คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่

รวมประกาศ คอนโด ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ รวมประกาศประเภท คอนโด พร้อมรายละเอียดข้อมูลคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ คำที่ต้องการค้นหา คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ และ คอนโด ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

รวมคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ มีข้อมูลข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุดมีคอนโด ใกล้รถไฟฟ้า ข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุดและมีคอนโด ใกล้รถไฟฟ้า ให้เลือกอีกหลายสถานี ครบทุกสถานีรถไฟฟ้า คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่มีให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน รายละเอียดที่เยอะกว่าให้ข้อมูล คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ มีรูปภาพ พร้อมแผนที่ชัดเจนได้ราคาดีตรงใจ มีรายการประกาศคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุด

คอนโดใหม่ อัพเดทล่าสุด คอนโดให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท ขายคอนโด ประกาศใหม่อัพเดท ขายคอนโด ประกาศใหม่อัพเดท คอนโดให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS ประกาศใหม่อัพเดท คอนโดใกล้รถไฟฟ้า MRT ประกาศใหม่อัพเดท คอนโดใกล้รถไฟฟ้า MRT Purple สายสีม่วง ประกาศใหม่อัพเดท รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS 2023-06-09 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS 2023-06-08 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS 2023-06-07 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 2023-06-09 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 2023-06-08 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 2023-06-07 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line 2023-06-09 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line 2023-06-08 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line 2023-06-07 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line 2023-06-09 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line 2023-06-08 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line 2023-06-07 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line 2023-06-09 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line 2023-06-08 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line 2023-06-07 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้า รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้า รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้า รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้า 2023-06-09 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้า 2023-06-08 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้า 2023-06-07 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ติดรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ติดรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS รายการล่าสุด รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS 2023-06-09 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS 2023-06-08 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS 2023-06-07 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รายการล่าสุด รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 2023-06-09 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 2023-06-08 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 2023-06-07 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line 2023-06-09 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line 2023-06-08 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line 2023-06-07 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line 2023-06-09 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line 2023-06-08 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line 2023-06-07 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ติดรถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ติดรถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line 2023-06-09 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line 2023-06-08 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line 2023-06-07 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้า รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ติดรถไฟฟ้า รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ติดรถไฟฟ้า รายการล่าสุด รวมคอนโดติดรถไฟฟ้า 2023-06-09 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้า 2023-06-08 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้า 2023-06-07 คอนโด รายการล่าสุด คอนโด พร้อมอยู่ คอนโด พร้อมอยู่ กรุงเทพ ขายคอนโด ทำเลดี ขายคอนโด ทำเลเด่น คอนโดให้เช่า ทำเลดี คอนโดให้เช่า ทำเลเด่น คอนโด แบ่งตามจังหวัด รายการใหม่ คอนโด รายการประกาศ วันที่ 2023-06-10 คอนโด รายการใหม่ วันที่ 2023-06-09 คอนโด รายการใหม่ วันที่ 2023-06-08 คอนโด รายการใหม่ วันที่ 2023-06-07
สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ : จำชื่อ
รหัสผ่าน :
คลิปวิธีสมัคร สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน
คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
แสดงรายการ " คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ "
มีประกาศ 296 รายการรายการที่ 1 - 30
คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ***ให้เช่า พลัมคอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น เฟส2 (เครื่องซักผ้า!!! + แต่งครบ)
คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
คอนโดให้เช่า บางใหญ่, นนทบุรี
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 26 ตารางเมตร
ราคาให้เช่า 8,000 บาท/เดือน
วันอังคาร 06 มิถุนายน 2566
มีแผนที่
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • มีระเบียง
 • ทีวีโทรทัศน์
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ตู้เย็น
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • ที่จอดรถ
 • บานเลื่อนกระจก
 • เตียงนอน
 • ใกล้ปั้มแก็ส
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ให้เช่า พลัม คอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น เฟส 2 ติด Central Westgate และ ikea เฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมอยู่ มีเครื่องซักผ้า
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  คอนโดให้เช่า บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 26 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 8,000 บาท/เดือน
  อัพเดท วันเสาร์ 03 มิถุนายน 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ชุดผ้าม่าน
 • ชั้นวางทีวี
 • เฟอร์นิเจอร์
 • สระว่ายน้ำ
 • ศูนย์ฟิตเนส (Fitness)
 • แอร์ เครื่องปรับอากาศ
 • เครื่องซักผ้า
 • เครื่องตรวจจับควันไฟ
 • UBC เคเบิลทีวี
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ JC3499 ให้เช่า คอนโด 2นอน15000บ พลัมคอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น เฟส 2 48 ตรม.
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  คอนโดให้เช่า บางใหญ่, นนทบุรี
  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 48 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 15,000 บาท/เดือน
  วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ไมโครเวฟ
 • ชุดรับแขก
 • ตกแต่งห้องนั่งเล่น
 • ตกแต่งห้องนอน
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ปูพื้นเซรามิค
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ขายถูกกู้ได้เกิน คอนโด พลัม คอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น เฟส 1 เครื่องซักผ้า เฟอร์ครบ พร้อมอยู่ ใกล้เซ็นทรัล เวสต์เกต (B-SCPLU208)
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  ขายคอนโด บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 24.39 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,700,000 บาท
  วันศุกร์ 19 พฤษภาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • มีระเบียง
 • ศูนย์ฟิตเนส (Fitness)
 • สระว่ายน้ำ
 • ตกแต่งห้องรับแขก
 • ชั้นวางหนังสือ
 • ชุดผ้าม่าน
 • เคาน์เตอร์ครัว
 • ตู้เย็น
 • เฟอร์นิเจอร์
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ S0094 ขาย Plum Condo Central Station เฟส 1 ชั้น 11 ห้องมุม
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  ขายคอนโด บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 26 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,700,000 บาท
  วันจันทร์ 15 พฤษภาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • ใกล้โรงเรียน
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ห้องน้ำชั้นบน
 • ใกล้ถนนทางหลวง
 • มีระเบียง
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ S0095 ขาย Plum Condo Central Station เฟส 1 ชั้น 17
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  ขายคอนโด บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 26 ตารางเมตร
  ราคาขาย 2,000,000 บาท
  วันจันทร์ 15 พฤษภาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • ใกล้ถนนทางหลวง
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • ห้องน้ำชั้นบน
 • ใกล้โรงเรียน
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • มีระเบียง
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ S0096 ขาย Plum Condo Central Station เฟส 1 ชั้น 29 พร้อมอยู่
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  ขายคอนโด บางใหญ่, นนทบุรี
  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 49 ตารางเมตร
  ราคาขาย 4,500,000 บาท
  วันจันทร์ 15 พฤษภาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • ใกล้ถนนทางหลวง
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • ใกล้โรงเรียน
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • ห้องน้ำชั้นบน
 • มีระเบียง
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ S0097 ขาย Plum Condo Central Station เฟส 1 ชั้น 30
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  ขายคอนโด บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 26 ตารางเมตร
  ราคาขาย 2,000,000 บาท
  วันจันทร์ 15 พฤษภาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • ใกล้ถนนทางหลวง
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • ใกล้โรงเรียน
 • ห้องน้ำชั้นบน
 • มีระเบียง
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ขายห้อง พลัมคอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น เฟส2 บางใหญ่ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่ เดินทางง่าย ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  ขายคอนโด บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 26 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,789,000 บาท
  วันพฤหัสบดี 04 พฤษภาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้โรงเรียน
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • มีระเบียง
 • ใกล้ถนนทางหลวง
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ห้องน้ำชั้นบน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ S0084P1 ขาย Plum Condo Central Station เฟส 1 ชั้น 20 ห้องมุม
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  ขายคอนโด บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 24 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,650,000 บาท
  วันศุกร์ 28 เมษายน 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ห้องน้ำชั้นบน
 • มีระเบียง
 • ใกล้ถนนทางหลวง
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • ใกล้โรงเรียน
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ S0091P1 ขาย Plum Condo Central Station เฟส 1 ชั้น 25
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  ขายคอนโด บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 24 ตารางเมตร
  ราคาขาย 2,250,000 บาท
  วันศุกร์ 28 เมษายน 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้ถนนทางหลวง
 • ห้องน้ำชั้นบน
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • ใกล้โรงเรียน
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • มีระเบียง
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ 0431P1 ให้เช่า Plum Condo Central Station เฟส 1 ชั้น 9 ห้องพร้อมอยู่
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  คอนโดให้เช่า บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 26 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 6,500 บาท/เดือน
  วันศุกร์ 28 เมษายน 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้โรงเรียน
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • มีระเบียง
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • ใกล้ถนนทางหลวง
 • ห้องน้ำชั้นบน
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ***ให้เช่า พลัมคอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น1 (ราคาสุดคุ้ม!!! + ติด IKEA)
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  คอนโดให้เช่า บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 24 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 6,500 บาท/เดือน
  วันอาทิตย์ 23 เมษายน 2566
  มีแผนที่
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ตกแต่งห้องนั่งเล่น
 • ใกล้โรงพยาบาล
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ตู้เย็น
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ใกล้ห้าง บิ๊กซี
 • ศูนย์ฟิตเนส (Fitness)
 • ชั้นวางทีวี
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ***ให้เช่า พลัมคอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น1 (ห้องสวยๆๆ + แต่งบิ้วอินครบ)
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  คอนโดให้เช่า บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 25 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 7,000 บาท/เดือน
  วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566
  มีแผนที่
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ชั้นวางทีวี
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • UBC เคเบิลทีวี
 • ใกล้ทางด่วน
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ใกล้โรงพยาบาล
 • ใกล้ห้างเซ็นทรัล
 • มีระเบียง
 • ใกล้ร้านมินิมาร์ท
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ห้องชุด พลัมคอนโดเซ็นทรัลสเตชั่นเฟส 1 เนื้อที่ 50 ตรม. ถนนกาญจนาภิเษก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  ขายคอนโด บางใหญ่, นนทบุรี
  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 50 ตารางเมตร
  ราคาขาย 4,700,000 บาท
  วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้โรงเรียน
 • ที่จอดรถ
 • กล้องวงจรปิด
 • ใกล้ห้างเซ็นทรัล
 • ใกล้ห้าง บิ๊กซี
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • ใกล้โรงพยาบาล
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ขายคอนโด พลัม คอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น ( Plum condo central station เฟส 1) ขนาด 25 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาด 25 ตร.ม. ราคา 1.79 ล้านฟรีโอน
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  ขายคอนโด บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 25 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,790,000 บาท
  วันอังคาร 28 มีนาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • เฟอร์นิเจอร์
 • แอร์ เครื่องปรับอากาศ
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • เตียงนอน
 • ที่จอดรถ
 • ทีวีโทรทัศน์
 • ตู้เย็น
 • ชุดโคมไฟ
 • ชุดผ้าม่าน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ S0087P1 ขาย Plum Condo Central Station เฟส 1 ชั้น 9 ห้องพร้อมอยู่
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  ขายคอนโด บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 24 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,550,000 บาท
  วันศุกร์ 17 มีนาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • ห้องน้ำชั้นบน
 • ใกล้โรงเรียน
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • ใกล้ถนนทางหลวง
 • มีระเบียง
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ S0045P2 ขาย Plum Condo Central Station เฟส 2 ชั้น 14
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  ขายคอนโด บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 24 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,750,000 บาท
  วันศุกร์ 17 มีนาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้ถนนทางหลวง
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • ใกล้โรงเรียน
 • มีระเบียง
 • ห้องน้ำชั้นบน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ S0088P2 ขาย Plum Condo Central Station เฟส 2 ชั้น 26 ห้องมุมพร้อมอยู่
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  ขายคอนโด บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 26 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,980,000 บาท
  วันศุกร์ 17 มีนาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้โรงเรียน
 • มีระเบียง
 • ใกล้ถนนทางหลวง
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ห้องน้ำชั้นบน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ให้เช่า พลัม คอนโด เซ็นทรัลสเตชั่น ใกล้ MRT สามแยกบางใหญ่
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  คอนโดให้เช่า บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 24.50 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 8,000 บาท/เดือน
  วันศุกร์ 17 มีนาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ทีวีโทรทัศน์
 • เครื่องซักผ้า
 • ชุดผ้าม่าน
 • ไมโครเวฟ
 • เคาน์เตอร์ครัว
 • สระว่ายน้ำ
 • ตกแต่งห้องนั่งเล่น
 • ตกแต่งห้องนอน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ขาย คอนโด ห้องรีโนเวทใหม่ ติดรถไฟฟ้า Plum condo central station เฟส 1 24.39 ตรม. ID 2023023
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  ขายคอนโด บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 24 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,890,000 บาท
  วันพฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ไมโครเวฟ
 • ตกแต่งห้องนั่งเล่น
 • ปูพื้นเซรามิค
 • ตกแต่งห้องนอน
 • ชุดรับแขก
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ขาย คอนโด Plum condo central station เฟส 1 ห้อง 24.39ตรม. ID-10930
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  ขายคอนโด บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 24 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,890,000 บาท
  วันจันทร์ 13 มีนาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ไมโครเวฟ
 • ชุดรับแขก
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ปูพื้นเซรามิค
 • ตกแต่งห้องนอน
 • ตกแต่งห้องนั่งเล่น
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ 0081P2 ให้เช่า Plum Condo Central Station เฟส 2 ชั้น 6 ห้องสวย
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  คอนโดให้เช่า บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 26 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 7,000 บาท/เดือน
  วันศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • ใกล้โรงเรียน
 • มีระเบียง
 • ห้องน้ำชั้นบน
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ใกล้ถนนทางหลวง
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ 0082P2 ให้เช่า Plum Condo Central Station เฟส 2 ชั้น 25
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  คอนโดให้เช่า บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 24 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 6,500 บาท/เดือน
  วันศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • มีระเบียง
 • ใกล้โรงเรียน
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ใกล้ถนนทางหลวง
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • ห้องน้ำชั้นบน
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ 0428 ให้เช่า Plum Condo Central Station เฟส 1 ชั้น 12A
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  คอนโดให้เช่า บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 24 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 7,000 บาท/เดือน
  วันศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ห้องน้ำชั้นบน
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • ใกล้โรงเรียน
 • ใกล้ถนนทางหลวง
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • มีระเบียง
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ให้เช่า Casa Condo บางใหญ่ ห้องกว้าง ชั้น 31 (วิวสระว่ายน้ำ) เฟอร์ฯครบ พร้อมเข้าอยู่ ใกล้ MRT สามแยกบางใหญ่
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  คอนโดให้เช่า บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 34.33 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 12,000 บาท/เดือน
  วันอาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์ 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ไมโครเวฟ
 • แอร์ เครื่องปรับอากาศ
 • ชุดรับแขก
 • ชุดผ้าม่าน
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ตกแต่งห้องรับแขก
 • เครื่องซักผ้า
 • ตู้เย็น
 • ตกแต่งห้องนอน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ขายคอนโด Plum Condo Central Station ห้องสวย พร้อมอยู่ แถมเฟอร์นิเจอร์ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Central Westgate
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  ขายคอนโด บางใหญ่, นนทบุรี
  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 48 ตารางเมตร
  ราคาขาย 3,800,000 บาท
  วันพุธ 08 กุมภาพันธ์ 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้โรงเรียน
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • ใกล้ถนนทางหลวง
 • มีระเบียง
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • ห้องน้ำชั้นบน
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ Casa Condo ติด MRT สามแยกบางใหญ่ ขนาด 30 ตรม
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  ขายคอนโด บางใหญ่, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 30.60 ตารางเมตร
  ราคาขาย 2,100,000 บาท
  วันพฤหัสบดี 19 มกราคม 2566
  มีแผนที่
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • สระว่ายน้ำ
 • ที่จอดรถใต้ตึก
 • ศูนย์ฟิตเนส (Fitness)
 • เตาไฟฟ้า
 • ใกล้ห้างเซ็นทรัล
 • เคาน์เตอร์ครัว
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ให้เช่า พลัม คอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น ชั้น34 พร้อมเข้าเฟอร์ครบ
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  คอนโดให้เช่า เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 26.50 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 7,500 บาท/เดือน
  วันพฤหัสบดี 12 มกราคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ที่จอดรถ
 • คีย์การ์ดเปิดประตู
 • เฟอร์นิเจอร์
 • สระว่ายน้ำ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • มีระเบียง
 • ศูนย์ฟิตเนส (Fitness)
 • เคาน์เตอร์ครัว
 • ทีวีโทรทัศน์
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ S0026 ขาย Plum Condo Central Station เฟส 1 ชั้น 7 ห้องสวยพร้อมอยู่
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  ขายคอนโด บางใหญ่, นนทบุรี
  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 49 ตารางเมตร
  ราคาขาย 3,300,000 บาท
  วันอาทิตย์ 18 ธันวาคม 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้ถนนทางหลวง
 • มีระเบียง
 • ใกล้โรงเรียน
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • ห้องน้ำชั้นบน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ รายการที่ 1 - 30
  » ขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ช่วงราคาขาย ที่มีในหน้านี้
 • ราคาขาย 800,000 - 1,600,000 บาท
 • ราคาขาย 850,000 - 1,700,000 บาท
 • ราคาขาย 900,000 - 1,800,000 บาท
 • ราคาขาย 950,000 - 1,900,000 บาท
 • ราคาขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
 • ราคาขาย 1,050,000 - 2,100,000 บาท
 • ราคาขาย 1,150,000 - 2,300,000 บาท
 • ราคาขาย 1,650,000 - 3,300,000 บาท
 • ราคาขาย 1,900,000 - 3,800,000 บาท
 • ราคาขาย 2,250,000 - 4,500,000 บาท
 • ราคาขาย 2,350,000 - 4,700,000 บาท
 • » คอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ช่วงราคาให้เช่า ที่มีในหน้านี้
 • ราคาให้เช่า 3,500 - 7,000 บ./ด.
 • ราคาให้เช่า 4,000 - 8,000 บ./ด.
 • ราคาให้เช่า 6,000 - 12,000 บ./ด.
 • ราคาให้เช่า 7,500 - 15,000 บ./ด.
 • » คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ บางใหญ่
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ เมืองนนทบุรี
 • » คอนโดตามทำเล รถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ที่มีหน้านี้
 • คอนโดบางใหญ่ รถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่
 • คอนโดเมืองนนทบุรี รถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่
 • » คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ ขนาดพื้นที่ ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 24 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 25 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 24 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 25 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 27 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 26 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 31 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 34 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 48 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 49 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 50 ตร.ม.
 • » คอนโดขนาดพื้นที่ รถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ที่มีในหน้านี้
 • คอนโด 24 ตร.ม. รถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่
 • คอนโด 25 ตร.ม. รถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่
 • คอนโด 24 ตร.ม. รถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่
 • คอนโด 25 ตร.ม. รถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่
 • คอนโด 27 ตร.ม. รถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่
 • คอนโด 26 ตร.ม. รถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่
 • คอนโด 31 ตร.ม. รถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่
 • คอนโด 34 ตร.ม. รถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่
 • คอนโด 48 ตร.ม. รถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่
 • คอนโด 49 ตร.ม. รถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่
 • คอนโด 50 ตร.ม. รถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่
 • » คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ ราคาขาย ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 1,550,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 1,650,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 1,700,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 1,750,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 1,789,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 1,790,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 1,890,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 1,980,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 2,000,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 2,100,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 2,250,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 3,300,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 3,800,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 4,500,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 4,700,000 บ.
 • » คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ ราคาให้เช่า ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 6,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 7,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 7,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 8,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 12,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 15,000 บ./ด.
 • » คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ ราคาขาย ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 1,550,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 1,650,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 1,700,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 1,750,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 1,789,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 1,790,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 1,890,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 1,980,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 2,000,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 2,100,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 2,250,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 3,300,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 3,800,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 4,500,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 4,700,000 บ.
 • » คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ ราคาเช่า ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 6,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 7,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 7,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 8,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 12,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ 15,000 บ./ด.
 • » คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ คำที่นิยมค้นหา
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ จอดหลังตึก
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ เฟอร์นิเจอร์ครบ
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ โซนครัวใหม่
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ หันทิศเหนือ
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ 2ห้องนอน
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ เฟอร์ครบ
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ กั้นโซนครัว
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ใกล้สระว่ายน้ำ
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ วิวสระว่ายน้ำ
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ จอดใต้ตึก
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ จอดรถได้1คัน
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ แถมเฟอร์
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ใช้ไฟฟ้าครบ
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ฟรีที่จอด
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ห้องไม่ติดใคร
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ติดทางขึ้น
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ มีอินเตอร์เน็ต
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ห้องน้ำแยก
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ เตียงใหญ่
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ตึกใหม่
 • คลิกเปิด คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ คำที่นิยมค้นหา ทั้งหมด»

  » คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ บางใหญ่
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ เมืองนนทบุรี
 • » คอนโดใกล้รถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ บางใหญ่
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ เมืองนนทบุรี
 • » คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ คำที่นิยมค้นหา
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ของแถมให้หมด
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ไม่มือหนึ่ง
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ แถมแอร์
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ โซฟาเข้ามุม
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ เฟอร์นิเจอร์ครบ
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ วิวสวยมาก
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ หันทิศตะวันออก
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ฟรีของแถม
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ห้องน้ำแยกส่วน
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ห้องกันเสียง
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ รวมค่าส่วนกลาง
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ แอร์ห้องนอน
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ห้องใหม่
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ติดกันขโมย
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ วิวสระน้ำ
 • คอนโดรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ ของแถมเยอะ
 • คลิกเปิด คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ คำที่นิยมค้นหา ทั้งหมด»

  » คอนโดสามแยกบางใหญ่ ราคาขาย ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 1,550,000 บ.
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 1,650,000 บ.
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 1,700,000 บ.
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 1,750,000 บ.
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 1,789,000 บ.
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 1,790,000 บ.
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 1,890,000 บ.
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 1,980,000 บ.
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 2,000,000 บ.
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 2,100,000 บ.
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 2,250,000 บ.
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 3,300,000 บ.
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 3,800,000 บ.
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 4,500,000 บ.
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 4,700,000 บ.
 • » คอนโดสามแยกบางใหญ่ ราคาเช่า ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 6,500 บ./ด.
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 7,000 บ./ด.
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 7,500 บ./ด.
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 8,000 บ./ด.
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 12,000 บ./ด.
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ 15,000 บ./ด.
 • » คอนโดสามแยกบางใหญ่ ขนาดพื้นที่ ที่มีในหน้านี้

  » คอนโดสามแยกบางใหญ่ ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ บางใหญ่
 • คอนโดสามแยกบางใหญ่ เมืองนนทบุรี
 • » คอนโดรถไฟฟ้า ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่
 • คอนโดรถไฟฟ้า บางใหญ่
 • คอนโดรถไฟฟ้า เมืองนนทบุรี
 • » คอนโดติดสถานีรถไฟฟ้า ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดติดสถานีรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่
 • คอนโดติดสถานีรถไฟฟ้า บางใหญ่
 • คอนโดติดสถานีรถไฟฟ้า เมืองนนทบุรี
 • » คอนโดติดทางขึ้นรถไฟฟ้า ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดติดทางขึ้นรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่
 • คอนโดติดทางขึ้นรถไฟฟ้า บางใหญ่
 • คอนโดติดทางขึ้นรถไฟฟ้า เมืองนนทบุรี
 • » คอนโดติดรถไฟฟ้า ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดติดรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่
 • คอนโดติดรถไฟฟ้า บางใหญ่
 • คอนโดติดรถไฟฟ้า เมืองนนทบุรี
 • » คอนโดรถไฟฟ้าผ่าน ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้าผ่าน สามแยกบางใหญ่
 • คอนโดรถไฟฟ้าผ่าน บางใหญ่
 • คอนโดรถไฟฟ้าผ่าน เมืองนนทบุรี
 • กลับขึ้นบน

  ◈ คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ◈

 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  S0097 ขาย Plum Condo Central Station เฟส 1 ชั้น 30
  ราคาขาย 2 ล้านบาท
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  ให้เช่า พลัม คอนโด เซ็นทรัลสเตชั่น ใกล้ MRT สามแยกบางใหญ่
  ราคาให้เช่า 8,000 บาท/เดือน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  0431P1 ให้เช่า Plum Condo Central Station เฟส 1 ชั้น 9 ห้องพร้อมอยู่
  ราคาให้เช่า 6,500 บาท/เดือน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่
  0081P2 ให้เช่า Plum Condo Central Station เฟส 2 ชั้น 6 ห้องสวย
  ราคาให้เช่า 7,000 บาท/เดือน
 • ใกล้รถไฟฟ้า ที่มีในหน้านี้ แนะนำ!

  ใกล้รถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ ที่นิยมค้นหา
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ แนะนำสำหรับคุณ
  คอนโดใกล้ไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีอื่นๆ
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ ทำเลที่มี
  คอนโดทำเลใกล้รถไฟฟ้า หน้าที่แนะนำ

  คอนโดทำเลติดรถไฟฟ้า หน้าที่แนะนำ
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า ราคาขายที่มีในหน้านี้
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า คำค้นหาที่นิยม

  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่

  รวมประกาศ คอนโด ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ รวมประกาศประเภท คอนโด พร้อมรายละเอียดข้อมูลคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ คำที่ต้องการค้นหา คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ และ คอนโด ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน มีประกาศคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ข้อมูลที่ตรงกันทั้งหมด 296 รายการ

  รวมคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ มีข้อมูลข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุดมีคอนโด ใกล้รถไฟฟ้า ข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุดและมีคอนโด ใกล้รถไฟฟ้า ให้เลือกอีกหลายสถานี ครบทุกสถานีรถไฟฟ้า คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่มีให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน รายละเอียดที่เยอะกว่าให้ข้อมูล คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ มีรูปภาพ พร้อมแผนที่ชัดเจนได้ราคาดีตรงใจ มีรายการประกาศคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สามแยกบางใหญ่ ข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุด

  © สงวนลิขสิทธิ์ 2566 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  @thaihometown Scroll