บ้านเดี่ยวม.รามคำแหง ขายNirvana ABSOLUTE Krungthep Kreetha บ้านเดี่ยว 3 ชั้น ที่จอดรถทั้งหมด 3 คัน

วันที่โพสต์ วันพุธ 10 กรกฏาคม 2567

บ้านเดี่ยวม.รามคำแหง ขายNirvana ABSOLUTE Krungthep Kreetha บ้านเดี่ยว 3 ชั้น ที่จอดรถทั้งหมด 3 คัน

บ้านเดี่ยว รายการล่าสุด บ้านเดี่ยว ประกาศใหม่วันนี้ 20 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 20 กรกฎาคม 2567 ขายบ้านเดี่ยว ประกาศใหม่วันนี้ 20 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวให้เช่า ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ขายบ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวให้เช่า ประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ขายบ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวให้เช่า ประกาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ขายบ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-10 บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-19 บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-18 บ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านเดี่ยวสะพานสูงบ้านเดี่ยว กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพขายบ้านเดี่ยว สะพานสูงขายบ้านเดี่ยว เขตสะพานสูงบ้านเดี่ยวเตรียมอุดมศึกษาบ้านเดี่ยวเตรียมอุดมศึกษาบ้านเดี่ยวเตรียมอุดมศึกษา สะพานสูงบ้านเดี่ยวเตรียมอุดมศึกษา สะพานสูงบ้านเดี่ยวเตรียมอุดมศึกษา สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ เตรียมอุดมศึกษาบ้านเดี่ยวกรุงเทพ เตรียมอุดมศึกษาขายบ้านเดี่ยว เตรียมอุดมศึกษาขายบ้านเดี่ยว สะพานสูง เตรียมอุดมศึกษาขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ เตรียมอุดมศึกษาขายบ้านเดี่ยว เตรียมอุดมศึกษา สะพานสูงขายบ้านเดี่ยว เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพบ้านเดี่ยวม.รามคำแหงบ้านเดี่ยวม.รามคำแหงบ้านเดี่ยวม.รามคำแหง สะพานสูงบ้านเดี่ยวม.รามคำแหง สะพานสูงบ้านเดี่ยวม.รามคำแหง สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ ม.รามคำแหงบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ม.รามคำแหงขายบ้านเดี่ยว ม.รามคำแหงขายบ้านเดี่ยว สะพานสูง ม.รามคำแหงขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ม.รามคำแหงขายบ้านเดี่ยว ม.รามคำแหง สะพานสูงขายบ้านเดี่ยว ม.รามคำแหง กรุงเทพบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนอนบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนอนบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนอน สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนอน สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนอน สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ ตกแต่งห้องนอนบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตกแต่งห้องนอนขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องนอนขายบ้านเดี่ยว สะพานสูง ตกแต่งห้องนอนขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตกแต่งห้องนอนขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องนอน สะพานสูงขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องนอน กรุงเทพบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนั่งเล่นบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนั่งเล่นบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนั่งเล่น สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนั่งเล่น สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนั่งเล่น สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ ตกแต่งห้องนั่งเล่นบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตกแต่งห้องนั่งเล่นขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องนั่งเล่นขายบ้านเดี่ยว สะพานสูง ตกแต่งห้องนั่งเล่นขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตกแต่งห้องนั่งเล่นขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องนั่งเล่น สะพานสูงขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องนั่งเล่น กรุงเทพบ้านเดี่ยวปูพื้นเซรามิคบ้านเดี่ยวปูพื้นเซรามิคบ้านเดี่ยวปูพื้นเซรามิค สะพานสูงบ้านเดี่ยวปูพื้นเซรามิค สะพานสูงบ้านเดี่ยวปูพื้นเซรามิค สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ ปูพื้นเซรามิคบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ปูพื้นเซรามิคขายบ้านเดี่ยว ปูพื้นเซรามิคขายบ้านเดี่ยว สะพานสูง ปูพื้นเซรามิคขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ปูพื้นเซรามิคขายบ้านเดี่ยว ปูพื้นเซรามิค สะพานสูงขายบ้านเดี่ยว ปูพื้นเซรามิค กรุงเทพบ้านเดี่ยวเฟอร์นิเจอร์บ้านเดี่ยวเฟอร์นิเจอร์บ้านเดี่ยวเฟอร์นิเจอร์ สะพานสูงบ้านเดี่ยวเฟอร์นิเจอร์ สะพานสูงบ้านเดี่ยวเฟอร์นิเจอร์ สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ เฟอร์นิเจอร์บ้านเดี่ยวกรุงเทพ เฟอร์นิเจอร์ขายบ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ขายบ้านเดี่ยว สะพานสูง เฟอร์นิเจอร์ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ เฟอร์นิเจอร์ขายบ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ สะพานสูงขายบ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ กรุงเทพบ้านเดี่ยวไมโครเวฟบ้านเดี่ยวไมโครเวฟบ้านเดี่ยวไมโครเวฟ สะพานสูงบ้านเดี่ยวไมโครเวฟ สะพานสูงบ้านเดี่ยวไมโครเวฟ สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ ไมโครเวฟบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ไมโครเวฟขายบ้านเดี่ยว ไมโครเวฟขายบ้านเดี่ยว สะพานสูง ไมโครเวฟขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ไมโครเวฟขายบ้านเดี่ยว ไมโครเวฟ สะพานสูงขายบ้านเดี่ยว ไมโครเวฟ กรุงเทพบ้านเดี่ยวชุดรับแขกบ้านเดี่ยวชุดรับแขกบ้านเดี่ยวชุดรับแขก สะพานสูงบ้านเดี่ยวชุดรับแขก สะพานสูงบ้านเดี่ยวชุดรับแขก สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ ชุดรับแขกบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ชุดรับแขกขายบ้านเดี่ยว ชุดรับแขกขายบ้านเดี่ยว สะพานสูง ชุดรับแขกขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ชุดรับแขกขายบ้านเดี่ยว ชุดรับแขก สะพานสูงขายบ้านเดี่ยว ชุดรับแขก กรุงเทพขายบ้านเดี่ยว 57 ตารางวาขายบ้านเดี่ยว 17,000,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

บ้านเดี่ยว 3 ชั้น ที่จอดรถทั้งหมด 3 คัน
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 230 ตร.ม.

ขายราคา 17 บาท*

The Mall บางกะปิ, Seacon Square, Paradise Park
ABAC, Ascot International School Bangkok, ม.รามคำแหง, รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รพ.วิภาราม, รพ.การุญเวชสุขาภิบาล 3

สิ่งอำนวยความสะดวก
คลับเฮาส์
สระว่ายน้ำ
ฟิตเนส
สวนสาธารณะ
กล้อง CCTV
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.

"ยกนิ้ว" เรา "ใส่ใจ" พร้อมดูแลบริการหลังการ เช่า/ขาย อย่างครบวงจรที่สุด

ลูกค้าสามารถนัดชมโครงการได้ตลอดเวลานะคะ
-------------------------------------
Call 02-0282635 / O 93 - 941- 5641
LINE@ : @yoknew
Facebook: Yoknew Property
Instagram : yoknew_property
Tiktok : @yoknew_property
-------------------------------------
#yoknew #yoknewproperty #yoknew_property
#คอนโด #condo #คอนโดมิเนียม #condominium #คอนโดให้เช่า #เช่าคอนโด #ให้เช่าคอนโด #rent #condoforrent
#ซื้อคอนโด #ขายคอนโด #condoforsale #คอนโดกรุงเทพ #condoforsalebangkok #คอนโดราคาถูก #คอนโดราคาดี
#อสังหาริมทรัพย์ #อสังหาฯ #bts #คอนโดใกล้bts #คอนโดติดbts #คอนโดใกล้รถไฟฟ้า #mrt #คอนโดใกล้mrt #คอนโด
สุขุมวิท #สุขุมวิท #คอนโดพญาไท #พญาไท #คอนโดสาธร #สาธร #คอนโดรัชดา #รัชดา #มาแรง #เทรนด์วันนี้
#NirvanaABSOLUTEKrungthepKreetha

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้านเดี่ยว
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายบ้านเดี่ยว
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้านเดี่ยว บ้านเดี่ยว3ชั้น ขายบ้านเดี่ยว
จำนวนห้อง : 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 57 ตารางวา
ราคา :
ขาย 17,000,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายบ้านเดี่ยว กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : สะพานสูง
ทำเลสะพานสูง »
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายบ้านเดี่ยว ทำเลสะพานสูง
ขายไม่เกิน 17,000,000 บาท
ขาย 12,000,000 - 17,000,000 บาท
ขาย 12,000,000 - 20,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
สถานศึกษา : เตรียมอุดมศึกษา ม.รามคำแหง
ถนนหลัก : รามคำแหง รามคำแหง 57 ตร.ว.
ถนนที่ผ่าน : ถนนรัชดา ถนนสุขาภิบาล ถนนสุขาภิบาล3
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายบ้านเดี่ยว ถนนรัชดา
ขายบ้านเดี่ยว ถนนสุขาภิบาล
ขายบ้านเดี่ยว รัชดา 57 ตารางวา
ขายบ้านเดี่ยว สุขาภิบาล 57 ตารางวา
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน สะพานสูง »
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายบ้านเดี่ยว สุขาภิบาล 17,000,000 บาท
ขายบ้านเดี่ยว สะพานสูง 17,000,000 บาท
ขายบ้านเดี่ยว เตรียมอุดมศึกษา สะพานสูง
ขายบ้านเดี่ยว ม.รามคำแหง สะพานสูง
ขายบ้านเดี่ยว รัชดา สะพานสูง
ขายบ้านเดี่ยว สุขาภิบาล สะพานสูง
ขายบ้านเดี่ยว สุขาภิบาล3 สะพานสูง
ข้อมูลเสริม :
บ้านเดี่ยว  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : Yoknewproperty  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :

บ้านเดี่ยวม.รามคำแหง ขายNirvana ABSOLUTE Krungthep Kreetha บ้านเดี่ยว 3 ชั้น ที่จอดรถทั้งหมด 3 คัน

บ้านเดี่ยว 57 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้านเดี่ยว พร้อมรายละเอียดข้อมูลบ้านเดี่ยวม.รามคำแหง ขายNirvana ABSOLUTE Krungthep Kreetha บ้านเดี่ยว 3 ชั้น ที่จอดรถทั้งหมด 3 คัน คำที่ต้องการค้นหา บ้านเดี่ยวม.รามคำแหง ขายNirvana ABSOLUTE Krungthep Kreetha บ้านเดี่ยว 3 ชั้น ที่จอดรถทั้งหมด 3 คัน ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

บ้านเดี่ยว 3 ชั้น ที่จอดรถทั้งหมด 3 คัน 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 230 ตร.ม. ขายราคา 17 บาท* The Mall บางกะปิ, Seacon Square, Paradise Park ABAC, Ascot Internat

ขายบ้านเดี่ยว เขตสะพานสูง ราคาใกล้เคียง

ขายบ้านเดี่ยว เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

@thaihometown Scroll