อาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ ห้องน้ำชั้นบน ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (มีชั้นดาดฟ้า) ติดถนนสุขุมวิท (คลองด่าน จ.สมุทรปราการ) 26 ตร.ว ราคา 4 ล้านบาท

อาคารพาณิชย์ รายการล่าสุด อาคารพาณิชย์ ประกาศใหม่วันนี้ 30 พฤษภาคม 2567 อาคารพาณิชย์ให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 30 พฤษภาคม 2567 ขายอาคารพาณิชย์ ประกาศใหม่วันนี้ 30 พฤษภาคม 2567 อาคารพาณิชย์ ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 อาคารพาณิชย์ให้เช่า ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ขายอาคารพาณิชย์ ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 อาคารพาณิชย์ ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 อาคารพาณิชย์ให้เช่า ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ขายอาคารพาณิชย์ ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 อาคารพาณิชย์ ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 อาคารพาณิชย์ให้เช่า ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ขายอาคารพาณิชย์ ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 อาคารพาณิชย์สมุทรปราการ รายการล่าสุด อาคารพาณิชย์สมุทรปราการ ประกาศวันที่ 2024-05-15 อาคารพาณิชย์สมุทรปราการ ประกาศวันที่ 2024-05-29 อาคารพาณิชย์สมุทรปราการ ประกาศวันที่ 2024-05-28 อาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ รายการล่าสุด อาคารพาณิชย์สมุทรปราการ รายการล่าสุด อาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ รายการล่าสุด อาคารพาณิชย์บางบ่ออาคารพาณิชย์สมุทรปราการ อาคารพาณิชย์ บางบ่อ สมุทรปราการขายอาคารพาณิชย์ บางบ่อขายอาคารพาณิชย์ สมุทรปราการอาคารพาณิชย์ติดถนนอาคารพาณิชย์ติดถนนอาคารพาณิชย์ติดถนน บางบ่ออาคารพาณิชย์ติดถนน บางบ่ออาคารพาณิชย์ติดถนน บางบ่อ สมุทรปราการอาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ ติดถนนอาคารพาณิชย์สมุทรปราการ ติดถนนขายอาคารพาณิชย์ ติดถนนขายอาคารพาณิชย์ บางบ่อ ติดถนนขายอาคารพาณิชย์ สมุทรปราการ ติดถนนขายอาคารพาณิชย์ ติดถนน บางบ่อขายอาคารพาณิชย์ ติดถนน สมุทรปราการอาคารพาณิชย์ห้องมุมอาคารพาณิชย์ห้องมุมอาคารพาณิชย์ห้องมุม บางบ่ออาคารพาณิชย์ห้องมุม บางบ่ออาคารพาณิชย์ห้องมุม บางบ่อ สมุทรปราการอาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ ห้องมุมอาคารพาณิชย์สมุทรปราการ ห้องมุมขายอาคารพาณิชย์ ห้องมุมขายอาคารพาณิชย์ บางบ่อ ห้องมุมขายอาคารพาณิชย์ สมุทรปราการ ห้องมุมขายอาคารพาณิชย์ ห้องมุม บางบ่อขายอาคารพาณิชย์ ห้องมุม สมุทรปราการอาคารพาณิชย์ลึก25เมตรอาคารพาณิชย์ลึก25เมตรอาคารพาณิชย์ลึก25เมตร บางบ่ออาคารพาณิชย์ลึก25เมตร บางบ่ออาคารพาณิชย์ลึก25เมตร บางบ่อ สมุทรปราการอาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ ลึก25เมตรอาคารพาณิชย์สมุทรปราการ ลึก25เมตรขายอาคารพาณิชย์ ลึก25เมตรขายอาคารพาณิชย์ บางบ่อ ลึก25เมตรขายอาคารพาณิชย์ สมุทรปราการ ลึก25เมตรขายอาคารพาณิชย์ ลึก25เมตร บางบ่อขายอาคารพาณิชย์ ลึก25เมตร สมุทรปราการอาคารพาณิชย์หน้ากว้างอาคารพาณิชย์หน้ากว้างอาคารพาณิชย์หน้ากว้าง บางบ่ออาคารพาณิชย์หน้ากว้าง บางบ่ออาคารพาณิชย์หน้ากว้าง บางบ่อ สมุทรปราการอาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ หน้ากว้างอาคารพาณิชย์สมุทรปราการ หน้ากว้างขายอาคารพาณิชย์ หน้ากว้างขายอาคารพาณิชย์ บางบ่อ หน้ากว้างขายอาคารพาณิชย์ สมุทรปราการ หน้ากว้างขายอาคารพาณิชย์ หน้ากว้าง บางบ่อขายอาคารพาณิชย์ หน้ากว้าง สมุทรปราการอาคารพาณิชย์มหาวิทยาลัยมหิดลอาคารพาณิชย์มหาวิทยาลัยมหิดลอาคารพาณิชย์มหาวิทยาลัยมหิดล บางบ่ออาคารพาณิชย์มหาวิทยาลัยมหิดล บางบ่ออาคารพาณิชย์มหาวิทยาลัยมหิดล บางบ่อ สมุทรปราการอาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยมหิดลอาคารพาณิชย์สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยมหิดลขายอาคารพาณิชย์ มหาวิทยาลัยมหิดลขายอาคารพาณิชย์ บางบ่อ มหาวิทยาลัยมหิดลขายอาคารพาณิชย์ สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยมหิดลขายอาคารพาณิชย์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางบ่อขายอาคารพาณิชย์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมุทรปราการอาคารพาณิชย์รัชดาอาคารพาณิชย์รัชดาอาคารพาณิชย์รัชดา บางบ่ออาคารพาณิชย์รัชดา บางบ่ออาคารพาณิชย์รัชดา บางบ่อ สมุทรปราการอาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ รัชดาอาคารพาณิชย์สมุทรปราการ รัชดาขายอาคารพาณิชย์ รัชดาขายอาคารพาณิชย์ บางบ่อ รัชดาขายอาคารพาณิชย์ สมุทรปราการ รัชดาขายอาคารพาณิชย์ รัชดา บางบ่อขายอาคารพาณิชย์ รัชดา สมุทรปราการอาคารพาณิชย์มีระเบียงอาคารพาณิชย์มีระเบียงอาคารพาณิชย์มีระเบียง บางบ่ออาคารพาณิชย์มีระเบียง บางบ่ออาคารพาณิชย์มีระเบียง บางบ่อ สมุทรปราการอาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ มีระเบียงอาคารพาณิชย์สมุทรปราการ มีระเบียงขายอาคารพาณิชย์ มีระเบียงขายอาคารพาณิชย์ บางบ่อ มีระเบียงขายอาคารพาณิชย์ สมุทรปราการ มีระเบียงขายอาคารพาณิชย์ มีระเบียง บางบ่อขายอาคารพาณิชย์ มีระเบียง สมุทรปราการอาคารพาณิชย์ห้องน้ำชั้นบนอาคารพาณิชย์ห้องน้ำชั้นบนอาคารพาณิชย์ห้องน้ำชั้นบน บางบ่ออาคารพาณิชย์ห้องน้ำชั้นบน บางบ่ออาคารพาณิชย์ห้องน้ำชั้นบน บางบ่อ สมุทรปราการอาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ ห้องน้ำชั้นบนอาคารพาณิชย์สมุทรปราการ ห้องน้ำชั้นบนขายอาคารพาณิชย์ ห้องน้ำชั้นบนขายอาคารพาณิชย์ บางบ่อ ห้องน้ำชั้นบนขายอาคารพาณิชย์ สมุทรปราการ ห้องน้ำชั้นบนขายอาคารพาณิชย์ ห้องน้ำชั้นบน บางบ่อขายอาคารพาณิชย์ ห้องน้ำชั้นบน สมุทรปราการอาคารพาณิชย์ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตอาคารพาณิชย์ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตอาคารพาณิชย์ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บางบ่ออาคารพาณิชย์ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บางบ่ออาคารพาณิชย์ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บางบ่อ สมุทรปราการอาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตอาคารพาณิชย์สมุทรปราการ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายอาคารพาณิชย์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายอาคารพาณิชย์ บางบ่อ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายอาคารพาณิชย์ สมุทรปราการ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายอาคารพาณิชย์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บางบ่อขายอาคารพาณิชย์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต สมุทรปราการอาคารพาณิชย์ใกล้ ร้านค้าตลาดสดอาคารพาณิชย์ใกล้ ร้านค้าตลาดสดอาคารพาณิชย์ใกล้ ร้านค้าตลาดสด บางบ่ออาคารพาณิชย์ใกล้ ร้านค้าตลาดสด บางบ่ออาคารพาณิชย์ใกล้ ร้านค้าตลาดสด บางบ่อ สมุทรปราการอาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดอาคารพาณิชย์สมุทรปราการ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายอาคารพาณิชย์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายอาคารพาณิชย์ บางบ่อ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายอาคารพาณิชย์ สมุทรปราการ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายอาคารพาณิชย์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสด บางบ่อขายอาคารพาณิชย์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสด สมุทรปราการอาคารพาณิชย์ใกล้โรงเรียนอาคารพาณิชย์ใกล้โรงเรียนอาคารพาณิชย์ใกล้โรงเรียน บางบ่ออาคารพาณิชย์ใกล้โรงเรียน บางบ่ออาคารพาณิชย์ใกล้โรงเรียน บางบ่อ สมุทรปราการอาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ ใกล้โรงเรียนอาคารพาณิชย์สมุทรปราการ ใกล้โรงเรียนขายอาคารพาณิชย์ ใกล้โรงเรียนขายอาคารพาณิชย์ บางบ่อ ใกล้โรงเรียนขายอาคารพาณิชย์ สมุทรปราการ ใกล้โรงเรียนขายอาคารพาณิชย์ ใกล้โรงเรียน บางบ่อขายอาคารพาณิชย์ ใกล้โรงเรียน สมุทรปราการอาคารพาณิชย์ใกล้มหาวิทยาลัยอาคารพาณิชย์ใกล้มหาวิทยาลัยอาคารพาณิชย์ใกล้มหาวิทยาลัย บางบ่ออาคารพาณิชย์ใกล้มหาวิทยาลัย บางบ่ออาคารพาณิชย์ใกล้มหาวิทยาลัย บางบ่อ สมุทรปราการอาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ ใกล้มหาวิทยาลัยอาคารพาณิชย์สมุทรปราการ ใกล้มหาวิทยาลัยขายอาคารพาณิชย์ ใกล้มหาวิทยาลัยขายอาคารพาณิชย์ บางบ่อ ใกล้มหาวิทยาลัยขายอาคารพาณิชย์ สมุทรปราการ ใกล้มหาวิทยาลัยขายอาคารพาณิชย์ ใกล้มหาวิทยาลัย บางบ่อขายอาคารพาณิชย์ ใกล้มหาวิทยาลัย สมุทรปราการอาคารพาณิชย์ใกล้ถนนทางหลวงอาคารพาณิชย์ใกล้ถนนทางหลวงอาคารพาณิชย์ใกล้ถนนทางหลวง บางบ่ออาคารพาณิชย์ใกล้ถนนทางหลวง บางบ่ออาคารพาณิชย์ใกล้ถนนทางหลวง บางบ่อ สมุทรปราการอาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ ใกล้ถนนทางหลวงอาคารพาณิชย์สมุทรปราการ ใกล้ถนนทางหลวงขายอาคารพาณิชย์ ใกล้ถนนทางหลวงขายอาคารพาณิชย์ บางบ่อ ใกล้ถนนทางหลวงขายอาคารพาณิชย์ สมุทรปราการ ใกล้ถนนทางหลวงขายอาคารพาณิชย์ ใกล้ถนนทางหลวง บางบ่อขายอาคารพาณิชย์ ใกล้ถนนทางหลวง สมุทรปราการอาคารพาณิชย์ใกล้ถนนใหญ่อาคารพาณิชย์ใกล้ถนนใหญ่อาคารพาณิชย์ใกล้ถนนใหญ่ บางบ่ออาคารพาณิชย์ใกล้ถนนใหญ่ บางบ่ออาคารพาณิชย์ใกล้ถนนใหญ่ บางบ่อ สมุทรปราการอาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ ใกล้ถนนใหญ่อาคารพาณิชย์สมุทรปราการ ใกล้ถนนใหญ่ขายอาคารพาณิชย์ ใกล้ถนนใหญ่ขายอาคารพาณิชย์ บางบ่อ ใกล้ถนนใหญ่ขายอาคารพาณิชย์ สมุทรปราการ ใกล้ถนนใหญ่ขายอาคารพาณิชย์ ใกล้ถนนใหญ่ บางบ่อขายอาคารพาณิชย์ ใกล้ถนนใหญ่ สมุทรปราการขายอาคารพาณิชย์ 26 ตารางวาขายอาคารพาณิชย์ 4,000,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

อาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ ห้องน้ำชั้นบน ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (มีชั้นดาดฟ้า) ติดถนนสุขุมวิท (คลองด่าน จ.สมุทรปราการ) 26 ตร.ว ราคา 4 ล้านบาท

วันที่โพสต์ วันพุธ 15 พฤษภาคม 2567

DSL-175
สนใจติดต่อ: โดม รัชดา (Exclusive Contract)
โทร: 065-586-9872
ไลน์ไอดี: giantmw หรือ @yem0202n
F/B:

https://bit.ly/3vdegO8


Fanpage:

https://bit.ly/488TrlD


Website: www.lifewave.com
.
ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (มีชั้นดาดฟ้า) ติดถนนสุขุมวิท (คลองด่าน จ.สมุทรปราการ) 26 ตร.ว ราคา 4 ล้านบาท
.
รายละเอียดทรัพย์ที่ขาย:
1. อาคารพาณิชย์ห้องมุม 1 คูหา 3 ชั้น (มีชั้นดาดฟ้า) – ติดถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3: คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ)
2. เนื้อที่ 26 ตร.ว. หน้ากว้าง 4.5 เมตร ลึก 25 เมตร ห้องมุม (มีรายรับจากการให้เช่าพื้นที่ทำป้ายโฆษณา 12,000 บาท/ปี)
3. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ และมีพื้นที่ใช้สอย 450 ตร.ม.
.
จุดเด่น และสิ่งอำนวยความสะดวก: ทำเลดี เหมาะกับการค้าขาย ทั้งคนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว
.
สถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียง:
1. เยื้องสำนักงานเทศบาลตำบล คลองด่าน
2. สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 10 กม.
.
ราคาขาย: 4,000,000 บาท (153,846 บาท/ตร.ว.)
.
ภาษี & ค่าโอนกรรมสิทธิ์: ค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าภาษี, ค่าโอนกรรมสิทธิ์ และอื่น ๆ (50:50)
.
สนใจติดต่อ: โดม รัชดา (Exclusive Contract)
โทร: 065-586-9872
ไลน์ไอดี: giantmw หรือ @yem0202n
F/B:

https://bit.ly/3vdegO8


Fanpage:

https://bit.ly/488TrlD


Website: www.lifewave.com

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ อาคารพาณิชย์
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายอาคารพาณิชย์
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : อาคารพาณิชย์ อาคาร3ชั้น ขาย
ลักษณะ : 1 คูหา ติดถนน ห้องมุม อาคารพาณิชย์ลึก 25 ม.
ลักษณะเฉพาะ : หน้ากว้าง
จำนวนห้อง : 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 26 ตารางวา
ราคา :
ขาย 4,000,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายอาคารพาณิชย์ กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : สมุทรปราการ
ทำเลสมุทรปราการ »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : บางบ่อ
ทำเลบางบ่อ »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายอาคารพาณิชย์ ทำเลสมุทรปราการ
ขายไม่เกิน 4,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 3,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 4,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายอาคารพาณิชย์ ทำเล บางบ่อ สมุทรปราการ
ขาย 2,000,000 - 3,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 4,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนหลัก : สุขุมวิท สุขุมวิท 26 ตร.ว.
ถนนที่ผ่าน : ถนนรัชดา
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายอาคารพาณิชย์ ถนนรัชดา
ขายอาคารพาณิชย์ รัชดา 26 ตารางวา
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน บางบ่อ »
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายอาคารพาณิชย์ หลังมุม บางบ่อ
ขายอาคารพาณิชย์ สุขุมวิท 4,000,000 บาท
ขายอาคารพาณิชย์ บางบ่อ 4,000,000 บาท
ขายอาคารพาณิชย์ ติดถนน สมุทรปราการ
ขายอาคารพาณิชย์ ห้องมุม สมุทรปราการ
ขายอาคารพาณิชย์ ลึก25เมตร สมุทรปราการ
ขายอาคารพาณิชย์ หน้ากว้าง สมุทรปราการ
ขายอาคารพาณิชย์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมุทรปราการ
คลิกดูขายอาคารพาณิชย์ พื้นที่ สมุทรปราการ ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
อาคารพาณิชย์  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : domepost66  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :
ขาย/ให้เช่าอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น ซอยวัดหนามแดง ซอยไปรษณีย์เก่า บางพลี สมุทรปรากา...
บางพลี สมุทรปราการ
ราคาขาย 21,600,000 บาท || ให้เช่า 60,000 บาท/เดือน
ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เนื้อที่ 18 ตารางวา สำโรงเหนือ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ราคาขาย 2,900,000 บาท

อาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ ห้องน้ำชั้นบน ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (มีชั้นดาดฟ้า) ติดถนนสุขุมวิท (คลองด่าน จ.สมุทรปราการ) 26 ตร.ว ราคา 4 ล้านบาท

อาคารพาณิชย์ 26 ตารางวา รวมประกาศประเภท อาคารพาณิชย์ พร้อมรายละเอียดข้อมูลอาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ ห้องน้ำชั้นบน ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (มีชั้นดาดฟ้า) ติดถนนสุขุมวิท (คลองด่าน จ.สมุทรปราการ) 26 ตร.ว ราคา 4 ล้านบาท คำที่ต้องการค้นหา อาคารพาณิชย์บางบ่อ สมุทรปราการ ห้องน้ำชั้นบน ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (มีชั้นดาดฟ้า) ติดถนนสุขุมวิท (คลองด่าน จ.สมุทรปราการ) 26 ตร.ว ราคา 4 ล้านบาท ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

DSL-175 สนใจติดต่อ: โดม รัชดา (Exclusive Contract) โทร: 065-586-9872 ไลน์ไอดี: giantmw หรือ @yem0202n F/B: https://bit.ly/3vdegO8 Fanpage: https://bit.ly/488Trl

ขายอาคารพาณิชย์ มีทำเลใน บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ราคาใกล้เคียง

ขายอาคารพาณิชย์ ทำเลใกล้ๆ กับจ.สมุทรปราการ ขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกัน

@thaihometown Scroll