คอนโดติดถนนใหญ่ ขายดาวน์คอนโดลุมพินี วิลล์ จรัญ – ไฟฉาย คอนโด High Rise ติดถนนใหญ่จรัญสนิทวงศ์ ใกล้รถไฟฟ้าและศิริราช

คอนโด รายการล่าสุด คอนโด ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 คอนโดให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ขายคอนโด ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 คอนโด ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 คอนโดให้เช่า ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ขายคอนโด ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 คอนโด ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 คอนโดให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายคอนโด ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 คอนโด ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 คอนโดให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายคอนโด ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 คอนโดกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด คอนโดกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-11 คอนโดกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-17 คอนโดกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-16 คอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด คอนโดกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด คอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด คอนโดบางกอกน้อยคอนโด กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด เขตบางกอกน้อยคอนโดใกล้รถไฟฟ้าคอนโดใกล้รถไฟฟ้าคอนโดใกล้รถไฟฟ้า บางกอกน้อยคอนโดใกล้รถไฟฟ้า บางกอกน้อยคอนโดใกล้รถไฟฟ้า บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ ใกล้รถไฟฟ้าคอนโดกรุงเทพ ใกล้รถไฟฟ้าขายดาวน์คอนโด ใกล้รถไฟฟ้าขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย ใกล้รถไฟฟ้าขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ ใกล้รถไฟฟ้าขายดาวน์คอนโด ใกล้รถไฟฟ้า บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด ใกล้รถไฟฟ้า กรุงเทพคอนโดติดถนนคอนโดติดถนนคอนโดติดถนน บางกอกน้อยคอนโดติดถนน บางกอกน้อยคอนโดติดถนน บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ ติดถนนคอนโดกรุงเทพ ติดถนนขายดาวน์คอนโด ติดถนนขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย ติดถนนขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ ติดถนนขายดาวน์คอนโด ติดถนน บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด ติดถนน กรุงเทพคอนโดห้องมุมคอนโดห้องมุมคอนโดห้องมุม บางกอกน้อยคอนโดห้องมุม บางกอกน้อยคอนโดห้องมุม บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ ห้องมุมคอนโดกรุงเทพ ห้องมุมขายดาวน์คอนโด ห้องมุมขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย ห้องมุมขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ ห้องมุมขายดาวน์คอนโด ห้องมุม บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด ห้องมุม กรุงเทพคอนโดติดถนนใหญ่คอนโดติดถนนใหญ่คอนโดติดถนนใหญ่ บางกอกน้อยคอนโดติดถนนใหญ่ บางกอกน้อยคอนโดติดถนนใหญ่ บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ ติดถนนใหญ่คอนโดกรุงเทพ ติดถนนใหญ่ขายดาวน์คอนโด ติดถนนใหญ่ขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย ติดถนนใหญ่ขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ ติดถนนใหญ่ขายดาวน์คอนโด ติดถนนใหญ่ บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด ติดถนนใหญ่ กรุงเทพคอนโดทิศเหนือคอนโดทิศเหนือคอนโดทิศเหนือ บางกอกน้อยคอนโดทิศเหนือ บางกอกน้อยคอนโดทิศเหนือ บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ ทิศเหนือคอนโดกรุงเทพ ทิศเหนือขายดาวน์คอนโด ทิศเหนือขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย ทิศเหนือขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ ทิศเหนือขายดาวน์คอนโด ทิศเหนือ บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด ทิศเหนือ กรุงเทพคอนโดเครื่องทำน้ำอุ่นคอนโดเครื่องทำน้ำอุ่นคอนโดเครื่องทำน้ำอุ่น บางกอกน้อยคอนโดเครื่องทำน้ำอุ่น บางกอกน้อยคอนโดเครื่องทำน้ำอุ่น บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ เครื่องทำน้ำอุ่นคอนโดกรุงเทพ เครื่องทำน้ำอุ่นขายดาวน์คอนโด เครื่องทำน้ำอุ่นขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย เครื่องทำน้ำอุ่นขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ เครื่องทำน้ำอุ่นขายดาวน์คอนโด เครื่องทำน้ำอุ่น บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด เครื่องทำน้ำอุ่น กรุงเทพคอนโดติดถนนใหญ่คอนโดติดถนนใหญ่คอนโดติดถนนใหญ่ บางกอกน้อยคอนโดติดถนนใหญ่ บางกอกน้อยคอนโดติดถนนใหญ่ บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ ติดถนนใหญ่คอนโดกรุงเทพ ติดถนนใหญ่ขายดาวน์คอนโด ติดถนนใหญ่ขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย ติดถนนใหญ่ขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ ติดถนนใหญ่ขายดาวน์คอนโด ติดถนนใหญ่ บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด ติดถนนใหญ่ กรุงเทพคอนโดม.ศิลปากรคอนโดม.ศิลปากรคอนโดม.ศิลปากร บางกอกน้อยคอนโดม.ศิลปากร บางกอกน้อยคอนโดม.ศิลปากร บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ ม.ศิลปากรคอนโดกรุงเทพ ม.ศิลปากรขายดาวน์คอนโด ม.ศิลปากรขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย ม.ศิลปากรขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ ม.ศิลปากรขายดาวน์คอนโด ม.ศิลปากร บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด ม.ศิลปากร กรุงเทพคอนโดราชพฤกษ์คอนโดราชพฤกษ์คอนโดราชพฤกษ์ บางกอกน้อยคอนโดราชพฤกษ์ บางกอกน้อยคอนโดราชพฤกษ์ บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ ราชพฤกษ์คอนโดกรุงเทพ ราชพฤกษ์ขายดาวน์คอนโด ราชพฤกษ์ขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย ราชพฤกษ์ขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ ราชพฤกษ์ขายดาวน์คอนโด ราชพฤกษ์ บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด ราชพฤกษ์ กรุงเทพคอนโดปิ่นเกล้าคอนโดปิ่นเกล้าคอนโดปิ่นเกล้า บางกอกน้อยคอนโดปิ่นเกล้า บางกอกน้อยคอนโดปิ่นเกล้า บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ ปิ่นเกล้าคอนโดกรุงเทพ ปิ่นเกล้าขายดาวน์คอนโด ปิ่นเกล้าขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย ปิ่นเกล้าขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ ปิ่นเกล้าขายดาวน์คอนโด ปิ่นเกล้า บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด ปิ่นเกล้า กรุงเทพคอนโดจรัญสนิทวงศ์คอนโดจรัญสนิทวงศ์คอนโดจรัญสนิทวงศ์ บางกอกน้อยคอนโดจรัญสนิทวงศ์ บางกอกน้อยคอนโดจรัญสนิทวงศ์ บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ จรัญสนิทวงศ์คอนโดกรุงเทพ จรัญสนิทวงศ์ขายดาวน์คอนโด จรัญสนิทวงศ์ขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย จรัญสนิทวงศ์ขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ จรัญสนิทวงศ์ขายดาวน์คอนโด จรัญสนิทวงศ์ บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพคอนโดถนนราชพฤกษ์คอนโดถนนราชพฤกษ์คอนโดถนนราชพฤกษ์ บางกอกน้อยคอนโดถนนราชพฤกษ์ บางกอกน้อยคอนโดถนนราชพฤกษ์ บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ ถนนราชพฤกษ์คอนโดกรุงเทพ ถนนราชพฤกษ์ขายดาวน์คอนโด ถนนราชพฤกษ์ขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย ถนนราชพฤกษ์ขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ ถนนราชพฤกษ์ขายดาวน์คอนโด ถนนราชพฤกษ์ บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด ถนนราชพฤกษ์ กรุงเทพคอนโดถนนปิ่นเกล้าคอนโดถนนปิ่นเกล้าคอนโดถนนปิ่นเกล้า บางกอกน้อยคอนโดถนนปิ่นเกล้า บางกอกน้อยคอนโดถนนปิ่นเกล้า บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ ถนนปิ่นเกล้าคอนโดกรุงเทพ ถนนปิ่นเกล้าขายดาวน์คอนโด ถนนปิ่นเกล้าขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย ถนนปิ่นเกล้าขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ ถนนปิ่นเกล้าขายดาวน์คอนโด ถนนปิ่นเกล้า บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด ถนนปิ่นเกล้า กรุงเทพคอนโดถนนจรัญสนิทวงศ์คอนโดถนนจรัญสนิทวงศ์คอนโดถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกอกน้อยคอนโดถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกอกน้อยคอนโดถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ ถนนจรัญสนิทวงศ์คอนโดกรุงเทพ ถนนจรัญสนิทวงศ์ขายดาวน์คอนโด ถนนจรัญสนิทวงศ์ขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย ถนนจรัญสนิทวงศ์ขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ ถนนจรัญสนิทวงศ์ขายดาวน์คอนโด ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด ถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพคอนโดติดถนนราชพฤกษ์คอนโดติดถนนราชพฤกษ์คอนโดติดถนนราชพฤกษ์ บางกอกน้อยคอนโดติดถนนราชพฤกษ์ บางกอกน้อยคอนโดติดถนนราชพฤกษ์ บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ ติดถนนราชพฤกษ์คอนโดกรุงเทพ ติดถนนราชพฤกษ์ขายดาวน์คอนโด ติดถนนราชพฤกษ์ขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย ติดถนนราชพฤกษ์ขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ ติดถนนราชพฤกษ์ขายดาวน์คอนโด ติดถนนราชพฤกษ์ บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด ติดถนนราชพฤกษ์ กรุงเทพคอนโดติดถนนปิ่นเกล้าคอนโดติดถนนปิ่นเกล้าคอนโดติดถนนปิ่นเกล้า บางกอกน้อยคอนโดติดถนนปิ่นเกล้า บางกอกน้อยคอนโดติดถนนปิ่นเกล้า บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ ติดถนนปิ่นเกล้าคอนโดกรุงเทพ ติดถนนปิ่นเกล้าขายดาวน์คอนโด ติดถนนปิ่นเกล้าขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย ติดถนนปิ่นเกล้าขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ ติดถนนปิ่นเกล้าขายดาวน์คอนโด ติดถนนปิ่นเกล้า บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด ติดถนนปิ่นเกล้า กรุงเทพคอนโดติดถนนจรัญสนิทวงศ์คอนโดติดถนนจรัญสนิทวงศ์คอนโดติดถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกอกน้อยคอนโดติดถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกอกน้อยคอนโดติดถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ ติดถนนจรัญสนิทวงศ์คอนโดกรุงเทพ ติดถนนจรัญสนิทวงศ์ขายดาวน์คอนโด ติดถนนจรัญสนิทวงศ์ขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย ติดถนนจรัญสนิทวงศ์ขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ ติดถนนจรัญสนิทวงศ์ขายดาวน์คอนโด ติดถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด ติดถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพคอนโดชุดที่นอนคอนโดชุดที่นอนคอนโดชุดที่นอน บางกอกน้อยคอนโดชุดที่นอน บางกอกน้อยคอนโดชุดที่นอน บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ ชุดที่นอนคอนโดกรุงเทพ ชุดที่นอนขายดาวน์คอนโด ชุดที่นอนขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย ชุดที่นอนขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ ชุดที่นอนขายดาวน์คอนโด ชุดที่นอน บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด ชุดที่นอน กรุงเทพคอนโดสระว่ายน้ำส่วนตัวคอนโดสระว่ายน้ำส่วนตัวคอนโดสระว่ายน้ำส่วนตัว บางกอกน้อยคอนโดสระว่ายน้ำส่วนตัว บางกอกน้อยคอนโดสระว่ายน้ำส่วนตัว บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวคอนโดกรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายดาวน์คอนโด สระว่ายน้ำส่วนตัวขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย สระว่ายน้ำส่วนตัวขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายดาวน์คอนโด สระว่ายน้ำส่วนตัว บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด สระว่ายน้ำส่วนตัว กรุงเทพคอนโดปั้มน้ำคอนโดปั้มน้ำคอนโดปั้มน้ำ บางกอกน้อยคอนโดปั้มน้ำ บางกอกน้อยคอนโดปั้มน้ำ บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ ปั้มน้ำคอนโดกรุงเทพ ปั้มน้ำขายดาวน์คอนโด ปั้มน้ำขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย ปั้มน้ำขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ ปั้มน้ำขายดาวน์คอนโด ปั้มน้ำ บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด ปั้มน้ำ กรุงเทพคอนโดบ่อเก็บน้ำบาดาลคอนโดบ่อเก็บน้ำบาดาลคอนโดบ่อเก็บน้ำบาดาล บางกอกน้อยคอนโดบ่อเก็บน้ำบาดาล บางกอกน้อยคอนโดบ่อเก็บน้ำบาดาล บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ บ่อเก็บน้ำบาดาลคอนโดกรุงเทพ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายดาวน์คอนโด บ่อเก็บน้ำบาดาลขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย บ่อเก็บน้ำบาดาลขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายดาวน์คอนโด บ่อเก็บน้ำบาดาล บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด บ่อเก็บน้ำบาดาล กรุงเทพคอนโดมีวิวตึกสูงคอนโดมีวิวตึกสูงคอนโดมีวิวตึกสูง บางกอกน้อยคอนโดมีวิวตึกสูง บางกอกน้อยคอนโดมีวิวตึกสูง บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ มีวิวตึกสูงคอนโดกรุงเทพ มีวิวตึกสูงขายดาวน์คอนโด มีวิวตึกสูงขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย มีวิวตึกสูงขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ มีวิวตึกสูงขายดาวน์คอนโด มีวิวตึกสูง บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด มีวิวตึกสูง กรุงเทพคอนโดมีวิวต้นไม้คอนโดมีวิวต้นไม้คอนโดมีวิวต้นไม้ บางกอกน้อยคอนโดมีวิวต้นไม้ บางกอกน้อยคอนโดมีวิวต้นไม้ บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ มีวิวต้นไม้คอนโดกรุงเทพ มีวิวต้นไม้ขายดาวน์คอนโด มีวิวต้นไม้ขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย มีวิวต้นไม้ขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ มีวิวต้นไม้ขายดาวน์คอนโด มีวิวต้นไม้ บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด มีวิวต้นไม้ กรุงเทพคอนโดใกล้อบตคอนโดใกล้อบตคอนโดใกล้อบต บางกอกน้อยคอนโดใกล้อบต บางกอกน้อยคอนโดใกล้อบต บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ ใกล้อบตคอนโดกรุงเทพ ใกล้อบตขายดาวน์คอนโด ใกล้อบตขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย ใกล้อบตขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ ใกล้อบตขายดาวน์คอนโด ใกล้อบต บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด ใกล้อบต กรุงเทพคอนโดใกล้สภอคอนโดใกล้สภอคอนโดใกล้สภอ บางกอกน้อยคอนโดใกล้สภอ บางกอกน้อยคอนโดใกล้สภอ บางกอกน้อย กรุงเทพคอนโดบางกอกน้อย กรุงเทพ ใกล้สภอคอนโดกรุงเทพ ใกล้สภอขายดาวน์คอนโด ใกล้สภอขายดาวน์คอนโด บางกอกน้อย ใกล้สภอขายดาวน์คอนโด กรุงเทพ ใกล้สภอขายดาวน์คอนโด ใกล้สภอ บางกอกน้อยขายดาวน์คอนโด ใกล้สภอ กรุงเทพขายคอนโด 34 ตารางเมตรขายคอนโดมิเนียม 390,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

คอนโดติดถนนใหญ่ ขายดาวน์คอนโดลุมพินี วิลล์ จรัญ – ไฟฉาย คอนโด High Rise ติดถนนใหญ่จรัญสนิทวงศ์ ใกล้รถไฟฟ้าและศิริราช

วันที่โพสต์ วันอังคาร 11 มิถุนายน 2567

ขายดาวน์คอนโดลุมพินี วิลล์ จรัญ – ไฟฉาย (Lumpini Ville Charan-Fai Chai)

ห้องชุดเลขที่ C-0614 ชั้นที่ 6 เนื้อที่ 34 ตร.ม.
ห้องมุม ฝั่งทิศตะวันตก และ ทิศเหนือ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
อาคาร C ซื้อในรอบ VVIP ได้ของแถมแบบ Fully Fitted

ราคาหน้าสัญญา 2,700,000 บาท
ส่วนลดวันโอน 420,000 บาท
ราคาห้องสุทธิ 2,280,000 + กำไรผู้ขาย
(บวกกำไร 140K ต่อรองได้)

ขายดาวน์ 390,000 บาท

เหลือชำระวันโอน 2,450,000 บาท
ค่าส่วนกลาง 35 บาท/ตร.ม.

ติดต่อ : คุณกฤษณะ (คุณพีท)
โทร. 0825564414
ไลน์ไอดี thepeatbrand
หรือ

https://line.me/ti/p/OjEuut271fRealty One Estate (Thailand) Co.,Ltd.
(ในสังกัดสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย)

รับจัดหาคอนโดใหม่ให้ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ
#รับฝากขายดาวน์ #รับฝากขายใบจอง #รับฝากขายอสังหาริมทรัพย์ #รับฝากขายคอนโด #รับฝากขายบ้าน #รับฝากขายที่ดินทั่วประเทศ #รับหาคอนโดโควต้าชาวต่างชาติ #รับฝากขายอาคารสำนักงาน #คอนโดลุมพิณิ #โนเบิลครีเอท

ของแถม 5 รายการ
1 เครื่องปรับอากาศ 13000 BTU
2. เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU
3 เครื่องทำน้ำอุ่น
4. Digital Door Lock
5. ส่วนลดวันโอนกรรมสิทธิ์ 420,000 บาท

สรุปสิ่งอำนวยความสะดวก

Tower A
ชั้นล่าง โถงทางเข้า, ห้องอเนกประสงค์, สระว่ายน้ำ, ลานพักผ่อน, ห้องน้ำชาย-หญิง-คนพิการ
ชั้น 21 จุดชมวิวและลานพักผ่อน

Tower B
ชั้นล่าง โถงทางเข้า, ห้องอเนกประสงค์, ห้องเฮ้าส์เวิร์ค ,ลานพักผ่อน, ห้องน้ำชาย-หญิง-คนพิการ
ชั้น 9 ลานพักผ่อน
ชั้น 17 สวนผักรวมใจ
ชั้น 23 ฟิตเนสโซน , จุดชมวิว และลานพักผ่อน

Tower C
ชั้นล่าง โถงทางเข้า, ห้องบริการจัดการพัสดุ, ห้องอเนกประสงค์, ห้องเฮ้าส์เวิร์ค,ลานพักผ่อน, สนามเด็กเล่น,ห้องน้ำชาย-หญิง-คนพิการ
ชั้น 5 ลานพักผ่อน
ชั้น 22 ฟิตเนสโซน ,จุดชมวิว และลานพักผ่อน

สวนหย่อมรอบโครงการ
สนามเด็กเล่น
ลิฟต์โดยสาร 6 ตัว/อาคาร (อาคารละ 2 ตัว)
อัตราส่วนลิฟต์รวมทั้งโครงการ 247 : 1
อัตราส่วนลิฟต์ Tower A 161 : 1
อัตราส่วนลิฟต์ Tower B 317 : 1
อัตราส่วนลิฟต์ Tower C 263 : 1
Service Lift 3 ตัว
ที่จอดรถประมาณ 546 คัน หรือคิดเป็น 37% (ไม่รวมซ้อนคัน)
ระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการ

สถานที่สำคัญใกล้เคียงต่างๆ เช่น

ห้างสรรพสินค้า / ตลาด
7-11 ~ 120 m.
Home Pro จรัญสนิทวงศ์ 350 m.
Tesco Lotus จรัญสนิทวงศ์ 1.6 km. (รวมระยะกลับรถ)
ตลาดบางขุนศรี 1.6 km. (รวมระยะกลับรถ)
Makro จรัญฯ 1.8 km.
ตลาดวังหลัง 3.5 km.
The Mall ท่าพระ 3.9 km.
Central Plaza ปิ่นเกล้า 4.4 km.
The Circle ราชพฤกษ์ 6.5 km.
Major ปิ่นเกล้า 7.6 km.

โรงพยาบาล
รพ. ธนบุรี 2.4 km.
รพ. ศิริราช 3.5 km.

โรงเรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 1 km.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 1.1 km.
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 2.1 km.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 2.9 km.
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 5.6 km.
ม. ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 7.4 km.
ม.ศิลปากร 7.2 km.

อื่นๆ
การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี 160 m.
ปั๊ม ESSO 650 m.
กรมอู่ทหารเรือธนบุรี 3 km.

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ คอนโดมิเนียม
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายดาวน์คอนโดมิเนียม
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ขายดาวน์คอนโด ขายดาวน์คอนโดใกล้รถไฟฟ้า
ลักษณะ : ติดถนน ห้องมุม
ข้อมูลจำเพาะ : ติดถนนใหญ่
ทิศที่หัน : คอนโดทิศเหนือ
อุปกรณ์ : มีเครื่องทำน้ำอุ่น
จำนวนห้อง : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
พื้นที่ห้อง : 34 ตารางเมตร
ราคา :
ขาย 390,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายดาวน์คอนโดมิเนียม กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : บางกอกน้อย
ทำเลบางกอกน้อย »
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขายดาวน์ :
ตามทำเล  
ขายดาวน์คอนโด ทำเลบางกอกน้อย
ขายดาวน์ไม่เกิน 390,000 บาท
ขายดาวน์ 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขายดาวน์ 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายดาวน์อื่นๆ ในทำเลนี้ »
ทำเลเด่น : ติดถนนใหญ่ ติดถนนใหญ่ บางกอกน้อย ติดถนนใหญ่
สถานศึกษา : ม.ศิลปากร
ถนนที่ผ่าน : ถนนราชพฤกษ์ ถนนปิ่นเกล้า ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนจรัญสนิทวงศ์
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายคอนโด ถนนราชพฤกษ์
ขายคอนโด ถนนปิ่นเกล้า
ขายคอนโด ถนนจรัญสนิทวงศ์
ขายคอนโด ราชพฤกษ์ 34 ตารางเมตร
ขายคอนโด ปิ่นเกล้า 34 ตารางเมตร
ขายคอนโด จรัญสนิทวงศ์ 34 ตารางเมตร
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน บางกอกน้อย »
ทำเลสำคัญ : คอนโดจรัญสนิทวงศ์ บางกอกน้อย คอนโดบางกอกน้อย ราชพฤกษ์ คอนโดบางกอกน้อย ปิ่นเกล้า คอนโดบางกอกน้อย จรัญสนิทวงศ์ คอนโดใกล้รถไฟฟ้า ราชพฤกษ์ คอนโดใกล้รถไฟฟ้า ปิ่นเกล้า คอนโดใกล้รถไฟฟ้า จรัญสนิทวงศ์ คอนโดถนนราชพฤกษ์ คอนโดถนนปิ่นเกล้า คอนโดถนนจรัญสนิทวงศ์ คอนโดติดถนนราชพฤกษ์ คอนโดติดถนนปิ่นเกล้า คอนโดติดถนนจรัญสนิทวงศ์
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายคอนโด ห้องมุม บางกอกน้อย
ขายคอนโด ติดถนนใหญ่ บางกอกน้อย
ขายคอนโด ใกล้ถนนใหญ่ บางกอกน้อย
ขายคอนโด จรัญสนิทวงศ์ 390,000 บาท
ขายคอนโด บางกอกน้อย 390,000 บาท
ขายคอนโด ใกล้รถไฟฟ้า บางกอกน้อย
ขายคอนโด ติดถนน บางกอกน้อย
ขายคอนโด ห้องมุม บางกอกน้อย
ขายคอนโด ติดถนนใหญ่ บางกอกน้อย
ขายคอนโด ทิศเหนือ บางกอกน้อย
คลิกดูขายคอนโด พื้นที่บางกอกน้อย ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
คอนโดมิเนียม  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : Realtyone2  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :

คอนโดติดถนนใหญ่ ขายดาวน์คอนโดลุมพินี วิลล์ จรัญ – ไฟฉาย คอนโด High Rise ติดถนนใหญ่จรัญสนิทวงศ์ ใกล้รถไฟฟ้าและศิริราช

คอนโด 34 ตารางเมตร รวมประกาศประเภท คอนโด พร้อมรายละเอียดข้อมูลคอนโดติดถนนใหญ่ ขายดาวน์คอนโดลุมพินี วิลล์ จรัญ – ไฟฉาย คอนโด High Rise ติดถนนใหญ่จรัญสนิทวงศ์ ใกล้รถไฟฟ้าและศิริราช คำที่ต้องการค้นหา คอนโดติดถนนใหญ่ ขายดาวน์คอนโดลุมพินี วิลล์ จรัญ – ไฟฉาย คอนโด High Rise ติดถนนใหญ่จรัญสนิทวงศ์ ใกล้รถไฟฟ้าและศิริราช ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

ขายดาวน์คอนโดลุมพินี วิลล์ จรัญ – ไฟฉาย (Lumpini Ville Charan-Fai Chai) ห้องชุดเลขที่ C-0614 ชั้นที่ 6 เนื้อที่ 34 ตร.ม. ห้องมุม ฝั่งทิศตะวันตก และ ทิศเหนือ 1

ขายคอนโด ทำเลในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ใกล้เคียง

ขายคอนโด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

@thaihometown Scroll