ขายธุรกิจ ร้านกาแฟ เซ้ง!! คาเฟ่-อาหาร หน้า รร.อนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี

ธุรกิจ รายการล่าสุด ธุรกิจ ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ธุรกิจให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ขายธุรกิจ ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ธุรกิจ ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ธุรกิจให้เช่า ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ขายธุรกิจ ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ธุรกิจ ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ธุรกิจให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายธุรกิจ ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ธุรกิจ ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ธุรกิจให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายธุรกิจ ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ธุรกิจนนทบุรี รายการล่าสุด ธุรกิจนนทบุรี ประกาศวันที่ 2024-06-10 ธุรกิจนนทบุรี ประกาศวันที่ 2024-06-17 ธุรกิจนนทบุรี ประกาศวันที่ 2024-06-16 ธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี รายการล่าสุด ธุรกิจนนทบุรี รายการล่าสุด ธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี รายการล่าสุด ธุรกิจเมืองนนทบุรีธุรกิจนนทบุรี ธุรกิจ เมืองนนทบุรี นนทบุรีขายธุรกิจ เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ นนทบุรีธุรกิจหน้ากว้าง10เมตรธุรกิจหน้ากว้าง10เมตรธุรกิจหน้ากว้าง10เมตร เมืองนนทบุรีธุรกิจหน้ากว้าง10เมตร เมืองนนทบุรีธุรกิจหน้ากว้าง10เมตร เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี หน้ากว้าง10เมตรธุรกิจนนทบุรี หน้ากว้าง10เมตรขายธุรกิจ หน้ากว้าง10เมตรขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี หน้ากว้าง10เมตรขายธุรกิจ นนทบุรี หน้ากว้าง10เมตรขายธุรกิจ หน้ากว้าง10เมตร เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ หน้ากว้าง10เมตร นนทบุรีธุรกิจลึก20เมตรธุรกิจลึก20เมตรธุรกิจลึก20เมตร เมืองนนทบุรีธุรกิจลึก20เมตร เมืองนนทบุรีธุรกิจลึก20เมตร เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี ลึก20เมตรธุรกิจนนทบุรี ลึก20เมตรขายธุรกิจ ลึก20เมตรขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี ลึก20เมตรขายธุรกิจ นนทบุรี ลึก20เมตรขายธุรกิจ ลึก20เมตร เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ ลึก20เมตร นนทบุรีธุรกิจร้านตัดผมธุรกิจร้านตัดผมธุรกิจร้านตัดผม เมืองนนทบุรีธุรกิจร้านตัดผม เมืองนนทบุรีธุรกิจร้านตัดผม เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี ร้านตัดผมธุรกิจนนทบุรี ร้านตัดผมขายธุรกิจ ร้านตัดผมขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี ร้านตัดผมขายธุรกิจ นนทบุรี ร้านตัดผมขายธุรกิจ ร้านตัดผม เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ ร้านตัดผม นนทบุรีธุรกิจร้านกาแฟธุรกิจร้านกาแฟธุรกิจร้านกาแฟ เมืองนนทบุรีธุรกิจร้านกาแฟ เมืองนนทบุรีธุรกิจร้านกาแฟ เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี ร้านกาแฟธุรกิจนนทบุรี ร้านกาแฟขายธุรกิจ ร้านกาแฟขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี ร้านกาแฟขายธุรกิจ นนทบุรี ร้านกาแฟขายธุรกิจ ร้านกาแฟ เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ ร้านกาแฟ นนทบุรีธุรกิจดำเนินกิจการต่อได้ธุรกิจดำเนินกิจการต่อได้ธุรกิจดำเนินกิจการต่อได้ เมืองนนทบุรีธุรกิจดำเนินกิจการต่อได้ เมืองนนทบุรีธุรกิจดำเนินกิจการต่อได้ เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี ดำเนินกิจการต่อได้ธุรกิจนนทบุรี ดำเนินกิจการต่อได้ขายธุรกิจ ดำเนินกิจการต่อได้ขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี ดำเนินกิจการต่อได้ขายธุรกิจ นนทบุรี ดำเนินกิจการต่อได้ขายธุรกิจ ดำเนินกิจการต่อได้ เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ ดำเนินกิจการต่อได้ นนทบุรีธุรกิจเซ้งร้านอาหารอีสานธุรกิจเซ้งร้านอาหารอีสานธุรกิจเซ้งร้านอาหารอีสาน เมืองนนทบุรีธุรกิจเซ้งร้านอาหารอีสาน เมืองนนทบุรีธุรกิจเซ้งร้านอาหารอีสาน เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี เซ้งร้านอาหารอีสานธุรกิจนนทบุรี เซ้งร้านอาหารอีสานขายธุรกิจ เซ้งร้านอาหารอีสานขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี เซ้งร้านอาหารอีสานขายธุรกิจ นนทบุรี เซ้งร้านอาหารอีสานขายธุรกิจ เซ้งร้านอาหารอีสาน เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ เซ้งร้านอาหารอีสาน นนทบุรีธุรกิจร้านตัดผมธุรกิจร้านตัดผมธุรกิจร้านตัดผม เมืองนนทบุรีธุรกิจร้านตัดผม เมืองนนทบุรีธุรกิจร้านตัดผม เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี ร้านตัดผมธุรกิจนนทบุรี ร้านตัดผมขายธุรกิจ ร้านตัดผมขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี ร้านตัดผมขายธุรกิจ นนทบุรี ร้านตัดผมขายธุรกิจ ร้านตัดผม เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ ร้านตัดผม นนทบุรีธุรกิจร้านกาแฟธุรกิจร้านกาแฟธุรกิจร้านกาแฟ เมืองนนทบุรีธุรกิจร้านกาแฟ เมืองนนทบุรีธุรกิจร้านกาแฟ เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี ร้านกาแฟธุรกิจนนทบุรี ร้านกาแฟขายธุรกิจ ร้านกาแฟขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี ร้านกาแฟขายธุรกิจ นนทบุรี ร้านกาแฟขายธุรกิจ ร้านกาแฟ เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ ร้านกาแฟ นนทบุรีธุรกิจร้านนมธุรกิจร้านนมธุรกิจร้านนม เมืองนนทบุรีธุรกิจร้านนม เมืองนนทบุรีธุรกิจร้านนม เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี ร้านนมธุรกิจนนทบุรี ร้านนมขายธุรกิจ ร้านนมขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี ร้านนมขายธุรกิจ นนทบุรี ร้านนมขายธุรกิจ ร้านนม เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ ร้านนม นนทบุรีธุรกิจร้านอาหารอีสานธุรกิจร้านอาหารอีสานธุรกิจร้านอาหารอีสาน เมืองนนทบุรีธุรกิจร้านอาหารอีสาน เมืองนนทบุรีธุรกิจร้านอาหารอีสาน เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี ร้านอาหารอีสานธุรกิจนนทบุรี ร้านอาหารอีสานขายธุรกิจ ร้านอาหารอีสานขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี ร้านอาหารอีสานขายธุรกิจ นนทบุรี ร้านอาหารอีสานขายธุรกิจ ร้านอาหารอีสาน เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ ร้านอาหารอีสาน นนทบุรีธุรกิจมีกล้องวงจรปิดธุรกิจมีกล้องวงจรปิดธุรกิจมีกล้องวงจรปิด เมืองนนทบุรีธุรกิจมีกล้องวงจรปิด เมืองนนทบุรีธุรกิจมีกล้องวงจรปิด เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี มีกล้องวงจรปิดธุรกิจนนทบุรี มีกล้องวงจรปิดขายธุรกิจ มีกล้องวงจรปิดขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี มีกล้องวงจรปิดขายธุรกิจ นนทบุรี มีกล้องวงจรปิดขายธุรกิจ มีกล้องวงจรปิด เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ มีกล้องวงจรปิด นนทบุรีธุรกิจสนามบินน้ำธุรกิจสนามบินน้ำธุรกิจสนามบินน้ำ เมืองนนทบุรีธุรกิจสนามบินน้ำ เมืองนนทบุรีธุรกิจสนามบินน้ำ เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี สนามบินน้ำธุรกิจนนทบุรี สนามบินน้ำขายธุรกิจ สนามบินน้ำขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี สนามบินน้ำขายธุรกิจ นนทบุรี สนามบินน้ำขายธุรกิจ สนามบินน้ำ เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ สนามบินน้ำ นนทบุรีธุรกิจเลี่ยงเมืองนนทบุรีธุรกิจเลี่ยงเมืองนนทบุรีธุรกิจเลี่ยงเมืองนนทบุรี เมืองนนทบุรีธุรกิจเลี่ยงเมืองนนทบุรี เมืองนนทบุรีธุรกิจเลี่ยงเมืองนนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี เลี่ยงเมืองนนทบุรีธุรกิจนนทบุรี เลี่ยงเมืองนนทบุรีขายธุรกิจ เลี่ยงเมืองนนทบุรีขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี เลี่ยงเมืองนนทบุรีขายธุรกิจ นนทบุรี เลี่ยงเมืองนนทบุรีขายธุรกิจ เลี่ยงเมืองนนทบุรี เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ เลี่ยงเมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจตกแต่งห้องน้ำธุรกิจตกแต่งห้องน้ำธุรกิจตกแต่งห้องน้ำ เมืองนนทบุรีธุรกิจตกแต่งห้องน้ำ เมืองนนทบุรีธุรกิจตกแต่งห้องน้ำ เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี ตกแต่งห้องน้ำธุรกิจนนทบุรี ตกแต่งห้องน้ำขายธุรกิจ ตกแต่งห้องน้ำขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี ตกแต่งห้องน้ำขายธุรกิจ นนทบุรี ตกแต่งห้องน้ำขายธุรกิจ ตกแต่งห้องน้ำ เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ ตกแต่งห้องน้ำ นนทบุรีธุรกิจเครื่องปรับอากาศธุรกิจเครื่องปรับอากาศธุรกิจเครื่องปรับอากาศ เมืองนนทบุรีธุรกิจเครื่องปรับอากาศ เมืองนนทบุรีธุรกิจเครื่องปรับอากาศ เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี เครื่องปรับอากาศธุรกิจนนทบุรี เครื่องปรับอากาศขายธุรกิจ เครื่องปรับอากาศขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี เครื่องปรับอากาศขายธุรกิจ นนทบุรี เครื่องปรับอากาศขายธุรกิจ เครื่องปรับอากาศ เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ เครื่องปรับอากาศ นนทบุรีธุรกิจเคาน์เตอร์ครัวธุรกิจเคาน์เตอร์ครัวธุรกิจเคาน์เตอร์ครัว เมืองนนทบุรีธุรกิจเคาน์เตอร์ครัว เมืองนนทบุรีธุรกิจเคาน์เตอร์ครัว เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี เคาน์เตอร์ครัวธุรกิจนนทบุรี เคาน์เตอร์ครัวขายธุรกิจ เคาน์เตอร์ครัวขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี เคาน์เตอร์ครัวขายธุรกิจ นนทบุรี เคาน์เตอร์ครัวขายธุรกิจ เคาน์เตอร์ครัว เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ เคาน์เตอร์ครัว นนทบุรีธุรกิจตู้น้ำดื่มธุรกิจตู้น้ำดื่มธุรกิจตู้น้ำดื่ม เมืองนนทบุรีธุรกิจตู้น้ำดื่ม เมืองนนทบุรีธุรกิจตู้น้ำดื่ม เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี ตู้น้ำดื่มธุรกิจนนทบุรี ตู้น้ำดื่มขายธุรกิจ ตู้น้ำดื่มขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี ตู้น้ำดื่มขายธุรกิจ นนทบุรี ตู้น้ำดื่มขายธุรกิจ ตู้น้ำดื่ม เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ ตู้น้ำดื่ม นนทบุรีธุรกิจตู้เย็นธุรกิจตู้เย็นธุรกิจตู้เย็น เมืองนนทบุรีธุรกิจตู้เย็น เมืองนนทบุรีธุรกิจตู้เย็น เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี ตู้เย็นธุรกิจนนทบุรี ตู้เย็นขายธุรกิจ ตู้เย็นขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี ตู้เย็นขายธุรกิจ นนทบุรี ตู้เย็นขายธุรกิจ ตู้เย็น เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ ตู้เย็น นนทบุรีธุรกิจกล้องวงจรปิดธุรกิจกล้องวงจรปิดธุรกิจกล้องวงจรปิด เมืองนนทบุรีธุรกิจกล้องวงจรปิด เมืองนนทบุรีธุรกิจกล้องวงจรปิด เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี กล้องวงจรปิดธุรกิจนนทบุรี กล้องวงจรปิดขายธุรกิจ กล้องวงจรปิดขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี กล้องวงจรปิดขายธุรกิจ นนทบุรี กล้องวงจรปิดขายธุรกิจ กล้องวงจรปิด เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ กล้องวงจรปิด นนทบุรีธุรกิจที่จอดรถธุรกิจที่จอดรถธุรกิจที่จอดรถ เมืองนนทบุรีธุรกิจที่จอดรถ เมืองนนทบุรีธุรกิจที่จอดรถ เมืองนนทบุรี นนทบุรีธุรกิจเมืองนนทบุรี นนทบุรี ที่จอดรถธุรกิจนนทบุรี ที่จอดรถขายธุรกิจ ที่จอดรถขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี ที่จอดรถขายธุรกิจ นนทบุรี ที่จอดรถขายธุรกิจ ที่จอดรถ เมืองนนทบุรีขายธุรกิจ ที่จอดรถ นนทบุรีขายธุรกิจ 1 ตารางวาขายธุรกิจ 1,790,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายธุรกิจ ร้านกาแฟ เซ้ง!! คาเฟ่-อาหาร หน้า รร.อนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี

วันที่โพสต์ วันจันทร์ 10 มิถุนายน 2567

เซ้ง!! คาเฟ่-อาหาร หน้า รร.อนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี

#ที่จอดรถ 50+ คัน ใกล้แหล่งชุมชน ผู้คนหนาแน่น
#ใกล้รถไฟฟ้า สายสีม่วง อยู่เส้นสนามบินน้ำ

เพียง 1,79O,OOO บ #ไม่รวมแบรนด์
ใกล้หมู่บ้านมากมาย แวดล้อมด้วยหมู่บ้าน บริษัท ร้านค้า
#ดำเนินกิจการต่อได้ทันที

#เหมาะสำหรับทำเป็น
-คาเฟ่ ร้านกาแฟ ร้านนม ร้านขนม
-สตูดิโอภ่ายภาพ ให้เช่าถ่ายแฟชั่น สินค้า
-ร้านตัดผม เสริมสวย ทำเล็บ
-โชว์รูมสินค้าเล็กๆ

ได้อุปกรณ์ทั้งหมด
- ตู้ประตู2บาน 1ตู้
- ตู้แช่ฟรีซ 2ตู้
- ตู้แช่เย็น 2ตู้
- แอร์ตัวใหญ่ 2ตัว
- แอร์ตัวเล็ก 5ตัว
- เตาแก๊ส และ เครื่องดูดควัน
- คอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้น4ตัว
- อุปกรณ์ครัวทั้งหมด
- กล้องวงจรปิดทั้งหมด
- พัดลม 7ตัว
- โต๊ะและเก้าอี้ 12 ชุด

หน้ากว้าง 10เมตร ลึก20เมตร #มี2ชั้น
- มีห้องเล็กๆสำหรับให้คนนอนเฝ้าตอนกลางคืนได้
- มีห้องสโตร์เก็บของอีก 1 ห้อง ชั้น 2
- มีห้องน้ำ2ห้อง (อาบน้ำได้1ห้อง)

ค่าเช่าร้านเดือนละ 20,000 บาท

สนใจนัดดูพื้นที่ : คุณเจิน
ID Line : 0914889
หรือโทร : 0840914889

โลเคชั่น :

https://maps.app.goo.gl/3YJ1AFSKbhPo5vLg7?g_st=icสถานที่ตั้ง : 12 5, 60 หมู่ที่ 1 ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ธุรกิจ
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายธุรกิจ
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ธุรกิจ ธุรกิจ2ชั้น ขาย
หมวดหลัก : ธุรกิจใกล้รถไฟฟ้า
ลักษณะ : หน้ากว้าง 10 ม. ธุรกิจลึก 20 ม.
ลักษณะเฉพาะ : ร้านตัดผม ร้านกาแฟ ร้านนม
หมวดเฉพาะ ร้านตัดผม ร้านกาแฟ ดำเนินกิจการต่อได้
อุปกรณ์พิเศษ : มีกล้องวงจรปิด
ขนาดพื้นที่ : 1 ตารางวา
ราคา :
ขาย 1,790,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายธุรกิจ กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : นนทบุรี
ทำเลนนทบุรี »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : เมืองนนทบุรี
ทำเลเมืองนนทบุรี »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายธุรกิจ ทำเลเมืองนนทบุรี
ขายไม่เกิน 1,790,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ทำเลยอดนิยม : ธุรกิจสนามบินน้ำ
ขายธุรกิจสนามบินน้ำ
ธุรกิจสนามบินน้ำ นนทบุรี
ถนนที่ผ่าน : เลี่ยงเมืองนนทบุรี ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี
ขายธุรกิจ ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายธุรกิจ เมืองนนทบุรี 1,790,000 บาท
ขายธุรกิจ หน้ากว้าง10เมตร นนทบุรี
ขายธุรกิจ ลึก20เมตร นนทบุรี
ขายธุรกิจ ร้านตัดผม นนทบุรี
ขายธุรกิจ ร้านกาแฟ นนทบุรี
ขายธุรกิจ ดำเนินกิจการต่อได้ นนทบุรี
คลิกดูขายธุรกิจ พื้นที่ นนทบุรี ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ธุรกิจ  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : lionking  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :

ขายธุรกิจ ร้านกาแฟ เซ้ง!! คาเฟ่-อาหาร หน้า รร.อนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี

ธุรกิจ 1 ตารางวา รวมประกาศประเภท ธุรกิจ พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายธุรกิจ ร้านกาแฟ เซ้ง!! คาเฟ่-อาหาร หน้า รร.อนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี คำที่ต้องการค้นหา ขายธุรกิจ ร้านกาแฟ เซ้ง!! คาเฟ่-อาหาร หน้า รร.อนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

เซ้ง!! คาเฟ่-อาหาร หน้า รร.อนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี #ที่จอดรถ 50+ คัน ใกล้แหล่งชุมชน ผู้คนหนาแน่น #ใกล้รถไฟฟ้า สายสีม่วง อยู่เส้นสนามบินน้ำ เพียง 1,79O,OOO บ

ธุรกิจ ในจ.นนทบุรี ราคาใกล้เคียง

@thaihometown Scroll