ที่ดินกระบี่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสด A6-0350 ขายที่ดิน อำเภอคลองท่อม กระบี่ (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567)

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 12 เมษายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 12 เมษายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 12 เมษายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 9 เมษายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ดินกระบี่ รายการล่าสุด ที่ดินกระบี่ ประกาศวันที่ 2024-04-03 ที่ดินกระบี่ ประกาศวันที่ 2024-04-11 ที่ดินกระบี่ ประกาศวันที่ 2024-04-10 ที่ดินคลองท่อม กระบี่ รายการล่าสุด ที่ดินกระบี่ รายการล่าสุด ที่ดินคลองท่อม กระบี่ รายการล่าสุด ที่ดินคลองท่อมที่ดินกระบี่ ที่ดิน คลองท่อม กระบี่ขายที่ดิน คลองท่อมขายที่ดิน กระบี่ที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียน คลองท่อมที่ดินใกล้โรงเรียน คลองท่อมที่ดินใกล้โรงเรียน คลองท่อม กระบี่ที่ดินคลองท่อม กระบี่ ใกล้โรงเรียนที่ดินกระบี่ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน คลองท่อม ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน กระบี่ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน คลองท่อมขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน กระบี่ที่ดินมีระเบียงที่ดินมีระเบียงที่ดินมีระเบียง คลองท่อมที่ดินมีระเบียง คลองท่อมที่ดินมีระเบียง คลองท่อม กระบี่ที่ดินคลองท่อม กระบี่ มีระเบียงที่ดินกระบี่ มีระเบียงขายที่ดิน มีระเบียงขายที่ดิน คลองท่อม มีระเบียงขายที่ดิน กระบี่ มีระเบียงขายที่ดิน มีระเบียง คลองท่อมขายที่ดิน มีระเบียง กระบี่ที่ดินห้องน้ำชั้นบนที่ดินห้องน้ำชั้นบนที่ดินห้องน้ำชั้นบน คลองท่อมที่ดินห้องน้ำชั้นบน คลองท่อมที่ดินห้องน้ำชั้นบน คลองท่อม กระบี่ที่ดินคลองท่อม กระบี่ ห้องน้ำชั้นบนที่ดินกระบี่ ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน คลองท่อม ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน กระบี่ ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน ห้องน้ำชั้นบน คลองท่อมขายที่ดิน ห้องน้ำชั้นบน กระบี่ที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต คลองท่อมที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต คลองท่อมที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต คลองท่อม กระบี่ที่ดินคลองท่อม กระบี่ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินกระบี่ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน คลองท่อม ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน กระบี่ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต คลองท่อมขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต กระบี่ที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด คลองท่อมที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด คลองท่อมที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด คลองท่อม กระบี่ที่ดินคลองท่อม กระบี่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินกระบี่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน คลองท่อม ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน กระบี่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด คลองท่อมขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด กระบี่ที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียน คลองท่อมที่ดินใกล้โรงเรียน คลองท่อมที่ดินใกล้โรงเรียน คลองท่อม กระบี่ที่ดินคลองท่อม กระบี่ ใกล้โรงเรียนที่ดินกระบี่ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน คลองท่อม ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน กระบี่ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน คลองท่อมขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน กระบี่ที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย คลองท่อมที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย คลองท่อมที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย คลองท่อม กระบี่ที่ดินคลองท่อม กระบี่ ใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินกระบี่ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน คลองท่อม ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน กระบี่ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย คลองท่อมขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย กระบี่ที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวง คลองท่อมที่ดินใกล้ถนนทางหลวง คลองท่อมที่ดินใกล้ถนนทางหลวง คลองท่อม กระบี่ที่ดินคลองท่อม กระบี่ ใกล้ถนนทางหลวงที่ดินกระบี่ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน คลองท่อม ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน กระบี่ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง คลองท่อมขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง กระบี่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ คลองท่อมที่ดินใกล้ถนนใหญ่ คลองท่อมที่ดินใกล้ถนนใหญ่ คลองท่อม กระบี่ที่ดินคลองท่อม กระบี่ ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินกระบี่ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน คลองท่อม ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน กระบี่ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ คลองท่อมขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ กระบี่ขายที่ดิน 6,610 ตารางวาขายที่ดิน 608,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ดินกระบี่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสด A6-0350 ขายที่ดิน อำเภอคลองท่อม กระบี่ (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567)

Member Package | วันที่โพสต์ วันพุธ 03 เมษายน 2567

A6-0350
ขายที่ดิน : อำเภอคลองท่อม กระบี่
ที่ตั้งสินทรัพย์ : ซอยเทศบาล 8 แยกจาก ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม กระบี่

ราคา : 608,000 บาท

ขนาดพื้นที่ : 66.50 ตร.ว
แบบที่ดิน : - ห้องนอน / - ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย : - ตรม
ที่ดิน : - ชั้น

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/g6Er8cYhNBpAwuhg6

สถานที่ใกล้เคียง
ตลาดนัดคลองพน
โรงเรียนคลองพน
โรงเรียนสฤษดิ์พิทยา
โรงเรียนบ้านดินนา
วัดโนนส่องสุทธาราม

**************************************
สอบถามเพิ่มเติม/นัดชมบ้าน
064-6654666 (เกรียง)
066-1414333
Line : @land666 (มี @ ด้านหน้าด้วยน๊า)
หรือคลิ๊ก
https://lin.ee/n9y0Nfc
ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ บริการสินเชื่อฟรี ดอกเบี้ยดี ด้วยทีมงานมืออาชีพ
(เพื่อความรวดเร็วในการเช็คสถานะทรัพย์รบกวนแค๊ปหน้าจอแล้วส่งมาทางไลน์หรือแจ้งรหัสที่หัวข้อของประกาศนะครับ)

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขาย
ลักษณะเฉพาะ : ใกล้ถนนใหญ่
เนื้อที่รวม : 6,610 ตารางวา
ราคา :
ขาย 608,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : กระบี่
ทำเลกระบี่ »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : คลองท่อม
ทำเลคลองท่อม »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลกระบี่
ขายไม่เกิน 608,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายที่ดิน ทำเล คลองท่อม กระบี่
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ทำเลเด่น : ใกล้ถนนใหญ่ ใกล้ถนนใหญ่ คลองท่อม
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน กระบี่ ขายที่ดิน คลองท่อม กระบี่ ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ กระบี่
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ลงทะเบียนใช้งาน
Member :
Package  
นายเกรียงไกร ศรีสมุทร  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
0646654666
Emai :
Share :
ขายที่ดิน เกาะลันตา กระบี่
เกาะลันตา กระบี่
ราคาขาย 9,493,000 บาท
ขายที่ดิน เมืองกระบี่ กระบี่
เมืองกระบี่ กระบี่
ราคาขาย 49,090,000 บาท
ขายที่ดิน เมืองกระบี่ กระบี่
เมืองกระบี่ กระบี่
ราคาขาย 49,090,000 บาท

ที่ดินกระบี่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสด A6-0350 ขายที่ดิน อำเภอคลองท่อม กระบี่ (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567)

ที่ดิน 6,610 ตารางวา รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่ดินกระบี่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสด A6-0350 ขายที่ดิน อำเภอคลองท่อม กระบี่ (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567) คำที่ต้องการค้นหา ที่ดินกระบี่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสด A6-0350 ขายที่ดิน อำเภอคลองท่อม กระบี่ (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567) ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

A6-0350 ขายที่ดิน : อำเภอคลองท่อม กระบี่ ที่ตั้งสินทรัพย์ : ซอยเทศบาล 8 แยกจาก ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม กระบี่ ราคา : 608,000 บาท ขนาดพื้นที่ : 66.5

ขายที่ดิน ในจ.กระบี่ ราคาใกล้เคียงประกาศอื่นๆ Member Package ▼

© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
@thaihometown Scroll