คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่

รวมประกาศ คอนโด ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ รวมประกาศประเภท คอนโด พร้อมรายละเอียดข้อมูลคอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ คำที่ต้องการค้นหา คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ และ คอนโด ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

รวมคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ มีข้อมูลข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุดมีคอนโด ใกล้รถไฟฟ้า ข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุดและมีคอนโด ใกล้รถไฟฟ้า ให้เลือกอีกหลายสถานี ครบทุกสถานีรถไฟฟ้า คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่มีให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน รายละเอียดที่เยอะกว่าให้ข้อมูล คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ มีรูปภาพ พร้อมแผนที่ชัดเจนได้ราคาดีตรงใจ มีรายการประกาศคอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุด

คอนโดใหม่ อัพเดทล่าสุด คอนโดให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท ขายคอนโด ประกาศใหม่อัพเดท ขายคอนโด ประกาศใหม่อัพเดท คอนโดให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS ประกาศใหม่อัพเดท คอนโดใกล้รถไฟฟ้า MRT ประกาศใหม่อัพเดท คอนโดใกล้รถไฟฟ้า MRT Purple สายสีม่วง ประกาศใหม่อัพเดท รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS 2023-06-09 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS 2023-06-08 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS 2023-06-07 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 2023-06-09 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 2023-06-08 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 2023-06-07 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line 2023-06-09 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line 2023-06-08 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line 2023-06-07 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line 2023-06-09 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line 2023-06-08 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line 2023-06-07 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line 2023-06-09 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line 2023-06-08 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line 2023-06-07 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้า รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้า รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้า รายการล่าสุด รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้า 2023-06-09 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้า 2023-06-08 รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้า 2023-06-07 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ติดรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ติดรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS รายการล่าสุด รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS 2023-06-09 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS 2023-06-08 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS 2023-06-07 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รายการล่าสุด รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 2023-06-09 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 2023-06-08 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 2023-06-07 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line รายการล่าสุด รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line 2023-06-09 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line 2023-06-08 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง Purple Line 2023-06-07 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line รายการล่าสุด รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line 2023-06-09 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line 2023-06-08 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู Pink Line 2023-06-07 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ติดรถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ติดรถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line รายการล่าสุด รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line 2023-06-09 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line 2023-06-08 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีแดง Red Line 2023-06-07 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้า รายการล่าสุด รวมคอนโดให้เช่า ติดรถไฟฟ้า รายการล่าสุด รวมขายคอนโด ติดรถไฟฟ้า รายการล่าสุด รวมคอนโดติดรถไฟฟ้า 2023-06-09 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้า 2023-06-08 รวมคอนโดติดรถไฟฟ้า 2023-06-07 คอนโด รายการล่าสุด คอนโด พร้อมอยู่ คอนโด พร้อมอยู่ กรุงเทพ ขายคอนโด ทำเลดี ขายคอนโด ทำเลเด่น คอนโดให้เช่า ทำเลดี คอนโดให้เช่า ทำเลเด่น คอนโด แบ่งตามจังหวัด รายการใหม่ คอนโด รายการประกาศ วันที่ 2023-06-10 คอนโด รายการใหม่ วันที่ 2023-06-09 คอนโด รายการใหม่ วันที่ 2023-06-08 คอนโด รายการใหม่ วันที่ 2023-06-07
สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ : จำชื่อ
รหัสผ่าน :
คลิปวิธีสมัคร สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน
คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
แสดงรายการ " คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ "
มีประกาศ 106 รายการรายการที่ 1 - 30
คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ บวร คอนโดมิเนียม (ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีสะพานใหม่)
คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
ขายคอนโด สายไหม, กรุงเทพ
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 25.37 ตารางเมตร
ราคาขาย 500,000 บาท
วันพุธ 07 มิถุนายน 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้สนามบินดอนเมือง
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • ใกล้ห้าง บิ๊กซี
 • ใกล้โรงพยาบาล
 • ที่จอดรถ
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ #เอื้ออาทรคลองถนน🏫ซ.เพิ่มสิน24/1
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  ขายคอนโด สายไหม, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 31.85 ตารางเมตร
  ราคาขาย 390,000 บาท
  วันเสาร์ 03 มิถุนายน 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • สนามเด็กเล่น
 • ใกล้สนามฟุตบอล
 • ชุดผ้าม่าน
 • ใกล้ห้าง โลตัส
 • ใกล้โรงเรียน
 • ใกล้ห้างเซ็นทรัล
 • ใกล้ทางด่วน
 • กล้องวงจรปิด
 • ใกล้สวนสนุก
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ขายดาวน์ คอนโดเสนาคิทท์ บีทีเอส สะพานใหม่ ตึก A ชั้น 3
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  ขายคอนโด สายไหม, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 26.12 ตารางเมตร
  ราคาขาย 110,000 บาท
  วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ศูนย์ฟิตเนส (Fitness)
 • คีย์การ์ดเปิดประตู
 • บานเลื่อนกระจก
 • มีระเบียง
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ตู้เสื้อผ้า
 • สวนไม้ หรือสนามหญ้า
 • ใกล้ถนนทางหลวง
 • ใกล้ห้าง บิ๊กซี
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ให้เช่าคอนโด เอพพิโซด พหลโยธิน-สะพานใหม่ For Rent Episode Phaholyotin-Saphanmai
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า สายไหม, กรุงเทพ
  2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 34 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 12,500 บาท/เดือน
  วันพุธ 15 มีนาคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ชุดผ้าม่าน
 • เตียงนอน
 • ที่จอดรถ
 • ตกแต่งห้องนอน
 • ใกล้ห้าง บิ๊กซี
 • คีย์การ์ดเปิดประตู
 • ตู้เสื้อผ้า
 • เครื่องทำความร้อน Heaters
 • เครื่องซักผ้า
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ให้เช่าคอนโด รีช พหลโยธิน 52
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า สายไหม, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 31 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 9,000 บาท/เดือน
  อัพเดท วันพฤหัสบดี 13 เมษายน 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • มีระเบียง
 • ชั้นวางทีวี
 • เตียงนอน
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ชุดรับแขก
 • สระว่ายน้ำ
 • เคาน์เตอร์ครัว
 • เฟอร์นิเจอร์
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ให้เช่า REACH Phaholyothin 52 ห้องสวย มีเครื่องซักผ้า ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีสะพานใหม่ สนใจติดต่อคุณเอ 062-2625946
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า สายไหม, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 8,500 บาท/เดือน
  วันพฤหัสบดี 09 กุมภาพันธ์ 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • แอร์ เครื่องปรับอากาศ
 • ชุดผ้าม่าน
 • ทีวีโทรทัศน์
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • เตาไฟฟ้า
 • เตียงนอน
 • ไมโครเวฟ
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ให้เช่าคอนโด REACH Phahon Yothin 52 (รีช พหลโยธิน 52) เฟอร์ครบมีเครื่องซักผ้า
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า สายไหม, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 9,500 บาท/เดือน
  วันจันทร์ 06 กุมภาพันธ์ 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • แอร์ เครื่องปรับอากาศ
 • ชุดผ้าม่าน
 • ชุดรับแขก
 • คีย์การ์ดเปิดประตู
 • ไมโครเวฟ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • มีระเบียง
 • สระว่ายน้ำ
 • ตู้เย็น
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ABC37 ขาย คอนโด Wynn Condo Phahon Yothin 52 #ใกล้รถไฟฟ้า BTS สะพานใหม่
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  ขายคอนโด สายไหม, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 31 ตารางเมตร
  ราคาขาย 2,600,000 บาท
  วันศุกร์ 03 กุมภาพันธ์ 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ไมโครเวฟ
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ทีวีโทรทัศน์
 • ตู้เย็น
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • เฟอร์นิเจอร์
 • แอร์ เครื่องปรับอากาศ
 • เตียงนอน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ R048Oให้เช่าคอนโด รีช พหลโยธิน 52 ใกล้ BTS สะพานใหม่ (สายสีเขียว) อาคาร D ชั้น 7 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 1 Bedroom 30 ตร.ม. พร้อมเข้าอยู่15 กุมภาพัน...
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า มีนบุรี, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 9,500 บาท/เดือน
  วันจันทร์ 23 มกราคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ตู้เย็น
 • ชุดรับแขก
 • ทีวีโทรทัศน์
 • สระว่ายน้ำ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ชุดผ้าม่าน
 • เคาน์เตอร์ครัว
 • ตกแต่งห้องนั่งเล่น
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ THE BASE สะพานใหม่ ให้เช่า ห้องมุม เป็นส่วนตัว ห้องใหม่มาก ติดbtsสะพานใหม่ เดินทางสะดวก
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า บางเขน, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 36.03 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 18,000 บาท/เดือน
  วันจันทร์ 09 มกราคม 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ตู้เย็น
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • ใกล้ห้าง บิ๊กซี
 • ใกล้โรงแรม
 • สระว่ายน้ำ
 • ชุดรับแขก
 • ใกล้ห้าง โลตัส
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • เคาน์เตอร์ครัว
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ให้เช่าคอนโด REACH พหลโยธิน 52 สถานี BTS สะพานใหม่ Line: pp65651
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า บางเขน, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 8,000 บาท/เดือน
  วันจันทร์ 19 ธันวาคม 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • เตาไฟฟ้า
 • เคาน์เตอร์ครัว
 • อ่างอาบน้ำ
 • ไมโครเวฟ
 • สนามเด็กเล่น
 • ที่จอดรถ
 • สระว่ายน้ำ
 • ชุดผ้าม่าน
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ให้เช่า วินด์คอนโด สะพานใหม่ ใกล้ BTS สะพานใหม่ ตึก A ชั้น7 Line: pp65651
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า บางเขน, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 32 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 8,500 บาท/เดือน
  วันเสาร์ 17 ธันวาคม 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ที่จอดรถ
 • แอร์ เครื่องปรับอากาศ
 • มีระเบียง
 • ตู้อาบน้ำ
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ชั้นวางทีวี
 • ตกแต่งห้องนอน
 • เตียงนอน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ให้เช่า พลัมคอนโด สะพานใหม่ ชั้น 2 อาคารC สนใจแอดไลน์ pp65651
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า บางเขน, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 36 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 13,500 บาท/เดือน
  วันเสาร์ 05 พฤศจิกายน 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ชุดผ้าม่าน
 • ตกแต่งห้องนอน
 • ใกล้ห้างเซ็นทรัล
 • ตู้เย็น
 • เคาน์เตอร์ครัว
 • ชั้นวางทีวี
 • มีระเบียง
 • เตียงนอน
 • ชุดรับแขก
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ให้เช่าคอนโดพร้อมอยู่ Reachพหลโยธิน52 ตึกE ชั้น7ทิศตะวันออกใกล้ BTS สะพานใหม่ Line: pp65651
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า บางเขน, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 31 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 9,000 บาท/เดือน
  วันอังคาร 11 ตุลาคม 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ชั้นวางทีวี
 • ตู้เย็น
 • ที่จอดรถใต้ตึก
 • มีระเบียง
 • สระว่ายน้ำ
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ทีวีโทรทัศน์
 • ชุดผ้าม่าน
 • เคาน์เตอร์ครัว
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ขาย เอื้ออาทรบางเขน(คลองถนน) ซ.เพิ่มสิน24/1 ถนนเพิ่มสิน บางเขน แบบ 2 ห้องนอน ชั้น1 ห้องมุม ไกล้ BTSสายสีเขียว สถานีสะพานใหม่ เนื้อที่ 31.85 ตรม.
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  ขายคอนโด บางเขน, กรุงเทพ
  2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 31.85 ตารางเมตร
  ราคาขาย 649,000 บาท
  วันพฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2565
  มีแผนที่
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ปูพื้นกระเบื้อง
 • ตกแต่งห้องครัว
 • ใกล้ห้าง โลตัส
 • สนามเด็กเล่น
 • ตกแต่งห้องน้ำ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ที่จอดรถ
 • ใกล้โรงเรียน
 • มีวิวต้นไม้
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ให้เช่าEpisode condo คอนโดเอพพิโซด พหลโยธิน สะพานใหม่ ใกล้ BTS สะพานใหม่ สนใจแอดไลน์ mylovely926
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า บางเขน, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 29 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 10,000 บาท/เดือน
  วันพฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ทีวีโทรทัศน์
 • ตกแต่งห้องนอน
 • ชั้นวางทีวี
 • บานเลื่อนกระจก
 • เตาไฟฟ้า
 • ที่จอดรถใต้ตึก
 • ตู้เสื้อผ้า
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ให้เช่าคอนโดใหม่ห้องใหม่คอนโดรีช 52 @ซอยพหลโยธิน 52 สนใจแอดไลน์ mylovely926
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า บางเขน, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 7,500 บาท/เดือน
  วันพฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • เตาไฟฟ้า
 • ที่จอดรถ
 • ตู้อาบน้ำ
 • สระว่ายน้ำ
 • ชุดผ้าม่าน
 • ตกแต่งห้องนอน
 • เคาน์เตอร์ครัว
 • เตียงนอน
 • ไมโครเวฟ
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ให้เช่าคอนโด รีช พหลโยธิน 52 (REACH พหล52) พร้อมอยู่
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า บางเขน, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 9,000 บาท/เดือน
  วันพุธ 22 มิถุนายน 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ตู้อาบน้ำ
 • เตาไฟฟ้า
 • ไมโครเวฟ
 • แอร์ เครื่องปรับอากาศ
 • เตียงนอน
 • มีระเบียง
 • ตู้เย็น
 • ตกแต่งห้องนอน
 • ชุดผ้าม่าน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ เช่าคอนโดแถว สะพานใหม่ พหลโยธิน บางเขน ให้เช่าคอนโด รีช พหลโยธิน 52 (REACH พหล52) 1 นอน 1 น้ำ 30 ตรม. ชั้น 4 ตึก C เช่า9,000/ด.
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า สายไหม, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 9,000 บาท/เดือน
  วันเสาร์ 18 มิถุนายน 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ชุดผ้าม่าน
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ปูพื้นเซรามิค
 • เตาไฟฟ้า
 • ปูพื้นหินแกรนิต
 • ทีวีโทรทัศน์
 • ปูพื้นหินอ่อน
 • ไมโครเวฟ
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ให้เช่า บวรคอนโดอยู่หลัง Bic Cสะพานใหม่ 500 เมตร ถ.พหลโยธิน 50 บางเขน มีแอร์ ตู้เย็น เฟอร์นิเจอร์ครบชุด พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที สถานีรถไฟฟ้าอยู่ปากซอย
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า บางเขน, กรุงเทพ
  ห้องสตูดิโอ 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 26 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 3,000 บาท/เดือน
  วันพุธ 25 พฤษภาคม 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • ใกล้โทลเวย์
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ใกล้ห้างเซ็นทรัล
 • ใกล้ห้าง บิ๊กซี
 • มีวิวตึกสูง
 • เฟอร์นิเจอร์
 • มีระเบียง
 • ใกล้โรงเรียน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ เช่าคอนโดแถวพหลโยธิน สะพานใหม่ รามอินทรา ดอนเมือง คอนโด รีช พหลโยธิน 52 อาคาร E ชั้น 7 ทิศตะวันออก 1นอน 1น้ำ ขนาด30 ตร.ม. (ไม่ร้อน) ค่าเช่า 9...
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า บางเขน, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 9,000 บาท/เดือน
  วันอาทิตย์ 01 พฤษภาคม 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ตกแต่งห้องนั่งเล่น
 • ปูพื้นเซรามิค
 • สระว่ายน้ำ
 • ปูพื้นไม้ระแนง
 • เฟอร์นิเจอร์
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตกแต่ง ต่อเติมอาคาร
 • ตู้เย็น
 • ตกแต่งสนาม สวนนั่งเล่น
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ Ab137 ให้เช่า คอนโด รีช พหลโยธิน 52 ตึก F ชั้น 7 วิวโล่งโปร่งสบายตา สวนเขียว อากาศดีมากๆ ใกล้รถไฟฟ้า BTSสะพานใหม่เพียง 400 เมตร
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า สายไหม, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 8,500 บาท/เดือน
  วันจันทร์ 11 เมษายน 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • มีวิวตึกสูง
 • เครื่องซักผ้า
 • มีระเบียง
 • ตกแต่งห้องนั่งเล่น
 • ชุดผ้าม่าน
 • ไมโครเวฟ
 • ศูนย์ฟิตเนส (Fitness)
 • ตกแต่งห้องนอน
 • ที่จอดรถ
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ให้เช่า คอนโด Reach Phaholyothin 52 ห้องสวย ชั้น 7 วิวสวนเขียว เฟอร์ฯครบ พร้อมอยู่ ใกล้ BTS สะพานใหม่เพียง 400 เมตร
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า สายไหม, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 8,500 บาท/เดือน
  วันเสาร์ 09 เมษายน 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • แอร์ เครื่องปรับอากาศ
 • บานเลื่อนกระจก
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตู้เสื้อผ้า
 • เตียงนอน
 • ชุดรับแขก
 • ตกแต่งห้องนั่งเล่น
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ตู้เย็น
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ B896ให้เช่า THE BASE สะพานใหม่ ชั้น 6 วิวสวนสบายตา ห้องกว้างโล่ง ห้องครัวแบบปิด มีระเบียงชมสวนธร
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า บางเขน, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 35 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 12,000 บาท/เดือน
  วันอังคาร 05 เมษายน 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ห้องกั้นกระจก
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ตู้เย็น
 • ตู้เสื้อผ้า
 • เคาน์เตอร์ครัว
 • ชุดรับแขก
 • กล้องวงจรปิด
 • ชุดผ้าม่าน
 • คีย์การ์ดเปิดประตู
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ขายคอนโด Plum Condo Saphanmai Station 22.75 ตรม. ชั้นที่ 4 BTS สะพานใหม่ เพียง 400 เมตร
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  ขายคอนโด สายไหม, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 22.75 ตารางเมตร
  ราคาขาย 1,590,000 บาท
  อัพเดท วันอาทิตย์ 17 เมษายน 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ศูนย์ฟิตเนส (Fitness)
 • เตียงนอน
 • ไมโครเวฟ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ใกล้ห้าง โลตัส
 • มีระเบียง
 • ชั้นวางทีวี
 • ใกล้ห้าง บิ๊กซี
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ขายคอนโด บ้านเอื้ออาทรคลองถนน 2 สายไหม กรุงเทพ
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  ขายคอนโด สายไหม, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 31.85 ตารางเมตร
  ราคาขาย 550,000 บาท
  อัพเดท วันอังคาร 18 เมษายน 2566
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ใกล้ทางด่วน
 • ใกล้ร้านมินิมาร์ท
 • ที่จอดรถ
 • ใกล้โรงพยาบาล
 • ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
 • ใกล้ถนนใหญ่
 • ใกล้ปั๊มน้ำมัน
 • ใกล้มหาวิทยาลัย
 • มีระเบียง
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ [ ให้เช่า ] Plum Condo สะพานใหม่ สเตชั่น ห้องใหม่ ไม่เคยมีผู้เช่า ตกแต่งสวยครบ ชั้น 8 พร้อมอยู่ ใกล้ BTS สะพานใหม่
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า สายไหม, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 26.50 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 8,000 บาท/เดือน
  วันอาทิตย์ 13 มีนาคม 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • แอร์ เครื่องปรับอากาศ
 • ตกแต่งห้องนั่งเล่น
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ชุดรับแขก
 • ตกแต่งห้องรับแขก
 • ไมโครเวฟ
 • บานเลื่อนกระจก
 • ตู้เย็น
 • ตกแต่งห้องนอน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ [ ให้เช่า ] คอนโด Reach Phaholyothin 52 ห้องใหม่ ฝ้าเพดานสูง วิวสวย ไม่บล็อควิว เฟอร์ฯครบ พร้อมอยู่ ใกล้ BTS สะพานใหม่ 400 เมตร
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า สายไหม, กรุงเทพ
  ห้องสตูดิโอ 1 ห้องน้ำ ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 8,000 บาท/เดือน
  วันพฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • บานเลื่อนกระจก
 • ชุดรับแขก
 • มีระเบียง
 • ตกแต่งห้องนอน
 • ตู้เย็น
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ทีวีโทรทัศน์
 • เตียงนอน
 • ชุดผ้าม่าน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ [ ให้เช่า ] คอนโด Reach ( พหลโยธิน 52 ) ห้องสวยมาก ชั้น เฟอร์ฯครบ พร้อมอยู่ ใกล้ BTS สะพานใหม่ ตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญ
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า สายไหม, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 31 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 9,500 บาท/เดือน
  วันเสาร์ 05 กุมภาพันธ์ 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • เตียงนอน
 • เครื่องซักผ้า
 • มีระเบียง
 • ชุดผ้าม่าน
 • ทีวีโทรทัศน์
 • บานเลื่อนกระจก
 • เคาน์เตอร์ครัว
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ตกแต่งห้องนั่งเล่น
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ให้เช่า รีช พหลโยธิน 52 ครัวปิด / กั้นกระจก
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  คอนโดให้เช่า สายไหม, กรุงเทพ
  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 จอด ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
  ราคาให้เช่า 9,500 บาท/เดือน
  วันศุกร์ 04 กุมภาพันธ์ 2565
 • สิ่งอำนวยความสะดวก »
 • ทีวีโทรทัศน์
 • เครื่องซักผ้า
 • สระว่ายน้ำ
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ปูพื้นเซรามิค
 • ชุดรับแขก
 • ไมโครเวฟ
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ตู้เย็น
 • สะพานใหม่ แบ่งตามเขตพื้นที่
  คลิกเปิดดูเพิ่มเติมอีก
 • สายไหม
 • มีนบุรี
 • บางเขน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ รายการที่ 1 - 30
  » ขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าสะพานใหม่ ช่วงราคาขาย ที่มีในหน้านี้
 • ราคาขาย 195,000 - 390,000 บาท
 • ราคาขาย 250,000 - 500,000 บาท
 • ราคาขาย 275,000 - 550,000 บาท
 • ราคาขาย 324,500 - 649,000 บาท
 • ราคาขาย 800,000 - 1,600,000 บาท
 • ราคาขาย 1,300,000 - 2,600,000 บาท
 • » คอนโดให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้าสะพานใหม่ ช่วงราคาให้เช่า ที่มีในหน้านี้
 • ราคาให้เช่า 1,500 - 3,000 บ./ด.
 • ราคาให้เช่า 4,000 - 8,000 บ./ด.
 • ราคาให้เช่า 4,500 - 9,000 บ./ด.
 • ราคาให้เช่า 5,000 - 10,000 บ./ด.
 • ราคาให้เช่า 6,000 - 12,000 บ./ด.
 • ราคาให้เช่า 6,500 - 13,000 บ./ด.
 • ราคาให้เช่า 7,000 - 14,000 บ./ด.
 • ราคาให้เช่า 9,000 - 18,000 บ./ด.
 • » คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ สายไหม
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ มีนบุรี
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ บางเขน
 • » คอนโดตามทำเล รถไฟฟ้าสะพานใหม่ ที่มีหน้านี้
 • คอนโดสายไหม รถไฟฟ้า สะพานใหม่
 • คอนโดมีนบุรี รถไฟฟ้า สะพานใหม่
 • คอนโดบางเขน รถไฟฟ้า สะพานใหม่
 • » คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ ขนาดพื้นที่ ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 23 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 25 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 26 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 27 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 26 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 29 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 30 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 32 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 31 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 32 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 34 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 35 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 36 ตร.ม.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 36 ตร.ม.
 • » คอนโดขนาดพื้นที่ รถไฟฟ้าสะพานใหม่ ที่มีในหน้านี้
 • คอนโด 23 ตร.ม. รถไฟฟ้าสะพานใหม่
 • คอนโด 25 ตร.ม. รถไฟฟ้าสะพานใหม่
 • คอนโด 26 ตร.ม. รถไฟฟ้าสะพานใหม่
 • คอนโด 27 ตร.ม. รถไฟฟ้าสะพานใหม่
 • คอนโด 26 ตร.ม. รถไฟฟ้าสะพานใหม่
 • คอนโด 29 ตร.ม. รถไฟฟ้าสะพานใหม่
 • คอนโด 30 ตร.ม. รถไฟฟ้าสะพานใหม่
 • คอนโด 32 ตร.ม. รถไฟฟ้าสะพานใหม่
 • คอนโด 31 ตร.ม. รถไฟฟ้าสะพานใหม่
 • คอนโด 32 ตร.ม. รถไฟฟ้าสะพานใหม่
 • คอนโด 34 ตร.ม. รถไฟฟ้าสะพานใหม่
 • คอนโด 35 ตร.ม. รถไฟฟ้าสะพานใหม่
 • คอนโด 36 ตร.ม. รถไฟฟ้าสะพานใหม่
 • คอนโด 36 ตร.ม. รถไฟฟ้าสะพานใหม่
 • » คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ ราคาขาย ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 110,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 390,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 500,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 550,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 649,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 1,590,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 2,600,000 บ.
 • » คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ ราคาให้เช่า ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 7,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 8,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 8,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 9,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 9,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 10,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 12,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 12,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 13,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 18,000 บ./ด.
 • » คอนโด ทำเล ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดสายไหม กรุงเทพ
 • คอนโดมีนบุรี กรุงเทพ
 • คอนโดบางเขน กรุงเทพ
 • » คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ ราคาขาย ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 110,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 390,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 500,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 550,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 649,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 1,590,000 บ.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 2,600,000 บ.
 • » คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ ราคาเช่า ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 7,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 8,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 8,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 9,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 9,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 10,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 12,000 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 12,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 13,500 บ./ด.
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ 18,000 บ./ด.
 • » คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ คำที่นิยมค้นหา
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ ห้องวิวสูง
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ เปิดเฟสใหม่
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ โซนครัวใหม่
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ ครัวบิวท์อิน
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ พร้อมเฟอร์
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ ห้องกันเสียง
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ ระเบียงรับลม
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ มีอินเตอร์เน็ต
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ ห้องน้ำแยก
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ ผนังกันเสียง
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ วิวสระว่ายน้ำ
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ กั้นโซนครัว
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ เฟอร์นิเจอร์
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ ห้องใหม่
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ ห้องสูง
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ พร้อมแอร์
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ พร้อมอยู่
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ จอดหลังตึก
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ จอดชั้นบน
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ ไม่เคยอยู่
 • คลิกเปิด คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ คำที่นิยมค้นหา ทั้งหมด»

  » คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ สายไหม
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ มีนบุรี
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ บางเขน
 • » คอนโดใกล้รถไฟฟ้า สะพานใหม่ ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสะพานใหม่ สายไหม
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสะพานใหม่ มีนบุรี
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสะพานใหม่ บางเขน
 • » คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ คำที่นิยมค้นหา
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ ไฟเบอร์ออพติก
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ หันทิศเหนือ
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ หันทิศตะวันออก
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ ใกล้ทางขึ้น
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ มีอินเตอร์เน็ต
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ ไม่โดนแดด
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ 2ห้องนอน
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ ไม่มือหนึ่ง
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ เฟอร์นิเจอร์ครบ
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ ตึกเฟสใหม่
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ แอร์ห้องนอน
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ น้ำไฟจ่ายตรง
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ ผนังกันเสียง
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ ไม่เคยเข้าอยู่
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ แถมแอร์
 • คอนโดรถไฟฟ้าสะพานใหม่ จ่ายตรงการไฟฟ้า
 • คลิกเปิด คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่ คำที่นิยมค้นหา ทั้งหมด»

  » คอนโดสะพานใหม่ ราคาขาย ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดสะพานใหม่ 110,000 บ.
 • คอนโดสะพานใหม่ 390,000 บ.
 • คอนโดสะพานใหม่ 500,000 บ.
 • คอนโดสะพานใหม่ 550,000 บ.
 • คอนโดสะพานใหม่ 649,000 บ.
 • คอนโดสะพานใหม่ 1,590,000 บ.
 • คอนโดสะพานใหม่ 2,600,000 บ.
 • » คอนโดสะพานใหม่ ราคาเช่า ที่มีในหน้านี้
 • คอนโดสะพานใหม่ 7,500 บ./ด.
 • คอนโดสะพานใหม่ 8,000 บ./ด.
 • คอนโดสะพานใหม่ 8,500 บ./ด.
 • คอนโดสะพานใหม่ 9,000 บ./ด.
 • คอนโดสะพานใหม่ 9,500 บ./ด.
 • คอนโดสะพานใหม่ 10,000 บ./ด.
 • คอนโดสะพานใหม่ 12,000 บ./ด.
 • คอนโดสะพานใหม่ 12,500 บ./ด.
 • คอนโดสะพานใหม่ 13,500 บ./ด.
 • คอนโดสะพานใหม่ 18,000 บ./ด.
 • » คอนโดสะพานใหม่ ขนาดพื้นที่ ที่มีในหน้านี้

  » คอนโดสะพานใหม่ ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดสะพานใหม่ สายไหม
 • คอนโดสะพานใหม่ มีนบุรี
 • คอนโดสะพานใหม่ บางเขน
 • » คอนโดรถไฟฟ้า ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้า สะพานใหม่
 • คอนโดรถไฟฟ้า สายไหม
 • คอนโดรถไฟฟ้า มีนบุรี
 • คอนโดรถไฟฟ้า บางเขน
 • » คอนโดติดสถานีรถไฟฟ้า ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดติดสถานีรถไฟฟ้า สะพานใหม่
 • คอนโดติดสถานีรถไฟฟ้า สายไหม
 • คอนโดติดสถานีรถไฟฟ้า มีนบุรี
 • คอนโดติดสถานีรถไฟฟ้า บางเขน
 • » คอนโดติดทางขึ้นรถไฟฟ้า ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดติดทางขึ้นรถไฟฟ้า สะพานใหม่
 • คอนโดติดทางขึ้นรถไฟฟ้า สายไหม
 • คอนโดติดทางขึ้นรถไฟฟ้า มีนบุรี
 • คอนโดติดทางขึ้นรถไฟฟ้า บางเขน
 • » คอนโดติดรถไฟฟ้า ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดติดรถไฟฟ้า สะพานใหม่
 • คอนโดติดรถไฟฟ้า สายไหม
 • คอนโดติดรถไฟฟ้า มีนบุรี
 • คอนโดติดรถไฟฟ้า บางเขน
 • » คอนโดรถไฟฟ้าผ่าน ทำเลที่มีในหน้านี้
 • คอนโดรถไฟฟ้าผ่าน สะพานใหม่
 • คอนโดรถไฟฟ้าผ่าน สายไหม
 • คอนโดรถไฟฟ้าผ่าน มีนบุรี
 • คอนโดรถไฟฟ้าผ่าน บางเขน
 • กลับขึ้นบน
   1234

  ◈ คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ◈

 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  ให้เช่าคอนโด รีช พหลโยธิน 52
  ราคาให้เช่า 9,000 บาท/เดือน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  ให้เช่าคอนโด เอพพิโซด พหลโยธิน-สะพานใหม่ For Rent Episode Phaholyotin-Saphanmai
  ราคาให้เช่า 12,500 บาท/เดือน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  ให้เช่า วินด์คอนโด สะพานใหม่ ใกล้ BTS สะพานใหม่ ตึก A ชั้น7 Line: pp65651
  ราคาให้เช่า 8,500 บาท/เดือน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่
  ให้เช่า พลัมคอนโด สะพานใหม่ ชั้น 2 อาคารC สนใจแอดไลน์ pp65651
  ราคาให้เช่า 13,500 บาท/เดือน
 • คอนโดใกล้รถไฟฟ้า ที่มีในหน้านี้ แนะนำ!

  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า สะพานใหม่ ที่นิยมค้นหา
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า สะพานใหม่ แนะนำสำหรับคุณ
  คอนโดใกล้ไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอื่นๆ
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า สะพานใหม่ ทำเลที่มี
  คอนโดทำเลใกล้รถไฟฟ้า หน้าที่แนะนำ

  คอนโดทำเลติดรถไฟฟ้า หน้าที่แนะนำ
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า สะพานใหม่ ขนาดพื้นที่
  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า คำค้นหาที่นิยม

  คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่

  รวมประกาศ คอนโด ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ รวมประกาศประเภท คอนโด พร้อมรายละเอียดข้อมูลคอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ คำที่ต้องการค้นหา คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ และ คอนโด ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน มีประกาศคอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ข้อมูลที่ตรงกันทั้งหมด 106 รายการ

  รวมคอนโด ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ มีข้อมูลข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุดมีคอนโด ใกล้รถไฟฟ้า ข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุดและมีคอนโด ใกล้รถไฟฟ้า ให้เลือกอีกหลายสถานี ครบทุกสถานีรถไฟฟ้า คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่มีให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน รายละเอียดที่เยอะกว่าให้ข้อมูล คอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ มีรูปภาพ พร้อมแผนที่ชัดเจนได้ราคาดีตรงใจ มีรายการประกาศคอนโดใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานใหม่ ข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุด

  © สงวนลิขสิทธิ์ 2566 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  @thaihometown Scroll