คอนโดพร้อมเข้าอยู่ รายการใหม่

คอนโดพร้อมเข้าอยู่, ขายคอนโดพร้อมเข้าอยู่