ขายที่ดิน เชียงใหม่ มีระเบียง ขายที่ดินเปล่าวิวภูเขา (บ้านน้ำแพร่ หางดง จ.เชียงใหม่) 4-0-71 ไร่, 2 แปลงย่อยติดกัน ราคา 13,033,800 บาท

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 21 เมษายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 21 เมษายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 21 เมษายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ดินเชียงใหม่ รายการล่าสุด ที่ดินเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-04-03 ที่ดินเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-04-20 ที่ดินเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-04-19 ที่ดินหางดง เชียงใหม่ รายการล่าสุด ที่ดินเชียงใหม่ รายการล่าสุด ที่ดินหางดง เชียงใหม่ รายการล่าสุด ที่ดินหางดงที่ดินเชียงใหม่ ที่ดิน หางดง เชียงใหม่ขายที่ดิน หางดงขายที่ดิน เชียงใหม่ที่ดินหน้ากว้างที่ดินหน้ากว้างที่ดินหน้ากว้าง หางดงที่ดินหน้ากว้าง หางดงที่ดินหน้ากว้าง หางดง เชียงใหม่ที่ดินหางดง เชียงใหม่ หน้ากว้างที่ดินเชียงใหม่ หน้ากว้างขายที่ดิน หน้ากว้างขายที่ดิน หางดง หน้ากว้างขายที่ดิน เชียงใหม่ หน้ากว้างขายที่ดิน หน้ากว้าง หางดงขายที่ดิน หน้ากว้าง เชียงใหม่ที่ดินหน้ากว้างที่ดินหน้ากว้างที่ดินหน้ากว้าง หางดงที่ดินหน้ากว้าง หางดงที่ดินหน้ากว้าง หางดง เชียงใหม่ที่ดินหางดง เชียงใหม่ หน้ากว้างที่ดินเชียงใหม่ หน้ากว้างขายที่ดิน หน้ากว้างขายที่ดิน หางดง หน้ากว้างขายที่ดิน เชียงใหม่ หน้ากว้างขายที่ดิน หน้ากว้าง หางดงขายที่ดิน หน้ากว้าง เชียงใหม่ที่ดินติดถนนที่ดินติดถนนที่ดินติดถนน หางดงที่ดินติดถนน หางดงที่ดินติดถนน หางดง เชียงใหม่ที่ดินหางดง เชียงใหม่ ติดถนนที่ดินเชียงใหม่ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนนขายที่ดิน หางดง ติดถนนขายที่ดิน เชียงใหม่ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนน หางดงขายที่ดิน ติดถนน เชียงใหม่ที่ดินหน้าติดถนนที่ดินหน้าติดถนนที่ดินหน้าติดถนน หางดงที่ดินหน้าติดถนน หางดงที่ดินหน้าติดถนน หางดง เชียงใหม่ที่ดินหางดง เชียงใหม่ หน้าติดถนนที่ดินเชียงใหม่ หน้าติดถนนขายที่ดิน หน้าติดถนนขายที่ดิน หางดง หน้าติดถนนขายที่ดิน เชียงใหม่ หน้าติดถนนขายที่ดิน หน้าติดถนน หางดงขายที่ดิน หน้าติดถนน เชียงใหม่ที่ดินด้านหน้าติดถนนที่ดินด้านหน้าติดถนนที่ดินด้านหน้าติดถนน หางดงที่ดินด้านหน้าติดถนน หางดงที่ดินด้านหน้าติดถนน หางดง เชียงใหม่ที่ดินหางดง เชียงใหม่ ด้านหน้าติดถนนที่ดินเชียงใหม่ ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน หางดง ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน เชียงใหม่ ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน หางดงขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน เชียงใหม่ที่ดินถนนทางหลวงที่ดินถนนทางหลวงที่ดินถนนทางหลวง หางดงที่ดินถนนทางหลวง หางดงที่ดินถนนทางหลวง หางดง เชียงใหม่ที่ดินหางดง เชียงใหม่ ถนนทางหลวงที่ดินเชียงใหม่ ถนนทางหลวงขายที่ดิน ถนนทางหลวงขายที่ดิน หางดง ถนนทางหลวงขายที่ดิน เชียงใหม่ ถนนทางหลวงขายที่ดิน ถนนทางหลวง หางดงขายที่ดิน ถนนทางหลวง เชียงใหม่ที่ดินด้านหน้าติดถนนที่ดินด้านหน้าติดถนนที่ดินด้านหน้าติดถนน หางดงที่ดินด้านหน้าติดถนน หางดงที่ดินด้านหน้าติดถนน หางดง เชียงใหม่ที่ดินหางดง เชียงใหม่ ด้านหน้าติดถนนที่ดินเชียงใหม่ ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน หางดง ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน เชียงใหม่ ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน หางดงขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน เชียงใหม่ที่ดินมีระเบียงที่ดินมีระเบียงที่ดินมีระเบียง หางดงที่ดินมีระเบียง หางดงที่ดินมีระเบียง หางดง เชียงใหม่ที่ดินหางดง เชียงใหม่ มีระเบียงที่ดินเชียงใหม่ มีระเบียงขายที่ดิน มีระเบียงขายที่ดิน หางดง มีระเบียงขายที่ดิน เชียงใหม่ มีระเบียงขายที่ดิน มีระเบียง หางดงขายที่ดิน มีระเบียง เชียงใหม่ที่ดินห้องน้ำชั้นบนที่ดินห้องน้ำชั้นบนที่ดินห้องน้ำชั้นบน หางดงที่ดินห้องน้ำชั้นบน หางดงที่ดินห้องน้ำชั้นบน หางดง เชียงใหม่ที่ดินหางดง เชียงใหม่ ห้องน้ำชั้นบนที่ดินเชียงใหม่ ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน หางดง ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน เชียงใหม่ ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน ห้องน้ำชั้นบน หางดงขายที่ดิน ห้องน้ำชั้นบน เชียงใหม่ที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต หางดงที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต หางดงที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต หางดง เชียงใหม่ที่ดินหางดง เชียงใหม่ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินเชียงใหม่ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน หางดง ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน เชียงใหม่ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต หางดงขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เชียงใหม่ที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด หางดงที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด หางดงที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด หางดง เชียงใหม่ที่ดินหางดง เชียงใหม่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินเชียงใหม่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน หางดง ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน เชียงใหม่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด หางดงขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด เชียงใหม่ที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียน หางดงที่ดินใกล้โรงเรียน หางดงที่ดินใกล้โรงเรียน หางดง เชียงใหม่ที่ดินหางดง เชียงใหม่ ใกล้โรงเรียนที่ดินเชียงใหม่ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน หางดง ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน เชียงใหม่ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน หางดงขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน เชียงใหม่ที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย หางดงที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย หางดงที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย หางดง เชียงใหม่ที่ดินหางดง เชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินเชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน หางดง ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน เชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย หางดงขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวง หางดงที่ดินใกล้ถนนทางหลวง หางดงที่ดินใกล้ถนนทางหลวง หางดง เชียงใหม่ที่ดินหางดง เชียงใหม่ ใกล้ถนนทางหลวงที่ดินเชียงใหม่ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน หางดง ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน เชียงใหม่ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง หางดงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง เชียงใหม่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ หางดงที่ดินใกล้ถนนใหญ่ หางดงที่ดินใกล้ถนนใหญ่ หางดง เชียงใหม่ที่ดินหางดง เชียงใหม่ ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินเชียงใหม่ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน หางดง ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน เชียงใหม่ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ หางดงขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ เชียงใหม่ขายที่ดิน 1,671 ตารางวาขายที่ดิน 13,033,800 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายที่ดิน เชียงใหม่ มีระเบียง ขายที่ดินเปล่าวิวภูเขา (บ้านน้ำแพร่ หางดง จ.เชียงใหม่) 4-0-71 ไร่, 2 แปลงย่อยติดกัน ราคา 13,033,800 บาท

วันที่โพสต์ วันพุธ 03 เมษายน 2567

สนใจติดต่อ: โดม รัชดา
โทร: 065-586-9872
ไลน์ไอดี: giantmw หรือ @yem0202n
F/B:

https://bit.ly/3vdegO8


Fanpage:

https://bit.ly/488TrlD


Website: www.lifewave.com
.
ขายที่ดินเปล่าวิวภูเขา (บ้านน้ำแพร่ หางดง จ.เชียงใหม่) 4-0-71 ไร่, 2 แปลงย่อยติดกัน ราคา 13,033,800 บาท (ด้านหน้าติดถนน & ด้านข้างติดลำห้วย)
.
รายละเอียดทรัพย์:
1) ที่ดินติดถนนทางหลวงชนบทสายบ้านน้ำแพร่ – อุทยานแห่งชาติออบขาน เขตทางกว้าง 12 ม.
2) ที่ดินหน้ากว้าง (ติดถนน) 28 ม. ลึก 130 และด้านข้างติดลำห้วยอีสุ
3) พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ราบ และมีต้นไม้ใหญ่บางส่วน เหมาะสำหรับสร้างบ้านสวน หรือสร้างบ้านตากอากาศ
.
สถานที่สำคัญบริเวณโดยรอบพื้นที่:
1) อุทยานแห่งชาติออบขาน 7.3 กม.
2) วัดพระธาตุดอยคำ 15 กม.
3) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 20 กม.
4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 กม.
5) คูเมืองเชียงใหม่ 21 กม.
.
ราคาเสนอขายทั้งหมด: 13,033,800 บาท (ราคา 3.12 ลบ./ไร่ หรือ 7,800 บาท/ตร.ว.)
.
ค่าภาษี & ค่าโอนกรรมสิทธิ์: ค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าภาษี, ค่าโอนกรรมสิทธิ์ และอื่น ๆ (50:50)
.
สนใจติดต่อ: โดม รัชดา
โทร: 065-586-9872
ไลน์ไอดี: giantmw หรือ @yem0202n
F/B:

https://bit.ly/3vdegO8


Fanpage:

https://bit.ly/488TrlD


Website: www.lifewave.com

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขาย
หมวดหลัก : ที่ดินเปล่า
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินใกล้โรงเรียน
ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ติดถนน ขายที่ดิน วิวภูเขา
ลักษณะ : ติดถนน หน้ากว้าง
ลักษณะเฉพาะ : หน้าติดถนน ด้านหน้าติดถนน
เนื้อที่รวม : 1,671 ตารางวา
ราคา :
ขาย 13,033,800 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : เชียงใหม่
ทำเลเชียงใหม่ »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : หางดง
ทำเลหางดง »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลเชียงใหม่
ขายไม่เกิน 13,033,800 บาท
ขาย 9,000,000 - 14,000,000 บาท
ขาย 9,000,000 - 15,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายที่ดิน ทำเล หางดง เชียงใหม่
ขาย 9,000,000 - 14,000,000 บาท
ขาย 9,000,000 - 15,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินติดถนน เชียงใหม่
ทำเลเด่น : ใกล้ถนนทางหลวง ด้านหน้าติดถนน
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน ติดถนน
ขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน
ขายที่ดิน ติดถนนทางหลวง
ขายที่ดิน ติดถนน เชียงใหม่
ขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน เชียงใหม่
ขายที่ดิน ติดถนนทางหลวง เชียงใหม่
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน เชียงใหม่ ขายที่ดิน หางดง เชียงใหม่ ขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน เชียงใหม่
ขายที่ดิน ติดถนน เชียงใหม่
ขายที่ดิน หน้าติดถนน เชียงใหม่
ขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน เชียงใหม่
ขายที่ดิน ถนนทางหลวง เชียงใหม่
คลิกดูขายที่ดิน พื้นที่ เชียงใหม่ ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : domepost66  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :
ขายที่ดินสวย สาธารณูปโภคครบ แม่โจ้ สันทราย
สันทราย เชียงใหม่
ราคาขาย 18,000,000 บาท

ขายที่ดิน เชียงใหม่ มีระเบียง ขายที่ดินเปล่าวิวภูเขา (บ้านน้ำแพร่ หางดง จ.เชียงใหม่) 4-0-71 ไร่, 2 แปลงย่อยติดกัน ราคา 13,033,800 บาท

ที่ดิน 1,671 ตารางวา รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายที่ดิน เชียงใหม่ มีระเบียง ขายที่ดินเปล่าวิวภูเขา (บ้านน้ำแพร่ หางดง จ.เชียงใหม่) 4-0-71 ไร่, 2 แปลงย่อยติดกัน ราคา 13,033,800 บาท คำที่ต้องการค้นหา ขายที่ดิน เชียงใหม่ มีระเบียง ขายที่ดินเปล่าวิวภูเขา (บ้านน้ำแพร่ หางดง จ.เชียงใหม่) 4-0-71 ไร่, 2 แปลงย่อยติดกัน ราคา 13,033,800 บาท ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

สนใจติดต่อ: โดม รัชดา โทร: 065-586-9872 ไลน์ไอดี: giantmw หรือ @yem0202n F/B: https://bit.ly/3vdegO8 Fanpage: https://bit.ly/488TrlD Website: www.lifewave.com

ที่ดินที่น่าสนใจ ราคาที่ใกล้เคียง

ขายที่ดิน มีทำเลใน หางดง จ.เชียงใหม่ ราคาใกล้เคียง

ขายที่ดิน ในจ.เชียงใหม่ ขนาดเนื้อที่ ที่ใกล้เคียงกัน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
@thaihometown Scroll