แบบห้องโครงการ อินเตอร์ ลักส์ พรีเมียร์ สุขุมวิท13

1) แบบห้องสตูดิโอ (TYPE A4) 28-30 ตร.ม.

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ แบบแปลน TYPE A4

เป็นลักษณะแบบห้องสตูดิโอ พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย โซนห้องนอน 1 ห้องน้ำ โซนห้องรับแขก โซนห้องครัวพร้อมกับโซนรับประทานอาหาร มีระเบียงชมวิวบริเวณห้องนอน

 

2) แบบ 1 ห้องนอน (TYPE A1) 34.80 ตร.ม.

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ แบบแปลน TYPE A1

เป็นลักษณะแบบ 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 34.80 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 โซนนั่งเล่น 1 โซนห้องครัว พร้อมโซนรับประทานอาหาร มีระเบียงชมวิวบริเวณโซนรับแขก

 

3) แบบ 2 ห้องนอน (TYPE C2) 52 ตร.ม. 

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ แบบแปลน TYPE C2

เป็นลักษณะแบบ 2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 52 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 โซนนั่งเล่น 1 โซนห้องครัว พร้อมโซนรับประทานอาหาร มีระเบียงชมวิวบริเวณโซนรับแขก

 

4) แบบ 1 ห้องนอน TYPE A2

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ แบบแปลน TYPE A2

แบบห้อง TYPE A2 มีพื้นที่ใช้สอย 37 ตารางเมตร เป็นคอนโดขนาด 1 ห้องนอน

 

5) แบบ 1 ห้องนอน TYPE A3

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ แบบแปลน TYPE A3

แบบห้อง TYPE A3 มีพื้นที่ใช้สอย 33 ตารางเมตร เป็นคอนโดขนาด 1 ห้องนอน

 

6) แบบ 1 ห้องนอน TYPE A5

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ แบบแปลน TYPE A5

แบบห้อง TYPE A5 มีพื้นที่ใช้สอย 39 ตารางเมตร เป็นคอนโดขนาด 1 ห้องนอน

 

7) แบบ 1 ห้องนอน TYPE A6

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ แบบแปลน TYPE A6

แบบห้อง TYPE A6 มีพื้นที่ใช้สอย 36 ตารางเมตร เป็นคอนดขนาด 1 ห้องนอน 

 

8) แบบ 1 ห้องนอน TYPE A7

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ แบบแปลน TYPE A7

แบบห้อง TYPE A7 มีพื้นที่ใช้สอย 28 ตารางเมตร เป็นคอนโดขนาด 1 ห้องนอน

 

9) แบบ 2 ห้องนอน TYPE B1-A, B1-B

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ แบบแปลน TYPE B1-A, B1-B

แบบห้อง TYPE B1-A, B1-B มีพื้นที่ใช้สอย 72 ตารางเมตร เป็นคอนโดขนาด 2 ห้องนอน

 

10) แบบ 2 ห้องนอน TYPE B2

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ แบบแปลน TYPE B2

แบบห้อง TYPE B2 มีพื้นที่ใช้สอย 49 ตารางเมตร เป็นคอนโดขนาด 2 ห้องนอน

 

11) แบบ 2 ห้องนอน TYPE B3-A, B3-B

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ แบบแปลน B3-A, B3-B

แบบห้อง TYPE B3-A มีพื้นที่ใช้สอย 80 ตารางเมตร และ แบบห้อง TYPE B3-B มีพื้นที่ใช้สอย 94 ตารางเมตร เป็นคอนโดขนาด 2 ห้องนอน

 

12) แบบ 2 ห้องนอน TYPE C1

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ แบบแปลน TYPE C1

แบบห้อง TYPE C1 มีพื้นที่ใช้สอย 54 ตารางเมตร เป็นคอนโดขนาด 2 ห้องนอน

 

13) แบบ 2 ห้องนอน TYPE C3

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ แบบแปลน TYPE C3

แบบห้อง TYPE C3 มีพื้นที่ใช้สอย 75 ตารางเมตร เป็นคอนโดขนาด 2 ห้องนอน

 

14) แบบ 2 ห้องนอน TYPE C4

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ แบบแปลน TYPE C4

แบบห้อง TYPE C4 มีพื้นที่ใช้สอย 57 ตารางเมตร เป็นคอนโดขนาด 2 ห้องนอน

 

15) แบบ 3 ห้องนอน TYPE C5

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ แบบแปลน TYPE C5

แบบห้อง TYPE C5 มีพื้นที่ใช้สอย 120 ตารางเมตร เป็นคอนโดขนาด 3 ห้องนอน