ขายที่ดิน วังทองหลาง ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ขายที่ดิน ขนาด 126 ตรว. ซอยลาดพร้าว 80 หน้ากว้างประมาณ 19 ลึก 24 เมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ใกล้เลียบด่วน เข้าออกได้หลายทาง รัชดา ห้วยขวาง

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 28 พฤษภาคม 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ดินกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-05-15 ที่ดินกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-05-27 ที่ดินกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-05-26 ที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ที่ดินวังทองหลางที่ดิน กรุงเทพที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพขายที่ดิน วังทองหลางขายที่ดิน เขตวังทองหลางที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง วังทองหลางที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง วังทองหลางที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง วังทองหลาง กรุงเทพที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพ พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินกรุงเทพ พร้อมสิ่งปลูกสร้างขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างขายที่ดิน วังทองหลาง พร้อมสิ่งปลูกสร้างขายที่ดิน กรุงเทพ พร้อมสิ่งปลูกสร้างขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง วังทองหลางขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรุงเทพที่ดินค่าโอนคนละครึ่งที่ดินค่าโอนคนละครึ่งที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง วังทองหลางที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง วังทองหลางที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง วังทองหลาง กรุงเทพที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพ ค่าโอนคนละครึ่งที่ดินกรุงเทพ ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน วังทองหลาง ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน กรุงเทพ ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง วังทองหลางขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง กรุงเทพที่ดินเข้าออกได้หลายทางที่ดินเข้าออกได้หลายทางที่ดินเข้าออกได้หลายทาง วังทองหลางที่ดินเข้าออกได้หลายทาง วังทองหลางที่ดินเข้าออกได้หลายทาง วังทองหลาง กรุงเทพที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพ เข้าออกได้หลายทางที่ดินกรุงเทพ เข้าออกได้หลายทางขายที่ดิน เข้าออกได้หลายทางขายที่ดิน วังทองหลาง เข้าออกได้หลายทางขายที่ดิน กรุงเทพ เข้าออกได้หลายทางขายที่ดิน เข้าออกได้หลายทาง วังทองหลางขายที่ดิน เข้าออกได้หลายทาง กรุงเทพที่ดินค่าโอนคนละครึ่งที่ดินค่าโอนคนละครึ่งที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง วังทองหลางที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง วังทองหลางที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง วังทองหลาง กรุงเทพที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพ ค่าโอนคนละครึ่งที่ดินกรุงเทพ ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน วังทองหลาง ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน กรุงเทพ ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง วังทองหลางขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง กรุงเทพที่ดินเข้าออกได้หลายทางที่ดินเข้าออกได้หลายทางที่ดินเข้าออกได้หลายทาง วังทองหลางที่ดินเข้าออกได้หลายทาง วังทองหลางที่ดินเข้าออกได้หลายทาง วังทองหลาง กรุงเทพที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพ เข้าออกได้หลายทางที่ดินกรุงเทพ เข้าออกได้หลายทางขายที่ดิน เข้าออกได้หลายทางขายที่ดิน วังทองหลาง เข้าออกได้หลายทางขายที่ดิน กรุงเทพ เข้าออกได้หลายทางขายที่ดิน เข้าออกได้หลายทาง วังทองหลางขายที่ดิน เข้าออกได้หลายทาง กรุงเทพที่ดินค่าโอนคนละครึ่งที่ดินค่าโอนคนละครึ่งที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง วังทองหลางที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง วังทองหลางที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง วังทองหลาง กรุงเทพที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพ ค่าโอนคนละครึ่งที่ดินกรุงเทพ ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน วังทองหลาง ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน กรุงเทพ ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง วังทองหลางขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง กรุงเทพที่ดินรัชดาที่ดินรัชดาที่ดินรัชดา วังทองหลางที่ดินรัชดา วังทองหลางที่ดินรัชดา วังทองหลาง กรุงเทพที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพ รัชดาที่ดินกรุงเทพ รัชดาขายที่ดิน รัชดาขายที่ดิน วังทองหลาง รัชดาขายที่ดิน กรุงเทพ รัชดาขายที่ดิน รัชดา วังทองหลางขายที่ดิน รัชดา กรุงเทพที่ดินมีระเบียงที่ดินมีระเบียงที่ดินมีระเบียง วังทองหลางที่ดินมีระเบียง วังทองหลางที่ดินมีระเบียง วังทองหลาง กรุงเทพที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพ มีระเบียงที่ดินกรุงเทพ มีระเบียงขายที่ดิน มีระเบียงขายที่ดิน วังทองหลาง มีระเบียงขายที่ดิน กรุงเทพ มีระเบียงขายที่ดิน มีระเบียง วังทองหลางขายที่ดิน มีระเบียง กรุงเทพที่ดินห้องน้ำชั้นบนที่ดินห้องน้ำชั้นบนที่ดินห้องน้ำชั้นบน วังทองหลางที่ดินห้องน้ำชั้นบน วังทองหลางที่ดินห้องน้ำชั้นบน วังทองหลาง กรุงเทพที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพ ห้องน้ำชั้นบนที่ดินกรุงเทพ ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน วังทองหลาง ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน กรุงเทพ ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน ห้องน้ำชั้นบน วังทองหลางขายที่ดิน ห้องน้ำชั้นบน กรุงเทพที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต วังทองหลางที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต วังทองหลางที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต วังทองหลาง กรุงเทพที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินกรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน วังทองหลาง ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต วังทองหลางขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต กรุงเทพที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด วังทองหลางที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด วังทองหลางที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด วังทองหลาง กรุงเทพที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินกรุงเทพ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน วังทองหลาง ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด วังทองหลางขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด กรุงเทพที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียน วังทองหลางที่ดินใกล้โรงเรียน วังทองหลางที่ดินใกล้โรงเรียน วังทองหลาง กรุงเทพที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพ ใกล้โรงเรียนที่ดินกรุงเทพ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน วังทองหลาง ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน วังทองหลางขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน กรุงเทพที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย วังทองหลางที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย วังทองหลางที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย วังทองหลาง กรุงเทพที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพ ใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินกรุงเทพ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน วังทองหลาง ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย วังทองหลางขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย กรุงเทพที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวง วังทองหลางที่ดินใกล้ถนนทางหลวง วังทองหลางที่ดินใกล้ถนนทางหลวง วังทองหลาง กรุงเทพที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพ ใกล้ถนนทางหลวงที่ดินกรุงเทพ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน วังทองหลาง ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง วังทองหลางขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง กรุงเทพที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ วังทองหลางที่ดินใกล้ถนนใหญ่ วังทองหลางที่ดินใกล้ถนนใหญ่ วังทองหลาง กรุงเทพที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพ ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินกรุงเทพ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน วังทองหลาง ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน กรุงเทพ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ วังทองหลางขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ กรุงเทพขายที่ดิน 126 ตารางวาขายที่ดิน 120,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายที่ดิน วังทองหลาง ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ขายที่ดิน ขนาด 126 ตรว. ซอยลาดพร้าว 80 หน้ากว้างประมาณ 19 ลึก 24 เมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ใกล้เลียบด่วน เข้าออกได้หลายทาง รัชดา ห้วยขวาง

วันที่โพสต์ วันพุธ 15 พฤษภาคม 2567

LS0316 ขายที่ดิน ขนาด 126 ตรว. ซอยลาดพร้าว 80 หน้ากว้างประมาณ 19 ลึก 24 เมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ใกล้เลียบด่วน เข้าออกได้หลายทาง รัชดา ห้วยขวาง เหม่งจ๋าย ได้

: ติดต่อ : คุณ เอก : 061-241 4954 & 083-017 9463 : Line Id : eak2325
: กดลิ้งค์เพื่อเเอดไลน์ครับ :

https://line.me/ti/p/A6pc3MToug

:

https://line.me/ti/p/OLEY0bJTsV*** ราคาขาย 12 ล้านบาท (ตร.ว ละ 96,000 บาท) ค่าโอนคนละครึ่ง
ที่ตั้ง : ลาดพร้าว 80 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ที่ดินซอยลาดพร้าว 80 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ใกล้เลียบด่วน ใกล้รัชา เหม่งจ๋าย
เนื้อที่ 126 ตร.ว
หน้ากว้างประมาณ 19 ลึก 24 เมตร
พร้อมบ้านเก่า 1 หลัง
เหมาะสร้างบ้านอยู่อาศัย หรือ ทำออฟฟิศสำนักงาน
ใกล้เลียบด่วน เข้าออกได้หลายทาง รัชดา ห้วยขวาง เหม่งจ๋าย ได้

PL. Real Estate Broker
http://www.kaibaanteedin.com
บริการรับฝากขาย คอนโด บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขาย
หมวดหลัก : ที่ดินพร้อมบ้าน
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินถมแล้ว ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ขายที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง ขายที่ดินเข้าออกได้หลายทาง
ลักษณะ : ที่ดินถมแล้ว หน้ากว้าง
ลักษณะเฉพาะ : ค่าโอนคนละครึ่ง เข้าออกได้หลายทาง
เนื้อที่รวม : 126 ตารางวา
ราคา :
ขาย 120,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : วังทองหลาง
ทำเลวังทองหลาง »
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
รูปแบบขาย : ค่าโอนคนละครึ่ง
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลวังทองหลาง
ขายไม่เกิน 120,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินถมแล้ว วังทองหลาง
ถนนหลัก : ลาดพร้าว ลาดพร้าว80 ลาดพร้าว 126 ตร.ว.
ถนนที่ผ่าน : ถนนรัชดา
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายที่ดิน ถนนรัชดา
ขายที่ดิน รัชดา 126 ตารางวา
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน วังทองหลาง »
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน ถมแล้ว
ขายที่ดิน ถมแล้ว วังทองหลาง
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน ลาดพร้าว 120,000 บาท
ขายที่ดิน วังทองหลาง 120,000 บาท
ขายที่ดิน ถมแล้ว วังทองหลาง
ขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง วังทองหลาง
ขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง วังทองหลาง
ขายที่ดิน เข้าออกได้หลายทาง วังทองหลาง
ขายที่ดิน ถมแล้ว วังทองหลาง
คลิกดูขายที่ดิน พื้นที่วังทองหลาง ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : eakplsub64  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :

ขายที่ดิน วังทองหลาง ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ขายที่ดิน ขนาด 126 ตรว. ซอยลาดพร้าว 80 หน้ากว้างประมาณ 19 ลึก 24 เมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ใกล้เลียบด่วน เข้าออกได้หลายทาง รัชดา ห้วยขวาง

ที่ดิน 126 ตารางวา รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายที่ดิน วังทองหลาง ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ขายที่ดิน ขนาด 126 ตรว. ซอยลาดพร้าว 80 หน้ากว้างประมาณ 19 ลึก 24 เมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ใกล้เลียบด่วน เข้าออกได้หลายทาง รัชดา ห้วยขวาง คำที่ต้องการค้นหา ขายที่ดิน วังทองหลาง ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ขายที่ดิน ขนาด 126 ตรว. ซอยลาดพร้าว 80 หน้ากว้างประมาณ 19 ลึก 24 เมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ใกล้เลียบด่วน เข้าออกได้หลายทาง รัชดา ห้วยขวาง ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

LS0316 ขายที่ดิน ขนาด 126 ตรว. ซอยลาดพร้าว 80 หน้ากว้างประมาณ 19 ลึก 24 เมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ใกล้เลียบด่วน เข้าออกได้หลายทาง รัชดา ห้วยขวาง เหม่งจ๋าย ได้ : ต

ขายที่ดิน ทำเลในเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ขนาดเนื้อที่ใกล้เคียง

ขายที่ดิน ในกรุงเทพฯ ขนาดเนื้อที่ ที่ใกล้เคียงกัน

@thaihometown Scroll