แบบห้องโครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 113

แบบห้องมีให้เลือกทั้งหมด 2 แบบ

1. แบบห้อง 1 ห้องนอน 

►ขนาด 22.50 ตร.ม.

 

►ขนาด 26.00 ตร.ม.

 

2. แบบห้อง 2 ห้องนอน

►ขนาด 35.00 ตร.ม.

►ขนาด 45.00 ตร.ม. (ห้อง Combine)

 

►ขนาด 52.00 ตร.ม. (ห้อง Combine)

 

แบบแปลนอาคาร

แปลนอาคาร A 

คลิกดูแบบแปลนอาคาร A ภาพใหญ่

 

แปลนอาคาร B และ C

คลิกดูแบบแปลนอาคาร B,C ภาพใหญ่

 

 แปลนอาคาร E และ F

คลิกดูแบบแปลนอาคาร E,F ภาพใหญ่