ขายคอนโด ใกล้ธนาคาร ธนบุรี CS670527 ขายถูกพร้อมเฟอร์‼️ คอนโดNiche Mono เจริญนคร 🚩คอนโดวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา #ซอยเจริญนคร76

คอนโด รายการล่าสุด คอนโด ประกาศใหม่วันนี้ 30 พฤษภาคม 2567 คอนโดให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 30 พฤษภาคม 2567 ขายคอนโด ประกาศใหม่วันนี้ 30 พฤษภาคม 2567 คอนโด ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 คอนโดให้เช่า ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ขายคอนโด ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 คอนโด ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 คอนโดให้เช่า ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ขายคอนโด ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 คอนโด ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 คอนโดให้เช่า ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ขายคอนโด ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 คอนโดกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด คอนโดกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-05-15 คอนโดกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-05-29 คอนโดกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-05-28 คอนโดธนบุรี กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด คอนโดกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด คอนโดธนบุรี กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด คอนโดธนบุรีคอนโด กรุงเทพคอนโดธนบุรี กรุงเทพขายคอนโด ธนบุรีขายคอนโด เขตธนบุรีคอนโดตกแต่งแล้วคอนโดตกแต่งแล้วคอนโดตกแต่งแล้ว ธนบุรีคอนโดตกแต่งแล้ว ธนบุรีคอนโดตกแต่งแล้ว ธนบุรี กรุงเทพคอนโดธนบุรี กรุงเทพ ตกแต่งแล้วคอนโดกรุงเทพ ตกแต่งแล้วขายคอนโด ตกแต่งแล้วขายคอนโด ธนบุรี ตกแต่งแล้วขายคอนโด กรุงเทพ ตกแต่งแล้วขายคอนโด ตกแต่งแล้ว ธนบุรีขายคอนโด ตกแต่งแล้ว กรุงเทพคอนโดBuilt-inคอนโดBuilt-inคอนโดBuilt-in ธนบุรีคอนโดBuilt-in ธนบุรีคอนโดBuilt-in ธนบุรี กรุงเทพคอนโดธนบุรี กรุงเทพ Built-inคอนโดกรุงเทพ Built-inขายคอนโด Built-inขายคอนโด ธนบุรี Built-inขายคอนโด กรุงเทพ Built-inขายคอนโด Built-in ธนบุรีขายคอนโด Built-in กรุงเทพคอนโดพร้อมเฟอร์นิเจอร์คอนโดพร้อมเฟอร์นิเจอร์คอนโดพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ธนบุรีคอนโดพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ธนบุรีคอนโดพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ธนบุรี กรุงเทพคอนโดธนบุรี กรุงเทพ พร้อมเฟอร์นิเจอร์คอนโดกรุงเทพ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายคอนโด พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายคอนโด ธนบุรี พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายคอนโด กรุงเทพ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายคอนโด พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ธนบุรีขายคอนโด พร้อมเฟอร์นิเจอร์ กรุงเทพคอนโดพร้อมเฟอร์ครบคอนโดพร้อมเฟอร์ครบคอนโดพร้อมเฟอร์ครบ ธนบุรีคอนโดพร้อมเฟอร์ครบ ธนบุรีคอนโดพร้อมเฟอร์ครบ ธนบุรี กรุงเทพคอนโดธนบุรี กรุงเทพ พร้อมเฟอร์ครบคอนโดกรุงเทพ พร้อมเฟอร์ครบขายคอนโด พร้อมเฟอร์ครบขายคอนโด ธนบุรี พร้อมเฟอร์ครบขายคอนโด กรุงเทพ พร้อมเฟอร์ครบขายคอนโด พร้อมเฟอร์ครบ ธนบุรีขายคอนโด พร้อมเฟอร์ครบ กรุงเทพคอนโดเฟอร์นิเจอร์ครบคอนโดเฟอร์นิเจอร์ครบคอนโดเฟอร์นิเจอร์ครบ ธนบุรีคอนโดเฟอร์นิเจอร์ครบ ธนบุรีคอนโดเฟอร์นิเจอร์ครบ ธนบุรี กรุงเทพคอนโดธนบุรี กรุงเทพ เฟอร์นิเจอร์ครบคอนโดกรุงเทพ เฟอร์นิเจอร์ครบขายคอนโด เฟอร์นิเจอร์ครบขายคอนโด ธนบุรี เฟอร์นิเจอร์ครบขายคอนโด กรุงเทพ เฟอร์นิเจอร์ครบขายคอนโด เฟอร์นิเจอร์ครบ ธนบุรีขายคอนโด เฟอร์นิเจอร์ครบ กรุงเทพคอนโดเครื่องซักผ้าคอนโดเครื่องซักผ้าคอนโดเครื่องซักผ้า ธนบุรีคอนโดเครื่องซักผ้า ธนบุรีคอนโดเครื่องซักผ้า ธนบุรี กรุงเทพคอนโดธนบุรี กรุงเทพ เครื่องซักผ้าคอนโดกรุงเทพ เครื่องซักผ้าขายคอนโด เครื่องซักผ้าขายคอนโด ธนบุรี เครื่องซักผ้าขายคอนโด กรุงเทพ เครื่องซักผ้าขายคอนโด เครื่องซักผ้า ธนบุรีขายคอนโด เครื่องซักผ้า กรุงเทพคอนโดใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตคอนโดใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตคอนโดใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนบุรีคอนโดใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนบุรีคอนโดใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนบุรี กรุงเทพคอนโดธนบุรี กรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตคอนโดกรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายคอนโด ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายคอนโด ธนบุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายคอนโด กรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายคอนโด ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนบุรีขายคอนโด ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต กรุงเทพคอนโดใกล้ร้านมินิมาร์ทคอนโดใกล้ร้านมินิมาร์ทคอนโดใกล้ร้านมินิมาร์ท ธนบุรีคอนโดใกล้ร้านมินิมาร์ท ธนบุรีคอนโดใกล้ร้านมินิมาร์ท ธนบุรี กรุงเทพคอนโดธนบุรี กรุงเทพ ใกล้ร้านมินิมาร์ทคอนโดกรุงเทพ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายคอนโด ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายคอนโด ธนบุรี ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายคอนโด กรุงเทพ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายคอนโด ใกล้ร้านมินิมาร์ท ธนบุรีขายคอนโด ใกล้ร้านมินิมาร์ท กรุงเทพคอนโดใกล้ ร้านค้าตลาดสดคอนโดใกล้ ร้านค้าตลาดสดคอนโดใกล้ ร้านค้าตลาดสด ธนบุรีคอนโดใกล้ ร้านค้าตลาดสด ธนบุรีคอนโดใกล้ ร้านค้าตลาดสด ธนบุรี กรุงเทพคอนโดธนบุรี กรุงเทพ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดคอนโดกรุงเทพ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายคอนโด ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายคอนโด ธนบุรี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายคอนโด กรุงเทพ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายคอนโด ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ธนบุรีขายคอนโด ใกล้ ร้านค้าตลาดสด กรุงเทพคอนโดใกล้ธนาคารคอนโดใกล้ธนาคารคอนโดใกล้ธนาคาร ธนบุรีคอนโดใกล้ธนาคาร ธนบุรีคอนโดใกล้ธนาคาร ธนบุรี กรุงเทพคอนโดธนบุรี กรุงเทพ ใกล้ธนาคารคอนโดกรุงเทพ ใกล้ธนาคารขายคอนโด ใกล้ธนาคารขายคอนโด ธนบุรี ใกล้ธนาคารขายคอนโด กรุงเทพ ใกล้ธนาคารขายคอนโด ใกล้ธนาคาร ธนบุรีขายคอนโด ใกล้ธนาคาร กรุงเทพคอนโดใกล้โรงภาพยนตร์คอนโดใกล้โรงภาพยนตร์คอนโดใกล้โรงภาพยนตร์ ธนบุรีคอนโดใกล้โรงภาพยนตร์ ธนบุรีคอนโดใกล้โรงภาพยนตร์ ธนบุรี กรุงเทพคอนโดธนบุรี กรุงเทพ ใกล้โรงภาพยนตร์คอนโดกรุงเทพ ใกล้โรงภาพยนตร์ขายคอนโด ใกล้โรงภาพยนตร์ขายคอนโด ธนบุรี ใกล้โรงภาพยนตร์ขายคอนโด กรุงเทพ ใกล้โรงภาพยนตร์ขายคอนโด ใกล้โรงภาพยนตร์ ธนบุรีขายคอนโด ใกล้โรงภาพยนตร์ กรุงเทพคอนโดใกล้สำนักงานเขตคอนโดใกล้สำนักงานเขตคอนโดใกล้สำนักงานเขต ธนบุรีคอนโดใกล้สำนักงานเขต ธนบุรีคอนโดใกล้สำนักงานเขต ธนบุรี กรุงเทพคอนโดธนบุรี กรุงเทพ ใกล้สำนักงานเขตคอนโดกรุงเทพ ใกล้สำนักงานเขตขายคอนโด ใกล้สำนักงานเขตขายคอนโด ธนบุรี ใกล้สำนักงานเขตขายคอนโด กรุงเทพ ใกล้สำนักงานเขตขายคอนโด ใกล้สำนักงานเขต ธนบุรีขายคอนโด ใกล้สำนักงานเขต กรุงเทพขายคอนโด 60 ตารางเมตรขายคอนโดมิเนียม 7,200,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายคอนโด ใกล้ธนาคาร ธนบุรี CS670527 ขายถูกพร้อมเฟอร์‼️ คอนโดNiche Mono เจริญนคร 🚩คอนโดวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา #ซอยเจริญนคร76

วันที่โพสต์ วันพุธ 15 พฤษภาคม 2567

CS670527
ขายถูกพร้อมเฟอร์‼️ คอนโดNiche Mono เจริญนคร
🚩คอนโดวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา #ซอยเจริญนคร76

🔷️ราคา 7,200,000 บาท🔷️

✅️2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
✅️ขนาด 60 ตารางเมตร
✅️ชั้น 15-20 /มี 36 ชั้น
✅️ขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินอย่างดี
✅️มีเครื่องซักผ้า + เครื่องอบผ้า
✅️คอนโด High Rise 1 อาคาร

📍ที่ตั้ง ซอยเจริญนคร 76 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม.

☎️โทร 099-247-9787 /084-757-9556 (ไลน์)
หรือ @463puvkj
เพจ FB : นี่บ้านเราไง This is our home
______________________________________________
#ยินดีให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อฟรี
#ขายคอนโดมือสอง
#ขายคอนโดสามย่านสีลม_กรุงเทพและปริมณฑล
#ไม่รับดูทรัพย์ผ่านVideoCall
#ทรัพย์นี้ไม่รับโคเอเจ้นท์
#คอนโดเพื่อการลงทุน
#ซื้อคอนโดไว้ปล่อยเช่า
#ขายคอนโด2ห้องนอน2ห้องน้ำ
#ขายคอนโด60ตารางเมตร_เจริญนคร
#นิชโมโนเจริญนคร
#ขายคอนโด2ห้องนอนซอยเจริญนคร76
#ขายคอนโดแขวงดาวคะนอง_เขตธนบุรี_กรุงเทพ

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ คอนโดมิเนียม
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายคอนโดมิเนียม
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : คอนโด ขาย ขายคอนโดตกแต่งแล้ว
หมวดหลัก : พร้อมเฟอร์ฯ ตกแต่งแล้ว
การตกแต่ง : Built-in
อุปกรณ์ : พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ครบ มีเครื่องซักผ้า
จำนวนห้อง : 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
พื้นที่ห้อง : 60 ตารางเมตร
ราคา :
ขาย 7,200,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายคอนโดมิเนียม กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : ธนบุรี
ทำเลธนบุรี »
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายคอนโด ทำเลธนบุรี
ขายไม่เกิน 7,200,000 บาท
ขาย 6,000,000 - 8,000,000 บาท
ขาย 6,000,000 - 10,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : คอนโดตกแต่งแล้ว พร้อมเฟอร์ ธนบุรี
คอนโดธนบุรี 2 ห้องนอน
คอนโดธนบุรี 60 ตร.ม.
คอนโดธนบุรี ไม่เกิน 7,200,000 บาท
ขายคอนโด ธนบุรี 7,200,000 บาท
ถนนที่ผ่าน : ถนนสีลม
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายคอนโด ถนนสีลม
ขายคอนโด สีลม 60 ตารางเมตร
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน ธนบุรี »
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายคอนโด พร้อมเฟอร์ ธนบุรี
ขายคอนโด ตกแต่ง ธนบุรี
ขายคอนโด บิวท์อิน ธนบุรี
ขายคอนโด ธนบุรี 7,200,000 บาท
ขายคอนโด ตกแต่งแล้ว ธนบุรี
ขายคอนโด Built-in ธนบุรี
ขายคอนโด พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ธนบุรี
ขายคอนโด พร้อมเฟอร์ครบ ธนบุรี
ขายคอนโด เฟอร์นิเจอร์ครบ ธนบุรี
คลิกดูขายคอนโด พื้นที่ธนบุรี ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
คอนโดมิเนียม  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : Sutha AM  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :
(เจ้าของขายเอง) ขายคอนโด Monterey Place มอนเทอเรย์เพลส 78 ตรม. 2 ห้องนอน 1 ห้องน...
คลองเตย กรุงเทพ
ราคาขาย 9,400,000 บาท || ให้เช่า 45,000 บาท/เดือน
(เจ้าของขายเอง) ขายคอนโด Monterey Place มอนเทอเรย์เพลส 78 ตรม. 2 ห้องนอน 1 ห้องน...
คลองเตย กรุงเทพ
ราคาขาย 9,400,000 บาท || ให้เช่า 45,000 บาท/เดือน
???? Sale (Super close to BTS/MRT) Condo The Line Ph...
จตุจักร กรุงเทพ
ราคาขาย 3,999,000 บาท

ขายคอนโด ใกล้ธนาคาร ธนบุรี CS670527 ขายถูกพร้อมเฟอร์‼️ คอนโดNiche Mono เจริญนคร 🚩คอนโดวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา #ซอยเจริญนคร76

คอนโด 60 ตารางเมตร รวมประกาศประเภท คอนโด พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายคอนโด ใกล้ธนาคาร ธนบุรี CS670527 ขายถูกพร้อมเฟอร์‼️ คอนโดNiche Mono เจริญนคร 🚩คอนโดวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา #ซอยเจริญนคร76 คำที่ต้องการค้นหา ขายคอนโด ใกล้ธนาคาร ธนบุรี CS670527 ขายถูกพร้อมเฟอร์‼️ คอนโดNiche Mono เจริญนคร 🚩คอนโดวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา #ซอยเจริญนคร76 ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

CS670527 ขายถูกพร้อมเฟอร์‼️ คอนโดNiche Mono เจริญนคร 🚩คอนโดวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา #ซอยเจริญนคร76 🔷️ราคา 7,200,000 บาท€

ขายคอนโด เขตธนบุรี ราคาใกล้เคียง

ขายคอนโด เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

@thaihometown Scroll