บ้านใกล้ถนนใหญ่ แก่งคอย ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น (ค.ส.ล.) พร้อมที่ดิน 118 ตร.ว. 2 นอน 2 น้ำ ราคา 2.5 ล้าน (รีโนเวทใหม่แล้ว)

บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 21 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 21 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 21 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2567 บ้านสระบุรี รายการล่าสุด บ้านสระบุรี ประกาศวันที่ 2024-04-03 บ้านสระบุรี ประกาศวันที่ 2024-04-20 บ้านสระบุรี ประกาศวันที่ 2024-04-19 บ้านแก่งคอย สระบุรี รายการล่าสุด บ้านสระบุรี รายการล่าสุด บ้านแก่งคอย สระบุรี รายการล่าสุด บ้านแก่งคอยบ้านสระบุรี บ้าน แก่งคอย สระบุรีขายบ้าน แก่งคอยขายบ้าน สระบุรีบ้านรีโนเวทใหม่บ้านรีโนเวทใหม่บ้านรีโนเวทใหม่ แก่งคอยบ้านรีโนเวทใหม่ แก่งคอยบ้านรีโนเวทใหม่ แก่งคอย สระบุรีบ้านแก่งคอย สระบุรี รีโนเวทใหม่บ้านสระบุรี รีโนเวทใหม่ขายบ้าน รีโนเวทใหม่ขายบ้าน แก่งคอย รีโนเวทใหม่ขายบ้าน สระบุรี รีโนเวทใหม่ขายบ้าน รีโนเวทใหม่ แก่งคอยขายบ้าน รีโนเวทใหม่ สระบุรีบ้านห้องโถงใหญ่บ้านห้องโถงใหญ่บ้านห้องโถงใหญ่ แก่งคอยบ้านห้องโถงใหญ่ แก่งคอยบ้านห้องโถงใหญ่ แก่งคอย สระบุรีบ้านแก่งคอย สระบุรี ห้องโถงใหญ่บ้านสระบุรี ห้องโถงใหญ่ขายบ้าน ห้องโถงใหญ่ขายบ้าน แก่งคอย ห้องโถงใหญ่ขายบ้าน สระบุรี ห้องโถงใหญ่ขายบ้าน ห้องโถงใหญ่ แก่งคอยขายบ้าน ห้องโถงใหญ่ สระบุรีบ้านห้องนอนใหญ่บ้านห้องนอนใหญ่บ้านห้องนอนใหญ่ แก่งคอยบ้านห้องนอนใหญ่ แก่งคอยบ้านห้องนอนใหญ่ แก่งคอย สระบุรีบ้านแก่งคอย สระบุรี ห้องนอนใหญ่บ้านสระบุรี ห้องนอนใหญ่ขายบ้าน ห้องนอนใหญ่ขายบ้าน แก่งคอย ห้องนอนใหญ่ขายบ้าน สระบุรี ห้องนอนใหญ่ขายบ้าน ห้องนอนใหญ่ แก่งคอยขายบ้าน ห้องนอนใหญ่ สระบุรีบ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียง แก่งคอยบ้านมีระเบียง แก่งคอยบ้านมีระเบียง แก่งคอย สระบุรีบ้านแก่งคอย สระบุรี มีระเบียงบ้านสระบุรี มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียงขายบ้าน แก่งคอย มีระเบียงขายบ้าน สระบุรี มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียง แก่งคอยขายบ้าน มีระเบียง สระบุรีบ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบน แก่งคอยบ้านห้องน้ำชั้นบน แก่งคอยบ้านห้องน้ำชั้นบน แก่งคอย สระบุรีบ้านแก่งคอย สระบุรี ห้องน้ำชั้นบนบ้านสระบุรี ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน แก่งคอย ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน สระบุรี ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน แก่งคอยขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน สระบุรีบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต แก่งคอยบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต แก่งคอยบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต แก่งคอย สระบุรีบ้านแก่งคอย สระบุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านสระบุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน แก่งคอย ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน สระบุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต แก่งคอยขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต สระบุรีบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด แก่งคอยบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด แก่งคอยบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด แก่งคอย สระบุรีบ้านแก่งคอย สระบุรี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านสระบุรี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน แก่งคอย ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน สระบุรี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด แก่งคอยขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด สระบุรีบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียน แก่งคอยบ้านใกล้โรงเรียน แก่งคอยบ้านใกล้โรงเรียน แก่งคอย สระบุรีบ้านแก่งคอย สระบุรี ใกล้โรงเรียนบ้านสระบุรี ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียนขายบ้าน แก่งคอย ใกล้โรงเรียนขายบ้าน สระบุรี ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียน แก่งคอยขายบ้าน ใกล้โรงเรียน สระบุรีบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัย แก่งคอยบ้านใกล้มหาวิทยาลัย แก่งคอยบ้านใกล้มหาวิทยาลัย แก่งคอย สระบุรีบ้านแก่งคอย สระบุรี ใกล้มหาวิทยาลัยบ้านสระบุรี ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน แก่งคอย ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน สระบุรี ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย แก่งคอยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย สระบุรีบ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวง แก่งคอยบ้านใกล้ถนนทางหลวง แก่งคอยบ้านใกล้ถนนทางหลวง แก่งคอย สระบุรีบ้านแก่งคอย สระบุรี ใกล้ถนนทางหลวงบ้านสระบุรี ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน แก่งคอย ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน สระบุรี ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง แก่งคอยขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง สระบุรีบ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่ แก่งคอยบ้านใกล้ถนนใหญ่ แก่งคอยบ้านใกล้ถนนใหญ่ แก่งคอย สระบุรีบ้านแก่งคอย สระบุรี ใกล้ถนนใหญ่บ้านสระบุรี ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน แก่งคอย ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน สระบุรี ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ แก่งคอยขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ สระบุรีขายบ้าน 118 ตารางวาขายบ้าน 2,500,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

บ้านใกล้ถนนใหญ่ แก่งคอย ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น (ค.ส.ล.) พร้อมที่ดิน 118 ตร.ว. 2 นอน 2 น้ำ ราคา 2.5 ล้าน (รีโนเวทใหม่แล้ว)

วันที่โพสต์ วันพุธ 03 เมษายน 2567

สนใจติดต่อ: โดม รัชดา
โทร: 065-586-9872
ไลน์ไอดี: giantmw หรือ @yem0202n
F/B:

https://bit.ly/3vdegO8


Fanpage:

https://bit.ly/488TrlD


Website: www.lifewave.com
.
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น (ค.ส.ล.) พร้อมที่ดิน 118 ตร.ว. 2 นอน 2 น้ำ ราคา 2.5 ล้าน (รีโนเวทใหม่แล้ว)
.
รายละเอียดทรัพย์:
1) บ้านชั้นบน: ปูพื้นลามิเนตใหม่ มี 1 ห้องนอนใหญ่ (ปูพื้นกระเบื้อง) 1 ห้องนอนเล็ก และมี 1 ห้องโถง
2) บ้านชั้นล่าง: ปูพื้นกระเบื้อง มี 1 ห้องโถงใหญ่ (ใช้สำหรับต้อนรับแขก+นั่งเล่น) 1 ห้องครัว 1 ห้องทานข้าว และมี 2 ห้องน้ำ
3) บ้านทาสีภายในใหม่ ทำห้องน้ำใหม่ และติดตั้งผ้าม่านใหม่ทั้งหลัง
4) โรงจอดรถปูพื้นกระเบื้อง และสามารถจอดภายในบ้านได้ 2 คัน
.
สถานที่สำคัญบริเวณโดยรอบพื้นที่:
1) ห่างจาก แม่น้ำป่าสัก 1 กม.
2) ห่างจาก บมจ. SCG 2.2 กม.
3) ห่างจาก 7-11 2.5 กม.
4) ห่างจาก ถนนมิตรภาพ 4.8 กม.
5) ห่างจาก ร.พ.แก่งคอย 8.3 กม.
6) ห่าง สถานีรถไฟแก่งคอย 8.6 กม.
7) ห่าง ห้างโรบินสัน 17 กม.
.
ราคาเสนอขายทั้งหมด: 2,500,000 บาท (ราคา 21,186 บาท/ตร.ว.)
.
ค่าภาษี & ค่าโอนกรรมสิทธิ์: ค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าภาษี, ค่าโอนกรรมสิทธิ์ และอื่น ๆ 50:50 (คนละครึ่ง)
.
สนใจติดต่อ: โดม รัชดา
โทร: 065-586-9872
ไลน์ไอดี: giantmw หรือ @yem0202n
F/B:

https://bit.ly/3vdegO8


Fanpage:

https://bit.ly/488TrlD


Website: www.lifewave.com

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้าน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายบ้าน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้าน บ้านเดี่ยว บ้าน2ชั้น ขาย
ลักษณะเฉพาะ : รีโนเวทใหม่ ห้องโถงใหญ่ ห้องนอนใหญ่
จำนวนห้อง : 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 118 ตารางวา
ราคา :
ขาย 2,500,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายบ้าน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : สระบุรี
ทำเลสระบุรี »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : แก่งคอย
ทำเลแก่งคอย »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
รูปแบบขาย : ขายพร้อมที่ดิน
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายบ้าน ทำเลสระบุรี
ขายไม่เกิน 2,500,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 3,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 4,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายบ้าน ทำเล แก่งคอย สระบุรี
ขาย 2,000,000 - 3,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 4,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ทำเลเด่น : โรบินสัน สระบุรี โรบินสันแก่งคอย
ถนนที่ผ่าน : ถนนพระราม5
ทำเลสำคัญ : บ้านพระราม สระบุรี บ้านพระราม แก่งคอย บ้านสระบุรี พระราม บ้านแก่งคอย พระราม บ้านโรบินสัน พระราม5 บ้านถนนพระราม
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายบ้าน สระบุรี ขายบ้าน แก่งคอย สระบุรี ขายบ้าน รีโนเวทใหม่ สระบุรี
ขายบ้าน ห้องโถงใหญ่ สระบุรี
ขายบ้าน ห้องนอนใหญ่ สระบุรี
ขายบ้าน พระราม5 สระบุรี
ขายบ้าน ถนนพระราม สระบุรี
ข้อมูลเสริม :
บ้าน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : domepost66  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :

บ้านใกล้ถนนใหญ่ แก่งคอย ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น (ค.ส.ล.) พร้อมที่ดิน 118 ตร.ว. 2 นอน 2 น้ำ ราคา 2.5 ล้าน (รีโนเวทใหม่แล้ว)

บ้าน 118 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลบ้านใกล้ถนนใหญ่ แก่งคอย ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น (ค.ส.ล.) พร้อมที่ดิน 118 ตร.ว. 2 นอน 2 น้ำ ราคา 2.5 ล้าน (รีโนเวทใหม่แล้ว) คำที่ต้องการค้นหา บ้านใกล้ถนนใหญ่ แก่งคอย ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น (ค.ส.ล.) พร้อมที่ดิน 118 ตร.ว. 2 นอน 2 น้ำ ราคา 2.5 ล้าน (รีโนเวทใหม่แล้ว) ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

สนใจติดต่อ: โดม รัชดา โทร: 065-586-9872 ไลน์ไอดี: giantmw หรือ @yem0202n F/B: https://bit.ly/3vdegO8 Fanpage: https://bit.ly/488TrlD Website: www.lifewave.com

บ้านที่น่าสนใจ ราคาที่ใกล้เคียง

ขายบ้าน ในจ.สระบุรี ราคาใกล้เคียง

ขายบ้าน ทำเลใกล้ๆ กับจ.สระบุรี ขนาดพื้นที่ใกล้เคียง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
@thaihometown Scroll