คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48

รวมประกาศ คอนโด ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 รวมประกาศประเภท คอนโด พร้อมรายละเอียดข้อมูลคอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 คำที่ต้องการค้นหา คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 และ คอนโด ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

รวมคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 มีข้อมูลข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุดมีคอนโด ใกล้รถไฟฟ้า ข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุดและมีคอนโด ใกล้รถไฟฟ้า ให้เลือกอีกหลายสถานี ครบทุกสถานีรถไฟฟ้า คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48มีให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน รายละเอียดที่เยอะกว่าให้ข้อมูล คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 มีรูปภาพ พร้อมแผนที่ชัดเจนได้ราคาดีตรงใจ มีรายการประกาศคอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุด

คอนโดใหม่ อัพเดทล่าสุด คอนโดให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท ขายคอนโด ประกาศใหม่อัพเดท ขายคอนโด ประกาศใหม่อัพเดท คอนโดให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS ประกาศใหม่อัพเดท คอนโดใกล้รถไฟฟ้า MRT ประกาศใหม่อัพเดท คอนโดใกล้รถไฟฟ้า MRT Purple สายสีม่วง ประกาศใหม่อัพเดท รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS 2023-06-01 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS 2023-05-31 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS 2023-05-30 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 2023-06-01 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 2023-05-31 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 2023-05-30 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line 2023-06-01 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line 2023-05-31 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line 2023-05-30 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line 2023-06-01 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line 2023-05-31 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line 2023-05-30 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line 2023-06-01 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line 2023-05-31 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line 2023-05-30 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้า รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้า รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้า รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้า 2023-06-01 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้า 2023-05-31 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้า 2023-05-30 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ติดรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ติดรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS รายการล่าสุด รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS 2023-06-01 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS 2023-05-31 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS 2023-05-30 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รายการล่าสุด รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 2023-06-01 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 2023-05-31 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 2023-05-30 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line 2023-06-01 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line 2023-05-31 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line 2023-05-30 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line 2023-06-01 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line 2023-05-31 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line 2023-05-30 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ติดรถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ติดรถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line 2023-06-01 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line 2023-05-31 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line 2023-05-30 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้า รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ติดรถไฟฟ้า รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ติดรถไฟฟ้า รายการล่าสุด รวมคอนโดติดรถไฟฟ้า 2023-06-01 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้า 2023-05-31 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้า 2023-05-30 คอนโด รายการล่าสุด คอนโด พร้อมอยู่ คอนโด พร้อมอยู่ กรุงเทพ ขายคอนโด ทำเลดี ขายคอนโด ทำเลเด่น คอนโดให้เช่า ทำเลดี คอนโดให้เช่า ทำเลเด่น คอนโด แบ่งตามจังหวัด รายการใหม่ คอนโด รายการประกาศ วันที่ 2023-06-02 คอนโด รายการใหม่ วันที่ 2023-06-01 คอนโด รายการใหม่ วันที่ 2023-05-31 คอนโด รายการใหม่ วันที่ 2023-05-30
สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ : จำชื่อ
รหัสผ่าน :
คลิปวิธีสมัคร สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน
คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
แสดงรายการ " คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 "
มีประกาศ 224 รายการรายการที่ 1 - 30
คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ให้เช่าคอนโด แบงค์คอกฮอไรซอนไลท์สถานีเพชรเกษม48 ชั้นที่4 ขนาด25ตร.ม 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ราคาเพียง 9,000 บาท
คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
คอนโดให้เช่า ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 25 ตารางเมตร
ราคาให้เช่า 9,000 บาท/เดือน
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ไมโครเวฟ
 • ตกแต่งห้องนั่งเล่น
 • เฟอร์นิเจอร์
 • เครื่องทำความร้อน Heaters
 • ปูพื้นเซรามิค
 • ตกแต่งห้องนอน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ให้เช่า Bangkok horizon lite phetkasem48 ห้องสวย พร้อมอยู่
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  คอนโดให้เช่า ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 25 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 9,500 บาท/เดือน
  วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ไมโครเวฟ
 • ชุดผ้าม่าน
 • มีระเบียง
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ตกแต่งห้องนั่งเล่น
 • ปูพื้นเซรามิค
 • เคาน์เตอร์ครัว
 • ชุดรับแขก
 • สระว่ายน้ำ
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 เช่า- The Base เพชรเกษม/1 ห้องนอน/ 31.75 ตร.ม. /ชั้น 24 ใกล้ MRT เช่า 15,000
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  คอนโดให้เช่า ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 31.75 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 15,000 บาท/เดือน
  วันพุธ 10 พฤษภาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ตกแต่งห้องนอน
 • ตกแต่งห้องรับแขก
 • ตกแต่งห้องน้ำ
 • ตกแต่งห้องนั่งเล่น
 • ตกแต่งห้องครัว
 • ตกแต่งห้องโถง
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ให้เช่า เดอะ เกรท คอนโด เพชรเกษม 48 เดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้า ปลอดภัย พร้อมอยู่
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  คอนโดให้เช่า ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  ห้องสตูดิโอ 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 5,500 บาท/เดือน
  วันจันทร์ 08 พฤษภาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ศูนย์ฟิตเนส (Fitness)
 • เตียงนอน
 • ตู้เย็น
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ไมโครเวฟ
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ตกแต่งห้องนอน
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ให้เช่า คอนโด แบงค์คอกฮอไรซอน เพชรเกษม Bangkok Horizon Phetkasem ใกล้ซีคอนบางแค ถ.เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ห้องสวย เฟอร์ฯครบ ทำเลดี วิวสวย
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  คอนโดให้เช่า ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 31 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 6,500 บาท/เดือน
  วันศุกร์ 14 เมษายน 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • เตียงนอน
 • เคาน์เตอร์ครัว
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • ตกแต่งห้องรับแขก
 • ใกล้โรงเรียน
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ตกแต่งห้องครัว
 • ไมโครเวฟ
 • ตกแต่งห้องนอน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ขาย คอนโด The Base Phetkasem 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  ขายคอนโด ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 25 ตารางเมตร
  ราคาขาย 2,590,000 บาท
  วันพฤหัสบดี 13 เมษายน 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ไมโครเวฟ
 • เครื่องทำความร้อน Heaters
 • ทีวีโทรทัศน์
 • ตกแต่งห้องนอน
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ตกแต่งห้องนั่งเล่น
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ขาย ให้เช่า คอนโดแบงค์คอกฮอไรซอน เพชรเกษม (BANGKOK HORIZON PHETKASEM) ติดถนนเพชรเกษม ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT เพชรเกษม 48
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  ขาย และให้เช่าคอนโด ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  ห้องสตูดิโอ 1 ห้องน้ำ 10 จอด ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
  ขาย 1,880,000 บาท / ให้เช่า 9,000 บาท/เดือน
  อัพเดท วันศุกร์ 14 เมษายน 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ห้องน้ำชั้นบน
 • ชั้นวางทีวี
 • ที่จอดรถ
 • บานเลื่อนกระจก
 • อินเตอร์เน็ต
 • เคาน์เตอร์ครัว
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • ตกแต่งห้องครัว
 • ศูนย์ฟิตเนส (Fitness)
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ห้องมุมสวย หายาก!! ขายคอนโด พร้อมผู้เช่า ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก (Lumpini Ville Ratchaphruek - Bang Waek) เหมาะลงทุน!!
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  ขายคอนโด ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  ห้องสตูดิโอ 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 26.80 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,450,000 บาท
  วันจันทร์ 27 มีนาคม 2566
  มีแผนที่
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • สนามเด็กเล่น
 • กล้องวงจรปิด
 • ตู้เย็น
 • ใกล้ห้างเซ็นทรัล
 • ใกล้ห้าง แม็คโคร
 • ใกล้ธนาคาร
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • มีระเบียง
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 สอบถามโทร 095-598-2465 Owner post ขายพร้อมผู้เช่า Condo Bangkok Horizon P48 ติดรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน เพชรเกษม 48 ขนาด 32.5 ตารางเมตร ชั้น15 ห้องมุม ทิศตะวั...
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  ขายคอนโด ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  ห้องสตูดิโอ 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 32 ตารางเมตร
  ราคาขาย 2,790,000 บาท
  อัพเดท วันอังคาร 30 พฤษภาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตู้อาบน้ำ
 • ใกล้ห้างเดอะมอลล์
 • ใกล้สำนักงานเขต
 • เตียงนอน
 • ทีวีโทรทัศน์
 • กล้องวงจรปิด
 • ตกแต่งห้องนอน
 • ใกล้ร้านมินิมาร์ท
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ให้เช่าคอนโด Bangkok Horizon @เพชรเกษม เดินทางสะดวก ติด MRT เพียง 200 เมตร (สถานีเพชรเกษม)
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  คอนโดให้เช่า ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 11,000 บาท/เดือน
  วันศุกร์ 17 มีนาคม 2566
  มีแผนที่
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้ห้าง โลตัส
 • ชุดรับแขก
 • ตกแต่งห้องนอน
 • ทีวีโทรทัศน์
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • กล้องวงจรปิด
 • เครื่องซักผ้า
 • เฟอร์นิเจอร์
 • เตาไฟฟ้า
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ให้เช่าคอนโด Bangkok Horizon เพชรเกษม ติด MRT เพียง 200 เมตร (สถานีเพชรเกษม)
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  คอนโดให้เช่า บางแค, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 26 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 13,500 บาท/เดือน
  วันพุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ตู้เย็น
 • เฟอร์นิเจอร์
 • แอร์ เครื่องปรับอากาศ
 • เตาไฟฟ้า
 • ตู้เสื้อผ้า
 • เคาน์เตอร์ครัว
 • ทีวีโทรทัศน์
 • เตียงนอน
 • ชุดรับแขก
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ให้เช่าคอนโด : เดอะ คีย์ เอ็มอาร์ที เพชรเกษม 48
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  คอนโดให้เช่า ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 29 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 10,000 บาท/เดือน
  วันอังคาร 31 มกราคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ตกแต่งห้องรับแขก
 • ตกแต่งห้องนอน
 • เครื่องซักผ้า
 • ชุดผ้าม่าน
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตกแต่งห้องโถง
 • เตาไฟฟ้า
 • สระว่ายน้ำ
 • ทีวีโทรทัศน์
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 คอนโดให้เช่าคอนโด Lumpini Ville Ratchaphruek Bangwaek / ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์ บางแวก วิวเมือง 23ตรม. 6C/690
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  คอนโดให้เช่า ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 23 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 6,900 บาท/เดือน
  วันพุธ 25 มกราคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ศูนย์ฟิตเนส (Fitness)
 • ตู้เสื้อผ้า
 • สนามเด็กเล่น
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ที่จอดรถ
 • ชั้นวางทีวี
 • เตียงนอน
 • ใกล้โรงพยาบาล
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 เจ้าขายขายขาดทุน ขายพร้อมผู้เช่า ขาย คอนโด เดอะ เบส เพชรเกษม | The Base Phetkasem ติดต่อ 097-189-3118 (อังอัง)
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  ขายคอนโด ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 24.18 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,990,000 บาท
  อัพเดท วันพุธ 25 มกราคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตกแต่งห้องนั่งเล่น
 • ตกแต่งห้องนอน
 • ตกแต่งห้องรับแขก
 • ตู้เสื้อผ้า
 • เฟอร์นิเจอร์
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ขายด่วน!!! คอนโดพร้อมอยู่ คอนโด Bangkok Horizon P48 ชั้น 48 เนื้อที่ 30.88 ตร.ม. ราคาถูก ติด MRT เพชรเกษม 48
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  ขายคอนโด ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 30.88 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,890,000 บาท
  วันอังคาร 24 มกราคม 2566
  มีแผนที่
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • สระว่ายน้ำ
 • เตียงนอน
 • ใกล้โรงเรียน
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • ตู้เย็น
 • เตาไฟฟ้า
 • สนามเด็กเล่น
 • ที่จอดรถ
 • ศูนย์ฟิตเนส (Fitness)
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ***ให้เช่า เมโทร พาร์ค สาทร เฟส2/2 (ถูกมาก!!! 6000/ด.เท่านั้น!!!)
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  คอนโดให้เช่า ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 6,000 บาท/เดือน
  วันอังคาร 17 มกราคม 2566
  มีแผนที่
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ทีวีโทรทัศน์
 • แอร์ เครื่องปรับอากาศ
 • ใกล้โรงพยาบาล
 • ตู้เย็น
 • ศูนย์ฟิตเนส (Fitness)
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • ใกล้ปั๊มน้ำมัน
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ตกแต่งห้องนอน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 คอนโด LumpiniVille ราชพฤกษ์-บางแวก(ลุมพินีวิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก) ภาษีเจริญ ซีคอนบางแค ราชพฤกษ์ เพชรเกษม จรัญสนิทวงศ์ พุทธมณฑลสาย1 (ห้องสวย ได้ทุกอย่าง...
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  ขายคอนโด ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 26.71 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,450,000 บาท
  วันอังคาร 10 มกราคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • เฟอร์นิเจอร์
 • สัญญานเตือนกันขโมย
 • ตู้เสื้อผ้า
 • บานเลื่อนกระจก
 • มีวิวตึกสูง
 • ที่จอดรถใต้ตึก
 • กล้องวงจรปิด
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ใกล้ห้างเซ็นทรัล
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 คอนโดให้เช่า The Key เพชรเกษม 48 พร้อมเข้าอยู่
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  คอนโดให้เช่า ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 28.73 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 10,000 บาท/เดือน
  อัพเดท วันอังคาร 09 พฤษภาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ทีวีโทรทัศน์
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ที่จอดรถ
 • ไมโครเวฟ
 • ตู้เย็น
 • เฟอร์นิเจอร์
 • สระว่ายน้ำ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ศูนย์ฟิตเนส (Fitness)
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 🏠 ปล่อยเช่า The Base เพชรเกษม ชั้น 23 วิวสวย เงียบสงบ บรรยากาศริมน้ำ
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  คอนโดให้เช่า ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 24.18 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 9,000 บาท/เดือน
  วันพุธ 21 ธันวาคม 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • เฟอร์นิเจอร์
 • เตียงนอน
 • ตู้เย็น
 • ไมโครเวฟ
 • แอร์ เครื่องปรับอากาศ
 • ชั้นวางทีวี
 • ตู้เสื้อผ้า
 • สระว่ายน้ำ
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ให้เช่า แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ เพชรเกษม (เพชรเกษม 48) เลขที่ 46/395
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  คอนโดให้เช่า ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  ห้องสตูดิโอ 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 28 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 10,000 บาท/เดือน
  วันพุธ 07 ธันวาคม 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ไมโครเวฟ
 • เคาน์เตอร์ครัว
 • เครื่องซักผ้า
 • ตกแต่งห้องนอน
 • แอร์ เครื่องปรับอากาศ
 • ทีวีโทรทัศน์
 • ตกแต่งห้องครัว
 • กล้องวงจรปิด
 • ตกแต่งห้องรับแขก
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ขายคอนโด Bangkok horizon lite เพชรเกษม 48 ขนาด 25-29 ตร.ม
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  ขายคอนโด ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 29 ตารางเมตร
  ราคาขาย 2,190,000 บาท
  วันศุกร์ 02 ธันวาคม 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • ใกล้ร้านมินิมาร์ท
 • หัวปล่อยน้ำป้องกันไฟ
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ใกล้โรงภาพยนตร์
 • ใกล้โรงพยาบาล
 • ใกล้ธนาคาร
 • ใกล้โรงเรียน
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ขายด่วน คอนโดพร้อมอยู่ bangkok horizon lite@ เพชรเกษม 48 ใกล้mrt เพียง 150 เมตรเท่านั้น กับโปรโมชั่น ในราคา 1.99 ล้าน
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  ขายคอนโด ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,990,000 บาท
  วันพุธ 23 พฤศจิกายน 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ตกแต่งห้องนอน
 • ใกล้ปั้มแก็ส
 • สนามเด็กเล่น
 • ใกล้ห้าง โลตัส
 • บานเลื่อนกระจก
 • กล้องวงจรปิด
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • สระว่ายน้ำ
 • ใกล้ร้านมินิมาร์ท
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ขายถูกมาก คอนโดbangkok horizon lite@เพชรเกษม 48 เหลือเพียง ไม่กี่ยูนิตเท่านั้น
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  ขายคอนโด ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,990,000 บาท
  วันพุธ 23 พฤศจิกายน 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้โรงแรม
 • มีระเบียง
 • ใกล้ธนาคาร
 • ใกล้ร้านมินิมาร์ท
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ใกล้โรงเรียน
 • คีย์การ์ดเปิดประตู
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • ใกล้สภอ
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ด่วน โปรปิดเฟส โครงการbangkok horizon lite@เพชรเกษม 48 ห้องใหญ่ เริ่มต้นเพียง 1.99 ล้านบาท เท่านั้น
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  ขายคอนโด ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,990,000 บาท
  ราคาต่อหน่วย 66,000 บาท ต่อตารางเมตร
  วันพุธ 23 พฤศจิกายน 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้สภอ
 • ใกล้โรงพยาบาล
 • ใกล้ปั้มแก็ส
 • มีระเบียง
 • เตาไฟฟ้า
 • ใกล้ห้างเดอะมอลล์
 • ใกล้ห้าง โลตัส
 • ใกล้คลีนิค
 • ใกล้โรงภาพยนตร์
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ห้องว่างให้เช่า THE BASE Phetkasem เดินทางสะดวก ใกล้ MRT เพชรเกษม 48 ห้องพร้อมอยู่ โทร.087-556-4977 อ้น เอเจน
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  คอนโดให้เช่า ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 25 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 9,500 บาท/เดือน
  วันพุธ 16 พฤศจิกายน 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ชั้นวางทีวี
 • ใกล้โรงพยาบาล
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ทีวีโทรทัศน์
 • ที่จอดรถ
 • มีชั้นลอย
 • เคาน์เตอร์ครัว
 • เครื่องซักผ้า
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ให้เช่าห้องสวย THE BASE Phetkasem { 1 นอน/9,500฿ } เดินทางสะดวก พร้อมอยู่
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  คอนโดให้เช่า ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 24 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 9,500 บาท/เดือน
  อัพเดท วันพุธ 16 พฤศจิกายน 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • เครื่องซักผ้า
 • มีชั้นลอย
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ไมโครเวฟ
 • ทีวีโทรทัศน์
 • สระว่ายน้ำ
 • ตกแต่งห้องนอน
 • มีระเบียง
 • เตาไฟฟ้า
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ขายด่วน ต่ำราคาประเมิน คอนโด แบงค์คอก ฮอไรซอน พี48 ทำเลดีมาก
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  ขายคอนโด ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 30.88 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,800,000 บาท
  อัพเดท วันศุกร์ 09 ธันวาคม 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้โรงพยาบาล
 • ใกล้ห้าง แม็คโคร
 • ใกล้ร้านมินิมาร์ท
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • ใกล้สถานีรถไฟ
 • ใกล้ห้าง บิ๊กซี
 • ตกแต่งห้องนั่งเล่น
 • ใกล้ธนาคาร
 • ใกล้โรงภาพยนตร์
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 DE153 ขาย The Graet เพชรเกษม 48 ห้องสวย ใกล้ MRT เพชรเกษม 48 โทร 0923542693
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  ขายคอนโด ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 29.37 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,290,000 บาท
  วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ตกแต่งห้องนอน
 • แอร์ เครื่องปรับอากาศ
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ตู้เย็น
 • ตกแต่งห้องน้ำ
 • ตู้เสื้อผ้า
 • เตียงนอน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 N0778 ขายด่วน คอนโดเดอะเกรท เพชรเกษม 48 เพียง 1.29 ล้าน ห้องสวย ใกล้ MRT เพชรเกษม 48 โทร 0923542693
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  ขายคอนโด ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 29.37 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,290,000 บาท
  วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • เตียงนอน
 • ตู้เสื้อผ้า
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ตู้เย็น
 • แอร์ เครื่องปรับอากาศ
 • ตกแต่งห้องน้ำ
 • ตกแต่งห้องนอน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 คอนโดให้เช่าคอนโด Metro Park Sathorn / เมโทร ปาร์ค สาทร 43ตรม. 4J/950
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  คอนโดให้เช่า ภาษีเจริญ, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 43 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 9,500 บาท/เดือน
  วันอาทิตย์ 09 ตุลาคม 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ทีวีโทรทัศน์
 • ใกล้ห้างเดอะมอลล์
 • ใกล้โรงเรียน
 • ชุดรับแขก
 • สระว่ายน้ำ
 • ใกล้โรงพยาบาล
 • กล้องวงจรปิด
 • ใกล้ร้านมินิมาร์ท
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 รายการที่ 1 - 30
  » ขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ช่วงราคาขาย ที่มีในหน้านี้
 • ราคาขาย 650,000 - 1,300,000 บาท
 • ราคาขาย 750,000 - 1,500,000 บาท
 • ราคาขาย 900,000 - 1,800,000 บาท
 • ราคาขาย 950,000 - 1,900,000 บาท
 • ราคาขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
 • ราคาขาย 1,100,000 - 2,200,000 บาท
 • ราคาขาย 1,300,000 - 2,600,000 บาท
 • ราคาขาย 1,400,000 - 2,800,000 บาท
 • » คอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ช่วงราคาให้เช่า ที่มีในหน้านี้
 • ราคาให้เช่า 3,000 - 6,000 บ./ด.
 • ราคาให้เช่า 3,500 - 7,000 บ./ด.
 • ราคาให้เช่า 4,500 - 9,000 บ./ด.
 • ราคาให้เช่า 5,000 - 10,000 บ./ด.
 • ราคาให้เช่า 5,500 - 11,000 บ./ด.
 • ราคาให้เช่า 7,000 - 14,000 บ./ด.
 • ราคาให้เช่า 7,500 - 15,000 บ./ด.
 • » คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 ภาษีเจริญ
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 บางแค
 • » คอนโดตามทำเล รถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ที่มีหน้านี้
 • คอนโดภาษีเจริญ รถไฟฟ้า เพชรเกษม48
 • คอนโดบางแค รถไฟฟ้า เพชรเกษม48
 • » คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 ขนาดพื้นที่ ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 23 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 24 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 24 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 25 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 27 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 27 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 26 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 29 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 28 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 29 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 29 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 31 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 30 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 32 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 31 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 32 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 43 ตร.ม.
 • » คอนโดขนาดพื้นที่ รถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ที่มีในหน้านี้
 • คอนโด 23 ตร.ม. รถไฟฟ้าเพชรเกษม48
 • คอนโด 24 ตร.ม. รถไฟฟ้าเพชรเกษม48
 • คอนโด 24 ตร.ม. รถไฟฟ้าเพชรเกษม48
 • คอนโด 25 ตร.ม. รถไฟฟ้าเพชรเกษม48
 • คอนโด 27 ตร.ม. รถไฟฟ้าเพชรเกษม48
 • คอนโด 27 ตร.ม. รถไฟฟ้าเพชรเกษม48
 • คอนโด 26 ตร.ม. รถไฟฟ้าเพชรเกษม48
 • คอนโด 29 ตร.ม. รถไฟฟ้าเพชรเกษม48
 • คอนโด 28 ตร.ม. รถไฟฟ้าเพชรเกษม48
 • คอนโด 29 ตร.ม. รถไฟฟ้าเพชรเกษม48
 • คอนโด 29 ตร.ม. รถไฟฟ้าเพชรเกษม48
 • คอนโด 31 ตร.ม. รถไฟฟ้าเพชรเกษม48
 • คอนโด 30 ตร.ม. รถไฟฟ้าเพชรเกษม48
 • คอนโด 32 ตร.ม. รถไฟฟ้าเพชรเกษม48
 • คอนโด 31 ตร.ม. รถไฟฟ้าเพชรเกษม48
 • คอนโด 32 ตร.ม. รถไฟฟ้าเพชรเกษม48
 • คอนโด 43 ตร.ม. รถไฟฟ้าเพชรเกษม48
 • » คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 ราคาขาย ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 1,290,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 1,450,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 1,800,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 1,880,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 1,890,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 1,990,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 2,190,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 2,590,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 2,790,000 บ.
 • » คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 ราคาให้เช่า ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 5,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 6,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 6,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 6,900 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 9,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 9,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 10,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 11,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 13,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 15,000 บ./ด.
 • » คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 ราคาขาย ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 1,290,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 1,450,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 1,800,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 1,880,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 1,890,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 1,990,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 2,190,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 2,590,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 2,790,000 บ.
 • » คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 ราคาเช่า ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 5,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 6,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 6,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 6,900 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 9,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 9,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 10,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 11,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 13,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 15,000 บ./ด.
 • » คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 คำที่นิยมค้นหา
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ติดกันขโมย
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 แอร์โซนนั่งเล่น
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 วิวสวยมาก
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ไม่เคยเข้าอยู่
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 เห็นแม่น้ำ
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 แถมแอร์
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ห้องสตูดิโอ
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ห้องสวยรับลม
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 มีอินเตอร์เน็ต
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 3ห้องนอน
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 เตียงใหญ่
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ห้องน้ำแยก
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ประตูดิจิตอล
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ตึกด้านหน้า
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 แถมบางส่วน
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ใจกลางเมือง
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 1ห้องนอน
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ห้องมือแรก
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ห้องโซนใน
 • คลิกเปิด คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 คำที่นิยมค้นหา ทั้งหมด»

  » คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ภาษีเจริญ
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 บางแค
 • » คอนโดใกล้รถไฟฟ้า เพชรเกษม48 ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ภาษีเจริญ
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าเพชรเกษม48 บางแค
 • » คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 คำที่นิยมค้นหา
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ห้องวิวสูง
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 จอดนอกตึก
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ห้องสวยรับลม
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 กั้นโซนครัว
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 วิวแม่น้ำ
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 เฟอร์นิเจอร์
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ห้องวิวเมือง
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 แต่งครบ
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ห้องไม่ติดใคร
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ห้องนอนใหญ่
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ของแถมฟรี
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 โซนครัวใหญ่
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 จอดตัวอาคาร
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 แถมแอร์
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 ไม่มีตึกบัง
 • คอนโดรถไฟฟ้าเพชรเกษม48 หันทิศเหนือ
 • คลิกเปิด คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48 คำที่นิยมค้นหา ทั้งหมด»

  » คอนโดเพชรเกษม48 ราคาขาย ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดเพชรเกษม48 1,290,000 บ.
 • คอนโดเพชรเกษม48 1,450,000 บ.
 • คอนโดเพชรเกษม48 1,800,000 บ.
 • คอนโดเพชรเกษม48 1,880,000 บ.
 • คอนโดเพชรเกษม48 1,890,000 บ.
 • คอนโดเพชรเกษม48 1,990,000 บ.
 • คอนโดเพชรเกษม48 2,190,000 บ.
 • คอนโดเพชรเกษม48 2,590,000 บ.
 • คอนโดเพชรเกษม48 2,790,000 บ.
 • » คอนโดเพชรเกษม48 ราคาเช่า ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดเพชรเกษม48 5,500 บ./ด.
 • คอนโดเพชรเกษม48 6,000 บ./ด.
 • คอนโดเพชรเกษม48 6,500 บ./ด.
 • คอนโดเพชรเกษม48 6,900 บ./ด.
 • คอนโดเพชรเกษม48 9,000 บ./ด.
 • คอนโดเพชรเกษม48 9,500 บ./ด.
 • คอนโดเพชรเกษม48 10,000 บ./ด.
 • คอนโดเพชรเกษม48 11,000 บ./ด.
 • คอนโดเพชรเกษม48 13,500 บ./ด.
 • คอนโดเพชรเกษม48 15,000 บ./ด.
 • » คอนโดเพชรเกษม48 ขนาดพื้นที่ ที่มีในหน้านี้

  » คอนโดเพชรเกษม48 ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดเพชรเกษม48 ภาษีเจริญ
 • คอนโดเพชรเกษม48 บางแค
 • » คอนโดรถไฟฟ้า ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48
 • คอนโดรถไฟฟ้า ภาษีเจริญ
 • คอนโดรถไฟฟ้า บางแค
 • » คอนโดติดสถานีรถไฟฟ้า ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดติดสถานีรถไฟฟ้า เพชรเกษม48
 • คอนโดติดสถานีรถไฟฟ้า ภาษีเจริญ
 • คอนโดติดสถานีรถไฟฟ้า บางแค
 • » คอนโดติดทางขึ้นรถไฟฟ้า ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดติดทางขึ้นรถไฟฟ้า เพชรเกษม48
 • คอนโดติดทางขึ้นรถไฟฟ้า ภาษีเจริญ
 • คอนโดติดทางขึ้นรถไฟฟ้า บางแค
 • » คอนโดติดรถไฟฟ้า ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดติดรถไฟฟ้า เพชรเกษม48
 • คอนโดติดรถไฟฟ้า ภาษีเจริญ
 • คอนโดติดรถไฟฟ้า บางแค
 • » คอนโดรถไฟฟ้าผ่าน ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้าผ่าน เพชรเกษม48
 • คอนโดรถไฟฟ้าผ่าน ภาษีเจริญ
 • คอนโดรถไฟฟ้าผ่าน บางแค
 • กลับขึ้นบน
   12345678

  ◈ คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ◈

 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  ให้เช่าคอนโด Bangkok Horizon @เพชรเกษม เดินทางสะดวก ติด MRT เพียง 200 เมตร (สถานีเพชร...
  ราคาให้เช่า 11,000 บาท/เดือน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  ขาย ให้เช่า คอนโดแบงค์คอกฮอไรซอน เพชรเกษม (BANGKOK HORIZON PHETKASEM) ติดถนนเพชรเกษม ...
  ราคาขาย 1.88 ล้านบาท
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  N0778 ขายด่วน คอนโดเดอะเกรท เพชรเกษม 48 เพียง 1.29 ล้าน ห้องสวย ใกล้ MRT เพชรเกษม 48 ...
  ราคาขาย 1.29 ล้านบาท
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48
  คอนโดให้เช่าคอนโด Lumpini Ville Ratchaphruek Bangwaek / ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์ บางแวก...
  ราคาให้เช่า 6,900 บาท/เดือน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้า ที่มีในหน้านี้ แนะนำ!

  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า เพชรเกษม48 ที่นิยมค้นหา
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า เพชรเกษม48 แนะนำสำหรับคุณ
  คอนโดใกล้ไฟฟ้าใต้ดิน สถานีอื่นๆ
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า เพชรเกษม48 ทำเลที่มี
  คอนโดทำเลใกล้รถไฟฟ้า หน้าที่แนะนำ

  คอนโดทำเลติดรถไฟฟ้า หน้าที่แนะนำ
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า เพชรเกษม48 ขนาดพื้นที่
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า คำค้นหาที่นิยม

  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48

  รวมประกาศ คอนโด ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 รวมประกาศประเภท คอนโด พร้อมรายละเอียดข้อมูลคอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 คำที่ต้องการค้นหา คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 และ คอนโด ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน มีประกาศคอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ข้อมูลที่ตรงกันทั้งหมด 224 รายการ

  รวมคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 มีข้อมูลข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุดมีคอนโด ใกล้รถไฟฟ้า ข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุดและมีคอนโด ใกล้รถไฟฟ้า ให้เลือกอีกหลายสถานี ครบทุกสถานีรถไฟฟ้า คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48มีให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน รายละเอียดที่เยอะกว่าให้ข้อมูล คอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 มีรูปภาพ พร้อมแผนที่ชัดเจนได้ราคาดีตรงใจ มีรายการประกาศคอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรเกษม48 ข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุด

  © สงวนลิขสิทธิ์ 2566 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  @thaihometown Scroll