สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย

สัญญาเช่าคอนโด:สิทธิ - สัญญาเช่าคอนโด : สิทธิและกฎเกณฑ์ที่คนอยู่คอนโดจำเป็นต้องรู้ไว้

เชื่อว่าสมัยนี้ใครหลายๆคนคงเลือกที่จะพักอาศัยอยู่ในคอนโดมากขึ้น ทั้งจากการซื้อ หรือการขอเช่า ซึ่งแต่ละโครงการก็มีมากมายหลายราคาด้วยกัน โดยคนสมัยใหม่นี้ชอบที่จะอยู่บนโลกส่วนตัว อยู่กับความเรียบง่าย เน้นความสะดวกสบาย การเช่าคอนโดทุกวันนี้ก็แทบจะเป็นเรื่องปกติไปแล้ว แต่ใช่ว่าการได้เช่าคอนโดอยู่แล้วจะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจ มันก็จะต้องมีกฎประจำคอนโด รวมไปถึงในสัญญาเช่าคอนโดที่ผู้เช่าทำไว้กับผู้ให้เช่าด้วย บางคนไม่ได้สนใจในรายละเอียดของสัญญาเมื่อถึงเวลาต้องทำสัญญา ดังนั้นเราจึงอยากแนะนำคุณในเรื่องการพิจารณาสัญญาเช่าเบื้องต้นให้ท่านทั้งหลายที่กำลังจะทำสัญญาเช่าได้รู้ไว้จะได้รู้สิทธิของตัวเองและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบของการอยู่คอนโด

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ :
รหัสผ่าน :
จำชื่อ สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

สัญญาเช่าคอนโด : สิทธิและกฎเกณฑ์ที่คนอยู่คอนโดจำเป็นต้องรู้ไว้

เชื่อว่าสมัยนี้ใครหลายๆคนคงเลือกที่จะพักอาศัยอยู่ในคอนโดมากขึ้น ทั้งจากการซื้อ หรือการขอเช่า ซึ่งแต่ละโครงการก็มีมากมายหลายราคาด้วยกัน โดยคนสมัยใหม่นี้ชอบที่จะอยู่บนโลกส่วนตัว อยู่กับความเรียบง่าย เน้นความสะดวกสบาย การเช่าคอนโดทุกวันนี้ก็แทบจะเป็นเรื่องปกติไปแล้ว แต่ใช่ว่าการได้เช่าคอนโดอยู่แล้วจะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจ มันก็จะต้องมีกฎประจำคอนโด รวมไปถึงในสัญญาเช่าคอนโดที่ผู้เช่าทำไว้กับผู้ให้เช่าด้วย บางคนไม่ได้สนใจในรายละเอียดของสัญญาเมื่อถึงเวลาต้องทำสัญญา ดังนั้นเราจึงอยากแนะนำคุณในเรื่องการพิจารณาสัญญาเช่าเบื้องต้นให้ท่านทั้งหลายที่กำลังจะทำสัญญาเช่าได้รู้ไว้จะได้รู้สิทธิของตัวเองและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบของการอยู่คอนโด

เช่าคอนโด

บทความนี้ขอแนะนำเกี่ยวกับการพิจารณาสัญญาเช่าอย่างเบื้องต้น ว่าสัญญาเช่ามีหลักสำคัญที่ผู้เช่าทุกคนต้องใช้เวลาตรวจสอบอย่างคร่าวๆในประเด็นใดบ้าง

1. ในสัญญาเช่าอาจจะเรียกฝ่ายผู้ให้เช่าว่า “lessee” หรือ “tenant” หรือ “renter” ไม่ว่าคำไหน ความหมายก็คือ ผู้เช่า ส่วนผู้ให้เช่า คำที่ใช้ก็อาจจะเป็น “lessor”หรือ “landlord” สถานที่ให้เช่า ส่วนใหญ่ใช้คำว่า “premises” หรือบางครั้งจะเรียกว่า “leased premises”

2. ระยะเวลา สัญญาเช่าทั่วๆไป โดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาเป็นปี อาจจะ 1 ปี หรือ 2 ปี แต่ผู้ให้เช่าบางรายอาจจะกำหนดระยะเวลาเช่าน้อยกว่านั้นก็ได้ เช่น 6 เดือนหรือ เดือนต่อเดือน กรณีเช่าเดือนต่อเดือนจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการที่อยู่ในช่วงสั้น หรือผู้ที่ต้องย้ายที่อยู่บ่อยๆ

3. จำนวนของผู้ที่จะพักอาศัยในสถานที่เช่า สัญญาเช่าอาจจะกำหนดจำนวนผู้ที่จะอาศัยได้ เช่นไม่เกิน 2 หรือ 3 คน เป็นต้น

4. วัตถุประสงค์ของการอยู่อาศัย สัญญาเช่าอาจจะระบุว่าให้ผู้เช่าใช้สถานที่เช่าเพื่ออยู่อาศัยได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้เช่าใช้สถานที่เช่าเป็นสถานประกอบธุรกิจ

5. สัตว์เลี้ยง สัญญาเช่าอาจจะห้ามไม่ให้มีสัตว์เลี้ยง หรือหากอนุญาตอาจจะกำหนดประเภทของสัตว์เลี้ยง เช่นอนุญาตให้เลี้ยงแมวได้ แต่ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสุนัข หรืออาจจะกำหนดจำนวน หรือขนาด หรือพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย

สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย

6. ระยะเวลาการบอกกล่าวการสิ้นสุดสัญญาเช่า ตรวจดูว่าสัญญาเช่ากำหนดให้บอกกล่าวผู้เช่าล่วงหน้านานเท่าไร ในกรณีที่จะเลิกเช่าสถานที่นั้น และหากบอกกล่าวล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดๆไว้ได้หรือไม่ หรือหากบอกกล่าวไม่ทันจะถือว่าการเช่านั้นได้ขยายออกไปอีกหนึ่งระยะเวลาการเช่าโดยอัตโนมัติหรือเปล่า

7. ตรวจดูระยะเวลาย้ายออก เช่นเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดถึงกำหนดที่ต้องย้ายออก และหากว่าผู้เช่ายังไม่ย้ายออก หรือยังขนย้ายไม่เสร็จเรียบร้อย จะเป็นอย่างไร มีค่าปรับเกิดขึ้นหรือไม่

8. กำหนดการจ่ายค่าเช่า ดูว่าสัญญากำหนดให้จ่ายค่าเช่า ทุกวันที่เท่าไร หรือภายในวันที่เท่าไร หากจ่ายช้ามีค่าปรับเกิดขึ้นทันทีหรือไม่

9. เงินมัดจำ ตรวจดูข้อสัญญาที่เกี่ยวกับเงินมัดจำ ว่าเป็นจำนวนเท่าไร หลักการจ่ายคืนเงินมัดจำเป็นอย่างไร

10. การเช่าช่วง ตรวจดูว่าสัญญาเช่าอนุญาตให้ผู้เช่านำสถานที่เช่าออกให้เช่าช่วงได้หรือไม่ บางสัญญาจะอนุญาตให้ทำได้ โดยต้องได้รับอนุมัติการให้เช่าช่วงจากผู้ให้เช่าก่อน หรือผู้ให้เช่าอาจจะกำหนดสิทธิของตนเองว่าจะต้องเป็นผู้อนุมัติผู้มาเช่าช่วงอีกด้วย

11. หน้าที่จ่ายค่าน้ำ ค่าแก๊ส และ ค่าไฟ เป็นของผู้เช่า หรือผู้ให้เช่า

12. หน้าที่ดูแลรักษา บำรุงสถานที่เช่าเป็นของฝ่ายไหน ผู้ให้เช่า ต้องบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดในกรณีใดบ้าง

13. ดูว่าในสัญญามีข้อกำหนดที่อนุญาตให้ผู้เช่ายึดทรัพย์สินของผู้เช่าได้เลยหรือเปล่า ในกรณีผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่า หรือในกรณีที่ผู้เช่าทำความเสียหายให้แก่สถานที่เช่า

สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย

สิทธินี้ในภาษาอังกฤษเรียกว่า “lien” เป็นสิทธิที่อนุญาตให้ผู้ให้เช่าสามารถเข้ายึดทรัพย์สินของผู้เช่าได้เลย โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าผู้เช่าผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่า หรือไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าผู้ให้เช่าเสียหายแต่อย่าใด และผู้เช่าไม่ต้องดำเนินกระบวนการฟ้องขับไล่ (กระบวนการฟ้องขับไล่ต้องเริ่มจากการส่งหนังสือทวงถาม หรือหนังสือบอกกล่าวก่อน ซึ่งต้องกำหนดระยะเวลาให้ผู้เช่าปฏิบัติตามที่ขอ ซึ่งจะต้องใช้เวลาอยู่พอสมควร) ถึงแม้ว่าหากโต้แย้ง ต่อสู้เป็นความกันขึ้นมาถึงโรงถึงศาล ศาลส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิทธิ lien ของผู้ให้เช่า แต่เพื่อป้องกันไว้ก่อน ควรจะตรวจดูข้อความในสัญญาเช่าก่อนที่จะตกลงกัน

14. หลังจากผู้เช่า และผู้ให้เช่าตกลงปลงใจจะทำสัญญาเช่ากันแล้ว ควรจะมีการสำรวจตรวจสอบสถานที่เช่าอย่างละเอียดกันก่อน ว่ามีสภาพอย่างไร มีสิ่งใดเสียหาย มีรอยแตก รอยแยกตรงไหนบ้าง และมีสิ่งใดที่ควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีก่อนจะย้ายเข้า หากเป็นไปได้ควรจะจดรายการของสิ่งของที่เสียหาย หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์เอาไว้
ทำสำเนาไว้ฝ่ายละหนึ่งชุด หรือแนบกับสัญญาเช่าไว้เลย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานไว้ใช้สำรวจสถานที่เช่าตอนที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง ส่งมอบคืนสถานที่เช่า หรือตอนจะย้ายออก

 

หากตรวจสอบได้ครบถ้วน และมั่นใจแล้ว ก็ลงนามในสัญญาเช่าได้เลย สิ่งที่ต้องจำใส่ใจ คือไม่ควรยึดถือคำพูดของผู้ให้เช่า ข้อตกลงทุกอย่างควรจะเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นหากสัญญาเช่ามีข้อความไม่อนุญาตให้มีสัตว์เลี้ยง แต่ผู้ให้เช่าตกลงปากเปล่าว่าอนุญาตให้มีสัตว์เลี้ยงได้ ก็ควรจะมีการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามนั้น ไม่ว่าขีดฆ่าข้อความนั้นออกไป แล้วให้ผู้ให้เช่า และผู้เช่าลงลายมือชื่อกำกับตรงส่วนที่ขีดฆ่านั้น หรือ จะทำแก้ไขโดยการพิมพ์สัญญาใหม่เลยก็ดี


ขอบคุณข้อมูลจาก www.thainewyork.com
บทความรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • สมาร์ททาวน์โฮม 3 ชั้น 4 ห้องนอน ทำเลใกล้วงแหวนรอบนอก รถไฟฟ้าสายสีส้ม
 • ทาวน์โฮม ใกล้ถนนบางนา-ตราด เมกา บางนา และสนามบินสุวรรณภูมิ
 • [สินเชื่อที่อยู่อาศัย] การเตรียมความพร้อม ก่อนยื่นกู้สินเชื่อบ้าน
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] เคล็ดลับแต่งการบ้านด้วยหลัก 4 ส. แต่งบ้านให้น่าอยู่สุดๆ!
 • [ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย] การแต่งสวน และทำบ่อปลาคาร์ฟ ช่วยเสริมฮวงจุ้ย นำพลังในเชิงบวกเป็นศิริมงคล เข้ามาสู่ตัวบ้าน
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] 10 ไอเดียแปลงโฉมไม้พาเลท วัสดุเหลือใช้จากไม้ใช้ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่ง
 • [ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย] ฮวงจุ้ยที่ดี ต้องเริ่มต้นที่ ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน
 • สัญญาเช่าคอนโด:สิทธิ - สัญญาเช่าคอนโด : สิทธิและกฎเกณฑ์ที่คนอยู่คอนโดจำเป็นต้องรู้ไว้

  © สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  Scroll