หอพัก โซนวัเกตุ เมืองเชียงใหม่

วันที่โพสต์ วันพุธ 10 กรกฏาคม 2567

หอพัก โซนวัเกตุ เมืองเชียงใหม่

อพาร์ทเม้นท์ รายการล่าสุด อพาร์ทเม้นท์ ประกาศใหม่วันนี้ 14 กรกฎาคม 2567 อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 14 กรกฎาคม 2567 ขายอพาร์ทเม้นท์ ประกาศใหม่วันนี้ 14 กรกฎาคม 2567 อพาร์ทเม้นท์ ประกาศวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ประกาศวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ขายอพาร์ทเม้นท์ ประกาศวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 อพาร์ทเม้นท์ ประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ขายอพาร์ทเม้นท์ ประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 อพาร์ทเม้นท์ ประกาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ประกาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ขายอพาร์ทเม้นท์ ประกาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 อพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ รายการล่าสุด อพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-07-10 00:44:25 อพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-07-13 อพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-07-12 อพาร์ทเม้นท์เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ รายการล่าสุด อพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ รายการล่าสุด อพาร์ทเม้นท์เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ รายการล่าสุด อพาร์ทเม้นท์เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ อพาร์ทเม้นท์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ เมืองเชียงใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์พร้อมอยู่อพาร์ทเม้นท์พร้อมอยู่อพาร์ทเม้นท์พร้อมอยู่ เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์พร้อมอยู่ เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์พร้อมอยู่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พร้อมอยู่อพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ พร้อมอยู่ขายอพาร์ทเม้นท์ พร้อมอยู่ขายอพาร์ทเม้นท์ เมืองเชียงใหม่ พร้อมอยู่ขายอพาร์ทเม้นท์ เชียงใหม่ พร้อมอยู่ขายอพาร์ทเม้นท์ พร้อมอยู่ เมืองเชียงใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ พร้อมอยู่ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์สร้างใหม่อพาร์ทเม้นท์สร้างใหม่อพาร์ทเม้นท์สร้างใหม่ เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์สร้างใหม่ เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์สร้างใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สร้างใหม่อพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ สร้างใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ เมืองเชียงใหม่ สร้างใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ เชียงใหม่ สร้างใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่ เมืองเชียงใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์พร้อมผู้เช่าอพาร์ทเม้นท์พร้อมผู้เช่าอพาร์ทเม้นท์พร้อมผู้เช่า เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์พร้อมผู้เช่า เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์พร้อมผู้เช่า เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พร้อมผู้เช่าอพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ พร้อมผู้เช่าขายอพาร์ทเม้นท์ พร้อมผู้เช่าขายอพาร์ทเม้นท์ เมืองเชียงใหม่ พร้อมผู้เช่าขายอพาร์ทเม้นท์ เชียงใหม่ พร้อมผู้เช่าขายอพาร์ทเม้นท์ พร้อมผู้เช่า เมืองเชียงใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ พร้อมผู้เช่า เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์พร้อมเฟอร์นิเจอร์อพาร์ทเม้นท์พร้อมเฟอร์นิเจอร์อพาร์ทเม้นท์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์อพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายอพาร์ทเม้นท์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายอพาร์ทเม้นท์ เมืองเชียงใหม่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายอพาร์ทเม้นท์ เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายอพาร์ทเม้นท์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เมืองเชียงใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์พร้อมเฟอร์ครบอพาร์ทเม้นท์พร้อมเฟอร์ครบอพาร์ทเม้นท์พร้อมเฟอร์ครบ เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์พร้อมเฟอร์ครบ เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์พร้อมเฟอร์ครบ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์ครบอพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์ครบขายอพาร์ทเม้นท์ พร้อมเฟอร์ครบขายอพาร์ทเม้นท์ เมืองเชียงใหม่ พร้อมเฟอร์ครบขายอพาร์ทเม้นท์ เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์ครบขายอพาร์ทเม้นท์ พร้อมเฟอร์ครบ เมืองเชียงใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ พร้อมเฟอร์ครบ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์เฟอร์นิเจอร์ครบอพาร์ทเม้นท์เฟอร์นิเจอร์ครบอพาร์ทเม้นท์เฟอร์นิเจอร์ครบ เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์เฟอร์นิเจอร์ครบ เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์เฟอร์นิเจอร์ครบ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ เฟอร์นิเจอร์ครบอพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ เฟอร์นิเจอร์ครบขายอพาร์ทเม้นท์ เฟอร์นิเจอร์ครบขายอพาร์ทเม้นท์ เมืองเชียงใหม่ เฟอร์นิเจอร์ครบขายอพาร์ทเม้นท์ เชียงใหม่ เฟอร์นิเจอร์ครบขายอพาร์ทเม้นท์ เฟอร์นิเจอร์ครบ เมืองเชียงใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ เฟอร์นิเจอร์ครบ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์ชุดที่นอนอพาร์ทเม้นท์ชุดที่นอนอพาร์ทเม้นท์ชุดที่นอน เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์ชุดที่นอน เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์ชุดที่นอน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชุดที่นอนอพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ ชุดที่นอนขายอพาร์ทเม้นท์ ชุดที่นอนขายอพาร์ทเม้นท์ เมืองเชียงใหม่ ชุดที่นอนขายอพาร์ทเม้นท์ เชียงใหม่ ชุดที่นอนขายอพาร์ทเม้นท์ ชุดที่นอน เมืองเชียงใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ ชุดที่นอน เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์สระว่ายน้ำส่วนตัวอพาร์ทเม้นท์สระว่ายน้ำส่วนตัวอพาร์ทเม้นท์สระว่ายน้ำส่วนตัว เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์สระว่ายน้ำส่วนตัว เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์สระว่ายน้ำส่วนตัว เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สระว่ายน้ำส่วนตัวอพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายอพาร์ทเม้นท์ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายอพาร์ทเม้นท์ เมืองเชียงใหม่ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายอพาร์ทเม้นท์ เชียงใหม่ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายอพาร์ทเม้นท์ สระว่ายน้ำส่วนตัว เมืองเชียงใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ สระว่ายน้ำส่วนตัว เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์ปั้มน้ำอพาร์ทเม้นท์ปั้มน้ำอพาร์ทเม้นท์ปั้มน้ำ เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์ปั้มน้ำ เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์ปั้มน้ำ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ปั้มน้ำอพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ ปั้มน้ำขายอพาร์ทเม้นท์ ปั้มน้ำขายอพาร์ทเม้นท์ เมืองเชียงใหม่ ปั้มน้ำขายอพาร์ทเม้นท์ เชียงใหม่ ปั้มน้ำขายอพาร์ทเม้นท์ ปั้มน้ำ เมืองเชียงใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ ปั้มน้ำ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์บ่อเก็บน้ำบาดาลอพาร์ทเม้นท์บ่อเก็บน้ำบาดาลอพาร์ทเม้นท์บ่อเก็บน้ำบาดาล เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์บ่อเก็บน้ำบาดาล เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์บ่อเก็บน้ำบาดาล เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บ่อเก็บน้ำบาดาลอพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายอพาร์ทเม้นท์ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายอพาร์ทเม้นท์ เมืองเชียงใหม่ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายอพาร์ทเม้นท์ เชียงใหม่ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายอพาร์ทเม้นท์ บ่อเก็บน้ำบาดาล เมืองเชียงใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ บ่อเก็บน้ำบาดาล เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์มีวิวตึกสูงอพาร์ทเม้นท์มีวิวตึกสูงอพาร์ทเม้นท์มีวิวตึกสูง เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์มีวิวตึกสูง เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์มีวิวตึกสูง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ มีวิวตึกสูงอพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ มีวิวตึกสูงขายอพาร์ทเม้นท์ มีวิวตึกสูงขายอพาร์ทเม้นท์ เมืองเชียงใหม่ มีวิวตึกสูงขายอพาร์ทเม้นท์ เชียงใหม่ มีวิวตึกสูงขายอพาร์ทเม้นท์ มีวิวตึกสูง เมืองเชียงใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ มีวิวตึกสูง เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์มีวิวต้นไม้อพาร์ทเม้นท์มีวิวต้นไม้อพาร์ทเม้นท์มีวิวต้นไม้ เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์มีวิวต้นไม้ เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์มีวิวต้นไม้ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ มีวิวต้นไม้อพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ มีวิวต้นไม้ขายอพาร์ทเม้นท์ มีวิวต้นไม้ขายอพาร์ทเม้นท์ เมืองเชียงใหม่ มีวิวต้นไม้ขายอพาร์ทเม้นท์ เชียงใหม่ มีวิวต้นไม้ขายอพาร์ทเม้นท์ มีวิวต้นไม้ เมืองเชียงใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ มีวิวต้นไม้ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์ใกล้อบตอพาร์ทเม้นท์ใกล้อบตอพาร์ทเม้นท์ใกล้อบต เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์ใกล้อบต เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์ใกล้อบต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ใกล้อบตอพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ ใกล้อบตขายอพาร์ทเม้นท์ ใกล้อบตขายอพาร์ทเม้นท์ เมืองเชียงใหม่ ใกล้อบตขายอพาร์ทเม้นท์ เชียงใหม่ ใกล้อบตขายอพาร์ทเม้นท์ ใกล้อบต เมืองเชียงใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ ใกล้อบต เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์ใกล้สภออพาร์ทเม้นท์ใกล้สภออพาร์ทเม้นท์ใกล้สภอ เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์ใกล้สภอ เมืองเชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์ใกล้สภอ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่อพาร์ทเม้นท์เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ใกล้สภออพาร์ทเม้นท์เชียงใหม่ ใกล้สภอขายอพาร์ทเม้นท์ ใกล้สภอขายอพาร์ทเม้นท์ เมืองเชียงใหม่ ใกล้สภอขายอพาร์ทเม้นท์ เชียงใหม่ ใกล้สภอขายอพาร์ทเม้นท์ ใกล้สภอ เมืองเชียงใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ ใกล้สภอ เชียงใหม่ขายอพาร์ทเม้นท์ 129 ตารางวาขายอพาร์ทเม้นท์ 11,900,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

#โซนอำเภอเมือง #วัดเกต ขาย 11.9 ล้าน 129 ตรว.
ถ.รัตนโกสินทร์ ซอย 1 (หลัง โรงเรียนปริ้น ซอยก๋วยเตี๋ยว 3 บาท)

หอพัก 15 ห้อง
ห้องพัดลม 9 ห้อง
ห้องแอร์ 6 ห้อง
ห้องชุด 1 ห้อง
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
1 ห้องนั่งเล่น
แอร์ 2 ตัว
โซนซักล้าง โซนครัวด้านหลังบริ​การยื่น​สินเชื่อ​ทุก​ธนาคาร​ฟรี​ ไม่มีค่าใช้จ่าย

เอกสารที่ใช้ยื่นแบงค์สำหรับพนักงาน​ทำงานประจำ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ถ้าเงินเดือนไม่เท่ากันเป๊ะทุกเดือน ขอ 6 เดือนล่าสุด)
4. สเตทเม้นท์ 6 เดือนล่าสุด
5. หนังสือรับรองเงินเดือน (ขอไม่ทันค่อยส่งตามมาทีหลังได้)
**ทุกใบเป็นสำเนา และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง​**

​สำหรับเจ้าของกิจการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. บัญชีรายรับรายจ่าย 6 เดือนล่าสุด
4. สเตทเม้นท์ 12 เดือนล่าสุด
5. รูปร้าน ตัวอย่างสินค้า ราคา และตัวอย่างบิลที่ซื้อของ กับใบเสร็จที่ให้ลูกค้า
6. ใบจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามีจะกู้ง่ายขึ้น)
7. ภพ.20 ใบเสียภาษี (ถ้าจดบริษัท)

Northern Land Chiangmai ยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณี ติดต่อได้ที่ :
Website : www.habanchiangmai.com
Website : www.northernlandchiangmai.com

Line : @habanchiangmai​ หรือ

https://lin.ee/netCDYFYouTube :

https://youtube.com/@northernlandhousechiangmai6664TIKTOK :

https://www.tiktok.com/@northerland_cnx?_t=8bwxggLIxlv&_r=1Call : 0869238951​/ 0655306944​ / 0859646661

#บ้านเชียงใหม่
#บ้านราคาถูกเชียงใหม่
#บ้านมือสองเชียงใหม่
#บ้านสร้างใหม่เชียงใหม่
#บ้านทำเลดีเชียงใหม่
#บ้านพร้อมอยู่เชียงใหม่
#พูลวิลล่าเชียงใหม่
#NorthernlandChiangmai
#อสังหาพร้อมผู้เช่าเชียงใหม่
#บ้านสวยเชียงใหม่
#บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์เชียงใหม่
#บ้านสวนเชียงใหม่
#NorthernlandandHousechiangmai #Northernland

-

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ อพาร์ทเม้นท์
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายอพาร์ทเม้นท์
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : อพาร์ทเม้นท์ ขายอพาร์ทเม้นท์ ขายอพาร์ทเม้นท์พร้อมอยู่
หมวดหลัก : พร้อมเฟอร์ฯ พร้อมอยู่ พร้อมอยู่ พร้อมเฟอร์ฯ
ลักษณะเฉพาะ : สร้างใหม่ พร้อมผู้เช่า
อุปกรณ์ : พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ครบ
จำนวนห้อง : 15 ห้องนอน 15 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 129 ตารางวา
ราคา :
ขาย 11,900,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายอพาร์ทเม้นท์ กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : เชียงใหม่
ทำเลเชียงใหม่ »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : เมืองเชียงใหม่
ทำเลเมืองเชียงใหม่ »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
รูปแบบขาย : ขายพร้อมผู้เช่า
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายอพาร์ทเม้นท์ ทำเลเชียงใหม่
ขายไม่เกิน 11,900,000 บาท
ขาย 8,000,000 - 12,000,000 บาท
ขาย 8,000,000 - 14,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายอพาร์ทเม้นท์ ทำเล เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
ขาย 8,000,000 - 12,000,000 บาท
ขาย 8,000,000 - 14,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายอพาร์ทเม้นท์ พร้อมเฟอร์ เชียงใหม่
ขายอพาร์ทเม้นท์ พร้อมอยู่ เชียงใหม่
ขายอพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่ เชียงใหม่
ขายอพาร์ทเม้นท์ พร้อมผู้เช่า เชียงใหม่
ขายอพาร์ทเม้นท์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เชียงใหม่
ขายอพาร์ทเม้นท์ พร้อมเฟอร์ครบ เชียงใหม่
คลิกดูขายอพาร์ทเม้นท์ พื้นที่ เชียงใหม่ ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
อพาร์ทเม้นท์  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : northern1  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :
หอพัก 4 ชั้น ใกล้คลองแม่ข่า โซนอำเภอเมือง
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
ราคาขาย 13,500,000 บาท
หอพัก 4ชั้น ใกล้คลองแม่ข่า โซนอำเภอเมือง
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
ราคาขาย 13,500,000 บาท

หอพัก โซนวัเกตุ เมืองเชียงใหม่

อพาร์ทเม้นท์ 129 ตารางวา รวมประกาศประเภท อพาร์ทเม้นท์ พร้อมรายละเอียดข้อมูลหอพัก โซนวัเกตุ เมืองเชียงใหม่ คำที่ต้องการค้นหา หอพัก โซนวัเกตุ เมืองเชียงใหม่ ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

#โซนอำเภอเมือง #วัดเกต ขาย 11.9 ล้าน 129 ตรว. ถ.รัตนโกสินทร์ ซอย 1 (หลัง โรงเรียนปริ้น ซอยก๋วยเตี๋ยว 3 บาท) หอพัก 15 ห้อง ห้องพัดลม 9 ห้อง ห้องแอร์ 6 ห้อง ห้

ขายอพาร์ทเม้นท์ มีทำเลใน เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ราคาใกล้เคียง

ขายอพาร์ทเม้นท์ ทำเลใกล้ๆ กับจ.เชียงใหม่ ขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกัน

@thaihometown Scroll