รวมผู้รับเหมา ผู้รับเหมา
เหมาเดินสายไฟอาคาร
เหมาเดินสายไฟอาคาร : รับเหมาเดินสายไฟ
นายปริวรรต แสงเพชร
อำเภอบางกรวย, จังหวัด นนทบุรี
โทรศัพท์: 0853434167
มือถือ: 085 343 4167, 087 500 6719
วันที่ประกาศ: วันอังคาร 15 ธันวาคม 2558
คำโฆษณา: ต้องการฃ่างฝีมือมีประสบการณ์งานละเอียด ติดต่อฃ่างลอง
เหมาเดินสายไฟอาคาร : รับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เดินสายไฟอาคาร ประกอบตู้สวิทช์บอร์ด
สุชาติ การไฟฟ้า
อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัด สมุทรสาคร
โทรศัพท์: 034843386 , แฟกซ์: 034843386
มือถือ: 081 814 3870, 089 185 6947
วันที่ประกาศ: วันพุธ 15 มิถุนายน 2554
คำโฆษณา: รับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โคมไฟทุดชนิด เดินสายไฟอาคาร ประกอบและติดตั้งตู้สวิทช์บอร์ด
เหมาเดินสายไฟอาคาร : รับติดสติกเกอร์ป้ายโฆษณาสินค้า ติดตั้งเดินสายไฟอาคาร
ช่างกุ้ง
อำเภอเมือง, จังหวัด เชียงราย
โทรศัพท์: +66926525048
มือถือ: 092 652 5048, 092 652 5048
วันที่แก้ไข วันพุธ 09 ธันวาคม 2558
คำโฆษณา: รับติด เปลี่ยนสติกเกอร์ป้ายโฆษณาสินค้า ป้ายไวนิล ซ่อม ติดตั้ง ป้ายตู้ไฟโฆษณา ทำความสะอาด ดูแลป้ายโฆษณา