บ้านพร้อมเข้าอยู่ รายการใหม่

บ้านพร้อมเข้าอยู่, ขายบ้านพร้อมเข้าอยู่