สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ต้องทำงานมาแล้วกี่เดือน ถึงจะกู้บ้านได้ สำหรับมุษย์เงินเดือนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง

คุณสมบัติของผู้ที่จะกู้บ้านได้นั้นมีอยู่หลายประการด้วยกัน ก่อนพิจารณาเพื่อทำเรื่องกู้ซื้อบ้านจึงต้องพิจารณาคุณสมบัติของตัวเองก่อนว่าพร้อมสำหรับการยื่นเอกสารเพื่อสมัครสินเชื่อบ้านแล้วหรือยัง ธนาคารและสถาบันการเงินที่เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อบ้านจะกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับผู้กู้ไว้ คุณสมบัติที่ธนาคารกำหนดไว้สำหรับผู้ที่จะกู้บ้านได้ หลัก ๆ ก็จะมีเรื่องของอายุ อาชีพ รายได้ ประวัติในการชำระหนี้ ภาระหนี้ และผู้กู้ร่วม คุณสมบัติสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คืออายุงาน ซึ่งมีผู้ต้องการกู้ซื้อบ้านหลายคนสงสัยว่าต้องทำงานกี่เดือนถึงจะกู้ซื้อบ้านได้

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ :
รหัสผ่าน :
จำชื่อ สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

"ต้องทำงานมาแล้วกี่เดือน ถึงจะกู้บ้านได้" สำหรับมุษย์เงินเดือนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง

ต้องทำงานมาแล้วกี่เดือน ถึงจะกู้บ้านได้ สำหรับมุษย์เงินเดือนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง

     คุณสมบัติของผู้ที่จะกู้บ้านได้นั้นมีอยู่หลายประการด้วยกัน ก่อนพิจารณาเพื่อทำเรื่องกู้ซื้อบ้านจึงต้องพิจารณาคุณสมบัติของตัวเองก่อนว่าพร้อมสำหรับการยื่นเอกสารเพื่อสมัครสินเชื่อบ้านแล้วหรือยัง ธนาคารและสถาบันการเงินที่เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อบ้านจะกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับผู้กู้ไว้ คุณสมบัติที่ธนาคารกำหนดไว้สำหรับผู้ที่จะกู้บ้านได้ หลัก ๆ ก็จะมีเรื่องของอายุ อาชีพ รายได้ ประวัติในการชำระหนี้ ภาระหนี้ และผู้กู้ร่วม คุณสมบัติสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คืออายุงาน ซึ่งมีผู้ต้องการกู้ซื้อบ้านหลายคนสงสัยว่าต้องทำงานกี่เดือนถึงจะกู้ซื้อบ้านได้

 

ทำไมกู้ซื้อบ้านต้องดูอายุงาน
   
     เรื่องของอายุงานหรือทำงานมาแล้วกี่เดือนนี้ ธนาคารเขาต้องการทราบเพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานของเรา หากว่าเราทำงานมานานเกิน 6 เดือนแล้ว ส่วนใหญ่ก็หมายถึงว่าเราพ้นช่วงทดลองงานและทำงานมาผ่านมาได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งก็แปลว่าโอกาสที่จะทำงานต่อเนื่องไปนั้นมีมากกว่า การเพิ่งผ่านการทำงานมาไม่ถึง 3 เดือน หรือ 6 เดือน ที่ยังถือเป็นช่วงทดลองงานหรือยังเป็นช่วงที่ไม่แน่นอนยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานได้อีก

 

ต้องทำงานมากี่เดือน ถึงกู้ซื้อบ้านได้
     
     ธนาคารส่วนใหญ่จะดูอายุงานของผู้กู้เป็นเกณฑ์ที่อย่างต่ำ 1 ปี บางธนาคารจะมีข้อกำหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้กู้เลยว่าจะต้องทำงานในที่ทำงานปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่ากี่ปี เช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี แล้วแต่ ส่วนบางธนาคารก็ไม่ได้กำหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้กู้ แต่ก็เป็นที่รู้กันว่าหากเพิ่งเปลี่ยนงานมาไม่เกิน 3 – 6 เดือน มักจะกู้ไม่ผ่าน แต่ธนาคารส่วนใหญ่จะพิจารณาอายุการทำงานจากที่ที่ทำงานเก่าร่วมด้วย มีแค่ไม่กี่ธนาคารเท่านั้นที่เข้มงวดโดยดูเฉพาะอายุงานของที่ทำงานปัจจุบันเท่านั้น

     เจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารแห่งหนึ่งได้ให้ข้อมูลในเรื่องอายุงานไว้สำหรับผู้ที่ยื่นกู้แล้วมีการเปลี่ยนงานไว้ว่า ธนาคารส่วนใหญ่จะอนุมัติให้หากว่าผ่านช่วงทดลองงานแล้ว แต่ก็มีบางธนาคารเช่นกันที่อนุมัติให้เลยแม้ว่าจะเพิ่งทำงานที่ใหม่ได้แค่ 1-2 เดือนเท่านั้น สิ่งที่ธนาคารจะพิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากอายุงานก็คือลักษณะของงานที่ทำระหว่างที่ทำงานเก่าและที่ทำงานใหม่ว่าเป็นงานที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ด้วย และเรื่องของรายได้ว่าที่ทำงานใหม่นั้นมีรายได้สูงขึ้นหรือไม่

     ถ้าผู้กู้ที่มีการเปลี่ยนงานต้องการยื่นเอกสารเพื่อให้มีโอกาสผ่านการอนุมัติมากขึ้น ก็จะต้องเตรียมเอกสารที่เป็นสำเนาสลิปเงินเดือนทั้งของที่ทำงานเก่าและที่ทำงานใหม่ และสัญญาว่าจ้างการทดลองงานของที่ที่งานใหม่ด้วย หรือนำหลักฐานการเสียภาษีย้อนหลังไปยื่นเพิ่มเติม ผู้กู้ที่ยื่นเอกสารตามนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาในเรื่องคุณสมบัติของอายุงานเลย

     ถ้าผู้กู้มีอาชีพเฉพาะกลุ่มที่เป็นอาชีพพิเศษ เช่น ผู้พิพากษา อัยการ แพทย์ หรือเภสัชกร บางธนาคารอาจมีการอนุโลมให้ในเรื่องของอายุงานว่าไม่ต้องถึง 1 ปี ก็สามารถยื่นขอกู้ได้

ปัจจัยอื่น ๆ  

     เรื่องการอนุมัติสินเชื่อบ้านของเจ้าหน้าที่สินเชื่อนี้ต้องบอกว่าแม้จะมีหลักเกณฑ์ในการอนุมัติอยู่ แต่เหตุผลในการอนุมัติหรือไม่อนุมัตินั้นอาจเกิดจากเหตุผลได้หลากหลายประการ แม้ว่าจะมีอายุงานน้อยก็มีโอกาสกู้ผ่านหากว่าคุณสมบัติอื่น ๆ ที่สำคัญอย่างเช่น เรื่องรายได้ ภาระหนี้ ผู้กู้ร่วม หรือประวัติในเครดิตบูโรนั้นผ่านหมด ส่วนคนที่มีอายุงานมากก็มีโอกาสกู้ไม่ผ่านได้เช่นกัน หากว่าธนาคารดูจากรายได้และภาระหนี้แล้วยังสงสัยถึงความสามารถในการชำระหนี้ของเรา ดังนั้นเรื่องของอายุงานจึงเป็นเพียงแค่หลักเกณฑ์หนึ่งในอีกหลาย ๆ หลักเกณฑ์ที่ธนาคารจะพิจารณาเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อบ้านให้กับเราหรือไม่เท่านั้น

     นอกจากนั้นนโยบายการปล่อยสินเชื่อของแต่ละธนาคารก็เป็นปัจจัยสำคัญด้วยเช่นกัน เคยมีคนมาแชร์ประสบการณ์ไว้ว่า ยื่นใบสมัครกู้บ้านไปกับธนาคารทั้งหมด 4 แห่งด้วยเอกสารชุดเดียวกัน แต่ผลปรากฏว่ามี 2 ธนาคารที่อนุมัติ ส่วนอีก 2 ธนาคารไม่อนุมัติ ซึ่งก็เป็นการบอกว่านโยบายในการปล่อยกู้ของแต่ละธนาคารเข้มงวดมากน้อยต่างกันไป

     ช่วงเวลาที่ทำเรื่องขอสินเชื่อก็เป็นปัจจัยสำคัญ หากว่าเราทำเรื่องกู้ซื้อบ้านในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตดี สินเชื่อของธนาคารมีการเติบโตสูง หนี้เสียน้อย แบบนี้ธนาคารก็ไม่เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อนัก ตรงข้ามกับหากว่าเราขอกู้บ้านในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซา ตัวเลขหนี้เสียมาก ธนาคารเริ่มเข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่อทุกประเภท แม้แต่เรื่องอายุงานนี้ธนาคารก็จะเข้มงวดเป็นพิเศษเช่นกัน

     ดังนั้นเรื่องอายุงานเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งเท่านั้นที่ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อบ้านให้กับเรา แต่ยังมีหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่สำคัญอีกหลายข้อที่ธนาคารจะเน้น เช่น ภาระหนี้ ประวัติในเครดิตบูโร รายได้ ฯลฯ ที่สำคัญต้องมีเงินเก็บหรือเงินก้อนจำนวนหนึ่ง เพราะวงเงินที่ได้รับอนุมัติอาจไม่ได้เต็ม 100% ก็ได้ เราจึงต้องมีเงินไว้สำหรับจ่ายส่วนต่างนี้ หรือถึงแม้ว่าเราจะกู้ได้เต็ม 100% ก็ตาม ก็ยังจะต้องมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องจ่าย เช่น ค่าจอง ค่ามัดจำ ค่าโอน ค่าจดจำนอง ค่าส่วนกลางล่วงหน้า ค่ามิเตอร์น้ำ ค่ามิเตอร์ไฟ ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้จากธนาคารจะไม่มีปัญหาอื่น ๆ ให้ต้องกังวลอีกนั่นเอง


ขอบคุณข้อมูลจาก Moneyhub
บทความรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • [ REVIEW ] เดอะ ฮาร์โมเนสท์ คอนโดฯ ทำเลดี ใกล้ชายหาดบางแสน และถนนสุขุมวิท
 • [ REVIEW ] ทาวน์โฮม 2 ชั้น ใกล้ถนนนิมิตรใหม่ และบิ๊กซี สุวินทวงศ์
 • [ REVIEW ] ทาวน์โฮมแบบใหม่ 4 ห้องนอน ทำเลถนนเพชรเกษม ใกล้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
 • [สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย] อย่าทรมาณสายตาด้วยการทิ้งของ 9 สิ่งไว้เฉยๆ ควรทำความสะอาดทุกวัน ไม่งั้นโรคถามหาแน่นอน
 • [สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย] สร้างต่อเติมบ้าน "อิฐมอญ กับ คอนกรีตมวลเบา" ต้องดูข้อแตกต่างอย่างไหนที่เหมาะกับบ้านของคุณ
 • [ที่พักท่องเที่ยว] เตรียมตัวเที่ยวงาน Amphawa Countdown 2017 แสงเทียนแห่งความจงรักภักดี 31 ธ.ค. 59
 • [ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย] ปลูกต้นไม้ตามทิศ จัดสวนทิศไหนถึงจะเป็นมงคลตามหลักฮวงจุ้ย
 • [ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย] เลือกคอนโด อยู่ชั้นใหนถึงจะเฮงตามหลักฮวงจุ้ย
 • สินเชื่อบ้าน และวงเงินกู้ ธนาคารมีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร?
 • ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน อย่าคิดว่าไม่สำคัญ อาจเป็นเรื่องที่หลายๆคนจะมองข้าม
 • ทำความเข้าใจ กู้ซื้อบ้านได้เต็มวงเงิน 100% เป็นแบบไหนอย่างไร ทำได้จริงเหรอ?
 • อย่าลืม! ข้อควรพิจารณาสำคัญก่อนทำสินเชื่อบ้าน
 • สินเชื่อบ้าน เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน จาก ธอส.
 • วิธีการขอ "สินเชื่อ ต่อเติม-ตกแต่งบ้าน" บริการสินเชื่อสำหรับผู้ที่มีบ้านเป็นของตัวเอง
 • ทำสัญญาจองบ้าน แต่ขอสินเชื่อบ้านไม่ผ่าน ขอเงินจองบ้านคืนได้หรือไม่?
 • หลักเกณฑ์ 3 ข้อสำคัญ ในการอนุมัติให้วงเงิน กู้ซื้อบ้าน ที่ธนาคารส่วนใหญ่ใช้พิจารณา
 • คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ มีหลักการพิจารณาอย่างไร แบบไหนโอกาศผ่านได้ง่ายกว่า
 • ต้องทำงานมาแล้วกี่เดือน ถึงจะกู้บ้านได้ สำหรับมุษย์เงินเดือนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง

  Thaihometown.com
  ติดต่อฝ่ายโฆษณา
  094-653-5451
  083-154-6699
  064-952-9929
  062-479-2238
  099-141-9891
  02-574-4829
  © สงวนลิขสิทธิ์ 2560 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  Scroll