ขายโรงงานพร้อมใบอนุญาตโรงงานอยู่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด97ไร่ พื้นที่ใช้สอยมีทั้งหมด3อาคาร

โรงงาน รายการล่าสุด โรงงาน ประกาศใหม่วันนี้ 26 พฤษภาคม 2567 โรงงานให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 26 พฤษภาคม 2567 ขายโรงงาน ประกาศใหม่วันนี้ 26 พฤษภาคม 2567 โรงงาน ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 โรงงานให้เช่า ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ขายโรงงาน ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 โรงงาน ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โรงงานให้เช่า ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ขายโรงงาน ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โรงงาน ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โรงงานให้เช่า ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ขายโรงงาน ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โรงงานเพชรบุรี รายการล่าสุด โรงงานเพชรบุรี ประกาศวันที่ 2024-05-12 โรงงานเพชรบุรี ประกาศวันที่ 2024-05-25 โรงงานเพชรบุรี ประกาศวันที่ 2024-05-24 โรงงานชะอำ เพชรบุรี รายการล่าสุด โรงงานเพชรบุรี รายการล่าสุด โรงงานชะอำ เพชรบุรี รายการล่าสุด โรงงานชะอำโรงงานเพชรบุรี โรงงาน ชะอำ เพชรบุรีขายโรงงาน ชะอำขายโรงงาน เพชรบุรีโรงงานประกอบกิจการโรงงานประกอบกิจการโรงงานประกอบกิจการ ชะอำโรงงานประกอบกิจการ ชะอำโรงงานประกอบกิจการ ชะอำ เพชรบุรีโรงงานชะอำ เพชรบุรี ประกอบกิจการโรงงานเพชรบุรี ประกอบกิจการขายโรงงาน ประกอบกิจการขายโรงงาน ชะอำ ประกอบกิจการขายโรงงาน เพชรบุรี ประกอบกิจการขายโรงงาน ประกอบกิจการ ชะอำขายโรงงาน ประกอบกิจการ เพชรบุรีโรงงานติดถนนโรงงานติดถนนโรงงานติดถนน ชะอำโรงงานติดถนน ชะอำโรงงานติดถนน ชะอำ เพชรบุรีโรงงานชะอำ เพชรบุรี ติดถนนโรงงานเพชรบุรี ติดถนนขายโรงงาน ติดถนนขายโรงงาน ชะอำ ติดถนนขายโรงงาน เพชรบุรี ติดถนนขายโรงงาน ติดถนน ชะอำขายโรงงาน ติดถนน เพชรบุรีโรงงานมีห้องพักคนงานโรงงานมีห้องพักคนงานโรงงานมีห้องพักคนงาน ชะอำโรงงานมีห้องพักคนงาน ชะอำโรงงานมีห้องพักคนงาน ชะอำ เพชรบุรีโรงงานชะอำ เพชรบุรี มีห้องพักคนงานโรงงานเพชรบุรี มีห้องพักคนงานขายโรงงาน มีห้องพักคนงานขายโรงงาน ชะอำ มีห้องพักคนงานขายโรงงาน เพชรบุรี มีห้องพักคนงานขายโรงงาน มีห้องพักคนงาน ชะอำขายโรงงาน มีห้องพักคนงาน เพชรบุรีโรงงานพร้อมใบอนุญาตโรงงานพร้อมใบอนุญาตโรงงานพร้อมใบอนุญาต ชะอำโรงงานพร้อมใบอนุญาต ชะอำโรงงานพร้อมใบอนุญาต ชะอำ เพชรบุรีโรงงานชะอำ เพชรบุรี พร้อมใบอนุญาตโรงงานเพชรบุรี พร้อมใบอนุญาตขายโรงงาน พร้อมใบอนุญาตขายโรงงาน ชะอำ พร้อมใบอนุญาตขายโรงงาน เพชรบุรี พร้อมใบอนุญาตขายโรงงาน พร้อมใบอนุญาต ชะอำขายโรงงาน พร้อมใบอนุญาต เพชรบุรีโรงงานห้องพักคนงานโรงงานห้องพักคนงานโรงงานห้องพักคนงาน ชะอำโรงงานห้องพักคนงาน ชะอำโรงงานห้องพักคนงาน ชะอำ เพชรบุรีโรงงานชะอำ เพชรบุรี ห้องพักคนงานโรงงานเพชรบุรี ห้องพักคนงานขายโรงงาน ห้องพักคนงานขายโรงงาน ชะอำ ห้องพักคนงานขายโรงงาน เพชรบุรี ห้องพักคนงานขายโรงงาน ห้องพักคนงาน ชะอำขายโรงงาน ห้องพักคนงาน เพชรบุรีโรงงานพร้อมใบอนุญาตโรงงานพร้อมใบอนุญาตโรงงานพร้อมใบอนุญาต ชะอำโรงงานพร้อมใบอนุญาต ชะอำโรงงานพร้อมใบอนุญาต ชะอำ เพชรบุรีโรงงานชะอำ เพชรบุรี พร้อมใบอนุญาตโรงงานเพชรบุรี พร้อมใบอนุญาตขายโรงงาน พร้อมใบอนุญาตขายโรงงาน ชะอำ พร้อมใบอนุญาตขายโรงงาน เพชรบุรี พร้อมใบอนุญาตขายโรงงาน พร้อมใบอนุญาต ชะอำขายโรงงาน พร้อมใบอนุญาต เพชรบุรีโรงงานเพชรเกษมโรงงานเพชรเกษมโรงงานเพชรเกษม ชะอำโรงงานเพชรเกษม ชะอำโรงงานเพชรเกษม ชะอำ เพชรบุรีโรงงานชะอำ เพชรบุรี เพชรเกษมโรงงานเพชรบุรี เพชรเกษมขายโรงงาน เพชรเกษมขายโรงงาน ชะอำ เพชรเกษมขายโรงงาน เพชรบุรี เพชรเกษมขายโรงงาน เพชรเกษม ชะอำขายโรงงาน เพชรเกษม เพชรบุรีโรงงานมีระเบียงโรงงานมีระเบียงโรงงานมีระเบียง ชะอำโรงงานมีระเบียง ชะอำโรงงานมีระเบียง ชะอำ เพชรบุรีโรงงานชะอำ เพชรบุรี มีระเบียงโรงงานเพชรบุรี มีระเบียงขายโรงงาน มีระเบียงขายโรงงาน ชะอำ มีระเบียงขายโรงงาน เพชรบุรี มีระเบียงขายโรงงาน มีระเบียง ชะอำขายโรงงาน มีระเบียง เพชรบุรีโรงงานห้องน้ำชั้นบนโรงงานห้องน้ำชั้นบนโรงงานห้องน้ำชั้นบน ชะอำโรงงานห้องน้ำชั้นบน ชะอำโรงงานห้องน้ำชั้นบน ชะอำ เพชรบุรีโรงงานชะอำ เพชรบุรี ห้องน้ำชั้นบนโรงงานเพชรบุรี ห้องน้ำชั้นบนขายโรงงาน ห้องน้ำชั้นบนขายโรงงาน ชะอำ ห้องน้ำชั้นบนขายโรงงาน เพชรบุรี ห้องน้ำชั้นบนขายโรงงาน ห้องน้ำชั้นบน ชะอำขายโรงงาน ห้องน้ำชั้นบน เพชรบุรีโรงงานใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตโรงงานใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตโรงงานใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ชะอำโรงงานใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ชะอำโรงงานใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ชะอำ เพชรบุรีโรงงานชะอำ เพชรบุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตโรงงานเพชรบุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายโรงงาน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายโรงงาน ชะอำ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายโรงงาน เพชรบุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายโรงงาน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ชะอำขายโรงงาน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เพชรบุรีโรงงานใกล้ ร้านค้าตลาดสดโรงงานใกล้ ร้านค้าตลาดสดโรงงานใกล้ ร้านค้าตลาดสด ชะอำโรงงานใกล้ ร้านค้าตลาดสด ชะอำโรงงานใกล้ ร้านค้าตลาดสด ชะอำ เพชรบุรีโรงงานชะอำ เพชรบุรี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดโรงงานเพชรบุรี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายโรงงาน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายโรงงาน ชะอำ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายโรงงาน เพชรบุรี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายโรงงาน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ชะอำขายโรงงาน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด เพชรบุรีโรงงานใกล้โรงเรียนโรงงานใกล้โรงเรียนโรงงานใกล้โรงเรียน ชะอำโรงงานใกล้โรงเรียน ชะอำโรงงานใกล้โรงเรียน ชะอำ เพชรบุรีโรงงานชะอำ เพชรบุรี ใกล้โรงเรียนโรงงานเพชรบุรี ใกล้โรงเรียนขายโรงงาน ใกล้โรงเรียนขายโรงงาน ชะอำ ใกล้โรงเรียนขายโรงงาน เพชรบุรี ใกล้โรงเรียนขายโรงงาน ใกล้โรงเรียน ชะอำขายโรงงาน ใกล้โรงเรียน เพชรบุรีโรงงานใกล้มหาวิทยาลัยโรงงานใกล้มหาวิทยาลัยโรงงานใกล้มหาวิทยาลัย ชะอำโรงงานใกล้มหาวิทยาลัย ชะอำโรงงานใกล้มหาวิทยาลัย ชะอำ เพชรบุรีโรงงานชะอำ เพชรบุรี ใกล้มหาวิทยาลัยโรงงานเพชรบุรี ใกล้มหาวิทยาลัยขายโรงงาน ใกล้มหาวิทยาลัยขายโรงงาน ชะอำ ใกล้มหาวิทยาลัยขายโรงงาน เพชรบุรี ใกล้มหาวิทยาลัยขายโรงงาน ใกล้มหาวิทยาลัย ชะอำขายโรงงาน ใกล้มหาวิทยาลัย เพชรบุรีโรงงานใกล้ถนนทางหลวงโรงงานใกล้ถนนทางหลวงโรงงานใกล้ถนนทางหลวง ชะอำโรงงานใกล้ถนนทางหลวง ชะอำโรงงานใกล้ถนนทางหลวง ชะอำ เพชรบุรีโรงงานชะอำ เพชรบุรี ใกล้ถนนทางหลวงโรงงานเพชรบุรี ใกล้ถนนทางหลวงขายโรงงาน ใกล้ถนนทางหลวงขายโรงงาน ชะอำ ใกล้ถนนทางหลวงขายโรงงาน เพชรบุรี ใกล้ถนนทางหลวงขายโรงงาน ใกล้ถนนทางหลวง ชะอำขายโรงงาน ใกล้ถนนทางหลวง เพชรบุรีโรงงานใกล้ถนนใหญ่โรงงานใกล้ถนนใหญ่โรงงานใกล้ถนนใหญ่ ชะอำโรงงานใกล้ถนนใหญ่ ชะอำโรงงานใกล้ถนนใหญ่ ชะอำ เพชรบุรีโรงงานชะอำ เพชรบุรี ใกล้ถนนใหญ่โรงงานเพชรบุรี ใกล้ถนนใหญ่ขายโรงงาน ใกล้ถนนใหญ่ขายโรงงาน ชะอำ ใกล้ถนนใหญ่ขายโรงงาน เพชรบุรี ใกล้ถนนใหญ่ขายโรงงาน ใกล้ถนนใหญ่ ชะอำขายโรงงาน ใกล้ถนนใหญ่ เพชรบุรีขายโรงงาน 38,901 ตารางวาขายโรงงาน 500,000,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายโรงงานพร้อมใบอนุญาตโรงงานอยู่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด97ไร่ พื้นที่ใช้สอยมีทั้งหมด3อาคาร

วันที่โพสต์ วันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2567

ขายโรงงานพร้อมใบอนุญาตโรงงานอยู่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด97ไร่ พื้นที่ใช้สอยมีทั้งหมด3อาคาร
-ประกอบไปด้วยอาคารกว้าง 36 ยาว 206 เมตรจำนวนสองอาคาร รวมพื้นที่สองอาคาร 14,832 ตารางเมตร
-อาคารที่สามกว้าง 36 × 180 เมตร = 6,480 ตารางเมตร
-รวมพื้นที่ใจซอยทั้งหมดสามอาคาร 21,312 ตารางเมตร
-มีไฟฟ้าสามเฟสมีตึกออฟฟิศห้องพักคนงานใบประกอบกิจการ รง. 4
-อยู่ติดถนนเพชรเกษมโรงงานพร้อมใช้งานสามารถดำเนินกิจการต่อได้เลย
-ขายราคา 500 ล้านบาท
-สนใจสอบถาม 081-8747106


-

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ โรงงาน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายโรงงาน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : โรงงาน ขาย
ลักษณะ : ประกอบกิจการ ติดถนน มีห้องพักคนงาน พร้อมใบอนุญาต
ลักษณะเฉพาะ : ห้องพักคนงาน พร้อมใบอนุญาต
จำนวนห้อง : 1 ห้องน้ำ
เนื้อที่รวม : 38,901 ตารางวา
ราคา :
ขาย 500,000,000 บาท
ต่อรองราคา ขายโรงงาน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : เพชรบุรี
ทำเลเพชรบุรี »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : ชะอำ
ทำเลชะอำ »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายโรงงาน ทำเลเพชรบุรี
ขายไม่เกิน 500,000,000 บาท
ขาย 340,000,000 - 500,000,000 บาท
ขาย 340,000,000 - 630,000,000 บาท
ขายโรงงาน ทำเล ชะอำ เพชรบุรี
ขาย 340,000,000 - 500,000,000 บาท
ขาย 340,000,000 - 630,000,000 บาท
ถนนที่ผ่าน : ถนนเพชรบุรี เพชรเกษม ถนนเพชรเกษม
ลักษณะเด่น :
ขายโรงงาน ติดถนน
ขายโรงงาน มีไฟฟ้า
ขายโรงงาน ติดถนน เพชรบุรี
ขายโรงงาน มีไฟฟ้า เพชรบุรี
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายโรงงาน เพชรบุรี ขายโรงงาน ชะอำ เพชรบุรี ขายโรงงาน ประกอบกิจการ เพชรบุรี
ขายโรงงาน ติดถนน เพชรบุรี
ขายโรงงาน มีห้องพักคนงาน เพชรบุรี
ขายโรงงาน พร้อมใบอนุญาต เพชรบุรี
ขายโรงงาน ห้องพักคนงาน เพชรบุรี
คลิกดูขายโรงงาน พื้นที่ เพชรบุรี ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
โรงงาน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : hitech01  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :

ขายโรงงานพร้อมใบอนุญาตโรงงานอยู่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด97ไร่ พื้นที่ใช้สอยมีทั้งหมด3อาคาร

โรงงาน 38,901 ตารางวา รวมประกาศประเภท โรงงาน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายโรงงานพร้อมใบอนุญาตโรงงานอยู่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด97ไร่ พื้นที่ใช้สอยมีทั้งหมด3อาคาร คำที่ต้องการค้นหา ขายโรงงานพร้อมใบอนุญาตโรงงานอยู่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด97ไร่ พื้นที่ใช้สอยมีทั้งหมด3อาคาร ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

ขายโรงงานพร้อมใบอนุญาตโรงงานอยู่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด97ไร่ พื้นที่ใช้สอยมีทั้งหมด3อาคาร -ประกอบไปด้วยอาคารกว้าง 36 ยาว 206 เมตรจำนวนสองอาคาร

ธุรกิจ ในจ.เพชรบุรี ราคาใกล้เคียง

ขายโรงงาน ในจ.เพชรบุรี ขนาดพื้นที่ ที่ใกล้เคียงกัน

@thaihometown Scroll