แบบบ้านโครงการ เพอร์เฟค เพลส รังสิต 2

แบบบ้านตัวอย่างที่น่าสนใจ มีดังนี้

1. แบบบ้าน Camellie

คลิกดูแบบแปลนขนาดใหญ่

พื้นที่ใช้สอย 146 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ และมีห้องต่างๆ ดังนี้

แบบแปลน ชั้น1

1 ห้องนั่งเล่น 1 โซนรับประทานอาหาร 1 ห้องครัว 1 ห้องน้ำ 1 โซนซักล้าง 2 ที่จอดรถ

แบบแปลน ชั้น2

1 ห้องนอนใหญ่ (1 ระเบียงส่วนตัวขนาดใหญ่ 1 โซนห้องแต่งตัว 1 ห้องน้ำในตัว)
2 ห้องนอนเล็ก 1 ห้องน้ำ และพื้นที่ว่างโถงชั้น2 

 

2. แบบบ้าน Colla (A) New

คลิกดูแบบแปลนขนาดใหญ่

 

 

พื้นที่ใช้สอย 130 ตร.ม.  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ และมีห้องต่างๆ ดังนี้

แบบแปลน ชั้น1

1 ห้องนั่งเล่น 1 โซนรับประทานอาหาร 1 ห้องครัว 1 ห้องน้ำ 1 โซนซักล้าง 2 ที่จอดรถ

แบบแปลน ชั้น2

1 ห้องนอนใหญ่ (1 โซนห้องแต่งตัว 1 ระเบียง 1 ห้องน้ำในตัว) 2 ห้องนอนเล็ก 1 ห้องน้ำ 
และพื้นที่ว่างโถงชั้น 2 

 

แบบบ้านเพิ่มเติมจากโครงการ เพอร์เฟค เพลส รังสิต 2

3. แบบบ้าน Carissa

คลิกดูแบบแปลนขนาดใหญ่

พื้นที่ใช้สอย 130 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ และมีห้องต่างๆ ดังนี้

แบบแปลน ชั้น1

1 ห้องนั่งเล่น 1 โซนรับประทานอาหาร 1 ห้องครัว 1 ห้องน้ำ 1 โซนซักล้าง 2 ที่จอดรถ

แบบแปลน ชั้น2

1 ห้องนอนใหญ่ (1 ระเบียงส่วนตัว 1 โซนห้องแต่งตัว 1 ห้องน้ำในตัว
2 ห้องนอนเล็ก 1 ห้องน้ำ และพื้นที่ว่างโถงชั้น2 

 

4. แบบบ้าน Cordia

คลิกดูแบบแปลนขนาดใหญ่

พื้นที่ใช้สอย 106 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ และมีห้องต่างๆ ดังนี้

แบบแปลน ชั้น1

1 ห้องนั่งเล่น 1 โซนรับประทานอาหาร 1 ห้องครัว 1 ห้องน้ำ 1 โซนซักล้าง 2 ที่จอดรถ

แบบแปลน ชั้น2

1 ห้องนอนใหญ่ (1 โซนห้องแต่งตัว) 2 ห้องนอนเล็ก 1 ห้องน้ำ และพื้นที่ว่างโถงชั้น2 

 

5. แบบบ้าน Vicia

คลิกดูแบบแปลนขนาดใหญ่

พื้นที่ใช้สอย 147 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ และมีห้องต่างๆ ดังนี้

แบบแปลน ชั้น1

1 ห้องนั่งเล่น 1 โซนรับประทานอาหาร 1 ห้องครัวไทย
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 โซนซักล้าง 1 ระเบียงทางเข้า 2 ที่จอดรถ

แบบแปลน ชั้น2

1 ห้องนอนใหญ่ (1 ระเบียงส่วนตัว 1 โซนห้องแต่งตัว 1 ห้องน้ำในตัว)
2 ห้องนอนเล็ก 1 ห้องน้ำ และพื้นที่ว่างโถงชั้น2