แบบห้องโครงการ โมดิซ อินเตอร์เชนจ์ (MODIZ INTERCHANGE)

1 Bedroom พื้นที่ 22.70-24.37 ตร.ม. มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

1 Bedroom Extra พื้นที่ 28.04-28.29 ตร.ม. มี 1 ห้องนอนใหญ่ 1 ห้องน้ำ  

1 Bedroom Plus พื้นที่ 38.00-42.94 ตร.ม. มี 1 ห้องนอน 1 ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้องน้ำ

1 Bedroom Duplex พื้นที่ 63.22 ตร.ม. มี 1 ห้องนอน 1 ห้องอเนกประสงค์  1 ห้องน้ำ
 

แบบแปลน 1 Bedroom 

มีพื้นที่ใช้สอย 22.70 - 24.37 ตร.ม. มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

 

แบบแปลน 1 Bedroom Extra 

พื้นที่ใช้สอย 28.04 - 28.29 ตร.ม. มี 1 ห้องนอนใหญ่ 1 ห้องน้ำ

 

แบบแปลน 1 Bedroom Plus 

พื้นที่ใช้สอย 38.00 - 42.94 ตร.ม. มี 1 ห้องนอน 1 ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้องน้ำ