แบบห้องโครงการ บราวน์ คอนโด รัชดา 32

1. แบบห้อง 1 BEDROOM

แบบห้อง 1 BEDROOM ขนาดพื้นที่ใช้สอย 23.96 – 25.48 ตร.ม. จำนวน 166 ยูนิต

 

2. แบบห้อง 1 BEDROOM EXCLUSIVE

แบบห้อง 1 BEDROOM EXCLUSIVE พื้นที่ 29.79 – 34.78 ตร.ม. จำนวน 52 ยูนิต

 

3. แบบห้อง 1 BEDROOM PLUS

แบบห้อง 1 BEDROOM PLUS ขนาดพื้นที่ใช้สอย  33.13 – 46.37 ตร.ม. จำนวน 24 ยูนิต