คอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี ชุดที่นอน ขายดาวน์ตำแหน่งพิเศษ 365,000 บาท The Clev Riverline เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง คอนโด High Rise 36 ชั้น ใกล้สะพานพระราม7 วิวแม่น้ำเจ้าพระยา

คอนโด รายการล่าสุด คอนโด ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 คอนโดให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 ขายคอนโด ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 คอนโด ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 คอนโดให้เช่า ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ขายคอนโด ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 คอนโด ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 คอนโดให้เช่า ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ขายคอนโด ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 คอนโด ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 คอนโดให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายคอนโด ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 คอนโดนนทบุรี รายการล่าสุด คอนโดนนทบุรี ประกาศวันที่ 2024-06-11 คอนโดนนทบุรี ประกาศวันที่ 2024-06-18 คอนโดนนทบุรี ประกาศวันที่ 2024-06-17 คอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี รายการล่าสุด คอนโดนนทบุรี รายการล่าสุด คอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี รายการล่าสุด คอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดนนทบุรี คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด นนทบุรีคอนโดริมแม่น้ำคอนโดริมแม่น้ำคอนโดริมแม่น้ำ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดริมแม่น้ำ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดริมแม่น้ำ เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี ริมแม่น้ำคอนโดนนทบุรี ริมแม่น้ำขายดาวน์คอนโด ริมแม่น้ำขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด ริมแม่น้ำขายดาวน์คอนโด นนทบุรี ริมแม่น้ำขายดาวน์คอนโด ริมแม่น้ำ เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด ริมแม่น้ำ นนทบุรีคอนโดวิวแม่น้ำเจ้าพระยาคอนโดวิวแม่น้ำเจ้าพระยาคอนโดวิวแม่น้ำเจ้าพระยา เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดวิวแม่น้ำเจ้าพระยา เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดวิวแม่น้ำเจ้าพระยา เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี วิวแม่น้ำเจ้าพระยาคอนโดนนทบุรี วิวแม่น้ำเจ้าพระยาขายดาวน์คอนโด วิวแม่น้ำเจ้าพระยาขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด วิวแม่น้ำเจ้าพระยาขายดาวน์คอนโด นนทบุรี วิวแม่น้ำเจ้าพระยาขายดาวน์คอนโด วิวแม่น้ำเจ้าพระยา เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด วิวแม่น้ำเจ้าพระยา นนทบุรีคอนโดวิวแม่น้ำคอนโดวิวแม่น้ำคอนโดวิวแม่น้ำ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดวิวแม่น้ำ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดวิวแม่น้ำ เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี วิวแม่น้ำคอนโดนนทบุรี วิวแม่น้ำขายดาวน์คอนโด วิวแม่น้ำขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด วิวแม่น้ำขายดาวน์คอนโด นนทบุรี วิวแม่น้ำขายดาวน์คอนโด วิวแม่น้ำ เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด วิวแม่น้ำ นนทบุรีคอนโดห้องออกกำลังกายคอนโดห้องออกกำลังกายคอนโดห้องออกกำลังกาย เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดห้องออกกำลังกาย เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดห้องออกกำลังกาย เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี ห้องออกกำลังกายคอนโดนนทบุรี ห้องออกกำลังกายขายดาวน์คอนโด ห้องออกกำลังกายขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด ห้องออกกำลังกายขายดาวน์คอนโด นนทบุรี ห้องออกกำลังกายขายดาวน์คอนโด ห้องออกกำลังกาย เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด ห้องออกกำลังกาย นนทบุรีคอนโดวิวแม่น้ำคอนโดวิวแม่น้ำคอนโดวิวแม่น้ำ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดวิวแม่น้ำ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดวิวแม่น้ำ เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี วิวแม่น้ำคอนโดนนทบุรี วิวแม่น้ำขายดาวน์คอนโด วิวแม่น้ำขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด วิวแม่น้ำขายดาวน์คอนโด นนทบุรี วิวแม่น้ำขายดาวน์คอนโด วิวแม่น้ำ เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด วิวแม่น้ำ นนทบุรีคอนโดทิศใต้คอนโดทิศใต้คอนโดทิศใต้ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดทิศใต้ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดทิศใต้ เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี ทิศใต้คอนโดนนทบุรี ทิศใต้ขายดาวน์คอนโด ทิศใต้ขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด ทิศใต้ขายดาวน์คอนโด นนทบุรี ทิศใต้ขายดาวน์คอนโด ทิศใต้ เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด ทิศใต้ นนทบุรีคอนโดInternetคอนโดInternetคอนโดInternet เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดInternet เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดInternet เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี Internetคอนโดนนทบุรี Internetขายดาวน์คอนโด Internetขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด Internetขายดาวน์คอนโด นนทบุรี Internetขายดาวน์คอนโด Internet เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด Internet นนทบุรีคอนโดเครื่องดูดควันคอนโดเครื่องดูดควันคอนโดเครื่องดูดควัน เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดเครื่องดูดควัน เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดเครื่องดูดควัน เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี เครื่องดูดควันคอนโดนนทบุรี เครื่องดูดควันขายดาวน์คอนโด เครื่องดูดควันขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด เครื่องดูดควันขายดาวน์คอนโด นนทบุรี เครื่องดูดควันขายดาวน์คอนโด เครื่องดูดควัน เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด เครื่องดูดควัน นนทบุรีคอนโดเตาไฟฟ้าคอนโดเตาไฟฟ้าคอนโดเตาไฟฟ้า เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดเตาไฟฟ้า เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดเตาไฟฟ้า เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี เตาไฟฟ้าคอนโดนนทบุรี เตาไฟฟ้าขายดาวน์คอนโด เตาไฟฟ้าขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด เตาไฟฟ้าขายดาวน์คอนโด นนทบุรี เตาไฟฟ้าขายดาวน์คอนโด เตาไฟฟ้า เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด เตาไฟฟ้า นนทบุรีคอนโดม.พระจอมเกล้าคอนโดม.พระจอมเกล้าคอนโดม.พระจอมเกล้า เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดม.พระจอมเกล้า เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดม.พระจอมเกล้า เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี ม.พระจอมเกล้าคอนโดนนทบุรี ม.พระจอมเกล้าขายดาวน์คอนโด ม.พระจอมเกล้าขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด ม.พระจอมเกล้าขายดาวน์คอนโด นนทบุรี ม.พระจอมเกล้าขายดาวน์คอนโด ม.พระจอมเกล้า เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด ม.พระจอมเกล้า นนทบุรีคอนโดศรีนครินทร์คอนโดศรีนครินทร์คอนโดศรีนครินทร์ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดศรีนครินทร์ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดศรีนครินทร์ เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี ศรีนครินทร์คอนโดนนทบุรี ศรีนครินทร์ขายดาวน์คอนโด ศรีนครินทร์ขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด ศรีนครินทร์ขายดาวน์คอนโด นนทบุรี ศรีนครินทร์ขายดาวน์คอนโด ศรีนครินทร์ เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด ศรีนครินทร์ นนทบุรีคอนโดประชาชื่นคอนโดประชาชื่นคอนโดประชาชื่น เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดประชาชื่น เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดประชาชื่น เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี ประชาชื่นคอนโดนนทบุรี ประชาชื่นขายดาวน์คอนโด ประชาชื่นขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด ประชาชื่นขายดาวน์คอนโด นนทบุรี ประชาชื่นขายดาวน์คอนโด ประชาชื่น เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด ประชาชื่น นนทบุรีคอนโดรัตนาธิเบศร์คอนโดรัตนาธิเบศร์คอนโดรัตนาธิเบศร์ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดรัตนาธิเบศร์ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดรัตนาธิเบศร์ เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี รัตนาธิเบศร์คอนโดนนทบุรี รัตนาธิเบศร์ขายดาวน์คอนโด รัตนาธิเบศร์ขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด รัตนาธิเบศร์ขายดาวน์คอนโด นนทบุรี รัตนาธิเบศร์ขายดาวน์คอนโด รัตนาธิเบศร์ เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด รัตนาธิเบศร์ นนทบุรีคอนโดนครอินทร์คอนโดนครอินทร์คอนโดนครอินทร์ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดนครอินทร์ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดนครอินทร์ เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี นครอินทร์คอนโดนนทบุรี นครอินทร์ขายดาวน์คอนโด นครอินทร์ขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด นครอินทร์ขายดาวน์คอนโด นนทบุรี นครอินทร์ขายดาวน์คอนโด นครอินทร์ เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด นครอินทร์ นนทบุรีคอนโดสรรพาวุธคอนโดสรรพาวุธคอนโดสรรพาวุธ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดสรรพาวุธ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดสรรพาวุธ เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี สรรพาวุธคอนโดนนทบุรี สรรพาวุธขายดาวน์คอนโด สรรพาวุธขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด สรรพาวุธขายดาวน์คอนโด นนทบุรี สรรพาวุธขายดาวน์คอนโด สรรพาวุธ เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด สรรพาวุธ นนทบุรีคอนโดติวานนท์คอนโดติวานนท์คอนโดติวานนท์ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดติวานนท์ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดติวานนท์ เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี ติวานนท์คอนโดนนทบุรี ติวานนท์ขายดาวน์คอนโด ติวานนท์ขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด ติวานนท์ขายดาวน์คอนโด นนทบุรี ติวานนท์ขายดาวน์คอนโด ติวานนท์ เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด ติวานนท์ นนทบุรีคอนโดพระราม7คอนโดพระราม7คอนโดพระราม7 เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดพระราม7 เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดพระราม7 เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี พระราม7คอนโดนนทบุรี พระราม7ขายดาวน์คอนโด พระราม7ขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด พระราม7ขายดาวน์คอนโด นนทบุรี พระราม7ขายดาวน์คอนโด พระราม7 เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด พระราม7 นนทบุรีคอนโดชุดที่นอนคอนโดชุดที่นอนคอนโดชุดที่นอน เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดชุดที่นอน เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดชุดที่นอน เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี ชุดที่นอนคอนโดนนทบุรี ชุดที่นอนขายดาวน์คอนโด ชุดที่นอนขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด ชุดที่นอนขายดาวน์คอนโด นนทบุรี ชุดที่นอนขายดาวน์คอนโด ชุดที่นอน เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด ชุดที่นอน นนทบุรีคอนโดสระว่ายน้ำส่วนตัวคอนโดสระว่ายน้ำส่วนตัวคอนโดสระว่ายน้ำส่วนตัว เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดสระว่ายน้ำส่วนตัว เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดสระว่ายน้ำส่วนตัว เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี สระว่ายน้ำส่วนตัวคอนโดนนทบุรี สระว่ายน้ำส่วนตัวขายดาวน์คอนโด สระว่ายน้ำส่วนตัวขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด สระว่ายน้ำส่วนตัวขายดาวน์คอนโด นนทบุรี สระว่ายน้ำส่วนตัวขายดาวน์คอนโด สระว่ายน้ำส่วนตัว เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด สระว่ายน้ำส่วนตัว นนทบุรีคอนโดปั้มน้ำคอนโดปั้มน้ำคอนโดปั้มน้ำ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดปั้มน้ำ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดปั้มน้ำ เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี ปั้มน้ำคอนโดนนทบุรี ปั้มน้ำขายดาวน์คอนโด ปั้มน้ำขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด ปั้มน้ำขายดาวน์คอนโด นนทบุรี ปั้มน้ำขายดาวน์คอนโด ปั้มน้ำ เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด ปั้มน้ำ นนทบุรีคอนโดบ่อเก็บน้ำบาดาลคอนโดบ่อเก็บน้ำบาดาลคอนโดบ่อเก็บน้ำบาดาล เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดบ่อเก็บน้ำบาดาล เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดบ่อเก็บน้ำบาดาล เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี บ่อเก็บน้ำบาดาลคอนโดนนทบุรี บ่อเก็บน้ำบาดาลขายดาวน์คอนโด บ่อเก็บน้ำบาดาลขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด บ่อเก็บน้ำบาดาลขายดาวน์คอนโด นนทบุรี บ่อเก็บน้ำบาดาลขายดาวน์คอนโด บ่อเก็บน้ำบาดาล เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด บ่อเก็บน้ำบาดาล นนทบุรีคอนโดมีวิวตึกสูงคอนโดมีวิวตึกสูงคอนโดมีวิวตึกสูง เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดมีวิวตึกสูง เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดมีวิวตึกสูง เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี มีวิวตึกสูงคอนโดนนทบุรี มีวิวตึกสูงขายดาวน์คอนโด มีวิวตึกสูงขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด มีวิวตึกสูงขายดาวน์คอนโด นนทบุรี มีวิวตึกสูงขายดาวน์คอนโด มีวิวตึกสูง เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด มีวิวตึกสูง นนทบุรีคอนโดมีวิวต้นไม้คอนโดมีวิวต้นไม้คอนโดมีวิวต้นไม้ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดมีวิวต้นไม้ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดมีวิวต้นไม้ เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี มีวิวต้นไม้คอนโดนนทบุรี มีวิวต้นไม้ขายดาวน์คอนโด มีวิวต้นไม้ขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด มีวิวต้นไม้ขายดาวน์คอนโด นนทบุรี มีวิวต้นไม้ขายดาวน์คอนโด มีวิวต้นไม้ เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด มีวิวต้นไม้ นนทบุรีคอนโดใกล้อบตคอนโดใกล้อบตคอนโดใกล้อบต เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดใกล้อบต เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดใกล้อบต เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี ใกล้อบตคอนโดนนทบุรี ใกล้อบตขายดาวน์คอนโด ใกล้อบตขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด ใกล้อบตขายดาวน์คอนโด นนทบุรี ใกล้อบตขายดาวน์คอนโด ใกล้อบต เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด ใกล้อบต นนทบุรีคอนโดใกล้สภอคอนโดใกล้สภอคอนโดใกล้สภอ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดใกล้สภอ เทศบาลเมืองปากเกร็ดคอนโดใกล้สภอ เทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรีคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี ใกล้สภอคอนโดนนทบุรี ใกล้สภอขายดาวน์คอนโด ใกล้สภอขายดาวน์คอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด ใกล้สภอขายดาวน์คอนโด นนทบุรี ใกล้สภอขายดาวน์คอนโด ใกล้สภอ เทศบาลเมืองปากเกร็ดขายดาวน์คอนโด ใกล้สภอ นนทบุรีขายคอนโด 28 ตารางเมตรขายคอนโดมิเนียม 365,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

คอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี ชุดที่นอน ขายดาวน์ตำแหน่งพิเศษ 365,000 บาท The Clev Riverline เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง คอนโด High Rise 36 ชั้น ใกล้สะพานพระราม7 วิวแม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่โพสต์ วันอังคาร 11 มิถุนายน 2567

The Clev Riverline เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง คอนโด High Rise 36 ชั้น ใกล้สะพานพระราม7 วิวแม่น้ำเจ้าพระยา

ห้องเลขที่ 1520 ชั้น 15 ขนาด 28.76 ตร.ม. Type B
ชั้น 15 ฝั่งทิศใต้เห็นวิวแม่น้ำ ชั้น 15 ไม่โดนบล็อกวิวมีภาพประกอบ
ได้ของแถมตกแต่งห้องรอบ VVIP พิเศษ

ขายดาวน์ 365,000 บาท
+กำไร 286,519 บาท (ต่อรองได้)

เงินโอนกรรมสิทธิ 2,281,519 บาท
ราคาหน้าสัญญา 2,410,000 บาท
ส่วนลดวันโอน 50,000 บาท

ค่าส่วนกลาง 50 บาท/ตร.ม./เดือน*
เงินกองทุน 200 บาท/ตร.ม.

ติดต่อ : คุณกฤษณะ (คุณพีท)
โทร.0825564414
ไลน์ไอดี thepeatbrand
หรือ

https://line.me/ti/p/OjEuut271fRealty One Estate (Thailand) Co.,Ltd.
(ในสังกัดสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย)

รายละเอียดรายการที่ได้รับ
1 สุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมฉากกั้นอาบน้ำ (กระจกนิรภัย)
2 ชุดครัว Buit in (ประกอบด้วย เตาไฟฟ้า 2 หัว 1 ชุด, เครื่องดูดควัน (ระบบหมุนเวียน) 1 เครื่อง, ซิงค์ล้างจานพร้อมก๊อกน้ำ 1 ชุด)
3 Digital Door Lock
4 วอลเปเปอร์
5 VDO Door Phone
6 ส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 50,000.00 บาท
7 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU ติดตั้งห้องนอน
8 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU ติดตั้งห้องนั่งเล่น

สิ่งอำนวยความสะดวก
สวนหย่อมพักผ่อนที่ชั้น 1, ชั้น 7, ชั้น 27, ชั้น 30, ชั้น 33, ชั้น 36

ชั้น 1
Lobby ต้อนรับ และ พื้นที่นั่งเล่น / พักคอย
ห้องสมุด
สวน

ชั้น 7
ห้องออกกำลังกาย
สระว่ายน้ำผู้ใหญ่ + มินิบาร์
สระว่ายน้ำเด็ก
สนามเด็กเล่น
Co-kitchen
ห้องเกมส์
ห้องเด็กเล่น
ห้องสันทนาการ
ห้องดูหนัง
ห้องน้ำส่วนกลาง + ห้อง Sauna
ห้องสปา แยกชาย-หญิง
สวน

ชั้น 36
Sky Lounge
สระว่ายน้ำชั้น 36
สวนดาดฟ้า

ระบบรักษาความปลอดภัย
Free Wifi Internet Lobby ชั้น 1, สระว่ายน้ำชั้น 7 และ 36
ระบบ Keycard Access บริเวณโถงทางเข้า
ระบบ Video Door Phone
ระบบ Digital Door Lock ที่ประตูห้องพักทุกยูนิต
กล้อง CCTV รอบโครงการ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
รถ Shuttle Service

สถานที่สำคัญใกล้เคียง
ศูนย์การค้า ตลาด และร้านสะดวกซื้อ

White Mall 2.2 กม.
Major Cineplex นนทบุรี 3.2 กม.
Big C วงศ์สว่าง 3.3 กม.
Gateway บางซื่อ 3.6 กม.
Big C ติวานนท์ 3.7 กม.
Lotus นครอินทร์ 4.3 กม.
Lotus ประชาชื่น 4.7 กม.
Makro นครอินทร์ 5.1 กม.
Makro สามเสน 5.4 กม.
Supreme Complex 5.4 กม.
Lotus จรัญฯ 5.8 กม.
Market Place Dusit 6.9 กม.
Esplanade Cineplex แคราย 7.7 กม.
Central Plaza รัตนาธิเบศร์ 7.7 กม.
7-11 ตรงข้าม รร.สตรีนนทบุรี 260 ม.
ตลาดศรีเขมา 2.4 กม.
ตลาดเทศบาลนครนนทบุรี 3 กม.
ชุมทางสยามมาร์เก็ต 4.3 กม.

สถานศึกษา
รร.วัดเขมาภิรตาราม20 ม.
รร.สตรีนนทบุรี 250 ม.
ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ (KMUTNB) 1.2 กม.
รร.โยธินบูรณะ 2.3 กม.
รร.สาธิตคริสเตียนวิทยา 3.3 กม.
ม.ราชมงคลพระนครเหนือฯ (RMUTP) 3 กม.
รร.ทหารสรรพาวุธ 4.9 กม.
รร.ศรีบุณยานนท์ 5.4 กม.
รร.ราชินีบน 5.5 กม.
ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิฯ (RMUTSB) 6 กม.

ศูนย์การแพทย์
รพ.บางโพ 3.5 กม.
รพ.ยันฮี 4.1 กม.
รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 4.7 กม.
รพ.ศรีธัญญา 5 กม.
รพ.พระนั่งเกล้า 6.6 กม.
รพ.วชิระพยาบาล 6.6 กม.
รพ.ทรวงอก 7.2 กม.

อาคารสำนักงาน และหน่วยงานอื่นๆ
กฟผ.บางกรวย 3.9 กม.
กรมราชทัณฑ์ 4 กม.
สัปปายะสภาสถาน 4.5 กม.
กระทรวงสาธารณสุข 5 กม.
สถานีกลางบางซื่อ 5 กม.
SCG 5 กม.
ศูนย์ราชการ จ.นนทบุรี 7.2 กม.

เดอะ เคลฟ ริเวอร์ไลน์ เจ้าพระยา - วงศ์สว่าง วิวโค้งน้ำเจ้าพระยา บนถนนพิบูลสงคราม 3 นาที จาก ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผสานธรรมชาติกับแนวคิดของการอยู่อาศัยด้วย Vertical Garden ส่วนกลางครบครับ พื้นที่กว่า 2,700 ตร.ม. ตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่

#ซื้อบ้าน #ซื้อคอนโด #ซื้อที่ดิน #ที่ปรึกษาเรื่องการซื้อบ้าน #ที่ปรึกษาเรื่องการซื้อคอนโด #ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ #ซื้อดาวน์ #ขายดาวน์ #ขายใบจอง #ขายบ้าน #ขายคอนโด #ขายที่ดิน
#รับฝากขายดาวน์ #รับฝากขายใบจอง #รับฝากขายอสังหาริมทรัพย์ #รับฝากขายคอนโด #รับฝากขายบ้าน #รับฝากขายที่ดินทั่วประเทศ #รับหาคอนโดโควต้าชาวต่างชาติ #รับฝากขายอาคารสำนักงาน #ออริจิ้นปลั๊กแอนด์เพลย์ศรีนครินทร์ #เดอะเคลฟริเวอร์ไลน์ #TheClevRiverline #คอนโดริมแม่น้ำเจ้าพระยา #คอนโดวิวแม่น้ำเจ้าพระยา #คอนโดใกล้สะพานพระราม7

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ คอนโดมิเนียม
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายดาวน์คอนโดมิเนียม
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ขายดาวน์คอนโด ขายดาวน์คอนโดตกแต่งแล้ว
หมวดหลัก : คอนโดริมแม่น้ำ คอนโดวิวแม่น้ำเจ้าพระยา
ทำเลแม่น้ำ : คอนโดวิวแม่น้ำเจ้าพระยา
ข้อมูลจำเพาะ : ห้องออกกำลังกาย วิวแม่น้ำ
ทิศที่หัน : คอนโดทิศใต้
อุปกรณ์ : Internet มีเครื่องดูดควัน มีเตาไฟฟ้า
จำนวนห้อง : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
พื้นที่ห้อง : 28 ตารางเมตร
ราคา :
ขาย 365,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายดาวน์คอนโดมิเนียม กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : นนทบุรี
ทำเลนนทบุรี »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : เทศบาลเมืองปากเกร็ด
ทำเลเทศบาลเมืองปากเกร็ด »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขายดาวน์ :
ตามทำเล  
ขายดาวน์คอนโด ทำเลเทศบาลเมืองปากเกร็ด
ขายดาวน์ไม่เกิน 365,000 บาท
ขายดาวน์ 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขายดาวน์ 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายดาวน์อื่นๆ ในทำเลนี้ »
สถานศึกษา : ม.พระจอมเกล้า
ถนนหลัก : รัตนาธิเบศร์ รัตนาธิเบศร์ 28 ตร.ม.
ถนนที่ผ่าน : ถนนศรีนครินทร์ ถนนประชาชื่น ถนนรัตนาธิเบศร์
ถนนนครอินทร์ ถนนสรรพาวุธ ถนนติวานนท์ ถนนพระราม7 ถนนวงศ์สว่าง
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายคอนโด ถนนศรีนครินทร์
ขายคอนโด ถนนประชาชื่น
ขายคอนโด ถนนรัตนาธิเบศร์
ขายคอนโด ถนนนครอินทร์
ขายคอนโด ศรีนครินทร์ 28 ตารางเมตร
ขายคอนโด ประชาชื่น 28 ตารางเมตร
ขายคอนโด รัตนาธิเบศร์ 28 ตารางเมตร
ขายคอนโด นครอินทร์ 28 ตารางเมตร
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน เทศบาลเมืองปากเกร็ด »
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายคอนโด ตกแต่ง เทศบาลเมืองปากเกร็ด
ขายคอนโด วงศ์สว่าง 365,000 บาท
ขายคอนโด เทศบาลเมืองปากเกร็ด 365,000 บาท
ขายคอนโด ริมแม่น้ำ นนทบุรี
ขายคอนโด วิวแม่น้ำเจ้าพระยา นนทบุรี
ขายคอนโด วิวแม่น้ำ นนทบุรี
ขายคอนโด ห้องออกกำลังกาย นนทบุรี
ขายคอนโด วิวแม่น้ำ นนทบุรี
คลิกดูขายคอนโด พื้นที่ นนทบุรี ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
คอนโดมิเนียม  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : Realtyone2  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :
ขายด่วน อาคารห้องชุดS9 สัมมากร
บางบัวทอง นนทบุรี
ราคาขาย 1,290,000 บาท
ขายคอนโดเอื้ออาทร วัดกู้ 3 ชั้น 2 อาคาร 68
ปากเกร็ด นนทบุรี
ราคาขาย 350,000 บาท
ขายห้องชุด เอื้ออาทรวัดกู้2 ปากเกร็ด นนทบุรี
ปากเกร็ด นนทบุรี
ราคาขาย 390,000 บาท
ขายห้องชุด เอื้ออาทรประชานิเวศน์ ท่าทราย นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
ราคาขาย 345,000 บาท

คอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี ชุดที่นอน ขายดาวน์ตำแหน่งพิเศษ 365,000 บาท The Clev Riverline เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง คอนโด High Rise 36 ชั้น ใกล้สะพานพระราม7 วิวแม่น้ำเจ้าพระยา

คอนโด 28 ตารางเมตร รวมประกาศประเภท คอนโด พร้อมรายละเอียดข้อมูลคอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี ชุดที่นอน ขายดาวน์ตำแหน่งพิเศษ 365,000 บาท The Clev Riverline เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง คอนโด High Rise 36 ชั้น ใกล้สะพานพระราม7 วิวแม่น้ำเจ้าพระยา คำที่ต้องการค้นหา คอนโดเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี ชุดที่นอน ขายดาวน์ตำแหน่งพิเศษ 365,000 บาท The Clev Riverline เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง คอนโด High Rise 36 ชั้น ใกล้สะพานพระราม7 วิวแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

The Clev Riverline เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง คอนโด High Rise 36 ชั้น ใกล้สะพานพระราม7 วิวแม่น้ำเจ้าพระยา ห้องเลขที่ 1520 ชั้น 15 ขนาด 28.76 ตร.ม. Type B ชั้น 15 ฝั

ขายคอนโด ทำเลในเทศบาลเมืองปากเกร็ด จ.นนทบุรี ขนาดพื้นที่ใกล้เคียง

ขายคอนโด ทำเลใกล้ๆ กับจ.นนทบุรี ขนาดพื้นที่ใกล้เคียง

@thaihometown Scroll