แผนที่โครงการ พาทิโอ ศรีนครินทร์ พระราม 9

เส้นทางสำหรับการเดินทางไปที่โครงการ

สามารถเลือกใช้เส้นทาง พิเศษศรีรัชทางออก ศรีนครินทร์ ไปยัง ถนนกรุงเทพกรีฑา
ถนนกรุงเทพ – ชลบุรี สายใหม่ เข้าซอย ซอยกรุงเทพกรีฑา ถนนกรุงเทพกรีฑา ถึงตัวโครงการ พาทิโอ ศรีนครินทร์ – พระราม 9 

ตัวเลือกที่2อาจจะใช้ เส้นทางด่วนพระราม9 แล้วมายังถนนกรุงเทพกรีฑาเผื่อเข้าไปยังพาทิโอ ศรีนครินทร์ – พระราม 9