รวมผู้รับเหมา ผู้รับเหมา
ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุง  สุราษฎร์ธานี

ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุง สุราษฎร์ธานี

รวมประกาศรับเหมา ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุง สุราษฎร์ธานี
แสดงประกาศ 1 - 1 รวมทั้งหมด 1 รายการ

ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุง สุราษฎร์ธานี : รับเหมางาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ เน็ตเวิร์ค ทั้งติดตั้ง และซ่อมบำรุง รับงานทั่วภาคใต้
นาย นพรัตน์ นุโรจน์
อำเภอเวียงสระ, จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: 0806001120
มือถือ: 080 600 1120, 082 414 0430
วันที่แก้ไข วันเสาร์ 04 กุมภาพันธ์ 2560
คำโฆษณา: รับงาน นะบบคอมพิวเตอร์ ระบบเน็ตเวิร์ค ทั้งติดตั้งและซ่อมบำรุงรับงานทั่วภาคใต้
ลงโฆษณาประกาศผู้รับเหมา มีดีอย่างไร