักอาศัยที่ดินกรุงเทพ สร้างบ้านพักอาศัยขายที่ดิน สร้างบ้านพักอาศัยขายที่ดิน บางเขน สร้างบ้านพักอาศัยขายที่ดิน กรุงเทพ สร้างบ้านพักอาศัยขายที่ดิน สร้างบ้านพักอาศัย บางเขนขายที่ดิน สร้างบ้านพักอาศัย กรุงเทพที่ดินทิศเหนือที่ดินทิศเหนือที่ดินทิศเหนือ บางเขนที่ดินทิศเหนือ บางเขนที่ดินทิศเหนือ บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ ทิศเหนือที่ดินกรุงเทพ ทิศเหนือขายที่ดิน ทิศเหนือขายที่ดิน บางเขน ทิศเหนือขายที่ดิน กรุงเทพ ทิศเหนือขายที่ดิน ทิศเหนือ บางเขนขายที่ดิน ทิศเหนือ กรุงเทพที่ดินติดถนนที่ดินติดถนนที่ดินติดถนน บางเขนที่ดินติดถนน บางเขนที่ดินติดถนน บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ ติดถนนที่ดินกรุงเทพ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนนขายที่ดิน บางเขน ติดถนนขายที่ดิน กรุงเทพ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนน บางเขนขายที่ดิน ติดถนน กรุงเทพที่ดินวิภาวดีที่ดินวิภาวดีที่ดินวิภาวดี บางเขนที่ดินวิภาวดี บางเขนที่ดินวิภาวดี บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ วิภาวดีที่ดินกรุงเทพ วิภาวดีขายที่ดิน วิภาวดีขายที่ดิน บางเขน วิภาวดีขายที่ดิน กรุงเทพ วิภาวดีขายที่ดิน วิภาวดี บางเขนขายที่ดิน วิภาวดี กรุงเทพที่ดินสุขาภิบาลที่ดินสุขาภิบาลที่ดินสุขาภิบาล บางเขนที่ดินสุขาภิบาล บางเขนที่ดินสุขาภิบาล บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ สุขาภิบาลที่ดินกรุงเทพ สุขาภิบาลขายที่ดิน สุขาภิบาลขายที่ดิน บางเขน สุขาภิบาลขายที่ดิน กรุงเทพ สุขาภิบาลขายที่ดิน สุขาภิบาล บางเขนขายที่ดิน สุขาภิบาล กรุงเทพที่ดินสุขาภิบาล5ที่ดินสุขาภิบาล5ที่ดินสุขาภิบาล5 บางเขนที่ดินสุขาภิบาล5 บางเขนที่ดินสุขาภิบาล5 บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ สุขาภิบาล5ที่ดินกรุงเทพ สุขาภิบาล5ขายที่ดิน สุขาภิบาล5ขายที่ดิน บางเขน สุขาภิบาล5ขายที่ดิน กรุงเทพ สุขาภิบาล5ขายที่ดิน สุขาภิบาล5 บางเขนขายที่ดิน สุขาภิบาล5 กรุงเทพที่ดินรามอินทรา31ที่ดินรามอินทรา31ที่ดินรามอินทรา31 บางเขนที่ดินรามอินทรา31 บางเขนที่ดินรามอินทรา31 บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ รามอินทรา31ที่ดินกรุงเทพ รามอินทรา31ขายที่ดิน รามอินทรา31ขายที่ดิน บางเขน รามอินทรา31ขายที่ดิน กรุงเทพ รามอินทรา31ขายที่ดิน รามอินทรา31 บางเขนขายที่ดิน รามอินทรา31 กรุงเทพที่ดินถนนวิภาวดีที่ดินถนนวิภาวดีที่ดินถนนวิภาวดี บางเขนที่ดินถนนวิภาวดี บางเขนที่ดินถนนวิภาวดี บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ ถนนวิภาวดีที่ดินกรุงเทพ ถนนวิภาวดีขายที่ดิน ถนนวิภาวดีขายที่ดิน บางเขน ถนนวิภาวดีขายที่ดิน กรุงเทพ ถนนวิภาวดีขายที่ดิน ถนนวิภาวดี บางเขนขายที่ดิน ถนนวิภาวดี กรุงเทพที่ดินถนนสุขาภิบาลที่ดินถนนสุขาภิบาลที่ดินถนนสุขาภิบาล บางเขนที่ดินถนนสุขาภิบาล บางเขนที่ดินถนนสุขาภิบาล บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ ถนนสุขาภิบาลที่ดินกรุงเทพ ถนนสุขาภิบาลขายที่ดิน ถนนสุขาภิบาลขายที่ดิน บางเขน ถนนสุขาภิบาลขายที่ดิน กรุงเทพ ถนนสุขาภิบาลขายที่ดิน ถนนสุขาภิบาล บางเขนขายที่ดิน ถนนสุขาภิบาล กรุงเทพที่ดินถนนวัชรพลที่ดินถนนวัชรพลที่ดินถนนวัชรพล บางเขนที่ดินถนนวัชรพล บางเขนที่ดินถนนวัชรพล บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ ถนนวัชรพลที่ดินกรุงเทพ ถนนวัชรพลขายที่ดิน ถนนวัชรพลขายที่ดิน บางเขน ถนนวัชรพลขายที่ดิน กรุงเทพ ถนนวัชรพลขายที่ดิน ถนนวัชรพล บางเขนขายที่ดิน ถนนวัชรพล กรุงเทพที่ดินถนนรามอินทราที่ดินถนนรามอินทราที่ดินถนนรามอินทรา บางเขนที่ดินถนนรามอินทรา บางเขนที่ดินถนนรามอินทรา บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ ถนนรามอินทราที่ดินกรุงเทพ ถนนรามอินทราขายที่ดิน ถนนรามอินทราขายที่ดิน บางเขน ถนนรามอินทราขายที่ดิน กรุงเทพ ถนนรามอินทราขายที่ดิน ถนนรามอินทรา บางเขนขายที่ดิน ถนนรามอินทรา กรุงเทพที่ดินถนนรามอินทราที่ดินถนนรามอินทราที่ดินถนนรามอินทรา บางเขนที่ดินถนนรามอินทรา บางเขนที่ดินถนนรามอินทรา บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ ถนนรามอินทราที่ดินกรุงเทพ ถนนรามอินทราขายที่ดิน ถนนรามอินทราขายที่ดิน บางเขน ถนนรามอินทราขายที่ดิน กรุงเทพ ถนนรามอินทราขายที่ดิน ถนนรามอินทรา บางเขนขายที่ดิน ถนนรามอินทรา กรุงเทพที่ดินถนนรามอินทรา31ที่ดินถนนรามอินทรา31ที่ดินถนนรามอินทรา31 บางเขนที่ดินถนนรามอินทรา31 บางเขนที่ดินถนนรามอินทรา31 บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ ถนนรามอินทรา31ที่ดินกรุงเทพ ถนนรามอินทรา31ขายที่ดิน ถนนรามอินทรา31ขายที่ดิน บางเขน ถนนรามอินทรา31ขายที่ดิน กรุงเทพ ถนนรามอินทรา31ขายที่ดิน ถนนรามอินทรา31 บางเขนขายที่ดิน ถนนรามอินทรา31 กรุงเทพที่ดินติดถนนวิภาวดีที่ดินติดถนนวิภาวดีที่ดินติดถนนวิภาวดี บางเขนที่ดินติดถนนวิภาวดี บางเขนที่ดินติดถนนวิภาวดี บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ ติดถนนวิภาวดีที่ดินกรุงเทพ ติดถนนวิภาวดีขายที่ดิน ติดถนนวิภาวดีขายที่ดิน บางเขน ติดถนนวิภาวดีขายที่ดิน กรุงเทพ ติดถนนวิภาวดีขายที่ดิน ติดถนนวิภาวดี บางเขนขายที่ดิน ติดถนนวิภาวดี กรุงเทพที่ดินติดถนนสุขาภิบาลที่ดินติดถนนสุขาภิบาลที่ดินติดถนนสุขาภิบาล บางเขนที่ดินติดถนนสุขาภิบาล บางเขนที่ดินติดถนนสุขาภิบาล บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ ติดถนนสุขาภิบาลที่ดินกรุงเทพ ติดถนนสุขาภิบาลขายที่ดิน ติดถนนสุขาภิบาลขายที่ดิน บางเขน ติดถนนสุขาภิบาลขายที่ดิน กรุงเทพ ติดถนนสุขาภิบาลขายที่ดิน ติดถนนสุขาภิบาล บางเขนขายที่ดิน ติดถนนสุขาภิบาล กรุงเทพที่ดินติดถนนวัชรพลที่ดินติดถนนวัชรพลที่ดินติดถนนวัชรพล บางเขนที่ดินติดถนนวัชรพล บางเขนที่ดินติดถนนวัชรพล บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ ติดถนนวัชรพลที่ดินกรุงเทพ ติดถนนวัชรพลขายที่ดิน ติดถนนวัชรพลขายที่ดิน บางเขน ติดถนนวัชรพลขายที่ดิน กรุงเทพ ติดถนนวัชรพลขายที่ดิน ติดถนนวัชรพล บางเขนขายที่ดิน ติดถนนวัชรพล กรุงเทพที่ดินติดถนนรามอินทราที่ดินติดถนนรามอินทราที่ดินติดถนนรามอินทรา บางเขนที่ดินติดถนนรามอินทรา บางเขนที่ดินติดถนนรามอินทรา บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ ติดถนนรามอินทราที่ดินกรุงเทพ ติดถนนรามอินทราขายที่ดิน ติดถนนรามอินทราขายที่ดิน บางเขน ติดถนนรามอินทราขายที่ดิน กรุงเทพ ติดถนนรามอินทราขายที่ดิน ติดถนนรามอินทรา บางเขนขายที่ดิน ติดถนนรามอินทรา กรุงเทพที่ดินชุดที่นอนที่ดินชุดที่นอนที่ดินชุดที่นอน บางเขนที่ดินชุดที่นอน บางเขนที่ดินชุดที่นอน บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ ชุดที่นอนที่ดินกรุงเทพ ชุดที่นอนขายที่ดิน ชุดที่นอนขายที่ดิน บางเขน ชุดที่นอนขายที่ดิน กรุงเทพ ชุดที่นอนขายที่ดิน ชุดที่นอน บางเขนขายที่ดิน ชุดที่นอน กรุงเทพที่ดินสระว่ายน้ำที่ดินสระว่ายน้ำที่ดินสระว่ายน้ำ บางเขนที่ดินสระว่ายน้ำ บางเขนที่ดินสระว่ายน้ำ บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ สระว่ายน้ำที่ดินกรุงเทพ สระว่ายน้ำขายที่ดิน สระว่ายน้ำขายที่ดิน บางเขน สระว่ายน้ำขายที่ดิน กรุงเทพ สระว่ายน้ำขายที่ดิน สระว่ายน้ำ บางเขนขายที่ดิน สระว่ายน้ำ กรุงเทพที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัวที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัวที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัว บางเขนที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัว บางเขนที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัว บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวที่ดินกรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน บางเขน สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน กรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน สระว่ายน้ำส่วนตัว บางเขนขายที่ดิน สระว่ายน้ำส่วนตัว กรุงเทพที่ดินปั้มน้ำที่ดินปั้มน้ำที่ดินปั้มน้ำ บางเขนที่ดินปั้มน้ำ บางเขนที่ดินปั้มน้ำ บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ ปั้มน้ำที่ดินกรุงเทพ ปั้มน้ำขายที่ดิน ปั้มน้ำขายที่ดิน บางเขน ปั้มน้ำขายที่ดิน กรุงเทพ ปั้มน้ำขายที่ดิน ปั้มน้ำ บางเขนขายที่ดิน ปั้มน้ำ กรุงเทพที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาลที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาลที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาล บางเขนที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาล บางเขนที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาล บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ บ่อเก็บน้ำบาดาลที่ดินกรุงเทพ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน บางเขน บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน กรุงเทพ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาล บางเขนขายที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาล กรุงเทพที่ดินมีวิวตึกสูงที่ดินมีวิวตึกสูงที่ดินมีวิวตึกสูง บางเขนที่ดินมีวิวตึกสูง บางเขนที่ดินมีวิวตึกสูง บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ มีวิวตึกสูงที่ดินกรุงเทพ มีวิวตึกสูงขายที่ดิน มีวิวตึกสูงขายที่ดิน บางเขน มีวิวตึกสูงขายที่ดิน กรุงเทพ มีวิวตึกสูงขายที่ดิน มีวิวตึกสูง บางเขนขายที่ดิน มีวิวตึกสูง กรุงเทพที่ดินมีวิวต้นไม้ที่ดินมีวิวต้นไม้ที่ดินมีวิวต้นไม้ บางเขนที่ดินมีวิวต้นไม้ บางเขนที่ดินมีวิวต้นไม้ บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ มีวิวต้นไม้ที่ดินกรุงเทพ มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน บางเขน มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน กรุงเทพ มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ บางเขนขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ กรุงเทพที่ดินใกล้อบตที่ดินใกล้อบตที่ดินใกล้อบต บางเขนที่ดินใกล้อบต บางเขนที่ดินใกล้อบต บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ ใกล้อบตที่ดินกรุงเทพ ใกล้อบตขายที่ดิน ใกล้อบตขายที่ดิน บางเขน ใกล้อบตขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้อบตขายที่ดิน ใกล้อบต บางเขนขายที่ดิน ใกล้อบต กรุงเทพที่ดินใกล้สภอที่ดินใกล้สภอที่ดินใกล้สภอ บางเขนที่ดินใกล้สภอ บางเขนที่ดินใกล้สภอ บางเขน กรุงเทพที่ดินบางเขน กรุงเทพ ใกล้สภอที่ดินกรุงเทพ ใกล้สภอขายที่ดิน ใกล้สภอขายที่ดิน บางเขน ใกล้สภอขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้สภอขายที่ดิน ใกล้สภอ บางเขนขายที่ดิน ใกล้สภอ กรุงเทพขายที่ดิน 103 ตารางวาขายที่ดิน 7,155,300 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ดินถนนรามอินทรา ขายที่ดินเปล่าแปลงมุม หมู่บ้านเอกธานี วัชรพล เนื้อที่ 104 ตรว. ตรงข้ามโรงเรียนรัตนโกสินสมโภชน์บางเขน (N1-K1027)

วันที่โพสต์ วันอังคาร 11 มิถุนายน 2567 ┃ อัพเดทล่าสุด วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน 2567

ขายที่ดินเปล่าแปลงมุม หมู่บ้านเอกธานี วัชรพล เนื้อที่ 104 ตรว. ตรงข้ามโรงเรียนรัตนโกสินสมโภชน์บางเขน เดินทางสะดวก ใกล้จุดขึ้นทางด่วนเข้าเมือง เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย

ที่ดินเปล่าแปลงมุม เนื้อที่ 103.7 ตรว. หมู่บ้านเอกธานี วัชรพล
หน้ากว้าง 21 เมตร ลึก 20 เมตร ที่ดินแปงมุมติดถนน 2 ด้าน
ด้านหน้าหันทิศเหนือ ด้านข้างหันทิศตะวันตก
ถนนคอนกรีตกว้าง 5 เมตร
เหมาะสร้างบ้านพักอาศัยทำออฟฟิศสำนักงาน

ทางเข้าใช้ทางเข้าเดียวกับหมู่บ้านโกลเด้นเพลส อยู่เยื้องกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช

หมู่บ้านเอกธานีอยู่ใกล้กับถนนตัดใหม่ ชื่อถนนเทพรักษ์ ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนพหลโยธิน สะพานใหม่
เข้า-ออกรามอินทรา 31 ซอยวัชรพล 1/4 ทางเข้าเดียวกับ โกลด์เด้นท์เพลส เยื้องโรงเรียนรัตนโกสินทร์ สมโภชน์

- เดินทางสะดวก ใกล้จุดขึ้นทางด่วนเข้าเมือง
- ถนนตัดใหม่ วิภาวดี-พหลโยธิน-เทพรักษ์
- BTS สายหยุด

สถานที่ใกล้เคียง :
- แมคโคร เทพรักษ์
- บิ๊กซี สุขาภิบาล5
- เพลินนารี่ มอลล์
- โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
- ปากซอยมีรถไฟฟ้า สายสีชมพู สถานีวัชรพล
- ใกล้ทางขึ้นทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา (3 กม.)
ที่ตั้ง : ถนนวัชรพล ซอย 1/4แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ขายราคา 7,155,300 บาท (ราคา 69,000 บาท/ตร.ว. ) สนใจสามารถต่อรองได้

สอบถามเพิ่มเติม

คุณธนกฤต 095-794-2636
แอด LINE ไอดี : superdeero
LIne :

https://line.me/ti/p/l37Zks15Qqรหัสประกาศ K1027


-

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขาย
หมวดหลัก : ที่ดินเปล่า
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินแปลงมุม
ขายที่ดินถนนคอนกรีต ขายที่ดินสร้างบ้านพักอาศัย
ทิศที่ดิน : ที่ดินทิศเหนือ
ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ติดถนน
ลักษณะ : ติดถนน หน้ากว้าง
เนื้อที่รวม : 103 ตารางวา
ราคา :
ขาย 7,155,300 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : บางเขน
ทำเลบางเขน »
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลบางเขน
ขายไม่เกิน 7,155,300 บาท
ขาย 6,000,000 - 8,000,000 บาท
ขาย 6,000,000 - 10,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินติดถนน บางเขน
ทำเลเด่น : ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู บางเขน บิ๊กซี รามอินทรา บิ๊กซีบางเขน
ถนนหลัก : รามอินทรา รามอินทรา31 รามอินทรา 103 ตร.ว.
ถนนที่ผ่าน : ถนนวิภาวดี ถนนสุขาภิบาล ถนนวัชรพล ถนนสุขาภิบาล5 ถนนรามอินทรา
ถนนรามอินทรา31
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายที่ดิน ถนนวิภาวดี
ขายที่ดิน ถนนสุขาภิบาล
ขายที่ดิน วิภาวดี 103 ตารางวา
ขายที่ดิน สุขาภิบาล 103 ตารางวา
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน บางเขน »
ทำเลสำคัญ : ที่ดินรามอินทรา บางเขน ที่ดินบางเขน วิภาวดี ที่ดินบางเขน สุขาภิบาล ที่ดินบางเขน วัชรพล ที่ดินบางเขน รามอินทรา ที่ดินบิ๊กซี สุขาภิบาล5 ที่ดินบิ๊กซี รามอินทรา31 ที่ดินบิ๊กซี วิภาวดี ที่ดินบิ๊กซี สุขาภิบาล ที่ดินบิ๊กซี วัชรพล
คลิกดูในทำเลที่สำคัญทั้งหมด »
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน ติดถนน
ขายที่ดิน ใกล้ทางด่วน
ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต
ขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต
ขายที่ดิน ติดถนน บางเขน
ขายที่ดิน ใกล้ทางด่วน บางเขน
ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต บางเขน
ขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต บางเขน
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน รามอินทรา 7,155,300 บาท
ขายที่ดิน บางเขน 7,155,300 บาท
ขายที่ดิน แปลงมุม บางเขน
ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต บางเขน
ขายที่ดิน สร้างบ้านพักอาศัย บางเขน
ขายที่ดิน ทิศเหนือ บางเขน
ขายที่ดิน ติดถนน บางเขน
คลิกดูขายที่ดิน พื้นที่บางเขน ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : nongpooh  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
โทรศัพท์ :
0832159740
Emai :
Facebook : Facebook เจ้าของประกาศ
Share :

ที่ดินถนนรามอินทรา ขายที่ดินเปล่าแปลงมุม หมู่บ้านเอกธานี วัชรพล เนื้อที่ 104 ตรว. ตรงข้ามโรงเรียนรัตนโกสินสมโภชน์บางเขน (N1-K1027)

ที่ดิน 103 ตารางวา รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่ดินถนนรามอินทรา ขายที่ดินเปล่าแปลงมุม หมู่บ้านเอกธานี วัชรพล เนื้อที่ 104 ตรว. ตรงข้ามโรงเรียนรัตนโกสินสมโภชน์บางเขน (N1-K1027) คำที่ต้องการค้นหา ที่ดินถนนรามอินทรา ขายที่ดินเปล่าแปลงมุม หมู่บ้านเอกธานี วัชรพล เนื้อที่ 104 ตรว. ตรงข้ามโรงเรียนรัตนโกสินสมโภชน์บางเขน (N1-K1027) ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

ขายที่ดินเปล่าแปลงมุม หมู่บ้านเอกธานี วัชรพล เนื้อที่ 104 ตรว. ตรงข้ามโรงเรียนรัตนโกสินสมโภชน์บางเขน เดินทางสะดวก ใกล้จุดขึ้นทางด่วนเข้าเมือง เหมาะสร้างบ้านพักอ

ขายที่ดิน เขตบางเขน ราคาใกล้เคียง

ขายที่ดิน ทำเลใกล้ๆ กับเขตบางเขน ขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกัน

@thaihometown Scroll