ธุรกิจพัทยากลาง เซ้งร้าน ยูซุฟ ไก่สด ตลาดรัตนากรวนาสิน พัทยากลาง

วันที่โพสต์ วันพุธ 10 กรกฏาคม 2567

ธุรกิจพัทยากลาง เซ้งร้าน ยูซุฟ ไก่สด ตลาดรัตนากรวนาสิน พัทยากลาง

ธุรกิจ รายการล่าสุด ธุรกิจ ประกาศใหม่วันนี้ 22 กรกฎาคม 2567 ธุรกิจให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 22 กรกฎาคม 2567 ขายธุรกิจ ประกาศใหม่วันนี้ 22 กรกฎาคม 2567 ธุรกิจ ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ธุรกิจให้เช่า ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ขายธุรกิจ ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ธุรกิจ ประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ธุรกิจให้เช่า ประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ขายธุรกิจ ประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ธุรกิจ ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ธุรกิจให้เช่า ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ขายธุรกิจ ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ธุรกิจชลบุรี รายการล่าสุด ธุรกิจชลบุรี ประกาศวันที่ 2024-07-10 ธุรกิจชลบุรี ประกาศวันที่ 2024-07-21 ธุรกิจชลบุรี ประกาศวันที่ 2024-07-20 ธุรกิจบางละมุง ชลบุรี รายการล่าสุด ธุรกิจชลบุรี รายการล่าสุด ธุรกิจบางละมุง ชลบุรี รายการล่าสุด ธุรกิจบางละมุงธุรกิจชลบุรี ธุรกิจ บางละมุง ชลบุรีขายธุรกิจ บางละมุงขายธุรกิจ ชลบุรีธุรกิจพัทยาธุรกิจพัทยาธุรกิจพัทยา บางละมุงธุรกิจพัทยา บางละมุงธุรกิจพัทยา บางละมุง ชลบุรีธุรกิจบางละมุง ชลบุรี พัทยาธุรกิจชลบุรี พัทยาขายธุรกิจ พัทยาขายธุรกิจ บางละมุง พัทยาขายธุรกิจ ชลบุรี พัทยาขายธุรกิจ พัทยา บางละมุงขายธุรกิจ พัทยา ชลบุรีธุรกิจพัทยากลางธุรกิจพัทยากลางธุรกิจพัทยากลาง บางละมุงธุรกิจพัทยากลาง บางละมุงธุรกิจพัทยากลาง บางละมุง ชลบุรีธุรกิจบางละมุง ชลบุรี พัทยากลางธุรกิจชลบุรี พัทยากลางขายธุรกิจ พัทยากลางขายธุรกิจ บางละมุง พัทยากลางขายธุรกิจ ชลบุรี พัทยากลางขายธุรกิจ พัทยากลาง บางละมุงขายธุรกิจ พัทยากลาง ชลบุรีธุรกิจพัทยาธุรกิจพัทยาธุรกิจพัทยา บางละมุงธุรกิจพัทยา บางละมุงธุรกิจพัทยา บางละมุง ชลบุรีธุรกิจบางละมุง ชลบุรี พัทยาธุรกิจชลบุรี พัทยาขายธุรกิจ พัทยาขายธุรกิจ บางละมุง พัทยาขายธุรกิจ ชลบุรี พัทยาขายธุรกิจ พัทยา บางละมุงขายธุรกิจ พัทยา ชลบุรีธุรกิจพัทยากลางธุรกิจพัทยากลางธุรกิจพัทยากลาง บางละมุงธุรกิจพัทยากลาง บางละมุงธุรกิจพัทยากลาง บางละมุง ชลบุรีธุรกิจบางละมุง ชลบุรี พัทยากลางธุรกิจชลบุรี พัทยากลางขายธุรกิจ พัทยากลางขายธุรกิจ บางละมุง พัทยากลางขายธุรกิจ ชลบุรี พัทยากลางขายธุรกิจ พัทยากลาง บางละมุงขายธุรกิจ พัทยากลาง ชลบุรีธุรกิจที่จอดรถธุรกิจที่จอดรถธุรกิจที่จอดรถ บางละมุงธุรกิจที่จอดรถ บางละมุงธุรกิจที่จอดรถ บางละมุง ชลบุรีธุรกิจบางละมุง ชลบุรี ที่จอดรถธุรกิจชลบุรี ที่จอดรถขายธุรกิจ ที่จอดรถขายธุรกิจ บางละมุง ที่จอดรถขายธุรกิจ ชลบุรี ที่จอดรถขายธุรกิจ ที่จอดรถ บางละมุงขายธุรกิจ ที่จอดรถ ชลบุรีธุรกิจใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตธุรกิจใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตธุรกิจใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บางละมุงธุรกิจใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บางละมุงธุรกิจใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บางละมุง ชลบุรีธุรกิจบางละมุง ชลบุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตธุรกิจชลบุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายธุรกิจ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายธุรกิจ บางละมุง ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายธุรกิจ ชลบุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายธุรกิจ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บางละมุงขายธุรกิจ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ชลบุรีธุรกิจใกล้ร้านมินิมาร์ทธุรกิจใกล้ร้านมินิมาร์ทธุรกิจใกล้ร้านมินิมาร์ท บางละมุงธุรกิจใกล้ร้านมินิมาร์ท บางละมุงธุรกิจใกล้ร้านมินิมาร์ท บางละมุง ชลบุรีธุรกิจบางละมุง ชลบุรี ใกล้ร้านมินิมาร์ทธุรกิจชลบุรี ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายธุรกิจ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายธุรกิจ บางละมุง ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายธุรกิจ ชลบุรี ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายธุรกิจ ใกล้ร้านมินิมาร์ท บางละมุงขายธุรกิจ ใกล้ร้านมินิมาร์ท ชลบุรีธุรกิจใกล้ร้านค้าตลาดสดธุรกิจใกล้ร้านค้าตลาดสดธุรกิจใกล้ร้านค้าตลาดสด บางละมุงธุรกิจใกล้ร้านค้าตลาดสด บางละมุงธุรกิจใกล้ร้านค้าตลาดสด บางละมุง ชลบุรีธุรกิจบางละมุง ชลบุรี ใกล้ร้านค้าตลาดสดธุรกิจชลบุรี ใกล้ร้านค้าตลาดสดขายธุรกิจ ใกล้ร้านค้าตลาดสดขายธุรกิจ บางละมุง ใกล้ร้านค้าตลาดสดขายธุรกิจ ชลบุรี ใกล้ร้านค้าตลาดสดขายธุรกิจ ใกล้ร้านค้าตลาดสด บางละมุงขายธุรกิจ ใกล้ร้านค้าตลาดสด ชลบุรีธุรกิจใกล้อบตธุรกิจใกล้อบตธุรกิจใกล้อบต บางละมุงธุรกิจใกล้อบต บางละมุงธุรกิจใกล้อบต บางละมุง ชลบุรีธุรกิจบางละมุง ชลบุรี ใกล้อบตธุรกิจชลบุรี ใกล้อบตขายธุรกิจ ใกล้อบตขายธุรกิจ บางละมุง ใกล้อบตขายธุรกิจ ชลบุรี ใกล้อบตขายธุรกิจ ใกล้อบต บางละมุงขายธุรกิจ ใกล้อบต ชลบุรีธุรกิจใกล้อนามัยธุรกิจใกล้อนามัยธุรกิจใกล้อนามัย บางละมุงธุรกิจใกล้อนามัย บางละมุงธุรกิจใกล้อนามัย บางละมุง ชลบุรีธุรกิจบางละมุง ชลบุรี ใกล้อนามัยธุรกิจชลบุรี ใกล้อนามัยขายธุรกิจ ใกล้อนามัยขายธุรกิจ บางละมุง ใกล้อนามัยขายธุรกิจ ชลบุรี ใกล้อนามัยขายธุรกิจ ใกล้อนามัย บางละมุงขายธุรกิจ ใกล้อนามัย ชลบุรีธุรกิจใกล้ปั๊มน้ำมันธุรกิจใกล้ปั๊มน้ำมันธุรกิจใกล้ปั๊มน้ำมัน บางละมุงธุรกิจใกล้ปั๊มน้ำมัน บางละมุงธุรกิจใกล้ปั๊มน้ำมัน บางละมุง ชลบุรีธุรกิจบางละมุง ชลบุรี ใกล้ปั๊มน้ำมันธุรกิจชลบุรี ใกล้ปั๊มน้ำมันขายธุรกิจ ใกล้ปั๊มน้ำมันขายธุรกิจ บางละมุง ใกล้ปั๊มน้ำมันขายธุรกิจ ชลบุรี ใกล้ปั๊มน้ำมันขายธุรกิจ ใกล้ปั๊มน้ำมัน บางละมุงขายธุรกิจ ใกล้ปั๊มน้ำมัน ชลบุรีขายธุรกิจ 1 ตารางวาขายธุรกิจ 50,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

เซ้งร้าน ยูซุฟ ไก่สด ตลาดรัตนากรวนาสิน พัทยากลาง

ขนาดพื้นที่ 2*4 เมตร
ทั่วไป เปิดตั้งแต่ ตี 1 ถึง เที่ยงวัน

ราคา 50,000 บาท
ค่าเช่าต่อเดือน 17,500 บาทต่อเดิอน
น้ำ 39 ไฟ 10 บาท แต่ส่วนมากใช้แค่ 1,000 บาทต่อเดือน

ที่ตั้ง : ซอยสยามคันทรีคลับ พัทยากลาง ชื่อตลาดรัตนากรวนาสิน
ถ. พรประภานิมิต (เมืองพัทยา) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

สนใจติดต่อ : คุณซุฟ
โทร/ไลน์ : 0924844833

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ธุรกิจ
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายธุรกิจ
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ธุรกิจ ขายธุรกิจ
หมวดหลัก : ธุรกิจพัทยา พัทยากลาง ธุรกิจใกล้เมืองพัทยา ธุรกิจพัทยากลางพัทยากลาง
ลักษณะเฉพาะ : เซ้งร้าน
ขนาดพื้นที่ : 1 ตารางวา
ราคา :
ขาย 50,000 บาท
ต่อรองราคา ขายธุรกิจ กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : ชลบุรี
ทำเลชลบุรี »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : บางละมุง
ทำเลบางละมุง »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายธุรกิจ ทำเลชลบุรี
ขายไม่เกิน 50,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายธุรกิจ ทำเล บางละมุง ชลบุรี
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ทำเลยอดนิยม : ธุรกิจพัทยา
ขายธุรกิจพัทยา
ธุรกิจพัทยา ชลบุรี
ธุรกิจพัทยากลาง
ขายธุรกิจพัทยากลาง
ธุรกิจพัทยากลาง ชลบุรี
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายธุรกิจ ชลบุรี ขายธุรกิจ บางละมุง ชลบุรี ขายธุรกิจ พัทยา ชลบุรี
ขายธุรกิจ พัทยากลาง ชลบุรี
ขายธุรกิจ พัทยา ชลบุรี
ขายธุรกิจ พัทยากลาง ชลบุรี
ข้อมูลเสริม :
ธุรกิจ  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : lionking  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :
ขาย / ให้เช่าโรงแรมพัทยากลาง
บางละมุง ชลบุรี
ราคาขาย 95,000,000 บาท || ให้เช่า 350,000 บาท/เดือน
ขายโรงแรมติดทะเล เขาพระตำหนัก พัทยา
บางละมุง ชลบุรี
ราคาขาย 900,000,000 บาท
ขายโรงแรมติดทะเลหาดจอมเทียน พัทยา
สัตหีบ ชลบุรี
ราคาขาย 695,000,000 บาท

ธุรกิจพัทยากลาง เซ้งร้าน ยูซุฟ ไก่สด ตลาดรัตนากรวนาสิน พัทยากลาง

ธุรกิจ 1 ตารางวา รวมประกาศประเภท ธุรกิจ พร้อมรายละเอียดข้อมูลธุรกิจพัทยากลาง เซ้งร้าน ยูซุฟ ไก่สด ตลาดรัตนากรวนาสิน พัทยากลาง คำที่ต้องการค้นหา ธุรกิจพัทยากลาง เซ้งร้าน ยูซุฟ ไก่สด ตลาดรัตนากรวนาสิน พัทยากลาง ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

เซ้งร้าน ยูซุฟ ไก่สด ตลาดรัตนากรวนาสิน พัทยากลาง ขนาดพื้นที่ 2*4 เมตร ทั่วไป เปิดตั้งแต่ ตี 1 ถึง เที่ยงวัน ราคา 50,000 บาท ค่าเช่าต่อเดือน 17,500 บาทต่อเดิอน น

ขายธุรกิจ ในจ.ชลบุรี ราคาที่ใกล้เคียง

@thaihometown Scroll