แบบห้องโครงการ ลาวีค สุขุมวิท 57 (LAVIQ Sukhumvit 57)

แบบห้องมีทั้งหมด 5 แบบ คือ

ลาวีค สุขุมวิท 57

1. แบบห้อง1 Bedroom มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 42.00-45.00 ตร.ม.

 

ลาวีค สุขุมวิท 57

2.แบบห้อง2 Bedrooms มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 79.00-91.00 ตร.ม.

 

ลาวีค สุขุมวิท 57

3.แบบห้อง 3 Bedrooms มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 115.00-144.00 ตร.ม.

 

ลาวีค สุขุมวิท 57

ลาวีค สุขุมวิท 57

4. แบบห้อง Duplex มีพื้นที่ใช้สอย 92.00 ตร.ม.

 

ลาวีค สุขุมวิท 57

คลิกดูรูปภาพใหญ่

5.แบบห้อง Penthouse มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 244.00-357.00 ตร.ม.