โปรโมชั่นโครงการ พฤกษาวิลล์ 62/1 นิมิตรใหม่

- ฟรี แอร์ทุกห้องนอน
- ฟรี ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์
- ฟรี ค่าประกัน + ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
- ฟรี ค่าประกัน + ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา