แบบห้องโครงการ โมดิซ สเตชั่น (Modiz Station)

แบบห้องของโครงการ มี 4 แบบ ให้เลือกดังนี้

1.แบบ 1 Bedroom ขนาด 23 ตร.ม.
2.แบบ 1 Bedroom Extra ขนาด 26 ตร.ม.
3.แบบ 1 Bedroom Plus ขนาด 30 – 36 ตร.ม.
4.แบบ 2 Bedroom ขนาด 48 ตร.ม.

 

แบบที่ 1) 1 Bedroom ขนาด 23 ตร.ม.

 

แบบที่ 2) 1 Bedroom Plus มีขนาด 30 – 36 ตร.ม.


 

ส่วนแบบที่ 3-4 คือ 1 Bedroom Plus 30 – 36 ตร.ม. และ 2 Bedroom 48 ตร.ม. 
2 แบบนี้ ต้องสอบถามข้อมูลกับทางฝ่ายขายที่โครงการเพิ่มเติม


 

Floor Plan ของชั้นแรกและชั้นสอง ซึ่งเข้าในโครงการจะเจอกับทางเข้าโครงการซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วย Sticker Access และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ช.ม. มีสวนหยอมด้านหน้าโครงการด้วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวโครงการด้วย ส่วนของชั้น2จะเป็นส่วนกลางและส่วนของห้องพักเลย โดยส่วน Lobby และ Office จะอยู่ด้านหน้า ติดกับ Lobby จะเป็นโถงลิฟท์ที่มีลิฟท์โดยสารทั้งหมด 2 ตัว

 

 

 

Floor Plan ชั้น3 และ4 จะเป็นส่วนของยูนิตพักอาศัยและ ส่วน Library โดยในส่วนของพื้นที่ยูนิตพักอาศัยจะมีโถงทางเดินเป็นเส้นตรงยาวไปจนสุดอาคาร มีความกว้าง 1.50 เมตร และมีบันไดหนีไฟ 2 จุด ส่วนชั้น4นั้นจะเป็นยูนิตของที่พักอาศัยทั้งหมด

 

Floor Plan ชั้น 5  6 และ 7 จะเหมือนกับแปลนชั้น4ซึ่งเป็นยูนิตของที่อยู่อาศัย