รวมผู้รับเหมา ผู้รับเหมา
ประเภทงานรับเหมา แยกหมวดงานรับเหมา หมวดงานรับเหมา จัดประเภทงานรับเหมา ประเภทงานรับเหมา แยกหมวดงานของงานผู้รับเหมา ประเภทงช่างรับเหมา แยกหมวดงานช่างรับเหมาทุกประเภท รวมงานรับเหมา หมวดงานช่าง ประเภทงานผู้รับเหมา ต้องการหาผู้รับเหมางาน ตามที่ต้องการ อยากได้ผู้รับเหมางาน ตามประเภทงาน รับทำงานเหมา รับเหมางานแบ่งตามประเภทต่างๆ รับงานเหมา ครบทุกประเภทงานรับเหมา งานเหมาทุกประเภท สำหรับบริษัทรับเหมา ผู้รับเหมา และช่างรับเหมางานต่างๆ "รวมผู้รับเหมา กรุงเทพมหานคร แบ่งตามประเภทงานรับเหมา "รวมผู้รับเหมา บางซื่อ กรุงเทพมหานคร แบ่งตามประเภทงานรับเหมา บริษัทรับเหมา ผู้รับเหมา รายการล่าสุด บริษัทรับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมางาน รายการล่าสุด บริษัทรับเหมา รายการล่าสุด หน้า 2 บริษัทรับเหมา รายการล่าสุด หน้า 4 บริษัทรับเหมา รายการล่าสุด หน้า 5 ผู้รับเหมางาน รายการล่าสุด หน้า 6 ผู้รับเหมางาน รายการล่าสุด หน้า 7 ผู้รับเหมางาน รายการล่าสุด หน้า 8

รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคารประจำปี/ตรวจสอบใหญ่ อาคารคอนโต อาคารสำนักงาน อาคารสูง ทั่วไป อาคารโรงงาน โรงพยาบาล และตรวจป้าย

ตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร และจัดทำรายงาน ภายใน 15 วัน

ประกาศเลขที่ 18785  |  วันที่โพสต์ 05 กันยายน 2566
เจ้าของประกาศแก้ไข
ผู้รับเหมา เนื้อหา และรายละเอียดเพิ่มเติมทั่วไป
ตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร และจัดทำรายงาน (Report) เพื่อนำยืนหน่วยงานรายการ
หลักกณฑ์การตวจสอบอาคาร ได้แบ่งการ ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารเป็น 4
ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ
1. การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
2. ความปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
3. การตรจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร
4. การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

ประเภทของอาคารที่ต้องตรวจสอบ
1. อาคารสูง หมายถึง อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่โดยมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป
2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง อาคารที่ ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลัง
เดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
3. อาคารชุมนุมคน หมายถึง อาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนใต้ตั้งแต่
500 คนขึ้นไป
4. โรงมหรสพ หมายถึง อาคารหรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารถชน
เข้าชมการแสดงนั้น
5. โรงแรม หมายถึง อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับ โดยมีพื้นที่ตั้ง
แต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
6. อาคารชุด หมายถึง อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับ หลาย
ครอบครัว โดยมีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
7. อาคารโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 น และ มีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000
ตารางเมตรขึ้นไป
8. ป้าย หมายถึงป้ายหรือสิ่งก่อสร้างสำหรับติดหรือตั้งป้าย ซึ่งมีความสูง จากพื้นตินตั้งแต่ 15 เมตร
ขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือป้ายที่ติตตั้งหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของ
อาคาร ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป
9. สถานบริการ ดามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
ผู้รับเหมา ข้อมูลที่สำคัญ และรายละเอียดสถานที่ตั้ง
ประเภทประกาศ : ผู้รับเหมา บุคคลธรรมดา
ชื่อผู้รับเหมา : สวัสดิ์ เลิศวัชรพล ผู้ตรวจสอบอาคาร
เขต และจังหวัดที่ตั้ง : บางซื่อ, กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดที่ตั้ง : 91 ซ.โชติวัฒน์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ราคางานเริ่มต้นที่รับ : 5,000 บาท
ประสบการณ์ในสายงาน : 5 ปี
ให้บริการฟรี : ปรึกษาฟรี, ประเมินราคาฟรี, สำรวจหน้างานฟรี
ข้อมูลสำหรับติดต่อผู้รับเหมา
ผู้ฝากประกาศ : คุณ ไอลดา
เบอร์มือถือ : 062-435-8978, 081-279-7381
เบอร์โทรศัพท์ : 0624358978
Email inspectionengineer.building@gmail.com
ใส่รหัสแก้ไข เพื่อแก้ไขข้อมูลประกาศ
ใส่รหัสผ่าน :
จำรหัสผ่านไม่ได้ ให้ส่งรหัสผ่านมาที่อีเมล์ :
คำแนะนำก่อนการติดต่อ : โปรดใช้วิจารณญานในการติดต่อ ว่าจ้างเพื่อให้ทำงาน Thaihometown.com เป็นเพียงสื่อกลางในการลงประกาศฟรี เพื่อการโฆษณาเท่านั้น Thaihometown.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประกาศแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ตรวจสอบข้อมูลของประกาศนั้นๆ อย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจทำรายการใดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินต่างๆ กรุณาอย่าโอนเงินก่อนพบ และก่อนรับเอกสารหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับตัวผู้รับเงินในทุกกรณี เพราะอาจเกิดการสูญเสียเงินโดยไม่ได้รับบริการ หรือสินค้าตามที่ต้องการ