ที่นา 159 ไร่ ราคาถูก ติดถนน 4 เลน อ.หนองบัว นครสวรรค์

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินนครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-06-08 ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-06-16 ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-06-15 ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินนครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินหนองบัวที่ดินนครสวรรค์ ที่ดิน หนองบัว นครสวรรค์ขายที่ดิน หนองบัวขายที่ดิน นครสวรรค์ที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียน หนองบัวที่ดินใกล้โรงเรียน หนองบัวที่ดินใกล้โรงเรียน หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนที่ดินนครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน หนองบัว ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน หนองบัวขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน นครสวรรค์ที่ดินติดถนนที่ดินติดถนนที่ดินติดถนน หนองบัวที่ดินติดถนน หนองบัวที่ดินติดถนน หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ ติดถนนที่ดินนครสวรรค์ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนนขายที่ดิน หนองบัว ติดถนนขายที่ดิน นครสวรรค์ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนน หนองบัวขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์ที่ดินหน้ากว้างติดถนนที่ดินหน้ากว้างติดถนนที่ดินหน้ากว้างติดถนน หนองบัวที่ดินหน้ากว้างติดถนน หนองบัวที่ดินหน้ากว้างติดถนน หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ หน้ากว้างติดถนนที่ดินนครสวรรค์ หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน หนองบัว หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน นครสวรรค์ หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนน หนองบัวขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนน นครสวรรค์ที่ดินโฉนดครุฑแดงที่ดินโฉนดครุฑแดงที่ดินโฉนดครุฑแดง หนองบัวที่ดินโฉนดครุฑแดง หนองบัวที่ดินโฉนดครุฑแดง หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ โฉนดครุฑแดงที่ดินนครสวรรค์ โฉนดครุฑแดงขายที่ดิน โฉนดครุฑแดงขายที่ดิน หนองบัว โฉนดครุฑแดงขายที่ดิน นครสวรรค์ โฉนดครุฑแดงขายที่ดิน โฉนดครุฑแดง หนองบัวขายที่ดิน โฉนดครุฑแดง นครสวรรค์ที่ดินมีวิวต้นไม้ที่ดินมีวิวต้นไม้ที่ดินมีวิวต้นไม้ หนองบัวที่ดินมีวิวต้นไม้ หนองบัวที่ดินมีวิวต้นไม้ หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ มีวิวต้นไม้ที่ดินนครสวรรค์ มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน หนองบัว มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน นครสวรรค์ มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ หนองบัวขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ นครสวรรค์ที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท หนองบัวที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท หนองบัวที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ ใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน หนองบัว ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ท หนองบัวขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ท นครสวรรค์ที่ดินใกล้เทศบาลตำบลที่ดินใกล้เทศบาลตำบลที่ดินใกล้เทศบาลตำบล หนองบัวที่ดินใกล้เทศบาลตำบล หนองบัวที่ดินใกล้เทศบาลตำบล หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ ใกล้เทศบาลตำบลที่ดินนครสวรรค์ ใกล้เทศบาลตำบลขายที่ดิน ใกล้เทศบาลตำบลขายที่ดิน หนองบัว ใกล้เทศบาลตำบลขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้เทศบาลตำบลขายที่ดิน ใกล้เทศบาลตำบล หนองบัวขายที่ดิน ใกล้เทศบาลตำบล นครสวรรค์ที่ดินใกล้อบตที่ดินใกล้อบตที่ดินใกล้อบต หนองบัวที่ดินใกล้อบต หนองบัวที่ดินใกล้อบต หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ ใกล้อบตที่ดินนครสวรรค์ ใกล้อบตขายที่ดิน ใกล้อบตขายที่ดิน หนองบัว ใกล้อบตขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้อบตขายที่ดิน ใกล้อบต หนองบัวขายที่ดิน ใกล้อบต นครสวรรค์ที่ดินใกล้สภอที่ดินใกล้สภอที่ดินใกล้สภอ หนองบัวที่ดินใกล้สภอ หนองบัวที่ดินใกล้สภอ หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ ใกล้สภอที่ดินนครสวรรค์ ใกล้สภอขายที่ดิน ใกล้สภอขายที่ดิน หนองบัว ใกล้สภอขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้สภอขายที่ดิน ใกล้สภอ หนองบัวขายที่ดิน ใกล้สภอ นครสวรรค์ที่ดินใกล้โรงพยาบาลที่ดินใกล้โรงพยาบาลที่ดินใกล้โรงพยาบาล หนองบัวที่ดินใกล้โรงพยาบาล หนองบัวที่ดินใกล้โรงพยาบาล หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ ใกล้โรงพยาบาลที่ดินนครสวรรค์ ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน หนองบัว ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล หนองบัวขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล นครสวรรค์ขายที่ดิน 159 ไร่ขายที่ดิน 85,000,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ที่นา 159 ไร่ ราคาถูก ติดถนน 4 เลน อ.หนองบัว นครสวรรค์

วันที่โพสต์ วันเสาร์ 08 มิถุนายน 2567 ┃ อัพเดทล่าสุด วันเสาร์ 15 มิถุนายน 2567

R070-068
.
รหัสทรัพย์ R070-068
=============
ที่อยู่ :: ต.หนองกลับ อำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
=============
ขายไร่ละ 534,000 บาท / ไร่ ราคา ( รวม 85,000,000 บาท)
** ค่าใช้จ่ายกรมที่ดิน ทั้งหมด ผู้ซื้อผู้ขาย คนละครึ่ง
=============
รายละเอียด
- ขนาด 159 ไร่ โฉนดครุฑแดง ปัจจุบันเป็นที่นา
- หน้ากว้างติดถนน ประมาณ 216 เมตร เหมาะทำโรงงาน
- ใกล้โรงเรียน โรงพยาบาล บิ๊กซี
=============
สนใจเข้าชมทรัพย์นัดล่วงหน้า 1 วัน ติดต่อ โอ๋ (Agent)
Tel : 098-946-9665 , 092-952-2861
Line : @landandhome
www.agencylandandhome.com
รับฝาก ขาย/เช่า อสังหาทุกประเภท
ลูกค้าท่านใดสนใจกรุณาแคปหน้าจอ และส่งไลน์มานะครับ
Tag
#ขายที่ดินติดถนน4เลน #ขายที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ #ที่ดินอำเภอหองบัวราคาถูก

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขาย
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินใกล้โรงเรียน
ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ติดถนน ขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนน
ลักษณะ : ติดถนน หน้ากว้าง
ลักษณะเฉพาะ : หน้ากว้างติดถนน
เนื้อที่รวม : 159 ไร่
ราคา :
ขาย 85,000,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
ระบบต่อ ส่งอีเมล์ถึงผู้ฝากประกาศ
ราคาที่ต้องการต่อ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
เบอร์มือถือสำหรับติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)

จังหวัด : นครสวรรค์
ทำเลนครสวรรค์ »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : หนองบัว
ทำเลหนองบัว »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลนครสวรรค์
ขายไม่เกิน 85,000,000 บาท
ขาย 57,000,000 - 85,000,000 บาท
ขาย 57,000,000 - 98,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายที่ดิน ทำเล หนองบัว นครสวรรค์
ขาย 57,000,000 - 85,000,000 บาท
ขาย 57,000,000 - 98,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
การขาย : โฉนดครุฑแดง
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินติดถนน นครสวรรค์
ทำเลเด่น : บิ๊กซี นครสวรรค์ บิ๊กซีหนองบัว
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน ติดถนน
ขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน นครสวรรค์ ขายที่ดิน หนองบัว นครสวรรค์ ขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน นครสวรรค์
ขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์
ขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนน นครสวรรค์
ขายที่ดิน โฉนดครุฑแดง นครสวรรค์
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : โอ๋ Marketing  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
Emai :
Facebook : Facebook เจ้าของประกาศ
Share :
ที่นา 159 ไร่ ราคาถูก ติดถนน 4 เลน อ.หนองบัว นครสวรรค์
หนองบัว นครสวรรค์
ราคาขาย 85,000,000 บาท
 • ที่ดินใกล้โรงเรียน
 • ที่ดินติดถนน
 • ที่ดินหน้ากว้างติดถนน
 • ที่ดินโฉนดครุฑแดง
 • ที่นา 159 ไร่ ราคาถูก ติดถนน 4 เลน อ.หนองบัว นครสวรรค์

  ที่ดิน 159 ไร่ รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่นา 159 ไร่ ราคาถูก ติดถนน 4 เลน อ.หนองบัว นครสวรรค์ คำที่ต้องการค้นหา ที่นา 159 ไร่ ราคาถูก ติดถนน 4 เลน อ.หนองบัว นครสวรรค์ ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

  R070-068 . รหัสทรัพย์ R070-068 ============= ที่อยู่ :: ต.หนองกลับ อำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 ============= ขายไร่ละ 534,000 บาท / ไร่ ราคา ( รวม 85

  ขายที่ดิน ในจ.นครสวรรค์ ราคาใกล้เคียง

  ขายที่ดิน ทำเลใกล้ๆ กับจ.นครสวรรค์ ขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกัน

  @thaihometown Scroll