แบบบ้านโครงการ ดีไลท์ แอทซีน วัชรพล - จตุโชติ

1. แบบบ้าน The Mist

พื้นที่ใช้สอย 165 ตารางเมตร ที่ดินเริ่มต้น 52 ตารางวา หน้ากว้าง 10 เมตร  3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องเก็บของ 2 ห้องเอนกประสงค์
 

2. แบบบ้าน The Forest


พื้นที่ใช้สอย 205 ตารางเมตร  ที่ดินเริ่มต้น 56 ตารางวา หน้ากว้าง 12 เมตร 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องเก็บของ 2 ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้องแม่บ้าน


 

3. แบบบ้าน The Arise 

พื้นที่ใช้สอย 235 ตารางเมตร  ที่ดินเริ่มต้น 65 ตารางวา  หน้ากว้าง 14 เมตร 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องเก็บของ 2 ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้องแม่บ้าน