รวมผู้รับเหมา ผู้รับเหมา
ช่างระบบจำหน่ายแรงสูง

ช่างระบบจำหน่ายแรงสูง

รวมประกาศรับเหมา ช่างระบบจำหน่ายแรงสูง แสดงประกาศ 1 - 2 รวมทั้งหมด 2 รายการ

ช่างระบบจำหน่ายแรงสูง - รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ติดตั้งหม้อแปลง งานปักเสาพาดสายระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท จตุภาสพล จำกัด
อำเภอบ้านโพธิ์, จังหวัด ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์: 063-645-2848
มือถือ: 063 645 2848
วันที่แก้ไข วันจันทร์ 24 มิถุนายน 2562
คำโฆษณา: ทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในงานระบบไฟฟ้า ถูกต้องตามมาตรฐาน รับรองจากสภาวิศวกร
ช่างระบบจำหน่ายแรงสูง : รับออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย อาคารพานิชย์ ห้องเช่า หอพัก ธุรกิจขนาดเล็ก โดย วิศวกรไฟฟ้า
สมบูรณ์ ประสงค์
อำเภอปากเกร็ด, จังหวัด นนทบุรี
โทรศัพท์: 0818083956
มือถือ: 081 808 3956
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2556
คำโฆษณา: ออกแบบโดยอ้างอิงตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลัก รวมถึงมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น IEC, NEC จึงมั่นใจได้ว่าแบบมีความถูกต้อง และระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยต่อการใช้งาน งานทุกชิ้นเรารับประกันความพึงพอใจของท่าน โดยท่านสามารถแนะนำและแจ้งความต้องการที่จะให้แก้ไขในส่วนใดได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค…
ช่างระบบจำหน่ายแรงสูง : รับเหมาไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง/แรงต่ำ หม้อแปลง ตรวจซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลง ในเขตจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
หจก.หาดใหญ่ อาร์เอส เอ็นจิเนียริ่ง
อำเภอหาดใหญ่, จังหวัด สงขลา
โทรศัพท์: 0819595862 , แฟกซ์: 074305281
มือถือ: 081 959 5862, 095 465 9597
วันที่ประกาศ: วันจันทร์ 09 กันยายน 2562
คำโฆษณา: Hatyai RS Engineering ให้บริการ -ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำ หม้อแปลง -ตรวจซ่อมบำรุงหม้อแปลง -จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก อีกทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า Full light ให้บริการในเขตภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ในราคายุติธรรม มีความรับผิดชอบ ไม่มีทิ้งงาน
ลงโฆษณาประกาศผู้รับเหมา มีดีอย่างไร