โปรโมชั่นโครงการ ไลโอ บลิสซ์ รังสิต - คลองหลวง

- ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอน
- ฟรี! ค่าบริการสาธารณะ 2 ปี
- ฟรี! หลังคาโรงจอดรถ