ทาวน์เฮ้าส์2ห้องนอน กิตติชัยวิลล่า7 ซอยมิตรไมตรี24-26 ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่

Member Package | วันที่โพสต์ วันพุธ 10 กรกฏาคม 2567

ทาวน์เฮ้าส์2ห้องนอน กิตติชัยวิลล่า7 ซอยมิตรไมตรี24-26 ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่

ทาวน์เฮ้าส์ รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์ ประกาศใหม่วันนี้ 25 กรกฎาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 25 กรกฎาคม 2567 ขายทาวน์เฮ้าส์ ประกาศใหม่วันนี้ 25 กรกฎาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า ประกาศวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ขายทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า ประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ขายทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า ประกาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 ขายทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-10 ทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-24 ทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-23 ทาวน์เฮ้าส์หนองจอก กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์หนองจอก กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์หนองจอก กรุงเทพขายทาวน์เฮ้าส์ หนองจอกขายทาวน์เฮ้าส์ เขตหนองจอกทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ หนองจอกทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ หนองจอกทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ หนองจอก กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์หนองจอก กรุงเทพ พร้อมอยู่ทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ พร้อมอยู่ขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมอยู่ขายทาวน์เฮ้าส์ หนองจอก พร้อมอยู่ขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ พร้อมอยู่ขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมอยู่ หนองจอกขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมอยู่ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมแล้วทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมแล้วทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมแล้ว หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมแล้ว หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมแล้ว หนองจอก กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์หนองจอก กรุงเทพ ต่อเติมแล้วทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ ต่อเติมแล้วขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมแล้วขายทาวน์เฮ้าส์ หนองจอก ต่อเติมแล้วขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ ต่อเติมแล้วขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมแล้ว หนองจอกขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมแล้ว กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์2ห้องนอนทาวน์เฮ้าส์2ห้องนอนทาวน์เฮ้าส์2ห้องนอน หนองจอกทาวน์เฮ้าส์2ห้องนอน หนองจอกทาวน์เฮ้าส์2ห้องนอน หนองจอก กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์หนองจอก กรุงเทพ 2ห้องนอนทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ 2ห้องนอนขายทาวน์เฮ้าส์ 2ห้องนอนขายทาวน์เฮ้าส์ หนองจอก 2ห้องนอนขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ 2ห้องนอนขายทาวน์เฮ้าส์ 2ห้องนอน หนองจอกขายทาวน์เฮ้าส์ 2ห้องนอน กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ หนองจอก กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์หนองจอก กรุงเทพ ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ขายทาวน์เฮ้าส์ หนองจอก ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ หนองจอกขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมโรงจอดรถทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมโรงจอดรถทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมโรงจอดรถ หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมโรงจอดรถ หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมโรงจอดรถ หนองจอก กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์หนองจอก กรุงเทพ ต่อเติมโรงจอดรถทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ ต่อเติมโรงจอดรถขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมโรงจอดรถขายทาวน์เฮ้าส์ หนองจอก ต่อเติมโรงจอดรถขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ ต่อเติมโรงจอดรถขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมโรงจอดรถ หนองจอกขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมโรงจอดรถ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์สไตล์วิลล่าทาวน์เฮ้าส์สไตล์วิลล่าทาวน์เฮ้าส์สไตล์วิลล่า หนองจอกทาวน์เฮ้าส์สไตล์วิลล่า หนองจอกทาวน์เฮ้าส์สไตล์วิลล่า หนองจอก กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์หนองจอก กรุงเทพ สไตล์วิลล่าทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ สไตล์วิลล่าขายทาวน์เฮ้าส์ สไตล์วิลล่าขายทาวน์เฮ้าส์ หนองจอก สไตล์วิลล่าขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ สไตล์วิลล่าขายทาวน์เฮ้าส์ สไตล์วิลล่า หนองจอกขายทาวน์เฮ้าส์ สไตล์วิลล่า กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์สไตล์วิลล่าทาวน์เฮ้าส์สไตล์วิลล่าทาวน์เฮ้าส์สไตล์วิลล่า หนองจอกทาวน์เฮ้าส์สไตล์วิลล่า หนองจอกทาวน์เฮ้าส์สไตล์วิลล่า หนองจอก กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์หนองจอก กรุงเทพ สไตล์วิลล่าทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ สไตล์วิลล่าขายทาวน์เฮ้าส์ สไตล์วิลล่าขายทาวน์เฮ้าส์ หนองจอก สไตล์วิลล่าขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ สไตล์วิลล่าขายทาวน์เฮ้าส์ สไตล์วิลล่า หนองจอกขายทาวน์เฮ้าส์ สไตล์วิลล่า กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ปูพื้นแกรนิตโต้ทาวน์เฮ้าส์ปูพื้นแกรนิตโต้ทาวน์เฮ้าส์ปูพื้นแกรนิตโต้ หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ปูพื้นแกรนิตโต้ หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ปูพื้นแกรนิตโต้ หนองจอก กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์หนองจอก กรุงเทพ ปูพื้นแกรนิตโต้ทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ ปูพื้นแกรนิตโต้ขายทาวน์เฮ้าส์ ปูพื้นแกรนิตโต้ขายทาวน์เฮ้าส์ หนองจอก ปูพื้นแกรนิตโต้ขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ ปูพื้นแกรนิตโต้ขายทาวน์เฮ้าส์ ปูพื้นแกรนิตโต้ หนองจอกขายทาวน์เฮ้าส์ ปูพื้นแกรนิตโต้ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องนอนทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องนอนทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องนอน หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องนอน หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องนอน หนองจอก กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์หนองจอก กรุงเทพ ตกแต่งห้องนอนทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ ตกแต่งห้องนอนขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งห้องนอนขายทาวน์เฮ้าส์ หนองจอก ตกแต่งห้องนอนขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ ตกแต่งห้องนอนขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งห้องนอน หนองจอกขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งห้องนอน กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องรับแขกทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องรับแขกทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องรับแขก หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องรับแขก หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องรับแขก หนองจอก กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์หนองจอก กรุงเทพ ตกแต่งห้องรับแขกทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ ตกแต่งห้องรับแขกขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งห้องรับแขกขายทาวน์เฮ้าส์ หนองจอก ตกแต่งห้องรับแขกขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ ตกแต่งห้องรับแขกขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งห้องรับแขก หนองจอกขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งห้องรับแขก กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องโถงทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องโถงทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องโถง หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องโถง หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องโถง หนองจอก กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์หนองจอก กรุงเทพ ตกแต่งห้องโถงทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ ตกแต่งห้องโถงขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งห้องโถงขายทาวน์เฮ้าส์ หนองจอก ตกแต่งห้องโถงขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ ตกแต่งห้องโถงขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งห้องโถง หนองจอกขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งห้องโถง กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องครัวทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องครัวทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องครัว หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องครัว หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องครัว หนองจอก กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์หนองจอก กรุงเทพ ตกแต่งห้องครัวทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ ตกแต่งห้องครัวขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งห้องครัวขายทาวน์เฮ้าส์ หนองจอก ตกแต่งห้องครัวขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ ตกแต่งห้องครัวขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งห้องครัว หนองจอกขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งห้องครัว กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องน้ำทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องน้ำทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องน้ำ หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องน้ำ หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งห้องน้ำ หนองจอก กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์หนองจอก กรุงเทพ ตกแต่งห้องน้ำทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ ตกแต่งห้องน้ำขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งห้องน้ำขายทาวน์เฮ้าส์ หนองจอก ตกแต่งห้องน้ำขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ ตกแต่งห้องน้ำขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งห้องน้ำ หนองจอกขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งห้องน้ำ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมห้องครัวทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมห้องครัวทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมห้องครัว หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมห้องครัว หนองจอกทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมห้องครัว หนองจอก กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์หนองจอก กรุงเทพ ต่อเติมห้องครัวทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ ต่อเติมห้องครัวขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมห้องครัวขายทาวน์เฮ้าส์ หนองจอก ต่อเติมห้องครัวขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ ต่อเติมห้องครัวขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมห้องครัว หนองจอกขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมห้องครัว กรุงเทพขายทาวน์เฮ้าส์ 24 ตารางวาขายทาวน์เฮ้าส์ 1,690,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

กิตติชัยวิลล่า7 ซอยมิตรไมตรี24-26 ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่

 

ที่ตั้ง : แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

รหัสทรัพย์ : T02772

 

ราคาขาย : 1,690,000 บาท


รายละเอียด
ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
จำนวนชั้น : 1
เนื้อที่ : 24 ตรว.
ห้องนอน : 2
ห้องน้ำ : 1

ห้องอื่น : 1ห้องครัว 1ห้องโถง

จอดรถ : 2

ทิศ : ตะวันตก

 

แถมฟรี : เฟอร์นิเจอร์ตามภาพ

 

ตกแต่ง/ต่อเติม :

-ต่อเติมโรงจอดรถพร้อมหลังคา

-พื้นบ้านปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้

 

จุดเด่น : บ้านชั้นเดียวทำเลดี รีโนเวทมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสไตล์มินิมอลพร้อมเข้าอยู่ กำแพงบ้านไม่ติดกับใคร

 

สถานที่ใกล้เคียง :

-แมคโครหนองจอก

-โลตัสหนองจอก

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

-รร.วัดทรัพย์สโมสร

-สนามบินสุวรรณภูมิ

-แฟชั่นไอส์แลนด์

-เดอะพรอมานาด

 

** เรามีบริการให้คำปรึกษาสินเชื่อฟรีก่อนตัดสินใจ พร้อมแนะนำธนาคารที่เหมาะกับคุณ **
 

**เดินเรื่องสินเชื่อให้ฟรี พร้อมยินดีแนะนำอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และ วงเงินสูงสุด**

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดชมทรัพย์ได้ที่

Tel : 0925564644 คุณนุ้ย

ID Line : nuiina.nuiinaka

line add  : https://line.me/ti/p/0dZ6vflbYk

 

เรายังมีบ้านสวยๆอีกหลายหลัง หลายทำเลให้ลูกค้าเลือก

สนใจดูทรัพย์อื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.ara.co.th

ID Line : @areeyaproperty

Lind Add : https://lin.ee/L9iu7tC

Customer Center 0909869856 , 0963077262 , 021159449

 

ARAYA PRESTIGE PROPERTY AGENT ผู้ให้บริการด้านธุรกิจนายหน้า ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ การตลาดครบวงจร ดูแลทุกขั้นตอนการซื้อขาย โดยตัวแทนมืออาชีพ

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ทาวน์เฮ้าส์
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายทาวน์เฮ้าส์
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ขายทาวน์เฮ้าส์ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว ขายทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่
ขายทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งพร้อมอยู่
หมวดหลัก : ธุรกิจ พร้อมอยู่ ต่อเติมแล้ว พร้อมอยู่ 2 ห้องนอน
ลักษณะเฉพาะ : ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ ต่อเติมโรงจอดรถ
การตกแต่ง : สไตล์วิลล่า สไตล์วิลล่า หนองจอก ปูพื้นแกรนิตโต้ ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่
จำนวนห้อง : 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน
ขนาดพื้นที่ : 24 ตารางวา
ราคา :
ขาย 1,690,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายทาวน์เฮ้าส์ กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : หนองจอก
ทำเลหนองจอก »
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายทาวน์เฮ้าส์ ทำเลหนองจอก
ขายไม่เกิน 1,690,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : ทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ ตกแต่งแล้ว หนองจอก
ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว พร้อมอยู่ หนองจอก
คลิกดูหน้าอื่นๆที่ใกล้เคียง »
ทำเลเด่น : โลตัส หนองจอก โลตัสหนองจอก
ถนนที่ผ่าน : ถนนมิตรไมตรี
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายทาวน์เฮ้าส์ ถนนมิตรไมตรี
ขายทาวน์เฮ้าส์ มิตรไมตรี 24 ตารางวา
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน หนองจอก »
ทำเลสำคัญ : ทาวน์เฮ้าส์หนองจอก มิตรไมตรี ทาวน์เฮ้าส์โลตัส มิตรไมตรี ทาวน์เฮ้าส์ถนนมิตรไมตรี
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่ง หนองจอก
ขายทาวน์เฮ้าส์ หนองจอก 1,690,000 บาท
ขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมอยู่ หนองจอก
ขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมแล้ว หนองจอก
ขายทาวน์เฮ้าส์ 2ห้องนอน หนองจอก
ขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ หนองจอก
ขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมโรงจอดรถ หนองจอก
คลิกดูขายทาวน์เฮ้าส์ พื้นที่หนองจอก ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ทาวน์เฮ้าส์  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ลงทะเบียนใช้งาน
Member :
Package  
Araya Prestige  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
มือถืออื่นๆ :
Emai :
Facebook : Facebook เจ้าของประกาศ
Share :
บุราพันธ์ สังฆสันต์สุข 14 ตกแต่งพร้อมอยู่
หนองจอก กรุงเทพ
ราคาขาย 1,750,000 บาท
นันทวัน5 เลียบวารี11 รีโนเวทพร้อมอยู่
หนองจอก กรุงเทพ
ราคาขาย 1,790,000 บาท
บุราพันธ์ สังฆสันต์สุข14 ตกแต่งพร้อมอยู่
หนองจอก กรุงเทพ
ราคาขาย 1,750,000 บาท
ซิตี้พลัส ผดุงพันธ์11 รีโนเวทพร้อมเข้าอยู่
หนองจอก กรุงเทพ
ราคาขาย 1,590,000 บาท
สินอนันต์ เลียบวารี55 ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่
หนองจอก กรุงเทพ
ราคาขาย 1,790,000 บาท
นันทวี4 รีสอร์ท มิตรไมตรี18/1 รีโนเวทพร้อมอยู่
หนองจอก กรุงเทพ
ราคาขาย 2,100,000 บาท

ทาวน์เฮ้าส์2ห้องนอน กิตติชัยวิลล่า7 ซอยมิตรไมตรี24-26 ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่

ทาวน์เฮ้าส์ 24 ตารางวา รวมประกาศประเภท ทาวน์เฮ้าส์ พร้อมรายละเอียดข้อมูลทาวน์เฮ้าส์2ห้องนอน กิตติชัยวิลล่า7 ซอยมิตรไมตรี24-26 ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ คำที่ต้องการค้นหา ทาวน์เฮ้าส์2ห้องนอน กิตติชัยวิลล่า7 ซอยมิตรไมตรี24-26 ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

กิตติชัยวิลล่า7 ซอยมิตรไมตรี24-26 ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่   ที่ตั้ง : แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 รหัสทรัพย์ : T02772   ราคาขาย : 1,69

ขายทาวน์เฮ้าส์ ทำเลในเขตหนองจอก กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงประกาศอื่นๆ Member Package ▼

@thaihometown Scroll